دانلود پایان نامه بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه

نوع فایل : ورد (doc) | حجم: ۷۰کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۸| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

در اين تحقيق سعي شده است به اين سؤالات پاسخ داده شود كه در گذر از فضاي دولتي حاكم بر صنعت بيمه كشور به سمت فضاي رقابتي و به بيان ديگر گسترش خصوصي سازي و فراهم نمودن عنوان زمينه هاي آزادسازي در اين صنعت، تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه اي، به چه نحو تغيير پيدا خواهد كرد. در اين تحقيق فرض بر اين است كه آزادسازي و تسهيل مقررات به منظور حضور شركتهاي بيمه خصوصي فراهم مي باشد و ما بدنبال تغييرات در تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري ها مي باشيم.در اين پژوهش پس از بيان مفاهيم خصوصي سازي و اهداف آن، خلاصه اي از عملكرد شركتهاي بيمه دولتي ايران، البرز، آسيا و دانا را بررسي كرديم و همچنين به بررسي تجارت خصوصي سازي در كشورهاي منتخب پرداختيم.و نيز در تركيب سرمايه گذاري ها پس از خصوصي سازي تلاش در جهت كاهش سرمايه گذاري به صورت موجود نزد بانكها، سرمايه گذاري در طرحهاي پر بازده، عدم علاقه به سرمايه گذاري دولتي، علاقه به سرمايه گذاري‌هاي خويش فرما، عدم علاقه به خريد اوراق مشاركت دولتي و علاقه به حضور پررنگتر در بورس ديده مي شود.

بيان مسئله:

خصوصي سازي سياسي اقتصادي در راستاي ايجاد تعادل ميان دولت و ديگر بخش هاي اقتصادي با هدف ايجاد شرايط رقابت كامل، افزايش كارآيي، افزايش سرمايه گذاري و بطور كلي براي نيل به اهداف مختلف اقتصادي مي باشد. در يك ديدگاه كلي خصوصي سازي صنعت بيمه فرآيندي در جهت نيل به وضعيت تعادلي در فعاليت هاي بيمه اي بخش دولتي با ساز و كار بازار است. مي توان ادعا نمود كه سهم گسترده اي از فعاليت هاي بيمه اي در ايران در اختيار شركت هاي با ساختار دولتي مي باشد. در حالت دولتي، علاوه بر معيار سود كه مورد توجه بخش خصوصي است به منافع اجتماعي فعاليت هاي اقتصادي نيز توجه مي شود. با اين توصيف اگر شركتهاي بيمه دولتي با ساختار فعلي بخواهند به شكل خصوصي درآيند بالطبع مديريت سرمايه گذاري هاي اين شركت كاملاً متفاوت از حالت دولتي خواهند بود.در اين پژوهش سعي بر اين است كه بهترين تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركتهاي بيمه در حالت خصوصي مشخص گردد. مؤسسات بيمه اي در قبال اطمينان خاطري كه به مشتريان خود مي فروشند مبالغي را از آنها دريافت مي دارند و اين مبالغ تا زماني كه يكي از مشتريان دچار حادثه اي نشده باشد نزد شركتهاي بيمه باقي مي‌ماند.لذا همواره وجوه هنگفتي از حق بيمه هاي فروخته شده نزد آنان باقي مي ماند. طبق آمار ميانگين موجودي و سپرده هاي بانكي مؤسسات بيمه طي سالهاي ۷۱-۶۱ بالغ بر ۶۰% بوده است. بدين معنا كه بيش از ۶۰% موجودي نزد مؤسسات بيمه اي به هر علتي به صورت حسابهاي جاري و يا پس انداز به سيستم بانكي سپرده مي شود كه غالباً به آنها سودهاي بسيار اندك تعلق مي گيرد. از طرف ديگر ساختار دولتي، شركتهاي بيمه‌اي را موظف به خريداري اوراق قرضه اي مي كند، اغلب هيچ بهره وري به آنها تعلق نمي گيرد. در بهترين حالت شركتهاي بيمه اي قادر به سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها هستند كه در اين حالت، هم سود اندكي پس از كسر ماليات به آنها تعلق مي گيرد. و هم نتوانسته اند نقش مهمي در بازار سرمايه از حيث سرمايه و سرمايه گذاري داشته باشند.ورود شركت بيمه اي خصوصي كه از مديريت دارايي ها و سرمايه گذاري هاي مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمايه گذاري ها و عمليات در بازار سرمايه مؤثر خواهد بود به طوريكه نحوه تخصيص وجوه از طريق شركتهاي بيمه خصوصي تجربه اي مفيد براي شركتهاي بيمه دولتي محسوب مي گردد. و اين قبيل شركت براي ادامه حيات خود در شرايط رقابتي ايجاد شده، نيازمند به يك بازنگري كلي در چگونگي تخصيص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت هاي آينده خواهند بود.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه

فصل اول: كليات

۱-۱)عنوان تحقيق ۲
۲-۱)بيان مسأله ۲
۳-۱)اهميت انجام تحقيق ۴
۴-۱)اهداف تحقيق ۵
۵-۱)سؤالات تحقيق ۶
۶-۱)فرضيه هاي تحقيق ۶
۷-۱)روش انجام تحقيق ۶
۸-۱)روش جمع آوري اطلاعات ۶
۹-۱)محدوديت هاي تحقيق ۷
۱۰-۱)سازماندهي مطالب ۷

فصل دوم: ادبيات خصوصي سازي با رويكرد صنعت بيمه

۱-۲)مقدمه ۱۰
۲-۲)تعريف خصوصي سازي در صنعت بيمه ۱۰
۳-۲)مكاتب اقتصادي و جايگاه بخش خصوصي ۱۳
۴-۲)اهداف خصوصي سازي ۱۶
الف-كاهش حوزه فعاليت بخش دولتي ۱۷
ب-انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي ۱۸
ج)افزايش كارايي ۱۸
د)كاهش كسر بودجه و بدهي هاي مالي ۱۹
ه)تعديل سوبسيدها و اختلال قيمت ها ۱۹
ز)افزايش رقابت ۲۰
ح)ايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلين شركت ها ۲۱
ط)گسترش بازار سرمايه ۲۱
ي)تأمين منافع مصرف كنندگان ۲۱
۵-۲)مراحل خصوصي سازي و ملاحظات مربوط به آن ۲۲
۶-۲)خصوصي سازي صنعت بيمه آثار اقتصادي خصوصي سازي صنعت ۲۴
الف)نقاط ضعف صنعت بيمه ۲۵
ب)نقاط قوت صنعت بيمه ۲۶
ج)فرصت هاي خصوصي سازي ۲۶
د)تهديدهاي خصوصي سازي ۲۸
۷-۲)انواع مقررات نظارت بر شركتهاي بيمه اي ۳۰
الف- مقررات نظارت بر توانگري مؤسسات بيمه اي ۳۰
ب)مقررات نظارت بر بازار ۳۱
۸-۲)ضرورت نقش نظارتي بيمه مركزي در شرايط خصوصي سازي صنعت بيمه ۳۱
۹-۲)روشهاي خصوصي سازي و بيان مشكلات عملياتي صنعت بيمه كشور ۳۲
الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصي ۳۳
ب)فروش دارايي هاي واحدي دولتي ۳۳
ج)ادامه روند شركت هاي بيمه دولتي ۳۵
۱۱-۲)مشاركت بخش خصوصي خارجي و نحوه فعاليت آنان در داخل كشور(مورد صنعت بيمه) ۴۳
۱۲-۲)تجربه چند كشور منتخب در امر خصوصي سازي با رويكرد صنعت بيمه ۴۳
الف)تجزيه خصوصي سازي بيمه انگلستان ۴۳
ب)تجربه خصصي سازي بيمه در سري لانكا ۴۴
ج)تجربه خصوصي سازي بيمه در شيلي ۴۷
د)تجربه خصوصي سازي بيمه در مصر ۴۹
هـ)تجربه خصوصي سازي بيمه در هند ۵۱
۱۳-۲)نتيجه گيري ۵۳

فصل سوم: پيدايش صنعت بيمه و آثار اقتصادي آن

۱-۳)مقدمه ۵۶
۲-۳)پيدايش بيمه ۵۶
۳-۳)مفهوم بيمه ۵۷
۴-۳)تقسيم بندي بيمه ها و اصول حاكم بر آنها ۵۹
۵-۳)تفاوت مؤسسات بيمه اجتماعي و بيمه بازرگاني ۶۲
الف-محاسبات حق بيمه ۶۲
ب-بيمه اتكائي ۶۲
ج-مقررات حقوقي ۶۳
د-جنبه اختياري بودن ۶۳
ه-تحصيل سود ۶۴
۶-۳)سير تحول بيمه در جهان ۶۴
الف)تاريخچه بيمه دريايي (باربري) ۶۵
ب)تاريخچه بيمه آتش سوزي ۶۶
ج)تاريخچه بيمه عمر ۶۷
د)تاريخچه بيمه حوادث ۶۸
۷-۳)نتيجه گيري ۷۱

فصل چهارم: بررسي عملكرد شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي در ايران

۱-۴)مقدمه ۷۱
۲-۴)معرفي نسبت هاي مالي و معيارهاي سنجش عملكرد در تجزيه و تحليل صورت هاي مالي ۷۱
۳-۴)تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي شركتهاي بيمه ۷۶
۴-۴)بررسي عملكرد شركتهاي بيمه داخلي ۷۸
۵-۴)نتيجه گيري ۸۱

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

۱-۵)خلاصه ۸۳
۲-۵)نتيجه گيري ۸۴
۳-۵)پيشنهادات ۸۷

منابع۸۹

 

نوع فایل : ورد (doc) | حجم: ۷۰کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۸| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *