دانلود رایگان پروژه طرح اتوماسيون اداري

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲٫۱مگا بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۸۰| قیمت : رایگان
استفاده مناسب از فناوري‏ هاي نوين و به خصوص امكانات فراهم‏ آمده در زمينه فناوري اطلاعات مي‏تواند هر سازماني را دچار تحول سازد.استقرار سيستم اتوماسيون اداري و حذف مكاتبات كاغذي در حد ممكن نيز از جمله مواردي است كه نه تنها مي‏تواند باعث ارتقاء به سطح فرهنگ سازماني گردد، بلكه به ميزان قابل توجهي بهره‏ وري كاركنان و مديران را نيز افزايش دهد. خوشبختانه نصب و راه‏اندازي سيستم اتوماسيون اداري در وزارت صنايع و معادن با سرعت مناسبي در جريان مي‏باشد و علاوه بر دبيرخانه‏ هاي مركزي، دبيرخانه فرعي در كليه معاونت‌ها تشكيل گرديده است و در سايربخش‌ها معاونت ديگر نيز در دست اقدام مي‏ باشد. حدود ۱۷۶ نفر از كاركنان مرتبط با سيستم اتوماسيون در سطوح مختلف آموزش ديده‎‏اند و غالباً در حال بكارگيري سيستم مي ‏باشند. حدود ۱۱۰ دستگاه PC جديد توزيع گرديده و روي ۳۸ دستگاه موجود نيز سيستم اتوماسيون اداري نصب گرديده و در حال بهره ‏برداري مي‏باشد. با توجه به پشتيباني مديران محترم وزارتخانه از سيستم اتوماسيون اداري مي‎توان اميدوار بود كه در آينده نزديك گردش‏ نامه ‏ها در وزارتخانه در حد بالايي با استفاده از سيستم مكانيزه اتوماسيون اداري انجام پذيرد.
۲- تعريف پروژه
انتخاب، تأمين و راه‏اندازي سيستم رايانه‏ اي دبيرخانه، بايگاني و پيگيري در سطح ستاد وزارت صنايع و معادن

۳- اهداف پروژه
پروژه اهدافي تحت عناوين زير را دنبال مي‏نمايد :
• شناسايي نرم‏افزارهاي موجود در داخل كشور در زمينه اتوماسيون اداري
• پيشنهاد مناسب‏ترين نرم‏افزار جهت بكارگيري در ستاد وزارت صنايع و معادن
• تأمين نرم‏افزار
• نصب و راه‏اندازي سيستم اتوماسيون اداري
• پشتيباني

راه‏اندازي سيستم اتوماسيون اداري داراي نتايجي تحت عناوين زير مي‏باشد.
• سامان يافتن امور دبيرخانه و بايگاني
• افزايش سرعت و دقت در گردش مكاتبات
• كاهش حجم بايگاني
• كاهش ميزان حجم جابجايي كاغذ در مكاتبات
• امكان پيگيري موارد و تهيه گزارشات آماري

۴- مراحل انجام كار
براي انجام پروژه مراحلي تحت عناوين زير مطرح گرديده است :
۱-۴- انتخاب نرم‏افزار
۲-۴- تشكيل كميته راهبري
۳-۴- شناخت و برنامه‏ريزي
۴-۴- برنامه زمان‌بندي سيستم اتوماسيون اداري
۵-۴- آموزش
۶-۴- نصب و راه‏اندازي
۷-۴- پشتيباني
در ادامه توضيح مختصري از مراحل انجام كار ارائه مي‏شود.
۱-۴- انتخاب نرم‏افزار
براي تدارك نرم‏افزار مناسب اتوماسيون اداري فعاليت‏هاي زير انجام شده است :
• شناسايي وضعيت موجود وزارت صنايع و معادن در زمينه اتوماسيون اداري
• تعيين نيازهاي وزارت صنايع و معادن در زمينه اتوماسيون اداري
• شناسايي نرم‏افزارهاي اتوماسيون اداري موجود در بازار ايران و تعيين نرم‏افزارهاي كانديد
• تعيين شاخص‏هاي ضروري جهت ارزيابي نرم‏افزارهاي كانديد و امتيازدهي آنها
• ارزيابي نرم‏افزار كانديد
• نتيجه‏گيري و گزينش سه نرم‏افزار برتر
• انتخاب نهايي نرم‏افزار مورد نظر
اين مرحله از پروژه به صورت كامل انجام گرديده و نرم‏افزار مورد نظر انتخاب شده و با شركت مربوطه قرارداد منعقد شده است.

۲-۴- تشكيل كميته راهبري
اعضاي كميته راهبري در ارديبهشت ماه ۸۱ مشخص گرديدند و به اعضاء ابلاغ شد، اولين جلسه كميته راهبري در تاريخ ۸/۳/۸۱ با شركت اعضاء برگزار گرديد و در مجموع پنج جلسه كميته برگزار گرديده است. كميته راهبري از افراد زير تشكيل گرديده است :
• معاونت اداري و مالي
• نماينده معاونت شوراي فناوري اطلاعات
• نماينده معاونت برنامه‏ ريزي، توسعه و فناوري
• مدير كل امور اداري
• مدير كل تشكيلات و بودجه
• شركت ناظر
• گروه توسعه و پشتيباني شبكه
• نماينده واحدي كه نرم‏افزار در حال نصب در آن مي‏باشد.

مواردي كه در كميته راهبري مورد بررسي و بحث قرار گرفته است تحت عناوين زير مي‏باشد :
• تأمين سخت‏افزار مورد نياز براي راه‏اندازي سيستم
• تخصيص مكان براي دبيرخانه متمركز معاونت
• موانع موجود در زمينه نصب و راه‏اندازي سيستم
• پيشرفت پروژه و كارهاي در دست اقدام
• موانع موجود در زمينه آموزش كاركنان مرتبط با سيستم
• محدوديت‏هاي موجود در زمينه تداركات
• اولويت‏بندي انجام كار اتوماسيون

۳-۴- شناخت و برنامه‏ ريزي
براي انتخاب نرم‏افزار مناسب و شناسايي محيط از نقطه نظر سخت‏افزار، نرم‏ افزارهاي دبيرخانه موجود، محل‏هاي استقرار سيستم و نيازهاي مرحله نصب و راه‏اندازي فعاليت‏هايي تحت عناوين زير انجام گرديده است :
• شناخت اوليه براي انتخاب نرم‎افزار اتوماسيون اداري مناسب
• شناخت وزارتخانه براي برآورد نيازهاي مرحله نصب و راه‎اندازي
• شناخت هر معاونت جهت نصب سيستم

همان طور كه مشاهده مي‏شود براي انجام كار مطالعه و شناخت سازماني در سطوح مختلفي انجام گرديده است. در اولين سطح، شناسايي اجمالي وزارتخانه از نقطه‏ نظر امكانات موجود اتوماسيون اداري و تعيين نيازهاي وزارت صنايع و معادن در زمينه اتوماسيون اداري، امكان‏سنجي پياده‏سازي سيستم مورد نظر بوده است. در مرحله بعدي وزارتخانه از نظر سخت‏افزارهاي موجود، ساختار سازماني، شيوه ‏هاي استقرار سيستم، موانع و مشكلات پيش‏روي پروژه مورد بررسي قرار گرفته و نيازهاي مورد نظر اعلام گرديده است. در مرحله نصب و راه‏اندازي سيستم‏ هر يك از معاونت‏ها كه براي نصب و راه‏ اندازي سيستم در نظر گرفته شده است از نقطه نظر گردش‏كار، شيوه‏هاي ثبت نامه ‏ها، تعداد پرسنل مرتبط با كار دبيرخانه، حجم نامه ‏هاي وارده و صادره بررسي شده و نيازهاي سخت‏افزاري، نرم‏افزاري، آموزش مورد نياز مشخص گرديده است. مرحله شناخت در حال حاضر به صورت كامل انجام پذيرفته و نيازهاي مرحله مدون گرديده است.

در زمينه برنامه‏ريزي مراحلي تحت عناوين زير انجام گرديده است :
• شناسايي فعاليت‏هاي مرحله نصب و راه‏اندازي
• تهيه و تدوين برنامه زمان‏بندي
• تهيه برنامه آموزش
• تهيه برنامه نصب و راه‏اندازي

فعاليت‏هاي شناسايي شده براي انجام پروژه به شرح زير مي‏باشد :
• مقدمات انجام كار
• تهيه برنامه آموزش
• تهيه برنامه نصب
• اعلام امكانات مورد نياز آموزش
• شناخت از نقطه نصب
• شناسايي افراد براي آموزش در نقطه نصب
• آموزش در نقطه نصب
• اعلام موارد نياز در نقطه نصب
• تعريف پارامترها در نقطه نصب
• نصب سيستم

براساس فعاليت‏هاي شناسايي شده برنامه زمان‏بندي تنظيم و براي انجام كار برنامه آموزش و برنامه نصب و راه‏اندازي تهيه گرديده است.

فهرست مطالب دانلود رایگان پروژه طرح اتوماسيون اداري

۱- مقدمه ۱
۲- تعريف پروژه ۲
۳- اهداف پروژه ۲
۴- مراحل انجام كار ۲
۱-۴- انتخاب نرم‏افزار ۳
۲-۴- تشكيل كميته راهبري ۳
۳-۴- شناخت و برنامه‏ريزي ۴
۴-۴- برنامه زمان‏بندي سيستم اتوماسيون اداري ۶
۵-۴- آموزش ۷
۶-۴- نصب و راه‏اندازي ۷
۷-۴-پشتيباني ۸
۵- اقدامات انجام شده (درصد پيشرفت) ۹

۶- پيوست‏ها
پيوست ۱- گزارش ارزيابي نرم‏افزارها
پيوست ۲- گزارش برنامه اجرايي
پيوست۳- راهنماي كاربران – دبير
پيوست۴- راهنماي كاربران – مدير

 

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل : ۲٫۱مگا بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۸۰| قیمت : رایگان

لینک دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *