دانلود پایان نامه بررسي انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۳۵۸کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۴۵| قیمت : ۵۰۰۰

چكيده:اصطلاح عرضه عمومی اولیه عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید .در بورس های صاحب نام ، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند که در برخی موارد به ۳۰۰ – ۴۰۰ مورد در سال نیز می رسد ؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند ، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام می باشد که به دلیل اهمیت آن ، موضوع پژوهش های بسیاری واقع شده است ؛ مهم ترین ناهنجاری های موجود در IPO ” افت قیمت در بلند مدت ، ارزش گذاری زیر قیمت و عرضه های عمومی اولیه داغ ” می باشند که به بیان ساده تر ” بازده بلند مدت کمتر از بازده بازار ، بازده کوتاه مدت بالاتر از بازده بازار و بازار پر رونق ” می باشند . با توجه به اين كه ارزش گذاری زیر قیمت و افت قيمت در بلند مدت ، رايج تر هستند لذا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده اند ؛ در تحقیق حاضر نیز دو ناهنجاري گفته شده مورد بررسي قرار خواهند گرفت .
اين تحقيق به دنبال آن است تا به سئوالات ذيل پاسخ دهد :
– انواع ناهنجاری ها در ارتباط با اولین عرضه عمومی سهام چیست و به چه دلیل ایجاد می گردند ؟
– آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام ، ارزش گذاری زیر قیمت واقعی است ؟
– آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام ، افت قیمت در بلند مدت است ؟
نتايج تحقيق نشان مي دهد كه در بورس اوراق بهادار تهران ، به هيچ وجه ارزان فروشي سهام عرضه اوليه مشاهده نمي شود بلكه در ارتباط با IPO گران فروشي صورت مي گيرد ؛ همچنين افت قيمت سهام عرضه عمومي اوليه در بلند مدت با وقفه زماني ۶ ماه پس از IPO ايجاد مي شود به اين معني كه امكان دسترسي اطلاعاتي براي سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در زمان اولين عرضه به بورس بسيار محدود است در نتيجه پس از ورود شركت ها به بورس و با توجه به ارائه گزارش هاي مالي ميان دوره اي مورد تقاضاي بورس ، تاثير اين اطلاع رساني بر تصميم افراد ، پس از شش ماه ظهور مي نمايد . نتايج حاصل از بررسي متغيرهاي ياد شده ، دال بر ارتباط ميان صنعت و ارزان فروشي سهام IPO است ، همچنين ميان متوسط سود سه سال پيش از IPO ( به عنوان شاخص كيفيت ، ريسك و اعتبار شركت ) و درصد سهام منتشره در بلند مدت ( به عنوان شاخص هزينه هاي نمايندگي ) با افت قيمت سهام عرضه عمومي اوليه در بلند مدت رابطه وجود دارد .

۱ـ۱ـ مسئله پژوهش
یکی از موضوعات مهم اقتصادی ومالی، عرضه سهام به صورت عمومی و تبدیل مالکیت خاص به عام می باشد که به دلیل منافع بسیار زیاد آن مانند افزایش سرمایه، رقابت بیشتر، کسب معافیت های مالیاتی، دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت و…، غالبا مورد استقبال شرکت ها نیز واقع می گردد.در کشورهای پیشرفته و دارای بورس های صاحب نام، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند که در برخی موارد به ۳۰۰ – ۴۰۰ مورد در سال نیز می رسد؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام، شامل ارزش گذاري زير قيمت، افت قيمت در بلند مدت و عرضه عمومي اوليه داغ، می باشد که به دلیل اهمیت آن، موضوع پژوهش های بسیاری واقع شده است.با توجه به گسترش دامنه خصوصي سازي در كشور، مواجهه با ناهنجاري هاي عرضه عمومي اوليه در بورس اوراق بهادار تهران، امري محتمل است و اهميت تحقيق حاضر را نشان مي دهد.لذا مسئله اصلی این پژوهش که در این تحقیق به آن پاسخ خواهیم گفت، این است که:آيا در بورس اوراق بهادار تهران، همانند ديگر بورس هاي توسعه يافته، ناهنجاري هاي مرتبط با عرضه عمومي اوليه وجود دارد؟در ایران، در ارتباط با عرضه عمومی اولیه سهام، روش ها، نحوه قیمت گذاری و… بررسی هایی انجام پذیرفته است ولی پیرامون ناهنجاری های آن کمتر پرداخته شده، لذا از اين جهت می توان این تحقیق را از سایرین متمایز نمود.
۱ـ۲ـ پرسش های پژوهش
پرسش هایی که با توجه به مسئله اصلی تحقیق مطرح می شود، به قرار زیر می باشند:
۱٫ آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام،
ارزش گذاری زیر قیمت واقعی است؟
۲٫ آیا علت ایجاد ناهنجاری های موجود در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه عمومی سهام، افت قیمت در بلند مدت است؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول- كليات۱

۱ـ۱ـ مسئله پژوهش ۲
۱ـ۲ـ پرسش های پژوهش ۲
۱ـ۳ـ اهداف پژوهش و ضرورت آن ۲
۱ـ۴ـ فرضيات پژوهش ۲
۱ـ۵ـ تعاريف عملياتي ۳
۱ـ۶ـ نهاد يا موسساتی که می توانند از يافته های اين پژوهش بهره گيرند ۳
۱ـ۷ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش ۴
۱ـ۷ـ۱ـ تعريف جامعه آماری و ويژگی های آن ۴
۱ـ۷ـ۲ـ روش نمونه گيری و حجم تقريبی نمونه ۴
۱ـ۷ـ۳ـ ابزار سنجش، مقياس های سنجش (پايايي – اعتبار) ۴
۱ـ۷ـ۴ـ روش تجزيه و تحليل داده ها۷

فصل دوم- مروري بر ادبيات نظري۸

۲ـ۱ـ مقدمه ۹
۲ـ۲ـ نهادهای مالی ۹
۲ـ۳ـ بازار پول و سرمایه ۱۰
۲ـ۳ـ۱ـ بازار پول ۱۰
۲ـ۳ـ۲ـ بازار سرمایه ۱۱
۲ـ۴ـ بازار اوليه و ثانويه ۱۱
۲ـ۴ـ۱ـ بازار اولیه ۱۱
۲ـ۴ـ۲ـ بازار ثانویه ۱۲
۲ـ۵ـ بازارهاي متشكل و غير متشكل ۱۲
۲ـ۵ـ۱ـ بازار متشکل (سازمان یافته) بورس اوراق بهادار ۱۲
۲ـ۵ـ۲ـ بازار غيرمتشكل (خارج از بورس ) ۱۲
۲ـ۶ـ نقش بورس اوراق بهادار در کشور ۱۳
۲ـ۷ـ عرضه عمومی اولیه ۱۶
۲ـ۸ـ اعضای تیم IPO 19
۲ـ۹ـ روش های انجام عرضه عمومی اولیه ۲۱
۲ـ۹ـ۱ـ روش ثبت دفتری ۲۲
۲ـ۱۰ـ فرایند ثبت دفتری ۲۳
۲ـ۱۱ـ کشف قیمت عرضه عمومی اولیه ۲۵
۲ـ۱۲ـ ناهنجاري هاي عرضه عمومي اوليه سهام ۲۷
۲ـ۱۲ـ۱ـ افت قیمت در بلند مدت ۲۷
۲ـ۱۲ـ۲ـ ارزش گذاری زیر قیمت ۳۱
۲ـ۱۲ـ۳ـ عرضه عمومی اولیه داغ ۳۸
۲ـ۱۳ـ عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران۳۹

فصل سوم- روش تحقيق۴۴

۳ـ۱ـ مقدمه ۴۵
۳ـ۲ـ جامعه آماری ۴۵
۳ـ۳ـ نمونه آماری ۴۷
۳ـ۴ـ چهارچوب مفهومی تحقیق ۴۷
۳ـ۵ـ متغيرهاي تحقيق ۴۸
۳ـ۵ـ۱ـ متغیرهای مستقل بررسی ارزش گذاری زیر قیمت ۴۸
۳ـ۵ـ۲ـ عوامل موثر بر افت قیمت در بلند مدت ۵۳
۳ـ۶ـ ابزار و نحوه جمع آوری داده ها ۵۴
۳ـ۷ـ روایی داده ها ۵۵
۳ـ۸ـ پایایی داده ها ۵۵
۳ـ۹ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها۵۵

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده ها۵۹

۴ـ۱ـ مقدمه ۶۰
۴ـ۲ـ توصيف داده ها ۶۰
۴ـ۳ـ آزمون نرمال بودن داده ها ۶۱
۴ـ۴ـ آزمون فرضيات ۶۲
۴ـ۴ـ۱ـ فرضیه اول: ۶۲
۴ـ۴ـ۲ـ فرضیه دوم: ۶۵
۴ـ۴ـ۳ـ فرضیه سوم: ۸۰
۴ـ۵ـ خلاصه فصل۸۶

فصل پنجم- خلاصه و نتيجه گيري۸۸

۵ـ۱ـ مقدمه ۸۹
۵ـ۲ـ خلاصه ۸۹
۵ـ۳ـ متغيرهاي تحقيق ۹۰
۵ـ۴ـ ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيات ۹۱
۵ـ۵ـ محدوديت هاي تحقيق ۹۳
۵ـ۶ـ پيشنهادها ۹۴
۵ـ۶ـ۱ـ پيشنهاد مبتني بر نتايج تحقيق ۹۴
۵ـ۶ـ۲ـ پيشنهاد براي تحقيقات آينده ۹۴
۵ـ۷ـ خلاصه فصل ۹۵
ضمائم ۹۶
پيوست ۱ ۹۷
پيوست ۲ ۹۸
پيوست ۳ ۹۹
پيوست ۴ ۱۰۳
پيوست ۵ ۱۰۹
پيوست ۶ ۱۱۴
پيوست ۷ ۱۱۸
پيوست ۸ ۱۲۳
پيوست ۹ ۱۲۸
فهرست منابع و مآخذ ۱۳۶
منابع فارسي : ۱۳۷
منابع لاتین : ۱۳۹

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۱۴۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۸۷

قیمت : ۵۰۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *