دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۳۶۰کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۸۴| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

چكيده:بررسی تاثیر ثبات سهامداران و مالکان شرکت به عنوان یکی از مباحث حاکمیت شرکتی بر روی عملکرد مدیریت شرکت و نهایتا تاثیر ان بر روی عملکرد مالی شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است و یافته های محققان بر وجود تاثیر مثبت بر روی کنترل عملکرد مدیریت بصورت کارا و مفید و نهایتا افزایش عملکرد مالی شرکتها دلالت دارد لذا در تحقیق حاضر سعی بر ان شد که به بررسی تاثیر این ویژگی سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت ها در شرکتهای پدیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران در بازه زمانی هشت ساله از سال ۸۰ تا ۸۸ پرداختیم و داده توسط نرم افزار های اکسل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج حاصل از تحقیق وجود رابطه معنادار مثبتی را تایید نمی کند.

۱-۱ مقدمه
در این تحقیق ما به بررسی ارتباط بین ثبات سهامداران و عملکرد مالی شرکت می پردازیم . از آنجایی که ترکیب سهامداران به عنوان بخشی از مبحث حاکمیت شرکتی برای کنترل عملیات شرکت و عملکرد مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد ، امروزه نیز ثبات سهامداران به عنوان بخشی از مبحث فوق مورد توجه است و بررسی تاثیر آن بر روی عملکرد شرکت موضوع تحقیقات اخیر گشته است لذا فصل حاضر با ارائه کلیات موضوع تحقیق ، و مساله تحقیق آغاز می شود و سوالات اصلی مرتبط با مساله عنوان می شود و ضرورت تحقیق ، اهداف مربوط به آن و فرضیه های تحقیق که شامل سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی است عنوان می شود. در ادامه جهت بررسی های بهتر و اجتناب از دوباره کاری در طول تحقیق و استفاده از یافته های قبلی محققان، پیشینه مرتبط با تحقیق در داخل و خارج از ایران ارائه گردیده است .

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی تحقیق
مطالعات انجام شده بیشتر در مورد گروه خاصی از سهامداران انجام شده که در زیر به قسمتی از آنها می پردازیم:مک کونل و سرواس (۱۹۹۰) یک رابطه مثبت بین درصد مالکان حقوقی و کیوی توبین شرکت پیدا کرده اند . از طرفی مشابهاً بوجراج و سنگوپتا (۲۰۰۳) نشان می دهند که شرکت های با درصد بیشتر سهام در دست مالکان اصلی هزینه به بازدهی کمتر و نرخ انتشار اوراق بیشتر منجر می شود.مطالعات الیاس الیاسیانی و جینگی جیا به وجود رابطه ای بین ثبات مالکان اصلی و عملکرد مالی شرکت پی بردند که هر چه ثبات در بین این گروه از مالکان بیشتر باشد باعث افزایش عملکرد مالی می شود.از طرفی این گروه به همراه کونیه ایکس و ماو به وجود رابطه ای مثبت بین ثبات مالکیت سهامداران حقوقی(شرکتی) و هزینه بدهی پی برده اند . مطالعات انجام شده علاقمند به یافتن ارتباط بین ثبات سهامداران حقوقی (شرکتی) و سایر متغیرهای مربوط بوده است . در این تحقیق سعی بر آن بوده که ارتباط بین این ویژگی سهامداران را در سطح وسیعی ای از انواع سهامداران با عملکرد مالی شرکت مورد بررسی قرار گیرد تا به نتایج مفید تر و دقیق تری دست یابیم.

فهرست طالب دانلودپایان نامه بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

چكيده: ۱
مقدمه:۲

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۵
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی تحقیق ۵
۳-۱ بیان مساله و بیان اصلی سوالهای تحقیق ۶
۴-۱ چارچوب نظری تحقیق ۷
۵-۱ فرضیه های تحقیق ۹
۶-۱ اهداف تحقیق ۱۰
۷-۱ حدود مطالعاتی ۱۰
۸-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۱۵
۲-۲ بورس اوراق بهادار ۱۵
۳-۲ سابقه بازار سرمایه در ایران ۱۶
۴-۲ تاریخچه ایجاد بورس اوراق بهادار تهران ۱۷
۵-۲ اهمیت حاکمیت شرکتی ۱۷
۶-۲ گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی ۱۹
۷-۲ سرمایه گذاران نهادی (حقوقی) ۱۹
۱۰-۲ پیشینه تحقیق ۲۲
۱-۱۰-۲ تحقیقات انجام شده در سایر کشورها۲۲

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۲۹
۲-۳ روش تحقیق ۲۹
۳-۳ جامعه مطالعاتی تحقیق ۲۹
۴-۳ دوره های مالی مورد آزمون ۳۰
۵-۳ تبیین مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها ۳۱
۶-۳ متغیر های وابسته ۳۲
۷-۳ متغیرهای مستقل ۳۲
۸-۳ متغیرهای کنترلی ۳۳
۹-۳ روشهای جمع آوری و منابع داده های تحقیق ۳۳
۱۰-۳ روش تجزیه وتحلیل داده ها ۳۴
۱-۱۰-۳ تحلیل همبستگی ۳۴
۱-۱-۱۰-۳ ضریب همبستگی۳۵

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۳۸
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها ۳۸
۳-۴ تجزيه و تحليل فرضیه های تحقيق ۴۰
۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغيرها ۴۰
۵-۴ خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود ۴۱
۱-۵-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی اول: ۴۱
۱- ۱-۵-۴ فرضیه فرعی اول: ۴۱
۲-۱-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی دوم ۴۳
۳-۱-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی سوم ۴۶
۴-۱-۵-۴ آزمون فرضیه اصلی اول ۴۸
۲-۵-۴ آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی دوم ۴۹
۱-۲-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی اول از فرضیه اصلی دوم ۴۹
۲-۲-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی پنجم ۵۱
۳-۲-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی ششم ۵۳
۴-۲-۵-۴ آزمون فرضیه اصلی دوم ۵۵
۳-۵-۴ آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی سوم ۵۶
۱-۳-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی اول ۵۶
۲-۳-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی هشتم ۵۸
۳-۳-۵-۴ آزمون فرضیه فرعی نهم ۶۰
۴-۳-۵-۴ آزمون فرضیه اصلی سوم۶۲

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۶۶
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۶۶
۱-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی اول ۶۶
۲-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی دوم ۶۹
۳-۲-۵ نتايج فرضیه اصلی سوم ۷۲
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق ۷۵
۴-۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق ۷۵
۷-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات اتی ۷۶
۸-۵ محدودیت های تحقیق ۷۶
پیوست ها
جدول مربوط به نام شرکت های نمونه آماری ۷۸
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۸۱
منابع لاتین: ۸۲
چکیده انگلیسی:۸۴

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات : ۸۴

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۵۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *