دانلود ترجمه مقاله انگلیسی یک مدل برای بازایابی سبز بانکی

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل ترجمه و اصل مقاله لاتین : ۱۳۵کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۴| سال : ۲۰۱۲| قیمت : ۱۰۰۰۰تومان

چکیده :شرایط رایج و روشن بازار و سرویس‌دهی در صنعت مالی تغییر می‌کند که نیاز به دانش جدید بازاریابی. به کمک راهنمایی برای موفق شدن در آخرمسئولیت شرکت جامعه ، بازاریابی سبز و تصویر برند سبز (GBI) که مورد جذب و بررسی در بخش بانکداری قرار گرفته است که اگرچه هیچ ساختاری هنوز در بخش‌های مربوط به آن ایجاد نشده ، امّا در این مقاله نویسنده به نتایجی دست یافت که بر پایه توسعه وپیشرفت می‌باشد و مدلی از بازاریابی بانک سبز است . این مدل برای ساخت مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت و مدارک آماری از این روابط بین دو متغییر را فراهم کرده است.
مقدمه:
بحران اقتصادی و مالی و ترکیب آن، بحران در تغییرات محیطی همه در بازاریابی و دستاورد جدید برای ایجاد آینده بهتر و روشن در موقعیت‌های بازاریابی ضروری هستند. خدمات مالی بازار همواره در حال نوسان می باشد و نیاز به دانش و افکار جدید در بازایابی می‌باشد ،و سؤالی که محصولاتی که جهان پیرامون ما را در وضعیت مناسب نگه می‌دارد ناشی از بحران و اعتبار بانکی می‌باشد، براساس مسئولیت بانکداری جامعه که شامل ایجاد اصول ها در سرویس دهی مالی بازار . زمانی که بانک‌ها پیشناد تولیدات بیشتر می کند در اینج است که مسئلیت اقتصاد جهانی بیشتر آشکار می شود (CSR) . در مقایسه با نیاز به (CSR) محیطی، بازایابی سبز موضوعی کلیدی معلوم شده است که می تواند بحران کنونی راحل کند و همواره ابزاری را برای پیشرفت مداوم در صنعت مختلف برای سهام داران باشد . حفظ محیط زیست یک مسئله کلی می‌باشد که نیاز به توجه محیط است . برای شناسایی شرکت‌های با نفوذ و سوق آنها به سمت رقابت مثبت. زمانی که بازاریابی سبز ظهور یافت راه حل پیشنهادی از طریق مشارکت مداوم در بازاریابی بانک وتوسعه پایدار و ایجاد تصویر محیطی مناسب برای رضایت ونیازهای مصرف کننده ایجاد شده در نتیجه درآینده گروهی از مدیران از جمله Pprtney در سال ۲۰۰۸ توجه خاصی به عوامل محیطی شد و به دنبال این تصمیم بسياری از بانک‌ها استراتژی های محیطی وسرمایه گذاری کلان در بانکداری سبز را به وجود آوردند. بنابراین CSR بانک وبازاریابی سبز و تصویر نشان سبز( GBI) که اخیراً مورد توجه و بررسی علاقمندان قرار گرفت .

بسیاری از محققان آکادمینک تلاش می‌کند که برنامه های بانک را بررسی و برای حفظ محیط اجرا کند که تعدادی از این تحقیقات مختلف که مربوط به مدیریت سبز می باشد مورد بررسی قرار گرفت با این وجود ادبیات بازاریابی رایج هنوز پیشنهاد در باره دیدگاه کلی از بازاریابی سبز نداده است. در مخصوص اینکه مطالعات قبلی امتحان نشده که چطور مسئولیت مشترک اجتماعی مربوط به بازاریابی بانک سبز می شود. هنوز هیچ رابطی بین بازاریابی سز و GBI ایجاد نشده است. اهداف این مقاله در زمینه های متنوع در خرده فروشی صنعت مانداری توجه اولیه به GSSR می باشد. و تأثیر آن در بازاریابی سبز GBIمورد بازاریابی قرار می گیرد. تحقیق از ترکیب چندین متغیر می باشد به عبارتی پایه و اساس ذهنی اولیه در بازاریابی بانک سبز ومقیاس سنجش جدید برای مدل متغیر می باشد . این مدل مورد بررسی قرار گرفته و داده ها کمی استفاده می شود وبقیه مقاله در دنباله آن آمده است ابتدا مفهوم CSR، بازاریابی سبز و GBI و مطالعات رایج مربوط مورد بررسی قرار گرفته است مسئله و متدولوژی تحقیق که به دنباله یافته‌ها تحقیق پیگیری می شود. مقاله شامل بحث درباره آکادمیک، درگیری تمرینی مطالعه و همچنین روش مستقیم برای تحقیق و بررسی بیشتر فراهم می کند. بررسی ادبیات ، مفهوم CSR پذیرفته ش که به تصمیمات تجارت در ایجاد روابط در ارزش های اخلاقی ، نیازهای قانونی ، احترام به حقوق مردم، جامعه و محیط Poolt hong و Mandhachitra می گویند دامنه csr خیلی گسترده است و به ذکر چندین مطالعه و مقاله تصویری می باشد که CSR به بخشش ها وخیریه مربوط به بازاریابی سبز می باشد شامل محیط و افراد ، حمایت جامعه ، همکاری ونیکوکاری می باشد.افشا اطلاعات جامعه به نیابت اقلیت زنان است. Portney در سال ۲۰۰۸ در بعد های جدید از CSR که مربوط به فعالیت های اختیاری متنوع در شرکت ها به عهده گرفت از جمله تحلیل انرژی ، کمبود، اتلاف مدیریت و پیشبرد ایمنی و ایجاد محصولات سالمتر و بهبود شرایط کارگران و شرکت ها در آنجا بنا کرد . در ادبیات بازاریابی بانک CSR شامل موضوعات مربوط به کیفیت زندگی و اخلاقی درباره اقلیت گروه ها و محیط و علت ها که مربوط به برنامه های بازاریابی می شود. Donaldson وDunfee در سال ۲۰۰۲ وSholten در سال ۲۰۹ تاکید کردند. به طور خاص gccr در بانکداری می باشد و استفاده ازنمونه از مسئول بانک جامعه پیشنهادی درپس انداز حساب های در مکان ها یعمومی می باشد که قول دارد پس انداز یک عادت شود وجهان پیرامون ما را در وضعیت مطلوب حفظ کند.

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی یک مدل برای بازایابی سبز بانکی

 

A model of green bank marketing

ABSTRACT :In the light of current market conditions, the fi nancial services industry has been reshaped, requiring new marketing knowledge to provide guidelines for successful practice. To that end, corporate social responsibility, green marketing and a green brand image (GBI) have attracted considerable interest in the banking sector, although no framework has yet been established relating these constructs to one another. In this article, the authors present exploratory research as a basis for developing a model of green bank marketing. The model was tested to confi rm the dimensions of green bank marketing and investigate its impact on a GBI, thus providing statistical evidence of the relationship between the two variables.

نوع فایل: ورد(doc)

سال انتشار:۲۰۱۲

تعداد صفحات: ۱۴

قیمت: ۱۰۰۰۰تومان

منبع : Journal of Financial Services Marketing

وضعیت مقاله:دارای مدل تحقیق (مدل پژوهش )

دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *