دانلود پایان نامه بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۱,۳۳۷کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۹۹| قیمت : ۴۰۰۰تومان

چکیده :در سال‌های گذشته روند مصرف انرژی برق به‌دلیل رشد و توسعه ملی روبه فزونی نهاده تا جایی که در سال ۱۳۹۰ میزان سوخت‌های فسیلی مصرفی گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی معادل ۳۸۵٫۵ بشکه نفت خام بوده است. از این میزان معادل ۳۰۶٫۱  بشکه نفت خام مستهلک شده است که معادل ۷۹٫۴ درصد می‌باشد. این میزان سوخت فسیلی به هدر رفته و تبدیل به گازهای آلاینده زیست محیطی گردیده است. با ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی می‌شود از این امر جلوگیری کرد زیرا انرژی برق‌آبی نیازی به سوزاندن سوخت‌های فسیلی ندارد.توسعه سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی در این راستا می‌باشد؛ اما یکی از چالش‌های مهم پیش‌رو تأمین مالی به‌هنگام جهت اتمام به‌موقع و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها می‌باشد. در این تحقیق با بررسی مدل‌های به‌کار رفته در جهان برای تأمین مالی این‌گونه طرح‌ها در پی شناسایی روش‌های بهتر تأمین مالی ممکن می‌باشد و از طرفی با محاسبه هزینه فرصت از دست‌رفته اثر دیرکرد در به‌کارگیری این‌گونه طرح‌ها را نشان می‌دهد. روش تحقیق به‌کارگرفته شده توصیفی-پیمایشی می‌باشد.از نتایج به‌دست آمده استنباط می‌شود همان‌گونه که در جهان با آزادسازی نرخ برق تمایل سرمایه‌گذاری و مشارکت تأمین کنندگان مالی افزایش یافته.در ایران نیز با واقعی شدن نرخ برق می‌توان منابع مالی لازم را در جهت ساخت نیروگاه‌های برق‌آبی هدایت کرد.

مقدمه:

یکی از نگرانی های کشورهای جهان دراین دوران، عقب افتادگی ازحرکت سریع وپر شتاب توسعه است. یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشور ها توسعه اقتصادی و به تبع آن توسعه صنایع است، برای دستیابی به آن نیاز به تأمین انرژی الکتریکی موردنیاز صنایع می‌باشد، کشورهای درحال توسعه جهان در پی افزایش تولید برق از راه احداث نیروگاه‌های جدید هستند.کشور ایران که قرار است مسیر رشد وتوسعه را در قالب سند چشم انداز وبرنامه های توسعه بپیماید،احداث وتوسعه نیروگاه‌های جدید برای پاسخ‌گویی به تقاضای روزافزون انرژی برق  (نرخ رشدآن در حال حاضر بین ۷ تا ۸ درصد درسال می‌باشد) را در دستور کار خویش قرار داده است.اما زمان دسترسی به منابع مالی بدون هیچ کم وکاستی برای احداث نیروگاه های جدید گذشته است واکنون باید برای غلبه براین چالش راهکار دیگری پیدا کند اکنون باید باتکیه برعلم ودانش و به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید به دنبال حل مشکل‌ها ورفع چالش‌ها بود. درجهان امروزتأمین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی از مهم‌ترین مسائل در زمینه مدیریت مالی است که همگام با سایر علوم با سرعت زیادی در حال پیشرفت و گسترش می‌باشد ، به نحوی که تقریبا هیچ پروژه‌ای بدون کمک گرفتن از ابزارهای این دانش به نتیجه نمی‌رسد. با این دانش می‌توان از منابع موجود مالی استفاده بهینه نمود و جهت اجرای بهتر پروژه‌ها برنامه‌ریزی نمود . [i]افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است وشیوه‌هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه‌گذاری ابداع یا انتخاب می‌کنند ، نقش مهمی‌در تسهیل سرمایه‌گذاری ، ودرنتیجه ، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می‌کند.امروزه جوامع بشری با سرعت بسیار زیادی به سوی توسعه در حال حرکت هستند . توسعه‌ای که در سایه آن امکان بهبود کیفیت و رشد بلندمدت اقتصادی و رفاه اجتماعی وجود داشته باشد . از این‌رو یکی از معیارهای اندازه‌گیری و ارزش‌گذاری کشورها ، سرعت توسعه می‌باشد .بی‌شک یکی از کلیدهای دست‌یابی به رشد بلندمدت اقتصادی،توسعه مالی است . مطمئناً کشورهایی در مسیرتوسعه قرارخواهند گرفت که با بررسی و مطالعه نیاز جوامع خود ، پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ و کوچکی را تعریف نموده و نسبت به اجرای آن‌ها اقدام نمایند. امروزه نیز شاهد آن هستیم که پروژه‌های بسیار بزرگ عمرانی، صنعتی، تحقیقاتی و… در گوشه و کنار جهان در حال اجراء می‌باشد و حجم زیادی از منابع مالی را به خود جذب نموده‌اند .این پروژه‌ها نیز تنها درصورتی با موفقیت به تحقق خواهند پیوست که بتوان ابعاد مختلف آن را با ابزارها و روش‌های نوین علمی‌مدیریت نمود. یکی از این روش‌های نوین علمی‌، علم مدیریت مالی است که همگام با سایر علوم با سرعت زیادی در حال پیشرفت و گسترش می‌باشد ، به نحوی که تقریبا هیچ پروژه‌ای بدون کمک گرفتن از ابزارهای این دانش به نتیجه نمی‌رسد. با این علم می‌توان از منابع موجود مالی استفاده بهینه نمود و جهت اجرای بهتر پروژه‌ها برنامه‌ریزی نمود .تأمین منابع مالی اولویت اصلی پیشرفت هرپروژه‌ای محسوب می‌گردد ، با توجه به این‌که در سال‌های اخیراز راه‌های مختلف مانند فروش اوراق‌مشارکت با افزایش جذب نقدینگی بازار پول کشور روبه‌رو بوده‌است، طراحی و انتشار اوراق‌ مشارکت، ابزاری مالی و شیوه‌ای جدید را در تأمین مالی طرح‌های عمرانی- انتفاعی دولت و طرح‌های سودآور شرکت‌ها و سایر مؤسسه‌های انتفاعی پدید آورد که در عین حال زمینه مشارکت عمومی‌را در سرمایه‌گذاری در این گونه طرح‌ها فراهم کرد. اما در عمل این روش‌ها هم نتوانسته‌اند به‌طور کامل نیازهای مالی پروژه‌ها را مرتفع سازند.اندیشیدن راهکاری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه از مراحل اولیه اطمینان از به انجام رسیدن پروژه است. در این بین مسأله جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه‌ها با حجم مالی بالا می‌باشد. هر چه نیاز مالی، حجم مالی و حساسیت پروژه بالاتر باشد توجه طرفین معامله برای مهیا کردن شرایط بهتر و دقیق‌تر بیشتر می‌شود. [ii]در کشور ما که براساس دسته‌بندی بانک جهانی کشوری درحال توسعه محسوب می‌شود و نیاز به ساختارهای زیربنایی دارد، مسأله جذب منابع خارجی مهم و موردتوجه است. نکته مهم در این زمینه اهمّیت نقش کشور میزبان پروژه در برقراری ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی ، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه‌های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی می‌باشد. مسأله ریسک‌‌ها و مدیریت صحیح آن‌ها نیز مسأله‌ای است که می‌تواند در مورد تأمین مالی پروژه بسیار تأثیرگذار و مورد توجه باشد. این تأمین مالی می‌تواند در حالت کلی به شکل استقراض از بانک‌های خارجی یا مؤسسه‌های مالی بین‌المللی یعنی همان شکل وام که در اصطلاح به آن فاینانس می‌گویند باشد یا به شکل سرمایه‌گذاری خارجی باشد. استفاده از منابع مالی و خطوط اعتباری خارجی که در ایران به نام فاینانس متداول گردیده برای اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزها و کالاهای سرمایه‌ای طرح‌های تولیدی و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها، براساس قراردادهای مالی منعقده با اعتبار‌دهندگان خارجی صورت می‌پذیرد.اکثر سرمایه‌گذاران دردنیا و اقتصادهای پیشرفته کمتر از ۳۰ درصد منابع مالی پروژه‌ها را خود تأمین می‌کنند و ۷۰ درصد مابقی آن را از طریق روش‌های مختلف تأمین منابع مالی تجهیز می‌کنند .اما در ایران و پروژه‌های عمرانی که توسط دولت انجام می‌پذیرد ، تنها منابع موجود ، منابع‌عمومی‌و یا فروش اوراق‌مشارکت و فاینانس با اخذ سودهای کلان می‌باشد ، که این مسئله سبب روبرو شدن با محدودیت منابع رو‌به‌رو است‌.

[i] ون در والک .فرانک. ، دروس .ژان مارتن. ، ژان. کرم جاناتی. ون گلدر .ویلم “اثرات و تأمین مالی سدهای بزرگ”- ،.نوامبر۲۰۰۲

[ii]  ، دروس .ژان مارتن. ، ژان. کرم جاناتی “سیاست‌ها و روش‌ها در تأمین مالی سدهای بزرگ”. آپریل۲۰۰۳

 بیان مسأله پژوهش:

درکشور ما اجرای پروژه های عمرانی عمدتاً ازمحل منابع عمومی‌توسط  دولت تأمین می‌شود،از سوی دیگر به نظر می‌رسد مدیریت مالی طرح‌ها درخصوص تأمین مالی به هنگام ، به صورت کارا عمل نمی‌کند. مشکلاتی که گریبان‌گیر این طرح‌ها می‌باشد  به طور مثال عبارت است از:

  1. a) طولانی شدن دوره اجراء ونهایتاً تاخیردر بهره برداری
  2. b) افزایش هزینه های کارفرمایی
  3. c) هزینه های تعدیل‌های پیمانکاران

با رشد ۷ تا ۸  درصدی مصرف برق درکشور نیاز سالانه حدود ۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید شبکه برق کشور می‌باشد. زمان دسترسی به منابع مالی بدون هیچ کم وکاستی برای احداث نیروگاه‌های جدید گذشته است واکنون باید برای غلبه براین چالش راهکار دیگری پیدا کرد. اکنون می‌طلبد که باتکیه برعلم ودانش وبکارگیری فن‌آوری‌های جدید به دنبال حل مشکل‌ها ورفع چالش‌ها بود.باتوجه به لزوم استفاده از انرژی های تجدید‌پذیر می‌توان گفت که به جای سوخت های فسیلی،برق ازطریق انرژی های تجدید شونده مانند نیروگاه‌های برق‌آبی تولید می‌گردد.به گفته منابع ذی‌صلاح حوزه انرژی تولید هرکیلووات برق توسط منابع انرژی تجدید‌پذیر مثل باد،آب،خورشید،زمین گرمایی،امواج دریا، جزر و مد از تولید۲ تن گاز منواکسید کربن که یکی از عوامل گرم شدن زمین است جلوگیری می‌کند ویا تولید هرکیلووات برق توسط منابع انرژی تجدید‌پذیر معادل کاشت۸۰ درخت برای تصفیه هوا عمل می‌کند. این عوامل منافع مادی قابل محاسبه ای دارد که این تحقیق سعی در محاسبه ونشان دادن آن دارد. به جز منافع مادی ذکر شده منافع فراوان غیر مادی نیز وجود دارد که درصورت لزوم قابلیت معادل سازی به واحد پولی رادارد. تمامی‌موارد ذکر شده دال براهمّیت تأمین مالی به هنگام،جهت اجرای طرح های نیروگاهی برق آبی می‌باشد. [i] [ii]    به عبارتی دیگر هزینه فرصت از دست رفته حاصل از دیرشدن بهره برداری ازنیروگاه‌های برق‌آبی باتوجه به تولید انرژی بدون استفاده از سوخت های فسیلی چقدر می‌باشد؟می‌توان راهی ویا روشی برای تسریع درتأمین مالی این گونه طرح‌ها پیشنهاد داد تا این هزینه فرصت از دست رفته به حداقل کاهش وبه تبع آن بازده سرمایه‌گذاری افزایش یابد ؟باتوجه به این که طرح های نیروگاه‌های برق‌آبی  ازجمله طرح های بزرگ وزیربنایی می‌باشند وجهت اجراء آن‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری‌های فراوانی است وتاخیر در تأمین منابع مالی موردنیاز باعث به درازا کشیده شدن  دوران ساخت  شده که آن نیز باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود این تحقیق درپی آنست که میزان همبستگی زمان دریافت اعتبارها وعملکرد فیزیکی طرح را اندازه گیری وسنجش نماید .

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب ونیروی ایران

چکیده :
مقدمه: ۲

فصل اول:کلیات پژوهش

بیان مسأله پژوهش: ۵
اهمّیت و ضرورت پژوهش: ۵
اهداف پژوهش:۶
I. اهداف اصل: ۶
II. اهداف فرعی: ۶
مدل : ۷
فرضیه‌های تحقیق : ۸
روش ‌تحقیق : ۸
قلمرو تحقیق (موضوعی- زمانی – مکانی) ۸
جامعه‌آماری : ۸
روش محاسبه تعداد نمونه : ۹
روش نمونه گیری: ۹
کتابخانه ای: ۹
روش تحلیل داده‌ها : ۹
تعریف واژه‌ها و متغیّرها : ۹

فصل دوم:ادبیات نظری پژوهش

بخش اول : ۱۲
مقدمه. ۱۲
ساختار تأمین مالی جهت ا جرای طرح های نیروگاهی برق‌آبی درجهان: ۱۳
طرح‌های توسعه ای: ۱۵
طرح‌های ملی: ۱۵
طرح‌های تجاری: ۱۶
ساختار تأمین مالی جهت اجرای طرح های نیروگاهی برق‌آبی درشرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران : ۱۷
منابع‌عمومی‌: ۱۷
سایر منابع: ۱۸
درآمد اختصاصی : ۱۸
مشارکت : ۱۹
اوراق‌مشارکت: ۱۹
فاینانس(تسهیلات بلند مدت مالی- تأمین منابع مالی ارزی- خطوط اعتباری خارجی) ۲۱
۲-۱-۲) مطالعات مالی طرح. ۲۷
۳-۱-۲) اهداف کلی و اصولی مطالعات مالی طرح. ۲۹
۴-۱-۲ ) هدف‌های خاص مطالعات مالی طرح. ۳۱
۲-۲) بخش دوم : فرایندهای اصلی مطالعات.. ۳۲
۱-۲-۲)اطلاعات ویژه و تحلیل‌های پایه : ۳۲
۲-۲-۲) ارزیابی منابع مالی طرح : ۳۳
۳-۲-۲) ارزیابی ظرفیت وام‌گیری: ۳۳
۴-۲-۲ ) تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها: ۳۴
۵-۲-۲) باز پرداخت سرمایه‌گذاری‌ها: ۳۴
۳-۲ ) تأمین منابع مالی : ۳۵
۱-۳-۲)معرفی روش‌های مناسب جهت تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های تملّک دارائی‌های سرمایه‌ای:( قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) – مدیریت طرح‌های عمرانی) ۳۵
قراردادهای نوین مهندسی. ۳۵
الف- قرارداد احداث ، بهره‌برداری ، انتقال (ساخت– بهره برداری– واگذاری) : ۳۶
ب) قرارداد احداث ، تملّک ، بهره‌برداری (ساخت – تملک – بهره برداری): ۳۸
ج) قرارداد احداث ،( تملّک ، بهره‌برداری ،انتقال) : ۳۸
چ) قرارداد( احداث،انتقال،بهره‌برداری) : ۳۸
د) قرارداد( احداث،اجاره،انتقال): ۳۸
ه) قرارداد ساخت و انتقال: ۳۹
و) قرارداد بیع متقابل : ۳۹
نقاط قوّت : ۴۱
نقاط ضعف: ۴۲
استفاده از ابزارهای مالی اسلامی (صكوك) ۴۳
اصول و مبانی ابزارهای مالی اسلامی (صكوك) ۴۳
كاركرد های ابزارهای مالی اسلامی. ۴۳
ویژگی های اوراق بهادار اسلامی (صکوک) ۴۵
‌أ. مالكیت صاحبان اوراق. ۴۵
‌ب. كیفیت توزیع سود ۴۵
‌ج. تضمین اصل سرمایه. ۴۷
تفاوت صکوک با اوراق قرضه (اوراق ربوی با درآمد ثابت) ۴۹
مزایای شش‌گانه صکوک.. ۵۰
۲-۳-۲) سابقه تاریخی : ۵۱

فصل سوم:روش تحقیق

۱-۳ ) مقدمه : ۵۴
۲-۳) جامعه‌آماری و نمونه : ۵۴
۳-۳) روش جمع‌آوری داده‌ها ۵۵
۴-۳) متغیّرهای تحقیق : ۵۶
۵-۳) نحوه انجام فعا لیت در این پایان‌نامه : ۵۶
۶-۳)روش اجرای تحقیق: ۵۶
۱-۶-۳: طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای که انتخاب شده‌اند ۵۷
الف ) معرفی طرح های خاتمه یافته : ۵۷
۱-نیروگاه برق‌آبی کارون۳ : ۵۷
۲-نیروگاه برق‌آبی کرخه : ۵۸
۳-نیروگاه برق‌آبی مسجدسلیمان : ۵۸
۴-نیروگاه برق‌آبی کارون۴: ۵۹
ب) معرفی طرح های نیمه تمام و در حال اجراء: ۶۰
۱-نیروگاه آبی گتوند علیا : ۶۰
۲-نیروگاه برق‌آبی سیمره : ۶۱
۳-نیروگاه برق‌آبی رودبار لرستان : ۶۲
۴-طرح سد و نیروگاه داریان. ۶۳
۲-۶-۳- معرفی چند طرح در خارج از کشور. ۶۳
سد و نیروگاه”هووردام”در کشور آمریکا ۶۳
سد و نیروگاه نم تئون ۲ در کشور لائوس.. ۶۴
۳-۶-۳- استفاده از روش‌های تأمین منابع مالی موجود در بخش‌های نیروگاه های برق‌آبی‌خارجی. ۶۵

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۴ ارائه اطلاعات و ارقام و بررسی آن‌ها ۶۸
۱-۱-۴ )طرح تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای نیروگاه کرخه. ۶۸
۲-۱-۴ ) طرح تملّک دارائی سرمایه‌ای سد و نیروگاه مسجد سلیمان : ۶۹
۳-۱-۴) طرح سد و نیروگاه کارون۳ : ۷۰
۴-۱-۴) طرح سد و نیروگاه کارون۴ : ۷۱
۱- ۲-۴) طرح های تملّک دارائی‌های‌سرمایه نیمه تمام : ۷۲
۲-۲-۴) طرح سد و نیروگاه گتوند علیا ۷۲
۳-۲-۴) طرح سد و نیروگاه سیمره : ۷۳
۴-۲-۴) طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان : ۷۴
طرح سد و نیروگاه داریان: ۷۵
تجزیه و تحلیل داده‌ها : ۷۶

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

۱- ۵- خلاصه : ۹۱
۲-۵-نتایج مبتنی برفرضیه‌ اصلی تحقیق: ۹۱
۳-۵-نتایج مبتنی برفرضیه‌های فرعی تحقیق: ۹۱
۴-۵-پیشنهادهای مبتنی برفرضیه‌ها: ۹۲
۵-۵- محدودیت‌های پژوهش: ۹۶
منابع و مآخذ: ۹۸

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۹۹

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

 

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *