دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم: ۸۰۴کیلو بایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۵| قیمت : ۵۰۰۰ تومان

پیش بینی سود هر سهم در سرمایه گذاری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاری کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوری و شرایط مالی، مدیران از دورنمای تجاری شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بروز خطاها در برآوردهای حسابداری، اجتناب ناپذیر است. این مسئله در مورد شرکتهای جدیدالورود به بورس، به دلیل عدم سابقه معاملاتی و در نتیجه اطلاعات تاریخی اندک، از اهمیت بیشتری برخوردار است و عدم تقارن اطلاعاتی نیز میان مدیران و سرمایه گذاران بالقوه، در این شرکت‌ها بالااست. سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد خرید، فروش یا نگهداری سهام، به اطلاعاتی نظیر پیش بینی سود هر سهم که از سوی شرکت‌ها ارائه می‌شود اتکا می‌کنند. بنابراین دقت این پیش بینی که مبنای تصمیم گیری آن‌ها است حائز اهمیت است. در این پژوهش رابطه بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یکسال پس از ورود و حضور در بورس، بر اساس داده‌های ۸۴ شرکت طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می‌دهد، بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکتهای جدیدالورود، درهر دو مقطع زمانی مورد مطالعه، رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نوع صنعت نیز بر این رابطه تأثیر گذار است.

۱-۱ مقدمه
یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش‌بینی جریان‌های نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش‌بینی بازده سرمایه‌گذاری است. بخشی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازده سهام شرکت‌ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طریق سیستم حسابداری تهیه می‌شود. میزان تأثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است. اگر اطلاعات حسابداری برای تعیین بازده سودمند باشد در آن صورت تغییرات در داده‌های حسابداری باید سبب تغییر در بازده سهام شرکت‌ها شود.بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تأثیرپذیری زیادی از تغییر چرخه‌های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه‌گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی‌های مالی می‌پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه‌گذاری خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه‌گذاری‌های خود دارند. پیش‌بینی‌های سود هر سهم در سرمایه‌گذاری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا در شیوه‌های ارزیابی سهام عامل مهمی تلقی می‌شود و در بیشتر موارد، جزء اساسی روش‌های انتخاب سهام می‌باشد. اهمیت این پیش‌بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش‌بینی از دقت بیشتری برخوردار است و این مسئله برای استفاده کننده و تهیه کننده مهم تلقّی می‌شود.تصمیم‌گیرندگان برای اتخاذ تصمیمات صحیح و دقیق، نیازمند اطلاعاتی مفید و سودمند هستند. بالتبع بیشتر اطلاعات باید از طریق گزارش‌های مالی شرکت در اختیار آن‌ها قرار گیرد. اکثر استفاده‌کنندگان بر اقلامی تأکید دارند که تصور می‌کنند مربوط‌ترین اطلاعات است. اطلاعات مربوط به سود هر سهم، مقیاسی است که از نظر بیشتر استفاده‌کنندگان با اهمیت و مربوط محسوب می‌شود. مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم مؤید این است که سود هر سهم گزارش شده و سود هر سهم پیش‌بینی شده بر قیمت بازار سهام عادی اثر مستقیم می‌گذارد و سرمایه‌گذاران خواستار این اطلاعات هستند. مدیریت موظف است علاوه بر سود هر سهم ارائه شده از طریق صورت‌های مالی، برآورد آتی از دورنمای شرکت در قالب سود هر سهم پیش‌بینی شده را در اختیار استفاده‌کنندگان بگذارد.تصمیم‌گیری صحیح سبب می‌شود سرمایه‌گذار به انتظارات و توقعات خود از سرمایه برسد و شرکت با ارائه اطلاعات درست می‌تواند اعتماد استفاده‌کننده را جلب کند.در تحقیق حاضر، رابطه بین خطای پیش‌بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یک‌سال پس از ورود به بورس مورد بررسی قرار می‌گیرد.در این فصل پس از بیان مسئله تحقیق به بیان اهمیت و ضرورت آن می‌پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان می‌کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به فریضه‌های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

۲ ـ ۱ بیان مسئله
گزارش‌های مالی از مهمترین فرآورده‌های سیستم اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه‌های مختلفی از استفاده‌کنندگان برون سازمانی، اطلاعات مالی را در چارچوب مشخصی ارائه می‌کند که این اطلاعات در تعیین قیمت سهام بی‌تأثیر نیست. تغییرات قیمت سهام شرکت‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی است. یکی از عوامل مؤثر بر روند قیمت سهام یک شرکت نشانه‌ها و علائمی است که به صورت اطلاعات مختلف از داخل آن شرکت انعکاس می‌یابد و در دسترس سرمایه‌گذاران قرار می-گیرد. از جمله اطلاعات منتشره از سوی شرکت‌ها، صورت‌های مالی اساسی و اعلان سود پیش‌بینی شده هر سهم برای سال آینده است. این اطلاعات حسابداری نقش مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در خصوص خرید، فروش و نگهداری سهام دارند.پیش‌بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیر باز مورد علاقه سرمایه-گذاران مدیران، تحلیل‌گران، پژوهشگران و اعتباردهندگان بوده است. بنا براین پیش‌بینی عنصر کلیدی در تصمیم‌گیری‌ها است.از طرفی خرید سهام شرکت‌های جدیدالورود به بورس، نسبت به سایر شرکتها فرآیندی مخاطره آمیز است، زیرا به دلیل عدم سابقه معاملاتی، اطلاعات تاریخی مربوط به آن‌ها اندک است. از سوی دیگر عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران وسرمایه گذاران بالقوه، مهم‌ترین مسئله‌ای است که سرمایه‌گذاران در مورد این شرکت‌ها با آن مواجهند. در چنین شرایطی شرکت‌های جدیدالورود اطلاعاتی به بازار ارائه می‌کنند که بر مبنای آن‌ها سهام قیمت یابی می‌شود.شواهد تجربی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به اطلاعاتی نظیر سود هر سهم اتکاء کرده و درقیمت‌گذاری سهام از آن استفاده می‌کنند. این پیش‌بینی‌ها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. بنابراین خطای پیش‌بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است. پژوهش‌های متعددی نیز در زمینه تبیین عوامل مؤثر در پیش بینی سود و بازده سهام وجود دارد که بر مربوط بودن سود پیش‌بینی شده در تصمیم‌گیری استفاده کنندگان صورت‌های مالی تأکید دارند. این پژوهش‌ها در حوزه عرضه اولیه سهام و یا پس از چند سال فعّالیت در بازار سرمایه هستند.با توجه به مطالب فوق این سؤال مطرح می‌شود که آیا خطای پیش‌بینی سود هر سهم بر بازده غیر عادی سهام شرکت‌ها در سال ورود به بورس تأثیر می‌گذارد؟ و آیا این تأثیر با گذشت یک سال از ورود شرکت‌ها به بورس همچنان وجود دارد یا تغییر می‌کند؟ و در صورت تغییر ناشی از چه عواملی است؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

چكيده: ۱
مقدمه: ۲

فصل اول: كليات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲ ـ ۱ تاریخچه مطالعاتی ۵
۳ ـ ۱ بيان مسئله ۷
۴ ـ ۱ چارچوب نظري تحقيق ۸
۵ ـ ۱ اهميّت و ضرورت تحقيق ۱۰
۶ ـ ۱ اهداف تحقيق ۱۰
۷ـ ۱ حدود مطالعاتی ۱۳
۱-۷-۱قلمرو مكاني تحقيق ۱۴
۲-۷-۱قلمرو زماني تحقيق ۱۴
۳-۷-۱قلمرو موضوعي تحقيق ۱۴
۸ ـ ۱ فرضيه هاي تحقيق ۱۴
۹ ـ ۱ ـ تعريف واژه ها و اصطلاحات ۱۴

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

۱-۲ مقدمه ۱۸
۲ ـ ۲ بازار مالي ۱۹
۱ ـ ۲ ـ ۲ طبقه بندي بازارهاي مالي ۱۹
۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار پول ۱۹
۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ بازار سرمايه ۱۹
۳ ـ ۲ سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واكنش بازار سرمايه ۲۰
۴ ـ ۲ پژوهش بال وبراون ۲۲
۵ ـ ۲ مفاهيم سود در حسابداري ۲۲
۶ ـ ۲ تاريخچه پيش بيني سود ۲۴
۷ ـ ۲ سود سهام پيش بيني شده ۲۵
۸ ـ ۲ اهميت سود سهام پيش بيني شده ۲۶
۹ ـ ۲ دقت پيش بيني سود در عرضه اوليه سهام ۲۶
۱۰ ـ ۲ روشهاي پيش بيني سود ۲۷
۱ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل باكس ـ جنكينز ۲۸
۲ ـ ۱۰ ـ ۲ مدل گام زدن تصادفي ۲۹
۱۱ ـ ۲ بازده ۳۰
۱۲ ـ ۲ بازده تحقق يافته در مقابل بازده مورد انتظار ۳۰
۱ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده تحقق يافته ۳۱
۲ ـ ۱۲ ـ ۲ بازده مورد انتظار ۳۱
۱۳ ـ ۲ اجزاي بازده ۳۱
۱ ـ ۱۳ ـ ۲ سود دريافتي ۳۱
۲ ـ ۱۳ ـ ۲ سود (زيان) سرمايه ۳۱
۱۴ ـ ۲ بازده غيرعادي سهام ۳۲
۱۵ ـ ۲ فرضيات مطرح شده در مورد بازده غير عادي كوتاه مدت در عرضه هاي اوليّه ۳۵
۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي ۳۵
۱ ـ ۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل بارون ۳۵
۲ ـ ۱ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عدم تقارن اطلاعاتي مبتني بر مدل راك ۳۶
۲ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه علامت دهي ۳۸
۳ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيات گرايشات و علائق زودگذر ۴۰
۴ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه عكس العمل بيش از اندازه سرمايه گذاران ۴۰
۵ ـ ۱۵ ـ ۲ فرضيه حباب سفته بازي و فرضيه بازارهاي سهام داغ ۴۱
۱۶ ـ ۲ تطبيق نظريه ها و تئوريهاي بازده غير عادي كوتاه مدت در بورس ايران ۴۲
۱۷ ـ ۲ پيشينه تحقيق ۴۳
۱ ـ ۱۷ ـ ۲ تحقيقات خارجي ۴۳
۲ ـ ۱۷ ـ ۲ تحقيقات داخلي ۴۶

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۴۹
۲ ـ ۳ ـ روش تحقيق ۴۹
۳ ـ ۳ ـ جامعه مطالعاتي و نمونه آماري ۵۰
۴-۳ مدل تحقيق و شيوه اندازهگيري متغيرها ۵۱
۵ ـ ۳ ـ روش و ابزار گردآوري داده ها ۵۴
۶ ـ ۳ ـ روش تجزيه و تحليل داده ها ۵۴
۱ ـ ۶ ـ ۳ ـ تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي ۵۵
۷ ـ ۳ ـ اعتبار دروني و بروني پژوهش ۵۹

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۶۲
۲ ـ ۴شاخص هاي توصيفي متغيرها ۶۲
۳ ـ ۴روش آزمون فرضيه هاي تحقيق ۶۶
۴ ـ ۴ تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق ۶۶
۵ ـ ۴بررسي فرض نرمال بودن متغيرها ۶۷
۶ـ ۴خلاصه تجزيه و تحليل فرضيه ها به تفكيك ۶۸
۱ـ ۶ـ۴تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول: ۶۸
۱ ـ۱ـ ۶ـ ۴تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل ۷۱
۲ ـ ۶ ـ ۴تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم: ۷۷
۱ـ۲ـ۶ـ۴تجزيه و تحليل آزمون فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل ۸۱
۳ـ۶ـ۴تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي ۸۶

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

۱-۵ مقدمه ۸۹
۲ ـ ۵ ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها ۹۰
۱ ـ ۲ ـ ۵ نتايج فرضيه اصلي اول ۹۰
۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۵ نتايج فرضيه اصلي اول در حضور متغيرهاي كنترل ۹۱
۲ـ ۲ـ۵ نتايج فرضيه اصلي دوم ۹۱
۱ـ۲ـ ۲ـ۵ نتايج فرضيه اصلي دوم در حضور متغيرهاي كنترل ۹۲
۳ـ۲ـ ۵ نتايج فرضيه فرعي ۹۲
۳ـ۵ نتيجه گيري كلي تحقيق ۹۲
۴ـ۵ پيشنهادها ۹۳
۱ـ۴ـ۵ پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش ۹۳
۲ـ۴ـ۵ پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي كلي پژوهش ۹۳
۳ـ۴ـ۵ پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي ۹۴
۵ـ ۵محدوديتهاي تحقيق ۹۴
پیوست ها
پیوست الف:جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری ۹۷
منابع و ماخذ
منابع فارسي: ۱۰۱
منابع لاتین: ۱۰۴
منابع اینترنتی : ۱۰۷
چکیده لاتین۱۰۸

 

نوع فایل : (doc)

تعداد صفحات : ۱۲۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۰

قیمت : ۵۰۰۰تومان

url

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *