دانلود ترجمه مقاله انگلیسی تاثیر تصویر فروشگاه و کیفیت خدمات بر روی تصویر نام تجاری و قصد خرید برای مارک های برچسب های خصوصی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل ترجمه و اصل مقاله لاتین : ۳۰۷کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۲۷| سال : ۲۰۱۱| قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

چکیده:
این مطالعه با هدف بررسی اثرات مستقیم تصویر فروشگاه و کیفیت خدمات بر روی تصویر نام تجاری و قصد خرید یک نام تجاری برچسب خصوصی (PLB) می باشد. این مطالعه همچنین به بررسی اثرات غیرمستقیم به واسطه درک خطر پذیری و آگاهی قیمت در این روابط می پردازد. نمونه ی این مطالعه شامل سیصد و شصت مشتری داروخانه های زنجیره ای کازمد و واتسون می باشد. نتایج قبل از آزمون (واتسون) و (خاطرات زیبایی من) را به عنوان دو مارک تبلیغاتی برای فروشگاه ها در نظر گرفته اند. این مطالعه از LISREL برای ارزیابی فرضیه های روابط استفاده کرده است.این مطالعه آشکار می سازد که (۱) تصویر فروشگاه تاثیر مثبت و مستقیم روی قصد خرید PLBدارد،(۲) کیفیت خدمات تاثیر مثبت و مستقیم روی تصویر PLBدارد، (۳) درک خطر پذیری تاثیری واسطه در رابطه ی بین تصویر نام تجاری و قصد خرید مشتری PLB دارد.

The effect of store image and service quality on brand image and purchase intention for private label brands

a b s t r a c t

This study aims to investigate the direct effects of store image and service quality on brand image and purchase intention for a private label brand (PLB). This study also investigates the indirect effects mediated by perceived risk and price consciousness on these relationships The sample in this study consisted of three hundred and sixty (360) customers of the Watsons and Cosmed chain of drugstores. The pre-test results identified ‘‘Watsons’’ and ‘‘My Beauty Diary’’ as the research brands of the PLB for the two stores, respectively. This study uses LISREL to examine the hypothesized relationships.This study reveals that (1) store image has a direct and positive effect on the purchase intention of the PLB; (2) service quality has a direct and positive effect on the PLB image; (3) the perceived risk of PLB products has a mediating effect on the relationship between the brand image and the consumers purchase intention of the PLB.

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل ترجمه و اصل مقاله لاتین : ۳۰۷کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۲۷| سال : ۲۰۱۱| قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *