دانلود پایان نامه ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری

نوع فایل : ورد (doc) |حجم فایل:۹,۶مگا بایت(rar) |تعداد صفحات : ۱۶۲| قیمت :۵۵۰۰تومان

فرايند تصميم گيري سرمايه گذارن، تحت تاثير تركيبي از اطلاعات مالي و غير مالي است، اما گزار ش هايي كه مديران در رابطه با عملكرد و نحوه فعاليت شركت به بازار سرمايه ارايه مي كنند، صرفا ابعاد مالي و مشهود قضيه را در بر مي گيرد و کمتر اطلاعاتی در مورد اقلام نامشهود را در بر میگیرد، بنابراين علاوه بر اطلاعات مالي رايج، سرمایه گذاران به اطلاعات بيشتري در مورد عوامل نامشهودی كه بر قيمت سهام موثر است، نیاز دارند .در این تحقیق سعی شده قدرت مربوط بودن اطلاعات مربوط به سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری از طریق آزمون های آماری اندازه گیری شود تا به کمک آن بتوانیم به سرمایه گذاران متغیرهایی را معرفی کنیم تا آن ها بتوانند با وارد کردن این متغیرها در مدل تصمیم خود به بازده بهتری دست یابند.پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های آماری به این نتیجه رسیدیم که بین سرمایه فکری و سه شاخص تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاران یعنی متغیرهای حجم معاملات سهام ، EPS و DPS (فرضیات سوم ، چهارم و ششم ) رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین می توان به سرمایه گذارانی که در مدل تصمیم خود از متغیرهای حجم معاملات سهام ، EPS و DPS استفاده میکنند پیشنهاد کرد که جهت بالاتر بردن بازده خود می توانند متغیر سرمایه فکری را نیز در مدل تصمیم خود وارد کنند. همچنین در این تحقیق ما به این نتیجه رسیدیم که بین سرمایه فکری و چهار شاخص دیگر تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاران یعنی متغیرهای نوسانات قیمت سهام ، نسبت قيمت به سود ، ثبات روند EPS و ریسک هر سهم (فرضیات اول ، دوم ، پنجم و هفتم ) هیچ گونه رابطه معنی داری وجود ندارد. بنابراین سرمایه گذارانی که در مدل تصمیم خود از این چهار متغیر استفاده می کنند ، در صورت افزودن متغیر سرمایه فکری به جمع متغیرهای موجود در مدل تصمیم خود ، تغییر عمده ای را در بازده خود نخواهند دید.
واژه گان کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، سرمایه ساختاری، تصمیمات سرمایه گذاران
۱-۱)مقدمه
با وقوع انقلاب تکنولوژی و فناوری اطلاعات، از سالهای بعد از ۱۹۹۰، الگوی اقتصاد جهانی، تغییر اساسی کرد. در اقتصاد امروز، دانش به عنوان مهمترین سرمایه، جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است. سرمایه، در مورد مؤسسه‌ها، به هر دارایی برمی‌گردد که باعث ایجاد جریانهای نقدی آتی شود. بیشتر داراییهای شناخته شده، ماهیت مشهود و عینی دارند، بنابراین، سرمایه مشهود به داراییهای فیزیکی و مالی سازمان اشاره دارد. ارزش این داراییها به طور ادواری (توسط شرکتهای بخش عمومی) افشا می‌شود و به آسانی بر روی ترازنامه به دست آمده از ثبتهای مالی این شرکتها، یافت می‌شود. داراییهای فیزیکی، می‌تواند به معنی زمین، ماشین‌آلات، موجودی کالا، تجهیزات و…. باشد، درحالی که داراییهای مالی به حقوق صاحبان سهام، سودهای انباشته، سرمایه در گردش، پیش‌پرداخت هزینه‌ها، حسابهای دریافتنی و …. گفته می‌شود. اهمیت داراییهای نامشهود در تعیین سودهای آتی به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است.
امروزه از سرمایه فکری به منظور ایجاد ارزش برای سازمان استفاده می‌شود و در دنیای امروز، موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این داراییها بستگی دارد. امروزه شاهد رشد اهمیت سرمایه‌های فکری، به عنوان یک ابزار مؤثر برای افزایش رقابت شرکتها هستیم. اندازه‌گیری سرمایه فکری به منظور مقایسه شرکتهای مختلف، تعیین ارزش واقعی آنها و حتی بهبود کنترل‌های آنها ضروری است.
در این فصل ما به ارائه کلیاتی از قبیل تاریخچه تحقیق ، تعریف مساله ، فرضیات تحقیق ، تعریف متغیرهای موجود در تحقیق ، بیان اهداف و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداختیم.
با توجه به جديد بودن موضوع تحقيق، در ايران، تحقيقي در اين مورد صورت نگرفته وعمدتا تحقيق هاي انجام شده درباره اندازه گیری سرمایه فکری است. اما تحقیقات زیادی در مورد عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات سرمایه گذاران و همچنین سرمایه فکری انجام شده است که از این قبیل میتوان به تحقیق:
رضا تهراني و قدرت ا… طالب نيا تحت عنوان ارزيابي ميزان اتكاء معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات حسابداري و غيرحسابداري در تصميمات سرمايه گذاري ، به این نتیجه رسیدند که اطلاعات غير حسابداري مانند نوع مديريت، مسائل سياسي و اقتصادي داخلي و بين المللي، حجم فروش و نوع صنعت تأثير بيشتري از اطلاعات حسابداري، برتصميمات سرمايه گذاران دارد و توجه به اطلاعات حسابداري در رتبه پايين تري قرار دارد.سولماز امام (۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسید که ۱۸ عامل، عوامل سیاسی کشور، شفاف سازی اطلاعات مالی، نوع صنعت، حجم معاملات یک سهم، نسبت قيمت به سود(P/E)، نوع مالکیت شرکت ها، پیش بینی درآمد هرسهم ، ثبات روند EPS، ریسک سیستماتیک ، مدیریت شرکت، سود نقدی هر سهم ، نوسانات قیمت سهام، تأخیر در پرداخت سود نقدی، افزایش سرمایه توسط شرکت ها، نرخ بهره بازار و سود بانکی، نرخ تورم، شایعات منتشر شده در بورس و توصيه کارگزاران در تصمیمات سرمایه گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است.
اما گارسیا و ایزابل مارتینز (۲۰۰۷) در اسپانیا در تحقیقی مشابه تحت عنوان استفاده از اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری به این نتیجه رسید که تحلیل گران مالی معمولا از اطلاعات بیشتری در خصوص استراتژی های شرکت، سرمایه مشتری و سرمایه سازمانی استفاده می کنند و نیاز کمتری به اطلاعات تحقیق و توسعه و نوآوری دارند.بومن و فرشکاف (۱۹۸۷) در تحقیقی تحت عنوان تحلیل گران مالی چطور سرمایه گذاری می کنند به این نتیجه رسیدند که تحلیل گران معمولا از اطلاعات مالی برای رد سریع گزینه نامطلوب سرمایه گذاری استفاده می کنند.چانگ و میدور (۱۹۸۴) در تحقیقی تحت عنوان اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و گزارشات سالانه به این نتیجه رسیدند که تحلیل گران بیشتر به موقعیت رقابتی و شرکت و اهداف مدیریت توجه می کنند.بیتی (۱۹۹۹) نیز با مطلالعه روی ۱۵۴ نفر از استفاده کنند گان اطلاعات حسابداری به این نتیجه رسید که کیفیت مدیریت به عنوان متغیر کلیدی تعیین کننده عملکرد شرکت است. پروایز و یانگ (۱۹۹۴) نیز در تحقیقی تحت عنوان تجزیه تحلیل گزارشات تحلیل گران مالی بخش فروش به این نتیجه رسید که تحلیل گران از اطلاعات غیر مالی شامل ریسک شرکت، موقعیت رقابتی، کیفیت مدیریت و استراتژی بیشتر استفاده می کنند.آرویدسون (۲۰۰۳) در تحقیقی تحت عنوان عرضه و تقاضای اطلاعات اقلام نامشهود، گزارش ۱۰۵ تحلیل گر در کشور های شمالی قاره اروپا را مورد تجزیه تحلیل قرار داد، او از یک شاخص افشای ۸۱ موردی که آنها را در ۵ طبقه ی، سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی، سرمایه سازمانی، تحقیق و توسعه و محیطی-اجتماعی قرار داده بود، استفاده کرد. این محقق به این نتیجه رسید که تحلیل گران مالی بیشتر بر اطلاعات مربوط به تحقیق و توسعه و مشتریان متمرکز شده اند و به اطلاعات کمتری پیرامون سرمایه انسانی و سرمایه سازمانی نیاز دارند.افزایش رقابت، توسعه بخش های جدید شرکتها و پیشرفت تکنولوژی باعث ایجاد یک سری نارسایی هایی در مورد صورتهای مالی به شکل سنتی می شود. صورت های مالی از یک فقدان به هنگام بودن رنج می برد. بی دقتی و توانایی محدود شرکت ها جهت انتقال ریسک و سایر اطلاعات به آینده باعث ایجاد فقدان ویژگی به هنگام بودن اطلاعات می گردد. در نبود يك سيستم مناسبي كه اطلاعات مربوط و قابل اتكاء را در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد، اعتماد عمومي به بازار از دست مي رود و بازار، كارايي خود را از دست مي دهد (اما گارسیا و مارتیتنز ، ۲۰۰۷ ، ص۱۰) .یک نمونه از این نارسایی هایی که صورت های مالی ما از آن رنج می برد فقدان انعکاس سرمایه فکری در صورت های مالی است. در ایران اخیرا تحقیقات زیادی در مورد اندازه گیری سرمایه فکری به روش های گوناگون و روابط سرمایه فکری و متغیرهای مختلف انجام شده است. و هدف تمام این تحقیق ها لزوم ثبت سرمایه فکری به عنوان یک قلم دارایی نامشهود در صورت های مالی است. اما قبل از اینکه ما بخواهیم در مورد لزوم یا عدم لزوم ثبت سرمایه فکری در صورت های مالی تحقیق کنیم باید ببینیم که آیا اطلاعات مربوط به سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاران نقش دارد یا خیر، تا پس از آن بتوانیم در مورد انعکاس یا عدم انعکاس سرمایه فکری در صورت های مالی قضاوت کنیم. بنابراین پژوهش ما می تواند به عنوان یک پیش نیازی جهت تحقیقات آتی در زمینه سرمایه فکری مورد استفاده قرار گیرد.
از آنجا كه فرايند تصميم گيري سرمايه گذارن، تحت تاثير تركيبي از اطلاعات مالي و غير مالي است، اما گزار ش هايي كه مديران در رابطه با عملكرد و نحوه فعاليت شركت به بازار سرمايه ارايه مي كنند، صرفا ابعاد مالي و مشهود قضيه را در بر مي گيرد و کمتر اطلاعات غيرمالي و نامشهود را در بر میگیرد، بنابراين علاوه بر اطلاعات مالي رايج، بايد اطلاعات بيشتري در مورد عوامل نامشهود كه بر قيمت سهام موثرند، برا ي سرمايه گذاران افشا شود .

فهرست مطالب دانلود پایان نامه ارزیابی میزان اتکا معامله گران بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمات سرمایه گذاری

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱)مقدمه ۴
۲-۱) تاریخچه مطالعاتی ۴
۳-۱) بیان مسئله ۶
۴-۱) چارچوب نظری ۷
۵-۱) فرضیات تحقیق ۸
۶-۱) اهداف تحقیق ۸
۷-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
۸-۱) تعریف عملیاتی ۹

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۱۵
۲-۲( سرمایه های فکری ۱۵
۱-۲-۲) تعاریف مربوط به سرمایه های فکری ۲۰
۲-۲-۲) بررسی موشکافانه علل وجود تفاوت ها در زمینه ارائه تعریفی واحد از سرمایه های فکری ۲۲
۳-۲-۲) دلایل افزایش توجه به سرمایه فکری ۲۲
۱-۳-۲-۲) پدیده اقتصاد کلان ۲۲
۲-۳-۲-۲) خصوصیات موجود در منابع نامشهود ۲۳
۳-۲) تاریخچه سرمایه فکری ۲۵
۱-۳-۲) بررسی اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی و کسب مزیت رقابتی: ۲۷
۱-۱-۳-۲) سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی ۲۷
۲-۱-۳-۲) نقش ماموریت در بالابردن عملکرد ۲۹
۳-۱-۳-۲) مزیت رقابتی ۳۰
۴-۱-۳-۲) مزیت مشهود در مقابل نامشهود ۳۱
۵-۱-۳-۲) مدیریت دانش، ابزاری برای تبدیل سرمایه های فکری به مزیت رقابتی ۳۱
۶-۱-۳-۲) ارتباط سرمایه ی فکری ، سرمایه ی اجتماعی و مزیت رقابتی ۳۲
۴-۲) اندازه گیری سرمایه فکری ۳۴
۱-۴-۲) مدل های توصیفی سنجش سرمایه ی فکری ۳۵
۱-۱-۴-۲) مدل های مبتنی بر سرمایه ی بازار ۳۸
۲-۱-۴-۲) مدل های مستقیم سرمایه ی فکری ۳۹
۳-۱-۴-۲) مدل بازده دارایی ها ۴۰
۴-۱-۴-۲) مدل های کارت امتیازی ۵۰
۵-۱-۴-۲) مدل های تجسمی ۵۱
۲-۴-۲) مدل های تجویزی سنجش سرمایه ی فکری ۵۲
۳-۴-۲) مدل های سنجش دارایی های/ سرمایه های دانشی ۵۳
۴-۴-۲) ابزارهای سرمایه ی فکری ۵۴
۵-۲) افشاء سرمایه های فکری ۵۴
۱-۵-۲) مقدمه ۵۴
۲-۵-۲) افشاء سرمایه های فکری ۵۵
۳-۵-۲) تولد اولین و دومین گزارش سرمایه های فکری در جهان ۵۵
۴-۵-۲) تئوریهای ارائه شده در ارتباط با افشاء سرمایه های فکری ۵۶
۵-۵-۲) فاکتورهای مهم در افشاء سرمایه های فکری ۵۸
۱-۵-۵-۲) اندازه شرکت ۵۸
۲-۵-۵-۲) تمرکز مالکیت ها در یک نقطه ۵۸
۳-۵-۵-۲) استقلال هیئت مدیره ۵۹
۴-۵-۵-۲) عمر شرکت ۵۹
۶-۵-۲) خصوصیات یک بیانیه افشاء مناسب ۵۹
۱-۶-۵-۲) قابل پیشبینی کردن عملکرد ۵۹
۲-۶-۵-۲) قابل استفاده بودن برای تصمیم گیرندگان ۶۰
۳-۶-۵-۲) داشتن ارتباط با استانداردهای گزارش دهی مالی موجود ۶۰
۷-۵-۲) گزارش دهی سرمایه فکری ۶۱
۸-۵-۲) صورت وضعیت سرمایه های فکری ۶۲
۱-۸-۵-۲) گزارش سرمایه فکری ۶۳
۲-۸-۵-۲)گزارش جریان سرمایه فکری ۶۳
۳-۸-۵-۲)گزارش یادداشت سرمایه فکری ۶۳

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳) مقدمه ۶۹
۲-۳)روش تحقيق ۶۹
۳-۳) قلمرو تحقيق ۷۰
۱-۳-۳) قلمرو موضوعي ۷۰
۲-۳-۳) قلمرو مكاني ۷۰
۳-۳-۳) قلمرو زماني ۷۰
۴-۳) روش‏هاي گردآوري اطلاعات ۷۱
۵-۳) ابزار گردآوري اطلاعات ۷۲
۶-۳) مدل مفهومي تحقيق ۷۲
۷-۳) جامعه آماري تحقيق ۷۳
۸-۳) آزمون فرضيه‏ها ۷۴
۹-۳) روش تجزيه و تحليل داده‏ها ۷۵
۱-۹-۳) آزمون همبستگي ۷۵
۲-۹-۳( رگرسيون چندگانه ۷۶
۳-۹-۳) آزمون نرمال بودن ( كولموگروف- اسميرنوف ) ۷۶
۴-۹-۳- آزمون خود همبستگي ( دوربين- واتسن ): ۷۷
۵-۹-۳) چند هم‏خطي: ۷۷
۶-۹-۳) بررسي نرمال بودن خطاها ۷۸
۱۰-۳) شيوه اندازه‏گيري متغيرهاي پژوهش ۷۸
۱-۱۰-۳) مولفه های سرمایه فکری ۷۸
۱-۱-۱۰-۳) كارايي سرمايه فيزيكي : ۷۹
۲-۱-۱۰-۳) كارايي سرمايه انساني ۷۹
۳-۱-۱۰-۳) كارايي سرمايه ساختاري ۸۰
۲-۱۰-۳) شاخص های تصمیمات سرمایه گذاران: ۸۰
۱-۲-۱۰-۳) نوسانات قیمت سهام ۸۱
۲-۲-۱۰-۳) حجم معاملات سهام ۸۱
۳-۲-۱۰-۳)نسبت قيمت به سود ۸۲
۴-۲-۱۰-۳)سود هر سهم ۸۳
۵-۲-۱۰-۳)سود نقدی پرداخت شده: ۸۴
۶-۲-۱۰-۳)ریسک سیستماتیک (B): 84
۷-۲-۱۰-۳)ثبات روند EPS: 85
۳-۱۰-۳) متغیرهای کنترل ۸۵
۱-۳-۱۰-۳) اندازه شرکت ۸۵
۲-۳-۱۰-۳) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ۸۵

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴) مقدمه‏ ۸۸
۲-۴) شاخص‏هاي توصيفي متغيرها ۸۹
۳-۴) روش آزمون فرضيه‏هاي تحقيق ۹۳
۱-۳-۴) بررسي اعتبار مدل ۹۳
۴-۴) تجزيه‏وتحليل فرضيه‏هاي تحقيق ۹۴
۱-۴-۴) بررسي فرض نرمال بودن متغيرهاي وابسته ۹۵
۲-۴-۴)آزمون فرضيه اول ۹۶
۳-۴-۴) آزمون فرضيه دوم ۱۰۱
۴-۴-۴) آزمون فرضيه سوم ۱۰۵
۵-۴-۴) آزمون فرضيه چهارم ۱۰۹
۱-۵-۴-۴) ضرايب مقدار ويژه و شاخص وضعيت بين متغير مؤلفه‏هاي سرمايه فكري و EPS . 113
۶-۴-۴) آزمون فرضيه پنجم ۱۱۴
۷-۴-۴) آزمون فرضيه ششم ۱۱۸
۸-۴-۴) آزمون فرضيه هفتم ۱۲۲
۹-۴-۴) خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ۱۲۶

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵) مقدمه ۱۲۹
۲-۵) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیر ها ۱۲۹
۱-۲-۵) نتیجه فرضیه اول ۱۳۰
۲-۲-۵) نتیجه فرضیه دوم ۱۳۰
۳-۲-۵) نتیجه فرضیه سوم ۱۳۱
۴-۲-۵) نتیجه فرضیه چهارم ۱۳۱
۵-۲-۵) نتیجه فرضیه پنجم ۱۳۲
۶-۲-۵) نتیجه فرضیه ششم ۱۳۳
۷-۲-۵) نتیجه فرضیه هفتم ۱۳۳
۳-۵) نتیجه گیری کلی ۱۳۴
۴-۵) پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق ۱۳۵
۵-۵) پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ۱۳۵
۶-۵) محدودیتها و موانع تحقیق ۱۳۶
پیوست ها
پیوست الف) اسامی شرکت های نمونه و میانگین سرمایه فکری محاسبه شده: ۱۳۸
پیوست ب) همبستگی و رگرسیون به تفکیک سال ۱۴۰
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۱۴۵
منابع لاتین: ۱۴۶
چکیده انگلیسی:۱۴۸

 

نوع فایل : ورد (doc) |حجم فایل:۹,۶مگا بایت(rar) |تعداد صفحات : ۱۶۲| قیمت :۵۵۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *