دانلود پایان نامه بررسی تأثیر روش های مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۱,۸۰۲کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۵| قیمت : ۱۰۰۰۰تومان

چکیده :هدف اساسي اين پژوهش بررسي تأثیر روشهای تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین می باشد. جامعه این پژوهش شامل تمامي کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی در سال ۱۳۹۳ است، که تعداد آنها ۱۴۷ نفر می باشد. از این جامعه طبق جدول كرجسي و مورگان ۱۰۷ نفر بعنوان گروه نمونه بصورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شد. روش تحقیق توصيفی از شاخه پيمايشی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی محقق ساخته تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان بانک می باشد. که پايايي و روايي مورد تأييد اساتید و خبرگان در زمینه تأمین مالی قرار گرفت اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفاي كرونباخ ۰٫۸۱ است. با استفاده از نرم افزار spss و استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، داده ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که “استقراض”، “جریان نقدینگی” و ” استفاده از سهام رایج ” بر بهبود عملکرد کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی تاثير گذار است.

۱-۱مقدمه
در زمینه تأمین مالی پویا، بهبود مداوم عملکرد برای اغلب بانک‌ها، به‌منظور تقویت رقابت یک موضوع حیاتی است. نظارت و بهبود عملکرد پس از تأمین مالی باعث افزایش یک پیچیدگی وظیفه شده است. یک سیستم مدیریت عملکرد پیچیده شامل بسیاری فرآینددهی و بازخورد است. این فرآیندها در اغلب خروجی‌های ارتباطات، نظارت، گزارش‌های سنجش، تعیین هدفها، برنامه مدیریتی، مثل شناسایی، مقیاس که برای تهیه سازی عملکرد تأمین مالی قطعی هستند. سیستم اطلاعاتی KPI خروجی‌های سیستم بر شاخص‌های کلیدی عملکرد، وظیفه عملیات اندازه‌گیری و نظارت را انجام می‌دهند. (باقری، ۱۳۸۷، ص۱۴)شیوه تأمینجمالی برای شرکتها حیاتی است تا اثربخشی و سنجش عملکرد و کارایی را بهبود دهند. تصمیم گیرندگان در تأمین مالی معمولاً بر توسعه دادن ماتریس اندازه گیری برای ارزیابی عملکرد متمرکز می‌شوند. (رازانی، ۱۳۸۸) شرکت‌ها برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری سودآور در دسترس، تسویه بدهی‌های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و فروش دارایی‌ها (به‌عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (بعنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می‌شوند. (خضرا، ۱۳۸۵، ص۲۲)توانایی شرکت‌ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم‌گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می‌رود. مهم‌ترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهام‌داران می‌باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه‌های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر همراه است. (عبدالباقی، ۱۳۸۶، ص ۴۷)بررسی مطالعات پیشین نشان می‌دهد اکثر مطالعات روش‌های تأمین مالی و تاثیرآن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکتها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته‌اند. (رمضانی، ۱۳۸۵، ص ۱۲۱). با توجه به توضیحات ارائه شده و با توجه به اینکه از جمله کاربردی‌ترین منابع برون سازمانی تأمین مالی، وام بانکی و افزایش سرمایه است و از طرفی واکنش بازار سهام نسبت به درج هر نوع اطلاعات اساسی در نماد تغییرات قیمت و بازده سهام متجلی می‌شود، هدف اساسی که محقق در این تحقیق به دنبال آن است، این است که آیا روش‌های مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک تأثیر دارد؟
۱-۲ بیان مسئله
مؤسسات و بنگاههای اقتصادی بویژه بانک‌ها، برای ادامهٔ حیات و فعالیتهای خود و همچنین توسعهٔ فعالیتها، به سرمایه‌های کلان نیاز دارند. همچنین، این مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین سرمایهٔ مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند. نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه‌های لازم برای مؤسسات و بانک‌ها است. یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه‌های اقتصادی، روش‌ها و میزان تأمین مالی است. (آیدوگانالاتی، ۲۰۱۰، ص ۸)وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است و پیش بینی وجوه نقد برای دوره‌های آتی، از مهم‌ترین ضروریت‌های مدیریت واحدهای اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیم‌های مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی هستند. بخش عمده و مستمر وجوه نقد واحدهای تجاری را وجوه نقد عملیاتی تشکیل می‌دهد. (میر محرابی، ۱۳۸۸، ص ۱۰)از آنجاکه یکی از وظایف اصلی مدیران، بالا بردن جریان نقدینگی می‌باشد، تأثیر روشهای تأمین مالی و نحوه مصرف عواید حاصل از این روش‌ها بر جریان نقدی، برای آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین، روش تأمین مالی ممکن است با سود هر سهم، ریسک مالی و درصد مالکیت سهامداران رابطه داشته باشد. (دولت آبادی،۱۳۸۹، ص ۸۷)اهمیت وجوه نقد برای استفاده کنندگان به انتشار هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا، تحت عنوان صورت جریان وجوه نقد در سال ۱۹۸۷ منجر شد. صورت جریان وجوه نقد می‌تواند اطلاعات مهمی درباره مقادیر، دلایل و فواصل زمانی میان سود و دریافت و پرداخت وجه نقد فراهم سازد. طبق استاندارد هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا، صورت جریان وجوه نقد باید وجوه نقد ورودی و خروجی واحدهای مالی را در پنج بخش شامل فعالیتهایسرمایه گذاری، فعالیت‌های عملیاتی، مالیات بر درآمد، بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، فعالیت‌های تأمین مالی ارائه کند. (بارث و همکاران، ۲۰۰۸، ص ۶۲)روش‌های تأمین مالی یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های تصمیم گیری مدیران بانک‌ها در راستای افزایش جریان نقدینگی بشمار می‌رود. رشد و ادامه فعالیت بانک‌ها نیازمند منابع مالی است که تأمین این منابع معمولاً با محدودیت همراه است . (کوهن و توماس، ۲۰۰۶، ص ۱۲)ایجاد و توسعه روز افزون بنگاه‌های اقتصادی نیازمند تأمین منابع مالی قابل ملاحظه است که اغلب از عهده مؤسسین خارج می‌باشد. بازار سرمایه برای بانک‌ها این امکان را فراهم می‌آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تأمین نمایند. بعبارت دیگر بازار سرمایه به صورت مسیری جهت انتقال منابع از پس انداز کنندگان به مصرف کنندگان منابع مالی عمل می‌نماید و ازطریق فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، نقش عمده‌ای در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند. مدیران با استفاده از منابع به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می‌کنند. این درحالی است که شرایط رقابتی شدید، بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، بانک‌ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده وگاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه گذاری نمایند. (رحمانی، ۱۳۸۵، ص ۲۶)مفهوم عملکرد، با کارایی و اثربخشی تعریف شده است، چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بکار رفته‌اند و می‌توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست. یعنی هم علل داخلی (کارایی)و هم علل خارجی( اثربخشی) برای بخش‌های خاص عملکرد، می‌توانند وجود داشته باشند و از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته است. (کراس و همکاران، ۲۰۰۹، ص۲۷) چارچوب متداول برای روش‌های مختلف تأمین مالی معمولاً عبارتند از: استقراض، جریان نقدینگی، استفاده از سهام رایج . (کوهن و توماس، ۲۰۰۶، ص ۳)طبق مدل براور(۲۰۰۸) بهبود عملکرد بانکها شامل مؤلفه‌های مدیریت ریسک، بهینه گزینی، تجهیز منابع پولی، شاخص‌های CAMEL می‌باشد .بانک‌ها تا زمانی که برای بقا تلاش می‌کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می‌دانند، باید اصل بهبود مستمر را سرلوحه فعالیت خود قرار می‌دهند. این اصل حاصل نمی‌شود، مگراینکه زمینه دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان‌پذیر شود. این بهبود را می‌توان با گرفتن بازخور لازم از محیط درونی و پیرامونی و تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها، مسئولیت‌پذیری و جلب رضایت مشتری با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی مناسب، ایجاد کرد. روش‌های مختلف تأمین مالی به انعطاف‌پذیری برنامه‌ها و اهداف و مأموریت سازمانها در محیط پویای امروزین کمک قابل توجه می‌نماید. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد و توسعه آن به فرهنگ‌سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی نیز نیاز دارد. (بیگلر، ۱۳۸۴، ص۲۵)متأسفانه در ایران به دلیل توسعه نیافتگی بازارهای مالی از یکسو و فقدان بستر مناسب نهادی و قانونی لازم در این حوزه، بانک‌ها تا کنون قادر به بهره گیری مناسب از امکانات بهینه روش‌های تأمین مالی نبوده‌اند. بنابراین اگر مخارج سرمایه گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت بیش از جریانات نقدی داخلی باشد، بانک ممکن است سرمایه گذاری‌ها را بدلیل اجتناب از انتشار اوراق بهادار پرریسک برای تأمین مالی کنار بگذارد. (بونن و همکاران، ۲۰۰۸، ص۱۳)رشد سریع بانکها به همراه واگذاری برخی از وام‌ها به بانک‌ها، موجب افزایش شدید نیازهای مالی بانکها شده است. بانک‌ها بخشی از این نیاز را از طریق مالیات‌های محلّی، وجوه انتقالی از بانک مرکزی و دیگر منابع درآمدی‌شان برآورده می‌کنند. اما این منابع درآمدی نمی‌تواند تمام نیازهای سرمایه گذاری را پوشش دهند. از این رو بررسی رابطه تأمین مالی با جریان نقدینگی بانکها ضروری بنظر می‌رسد. (رحمانی، ۱۳۸۵، ص۱۴۰)بنابراین، در این پژوهش این سؤال مهم مطرح می‌گردد که آیا روش‌های تأمین مالی بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی تأثیرگذار است؟ و کدام روش تأمین مالی بیشترین تأثیر را در عملکرد کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

عنوان صفحه
چکیده۱

فصل اول: كليات پژوهش

۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسئله ۴
۱-۳ ضرورت واهمیت تحقیق ۸
۱-۴ اهداف تحقیق ۸
۱-۴-۱ هدف کلی ۸
۱-۴-۲ اهداف جزئی ۸
۱-۵ فرضیه های پژوهش ۹
۱-۵-۱ فرضیه اصلی ۹
۱-۵-۲ فرضیه های فرعی ۹
۱-۶ تعاريف واژه ها و اصطلاحات ۹
۱-۶-۱ تعاريف نظري ۹
۱-۶-۱-۱ تأمين مالي ۹
۱-۶-۱-۲ استقراض ۹
۱-۶-۱-۳ جریان نقدینگی ۱۰
۱-۶-۱-۴ استفاده از سهام رایج ۱۰
۱-۶-۱-۵ بهبود عملکرد ۱۰
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱-۶-۲ تعاريف عملياتي ۱۱
۱-۶-۲-۱ تأمين مالي ۱۱
۱-۶-۲-۲ استقراض ۱۱
۱-۶-۲-۳ جریان نقدینگی ۱۱
۱-۶-۲-۴ استفاده از سهام رایج ۱۱
۱-۶-۲-۵ بهبود عملکرد۱۱

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

۲- ادبيات پژوهش۱۳

۲-۱ بخش اول: روش های تأمین مالی۱۳

۲-۱-۱ انواع روشهای تامین مالی ۱۳
۲-۱-۱-۱ انواع روشهای تامین مالی داخلی ۱۴
۲-۱-۱-۲ روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت ۱۴
۲-۱-۱-۳ انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی ۱۵
۲-۱-۱-۴ روشهای قرضی (استقراضی) ۱۵
۲-۱-۱-۴-۱ فاينانس ۱۶
۲-۱-۱-۴-۲ یوزانس ۱۷
۲-۱-۱-۴-۳ خطوط اعتباری ۱۷
۲-۱-۱-۴-۴ وامهای بین المللی ۱۸
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۱-۱-۵ روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری) ۱۸
۲-۱-۱-۶ منابع داخلی تأمین مالی ۱۹
۲-۱-۱-۷ منابع خصوصی تأمین مالی ۱۹
۲-۱-۱-۸ منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام ۲۰
۲-۱-۲ نقش و جايگاه مالی در تأمین مالی بانک ها ۲۰
۲-۱-۲-۱ سرمايه و سرمايه‌گذاري ۲۲
۲-۱-۲-۲ نقش سرمايه در رشد و توسعه ۲۳
۲-۱-۲-۳ اهميت پس‌انداز در تشكيل سرمايه ۲۵
۲-۱-۲-۴ عوامل مؤثر بر پس‌انداز ۲۶
۲-۱-۲-۳-۱ توزيع درآمد ۲۷
۲-۱-۲-۳-۲ رشد درآمد سرانه ۲۷
۲-۱-۲-۳-۳ تورم ۲۸
۲-۱-۲-۳-۴ نرخ بهره ۲۹
۲-۱-۲-۵ پويايي راهبر و توسعه ۲۹
۲-۱-۳ نقش و جايگاه نظام مالي در تأمین مالی ۳۰
۲-۱-۳-۱ مروري بر ساختار بازار مالي ۳۲
۲-۱-۳-۱-۱ سيستم مالي ۳۲
۲-۱-۳-۱-۲ بازار مالي ۳۳
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۱-۳-۲ ساختار بازار مالي در يك نگاه ساده ۳۵
۲-۱-۳-۲-۱ بازار پول ۳۵
۲-۱-۳-۲-۱-۱ بانك ۳۷
۲-۱-۳-۲-۱-۲ بازار سرمايه ۳۸
۲-۱-۳-۲-۲ بورس اوراق بهادار ۴۲
۲-۱-۳-۲-۳ بازار تأمين اطمينان ۴۴
۲-۱-۳-۲-۳-۱ بيمه ۴۵
۲-۱-۴ بررسي نقش و جايگاه اوراق بورس بهادار در تأمین مالی بانكها۴۶

۲-۲ بخش دوم: بهبود عملکرد۴۸

۲-۲-۱ مفهوم عملکرد بانک ۴۹
۲-۲-۱-۱ فناوری اطلاعات و ارتباطات ۵۱
۲-۲-۱-۱-۲ مهارتهای نیروی انسانی ۵۱
۲-۲-۱-۱-۳ تنوع خدمات بانکی ۵۱
۲-۲-۱-۱-۴ کیفیت خدمات بانکی ۵۲
۲-۲-۱-۱-۵ رضایت مشتریان از کارکنان بانک ۵۳
۲-۲-۱-۱-۶ مطلوبیت محیط داخلی بانک ۵۳
۲-۲-۱-۱-۷ مطلوبيت محل استقرار مكاني بانك ها ومؤسسات مالي ۵۴
۲-۲-۲ استفاده از شاخصهای CAMEL 54
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۲-۲-۱ کفایت سرمایه ۵۵
۲-۲-۲-۲ کیفیت داراییها ۵۵
۲-۲-۲-۳ کیفیت مدیریت ۵۵
۲-۲-۲-۴ درآمدها ۵۶
۲-۲-۲-۵ نقدینگی ۵۶
۲-۲-۳ مدیریت ریسک ۵۷
۲-۲-۳-۱ ریسک اعتباری ۵۷
۲-۲-۳-۲ ریسک نقدینگی ۵۷
۲-۲-۳-۳ ریسک نرخ سود مالی ۵۸
۲-۲-۳-۴ ریسک توانایی ۵۸
۲-۲-۴ بهینه گزینی ۵۸
۲-۲-۴-۱ اندازه بانک ۵۸
۲-۲-۴-۲ کنترل هزینهها ۵۹
۲-۲-۴-۳ ساختار سپردهها ۵۹
۲-۲-۴-۴ بهرهوری کارکنان ۵۹
۲-۲-۴-۵ اهرم مالی ۶۰
۲-۲-۴-۶ توسعه درآمدهای کارمزد ۶۰
۲-۲-۴-۷ رشد ۶۱
فهرست مطالب
عنوان صفحه

۲-۳ بخش سوم: چهارچوب نظري پژوهش۶۲

۲-۳-۱ مروري بر ادبيات تئوريك پيرامون نقش سرمايه در رشد اقتصادي ۶۲
۲-۳-۴ تئوري رشد آدام اسميت ۶۲
۲-۳-۵ نظريه سايمون كوزنتس ۶۳
۲-۳-۶ نظريه كوزنتس و كلارك ۶۴
۲-۳-۷ نظريه لوئيس ۶۴
۲-۳-۸ نظريه روستو ۶۵
۲-۳-۷ نظريه كينز ۶۶
۲-۳-۷ نظريه ريكاردو ۶۷
۲-۳-۸ ساختار نظام مالي بر اساس حوزه عملكرد بازارهاي مختلف طبق مدل ريكاردو ۶۹
۲-۳-۹ آزمون مدل مکينون شاو دراقتصاد ايران ۶۹
۲-۳-۹-۱ نظريات مكينون شاو، استيگليتز و ساختارگرايان جديد ۷۳
۲-۳-۱۰ نگرش سنتی ۷۵
۲-۳-۱۱ نظریه میلر و مودیلیانی (M-M) 75
۲-۳-۱۲ نظریه میلر- مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت ۷۶
۲-۳-۱۳ تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی ۷۶
۲-۳-۱۴ تئوری ایستا یا پایدار ۷۶
۲-۳-۱۵ تئوری زمانبندی بازار ۷۷
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۳-۱۶ مدل تأمین مالی پویا ۷۷
۲-۴ تئوری تحقیق ۷۸
۲-۵ مدل مفهومی پژوهش۷۹

۲-۶ بخش پنجم: پيشينه پژوهش۷۹

۲-۶-۱ تحقيقات انجام شده در ايران ۷۹
۲-۶-۲ تحقيقات انجام شده در خارج از ايران۸۱

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ مقدمه ۸۵
۳-۲ روش پژوهش ۸۵
۳-۳ جامعه آماري ۸۶
۳-۴ نمونه و روش نمونه گيري ۸۶
۳-۵ ابزار گردآوری اطلاعات ۸۶
۳-۵-۱ پرسشنامه ی تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک ۸۷
۳-۶ پایایی و روايي ۸۷
۳-۷ روش تحليل داده ها ۸۸
۳-۷-۱ آمار توصیفی ۸۸
۳-۷-۲ آمار استنباطی ۸۸
۳-۸ قلمرو پژوهش ۸۹
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۳-۸-۱ قلمرو موضوعی ۸۹
۳-۸-۲ قلمرو زمانی ۸۹
۳-۸-۳ قلمرو مکانی۸۹

فصل چهارم: تجزيه و تحليل پژوهش

۴-۱ مقدمه ۹۱
۴-۲ توصيف داده ها ۹۱
۴-۲-۱ سن ۹۱
۴-۲-۲ جنسیت ۹۲
۴-۲-۲ سطح تحصیلات ۹۳
۴-۲-۴ سابقه کار ۹۴
۴-۲-۵ توصيف سوالات پرسشنامه ۹۵
۴-۲-۵-۱ استقراض ۹۵
۴-۲-۵-۲ جریان نقدینگی ۹۶
۴-۲-۵-۳ استفاده از سهام رايج ۹۷
۴-۳ تاثير ۹۸
۴-۴ بررسي نرمال بودن ۹۹
۴-۵٫ تحليل نتايج ۱۰۱

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

۵-۱ مقدمه ۱۰۷
۵-۲ تفسیر یافته ها ۱۰۸
۵-۳ نتیجه گیری ۱۱۰
۵-۴ محدوديت هاي تحقيق ۱۱۱
۵-۴-۱ محدوديت هايي كه توسط محقق اعمال مي شود ۱۱۱
۵-۴-۲ محدوديت هايي كه از اختيار محقق خارج مي باشند ۱۱۲
۵-۵ پيشنهاد‌هاي پژوهش ۱۱۲
۵-۵-۱ پيشنهاد‌هاي بر گرفته از يافته‌هاي پژوهش ۱۱۲
۵-۵-۲ پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی ۱۱۳
منابع ۱۱۴
منابع فارسی ۱۱۵
منابع لاتین ۱۲۱
پیوست ها ۱۲۵

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۳۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۰۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *