دانلود پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۳,۷۸۳کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۰| قیمت : ۵۰۰۰تومان

چكيده:در این مقاله به دنبال پیش بینی و ارائه راهکاری برای یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های بین سال های ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۷ است. پس از انجام محاسبه های لازم با استفاده از رگرسیون به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی می پردازیم. همین پیش بینی را با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی انجام می دهیم و پیش بینی های صورت گرفته را با واقعیت مقایسه می کنیم که در پایان این پژوهش دیده می شود پیش بینی های صورت گرفته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد بهتری نسبت به رگرسون خطی دارند.واژگان کلیدی : شبکه عصبی، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت های مالی

۱-۱مقدمه:
با ظهور شركت‌هاي بزرگ و شكل گيري مبحث عظيم جدائي مالكيت از مديريت و ايجاد يك تضاد منافع عظيم بين مالكان و مديران ارزيابي عملكرد شركت‌ها و مديران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالكان دولت و حتي مديران است. همچنين با توجه به جدائي مالكيت از مديريت ايجاد ارزش و افزايش ثروت سامداران از جمله مهمترين اهداف شركتها به شمار مي‌رود. و افزايش ثروت در نتيجه علمكرد مطلوب حاصل خواهد شد. بنابراين استفاده كنندگان به دنبا شاخصي هستند تا بتوانند ميزان رسيدن به مهمترين هدف شركت را تعيين كنند. از نظر سهامداران نيز ميزان افزايش ثروت چه از طريق افزايش قيمت و ارزش شركت و چه از طريق سود نقدي حائز اهميت است. اما آنچه كه بيشتر اهميت دارد از ديد سرمايه گذاران است. زيرا اين قشر حاضر نيستند كه در شركت‌هاي با مخاطره بالا سرمايه گذاري كنند و لذا اگر هم چنانچه اين كار را انجام دهند، به ازاي ريسك بيشتر، بازدهي بيشتر مورد انتظار خواهد بود. بنابراين آنها نيز بدنبال شاخصي براي ارزيابي عملكرد شركتها هستند تا بتوانند تصميم به سرمايه گذاري بگيرند.در این فصل موضوعاتی از قبیل بیان مساله، اهداف تحقیق، اهمیت تحقیق ، فرضیات، سوالات و .. مورد بررسی قرار می گیرند.

۱-۲ بیان مساله
با ظهور شركت‌هاي بزرگ و شكل گيري مبحث عظيم جدائي مالكيت از مديريت و ايجاد يك تضاد منافع عظيم بين مالكان و مديران ارزيابي عملكرد شركت‌ها و مديران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالكان دولت و حتي مديران است. همچنين با توجه به جدائي مالكيت از مديريت ايجاد ارزش و افزايش ثروت سامداران از جمله مهمترين اهداف شركتها به شمار مي‌رود. و افزايش ثروت در نتيجه علمكرد مطلوب حاصل خواهد شد. بنابراين استفاده كنندگان به دنبا شاخصي هستند تا بتوانند ميزان رسيدن به مهمترين هدف شركت را تعيين كنند. از نظر سهامداران نيز ميزان افزايش ثروت چه از طريق افزايش قيمت و ارزش شركت و چه از طريق سود نقدي حائز اهميت است. اما آنچه كه بيشتر اهميت دارد از ديد سرمايه گذاران است. زيرا اين قشر حاضر نيستند كه در شركت‌هاي با مخاطره بالا سرمايه گذاري كنند و لذا اگر هم چنانچه اين كار را انجام دهند، به ازاي ريسك بيشتر، بازدهي بيشتر مورد انتظار خواهد بود. بنابراين آنها نيز بدنبال شاخصي براي ارزيابي عملكرد شركتها هستند تا بتوانند تصميم به سرمايه گذاري بگيرند. در گذشته يكي از معيارهاي كه در اين راستا مورد استفاده قرار مي‌گيرد، نرخ بازده دارائي‌ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام يعني نظام دوپونت است كه از دهه ۱۹۸۰ به بعد مورد استفاده قرار گرفته است. روش ديگري كه در دهه ۱۹۹۰ مورد استفاده قرر گرفت ارزش افزوده اقتصادي ناميده مي‌شود. كه اولين بار توسط يك گروه مشاوره مديريت با نام Stern stewart co مطرح شده است. اين روش به طور خلاصه بر ايجاد يا از بين رفتن سرمايه (ارزش شركت) تأكيد دارد به بيان ديگر اين روش ميزان بازده سرمايه را پس از وضع هزينه‌هاي تأمين مالي از طريق بدهي و حقوق صاحبان سرمايه را نشان مي‌دهد. با توجه بررسي‌هاي انجام شده و نتايج حاصله و نيز ايرادات وارده بر سود خالص مانند هموارسازي، اثر برآوردها، اختلاف سلايق و در نظر نگرفتن هزينه تامين مالي از طريق حقوق صاحبان سهام (هزينه فرصت سرمايه گذاران) در محاسبه سود و. .. معيار نرخ بازده دارايي‌ها مورد ترديد است و لذا چون در معيار ارزش افزوده اقتصادي ايرادات مربوطه حذف شده است همچنين چون در محاسبه eva هزينه كل منابع تامين مالي شركتها كه شامل (هزينه فرصت سرمايه گذاران است) در نظر گرفته مي‌شود. بنابراين ارزش افزوده اقتصادي معيار مناسبتري براي ارزيابي عملكرد شركت‌ها است. استفاده از روشها يا تكنيكهايي براي دستيابي به وضعيت آينده همواره دغدغه اصلي دانشمندان علوم مختلف بوده است. در اين راه به طور طبيعي روشهايي قابليت ماندگاري و كاربردي مناسب دارند كه داراي كمترين خطاي ممكن در پيش بيني باشد. بر اين مبنا در سالهاي بسيار روشهاي رياضي اعم از ميانگين (ساده، مترادف، دوبل) و رگرسيون و مانند اينها تنها الگويي بودند كه قاطعانه مورد تأئيد و استفاده قرار مي‌گرفت – اما در مواقع گوناگون داراي اشكالاتي بودند(زماني كه نتوان بين داده‌ها و متغيرهاي وابسته و مستقل رابطه رياضي ايجاد كرد با ايجاد روشهاي هوش مصنوعي مانند شبكه عصبي بويژه در مواقعي كه رابطه رياضي مناسبي بين داده‌ها و متغيراي مستقل و وابسته قابل شكل دهي نبود اميدهاي بسياري بوجود آمد اين اميدها تا جايي ادامه يافت كه حتي آنها را جايگزين روشهاي رياضي نيز دانستند.مساله اساسی تحقیق این است که آیا می توان با استفاده از داده های حال حاضر به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی و دارایی های مالی در آینده بپردازیم؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

چكيده: ۱
مقدمه:۲

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی ۴
۳-۱ بیان مساله ۸
۴-۱ سوالات تحقیق ۹
۵-۱ فرضیه های پژوهش ۱۰
۶-۱ اهداف تحقيق ۱۰
۷-۱ حدود مطالعاتی ۱۰
۱-۷-۱ قلمرو موضوعي ۱۰
۲-۷-۱ قلمرو زماني ۱۱
۳-۷-۱ قلمرو مكاني ۱۱
۸-۱ تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۱۴
۲-۲ بخش اول: ادبیات پژوهش ۱۵
۱-۲-۲ بررسی مفاهیم مربوط به سود ۱۵
۲-۲-۲ بررسی سود نقدی ۱۵
۳-۲-۲ مفهوم سود در حسابداری ۱۶
۴-۲-۲ مفهوم سود هر سهم ۱۶
۳-۲ بررسی مفاهیم مربوط به ارزش افزوده اقتصادی ۱۷
۱-۳-۲ تاریخچه ارزش افزوده ۱۷
۲-۳-۲ مفهوم ثروت ایجاد شده برای سهام داران ۱۸
۴-۲ شاخص های ارزیابی عملکرد ۱۸
۵-۲ شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده ۱۹
۶-۲ارزش افزوده اقتصادی ۱۹
۱-۶-۲ ارزش افزوده اقتصادی در عمل ۲۲
۲-۶-۲ تکامل ارزش افزوده اقتصادی ۲۳
۷-۲ تعاریف عملیاتی ارزش افزوده اقتصادی ۲۴
۸-۲ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه مدیریت مالی ۲۵
۹-۲ مدل عایدیها برای محاسبه هزینه سرمایه از محل آورده سهامداران ۲۷
۱۰-۲ مدل تقسم سود با نرخ رشد ثابت ۲۹
۱۱-۲ محاسبه هزینه ی سرمایه با استفاده از مدل CAPM 31
۱۲-۲ هزینه تامین منابع مالی از طریق دریافت وام ۳۲
۱۳-۲ هزینه تامین منابع مالی از طریق صدور سهام ممتاز ۳۲
۱۴-۲ هزینه تامین منابع پولی از محل سود تقسیم نشده ۳۲
۱۵-۲ تجزیه و تحلیل نسبت هاي مالی ۳۳
۱۶-۲ نسبت هاي سرمایه گذاري ۳۷
۱-۱۶-۲ نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه ۳۷
۲-۱۶-۲ نسبت بدهی ۳۷
۳-۱۶-۲ نسبت بدهی جاري به ارزش ویژه ۳۸
۴-۱۶-۲ نسبت پوشش بهره ۳۸
۱۷-۲ شبکه‌های عصبی ۳۸
۱۸-۲ اجزای شبکه‌های عصبی مصنوعی ۴۱
۱-۱۸-۲ عناصر پردازشگر ۴۱
۱۹-۲ شبکه ۴۲
۱-۱۹-۲ ساختار شبکه ۴۳
۲۰-۲ پرسپترون چندلایه ۴۴
۲۱-۲ پردازش اطلاعات در شبکه‌های عصبی مصنوعی ۴۵
۲۲-۲ الگوریتم پس‌انتشارخطا ۴۹
۲۳-۲ بخش دوم: مروری بر پژوهشها ۵۰
۱-۲۳-۲ پژوهشهای داخلی ۵۰
۲-۲۳-۲ پژوهشهای خارجی۵۴

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۵۶
۲-۳ متغیرهای تحقیق ۵۶
۳-۳ مدل تحليلي تحقيق ۵۷
۴-۳جامعه آماری ۵۷
۵-۳ روش گردآوري اطلاعات ۶۰
۶-۳ روايي و پايايي ۶۰
۷-۳ ابزار گردآوري اطلاعات ۶۰
۸-۳ ارزش افزوده اقتصادي يا EVA 61
۱-۸-۳ نرخ بازده کلی سرمایه ۶۱
۲-۸-۳ سرمایه Capital 62
۳-۸-۳ نرخ هزینه سرمایه ۶۲
۹-۳ نسبت های مالی ۶۵
۱۰-۳ رگرسیون ۶۶
۱۱-۳ شبکه عصبی ۶۶
۱۲-۳ روش تجزيه و تحليل داده‌ها۶۷

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۷۰
۲-۴ آماده سازی داده ها ۷۱
۳-۴ محاسبه ارزش افزوده اقتصادی ۷۹
۴-۴ پیش بینی با استفاده از رگرسیون ۸۲
۵-۴ پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی با استفاده از شبکه عصبی ۸۴
۶-۴ مقایسه پیش بینی شبکه عصبی و رگرسیون۸۸

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۹۳
۲-۵ نتایج فرضیات ۹۳
۱-۲-۵ بررسی فرضیه اول ۹۳
۲-۲-۵ بررسی فرضیه دوم ۹۵
۳-۵ نتیجه گیری کلی ۹۶
۴-۵ محدودیت های تحقیق ۹۷
۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۹۷
پیوست ها
خروجی ها با استفاده ازنرم افزار مطلب ۱۰۰
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۱۲۶
منابع لاتین: ۱۲۸
چکیده انگلیسی: ۱۳۰

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۳۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۵۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *