دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه ی وضعیت نگرشهای اجتماعی، سطوح اخلاقی و میزان بهره ی هوشی دانشجویان

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۲۵۲کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۶| قیمت : ۹۰۰۰تومان

چکیده:هوش یکی از جذابترین و جالب  توجه ترین نیروهای روانی است که جلوه های آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت قابل مشاهده است و هر چند موجودات از تکامل بیشتری بهره مند باشند، از نظر هوشی نیز پشرفته تر هستند و به همان نسبت از پیچیدگی بیشتری نیز برخوردارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی و مقایسه ی وضعیت نگرشهای اجتماعی، سطوح اخلاقی و میزان بهره ی هوشی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب و سرپل  ذهاب در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷می باشد.از آنجا که روش تحقیق ما از نوع توصیفی و پیمایشی بوده است، لذا از تکنیک پرس و جو استفاه کردیم و ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسش نامه می باشد.جهت آزمون فرضیات تحقیق، پس از گرد آوری داده ها از روش های آماری آزمون t استودنت و خی ۲، استفاده گردید. تحلیل نتایج به وسیله ی نرم افزار spss ، ورژن ۱۶  انجام و جدول و نمودارهای مربوط تهیه گردید؛ و به ردو اثبات فرضیات پرداخته شد.در این تحقیق تنها دو فرضیه از نُه فرضیه تأیید گردید و به طور کلی به جز در مؤلفه ی هوش، تفاوتی میان دو گروه مورد نظر دیده نشد. رابطه ی بین هوش و سطح اخلاقی اثبات گردید و می توان نتیجه گرفت بین بهره ی هوش و سطح اخلاقی رابطه وجود دارد. همچنین نگرشهای اجتماعی افراد ارتباطی به هوش و یا سطح اخلاقی آنان ندارد.

مقدمه

هوش یکی از جذابترین و جالب  توجه ترین نیروهای روانی است که جلوه های آن در موجودات مختلف به میزان متفاوت قابل مشاهده است و هر چند موجودات از تکامل بیشتری بهره مند باشند، از نظر هوشی نیز پشرفته تر هستند و به همان نسبت از پیچیدگی بیشتری نیز برخوردارند(نراقی و نادری، ۱۳۸۵، ص ۴۵)خصوصیاتی که با آزمونهای مختلف روانشناسی و گزارشهای مدراس در افراد تیز هوش ذکر شده، عبارتند از: قضاوت و استدلال صحیح و عالی، قوه ی ابتکار و ایجاد، علاقه به دانستن یا پیشی جستن، جستجو، تحقیق و تجربه، اعتماد به نفس و استقلال فکری، حسن همکاری و احترام به دیگران، علاقه به درستی و حقیقت،  دور اندیشی، تدبیر و احترام، علاقه به رهبری و پیشوائی و اظهار نظر، وجود وجدان اخلاقی، شادی ونشاط، عدم دلسردی و نشان دادن استقامت و پایداری در رسیدن به هدف یا مواجه شدن با ناکامی و بالاخره ادب و تواضع همه از صفات ویژه ی این افراد بوده است که در مقایسه با افراد طبیعی مورد کنترل مشخص شده است .(میلانی فر، ۱۳۸۶، ص ۱۴۳- ۱۴۲)چنانچه در بالا اشاره شده است ، وجود وجدان اخلاقی ، یکی از صفات افراد تیز هوش است؛ مبحث اخلاقی و ارزشهای اخلاقی، به ویژه شکل گیری این ارزشها در کودکان و افراد اجتماع از مباحثی است که مستقیماً با روان شناسی اجتماعی در ارتباط است و در بسیاری از کتابهای روان شناسی اجتماعی فصل یا فصلهایی به آن اختصاص داده شده است. (کریمی، ۱۳۸۴، ص ۱۶۲)در روان شناسی اجتماعی، مکاتب مختلفی به موضوع اخلاق توجه نشان داده و در آن زمینه به بحث و تحقیق پرداخته اند. مروری بر ادبیات اخلاق از نظر تاریخچه ای نشان می دهد که عامل کلیدی و اصلی در جهت دادن به بحث اخلاق در این مکاتب، عقیده ی زیر بنائی یا دیدگاه فلسفی آنها درباره ی ماهیت انسان است. (همان منبع، ص ۱۶۲)پاره ای از  افعال انسانی در مقابل افعال عادی و طبیعی «افعال اخلاقی » ۱ نامیده می شود. فرق فعل اخلاقی با دیگر کارها این است که کارهای اخلاقی قابل ستایش و تحسین است و بشر برای آن کارها ارزش قائل است. قیمتی که بشر برای این کار ها قائل است نه از نوع قیمت و ارزشی است که برای کار یک کارگر قائل است، زیرا کارگر، ارزش مادی ایجاد می کند و استحقاق مبلغی پول یا کالا را در مقابل کار خود پیدا می کند، کار اخلاقی یک نوع ارزش مافوق این ارزشها دارد که با پول و کالاهای مادی قابل تقدیر نیست.(مطهری، ۱۳۶۲، ص ۶)جامعه بنا به ضرورت خود، رفتار خاص و ارزشهای ویژه ای را به عنوان رفتارها و ارزشهای اخلاقی معین کرده و این گونه رفتارها به وسیلۀ والدین، مدرسه  و خود جامعه با استفاده از تشویق برای رفتاریهای مورد قبول، تنبیه برای رفتارهای خارج از هنجارهای اجتماعی و ارائه ی سرمشق و الگو برای شکل دادن به رفتارهای مذکور استفاده می نماید.(کریمی، ۱۳۸۴، ص ۱۸۴).آنچه مسلم است اینکه اگر جامعه، شکل دهنده ی ارزشها و رفتارهای اخلاقی است، آیا نگرش فرد نسبت به نهادهای اجتماعی موجب تسهیل پذیرش ارزشهای اخلاقی خواهد بود و اگر هوش در وجود وجدان اخلاقی مؤثر است، می توان بین هوش و نگرشهای اجتماعی رابطه ای یافت؟ اینک در این تحقیق در پی آن هستیم که وضعیت نگرشهای اجتماعی، سطوح اخلاقی و میزان بهره ی هوشی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب و سرپل ذهاب را بررسی و مقایسه کنیم.

بیان مسئله

مطالعه ی نوشته های فلاسفه و دانشمندان قدیم نشان می دهد که انسان حتی از گذشته های بسیار  دور از تفاوتهای فردی آگاه بوده است. چنانکه افلاطون در کتاب جمهوریت تفاوتهای فردی انسانها را مورد توجه قرار داده و گفته است که هر فرد باید به شغلی متناسب با استعداها و توانائیهایش گمارده شود. او در باره ی تفاوتهای افراد، در کتاب جمهوریت خود چنین گفته است ؟ «اشخاص به طور کاملاً یکسان به دنیا نمی آیند، بکله از نظر استعداد های طبیعی با یکدیگر تفاوت دارند، یک شخص برای نوع خاصی از شغل و دیگری برای شغلی دیگر متناسب است .» (شریفی، ۱۳۸۵، ص ۲)هوش یک مفهوم انتزاعی است و در واقع هیچ گونه پایه ی محسوس ، عینی و فیزیکی ندارد. هیچ نقطه ای در مغز انسان وجود ندارد که بتوان آن را جایگاه هوش دانست. اصطلاح هوش فقط نامی است که به فرآیندهای ذهنی فرضی یا مجموعه ی رفتارهای هوشمندانه اطلاق می شود و نظریه های هوش در عمل نظریه های مربوط به رفتار هوشمندانه است.(همان منبع، ص ۳)نظریه ی روان سنجی بر این فرضیه مبتنی است که هوش یک سازه یا یک صفت است و از این نظر بین افراد تفاوتهائی وجود دارد… اسپیرمن بر اثر پژوهشهای خود به این نتیجه رسید که هوش از یک عامل کلی و چند عامل اختصاصی تشکیل شده است ثرستون برخلاف اسپیرمن اظهار داشت که هوش از هفت عامل جداگانه تشکیل شده است … هالستید نظریۀ هوش زیستی را مطرح کرده است به نظر وی تعدادی از کارکردهای هوش به نظام عصبی مربوطند و به طور نسبی از تأثیر عامل فرهنگی مستقل اند. …کتل و هب به حوزه های معینی از هوش تأکید کرده اند که به طور مستقیم به کارکرد مغز وابسته اند. هب آنرا هوش A می نامد و معتقد است که مادر زادی و زیستی است و مستلزم داشتن نظام عصبی سالم و با آزمونهای هوشی معمولی قابل اندازه گیری نیست. هوش سیال کتل نیز به هوش A شباهت دارد. هوش سیال، شخص را قادر می سازد که رابطه ها، شباهتها، و تفاوتها را درک کند که آن هم به سلامت نسبی مغز و کارایی آن بستگی دارد و عمدتاً غیر کلامی و مستقل از فرهنگ است… پیاژه هوش را شکل خاصی از سازگاری شخص با محیط می دانست. لازمه ی سازگاری، تعامل کودک با محیط است که در آن نیازهایش را در ارتباط عملی با انتظارهای محیط هماهنگ می کند. کودک به تدریج که رشد می یابد، باید همواره ساختهای روانی خود را از نوسازمان بدهد تا بتواند به گونه ای مؤثر با محیط برخورد کند. (همان منبع، صص ۲۲و ۲۳ و ۲۴)به نظر پیاژه رشد اخلاق درکودک دو مرحلۀ  مشخص را طی می کند که یکی مربوط به سنین( ۹- ۶) سال بوده و به «مرحله ی متابعت » ۲ یا «قبول امر و نهی بزرگترها» معروف است. پیش از این سنین اصولاً بحث درباره ی اخلاق و انتظار رفتار اخلاقی از آنان بی مورد است زیرا رشد عقلی کودک به مرحله ای نرسیده است که بتواند ماهیت اعمال را از نظر درستی یا نادرستی مورد قضاوت قرار دهد. مرحله ی دوم که از نظر سنی، سنین (۱۲- ۹) سالگی را در بر می گیرد «مرحله ی استقلال » ۳ یا خود مختاری اخلاقی نامیده شده است. (کریمی، ۱۳۸۴، ص ۱۶۹)

لورنس کولبرگ نیز مانند پیاژه به مرحله ای بودن رشد اخلاق معتقد است. اما در نظر یه ی کولبرگ تفاوتهایی با نظریه ی پیاژه مشاهده می شود، نخست اینکه در اینجا رشد اخلاق برخلاف نظریه ی پیاژه تا سن حدود ۱۲ سالگی کامل نمی شود، بلکه کودک در این سن تازه در دوره ی اول رشد اخلاق که به نظر کولبرگ دوره ی «پیش اخلاقی » ۴ یا « پیش عرفی» ۵ است، قرار دارد و رشد اخلاق تا سن ۲۵ سالگی کامل نمی شود. دوم در عوض رشد دو مرحله ای اخلاق در نظریه ی پیاژه ، در اینجا کودک باید از سه دوره و شش مرحله بگذرد تا از نظر اخلاقی به کمال برسد. (همان منبع، صص ۱۷۲ و ۱۷۳).آنگونه که از مطالب ارائه شده می توان استنباط کرد، ظاهراً معتقدان به دیدگاه شناختی بین رشد عقلی (که در برخی تعابیر همان هوش تلقی می گردد) و رشد اخلاقی ارتباط قائلند. مثلاً در دیگاه پیاژه که معتقد است پیش از سنین ۹- ۶ سالگی نباید انتظار درک مفاهیم اخلاقی را از کودک داشت زیرا «سن عقلی وی هنوز به مرحله ای نرسیده است که بتواند ماهیت اعمال را از نظر درستی و نادرستی مورد قضاوت قرار دهد.» اشاره به سن عقلی این استنباط را تأیید می کند. از طرفی در تعریف پیاژه از هوش، آنرا شکل خاصی از سازگاری با محیط می داند، و لازمه ی سازگاری را تعامل با محیط. تعامل با محیط، همان تعامل متقابل با نهادهای اجتماعی نیز  می تواند باشد، و اینکه کودک درجریان رشد باید همواره ساختهای روانی خود را از نو سازمان بدهد. این ساختارهای روانی نیز  می تواند نگرشهای فرد، تعریف شود. به طور کلی می توان چنین استنباط کردکه روان شناسان شناختی بین هوش و رشد اخلاقی و  تأثیر اینها بر نگرشهای فرد، به شکلی  نامحسوس معتقدند که به صورت مدون ارائه گردیده است.گروهی معتقدند که خداوند متعال ، نیروئی در درون انسان قرار داده است که تکلیف را به انسان الهام می کند و درکارهای اخلاقی، از درون انسان به او فرمان می دهد، این نیرو نه عاطفه است، آنچنان که اخلاق هندی و مسیحی می گوید، و نه عقل و اراده است، آنچنان که فیلسوفان می گویند، …  این مسئله در جهان مطرح است و تجربیات انسان است و از ابتدای خلقت، این ها به هیچ شکی در وجود انسان نبوده است و انسان اینها را فقط از راه حواس بدست آورده است یا نه، یک سلسله احکام از ابتدا همراه ذهن انسان در نهاد و در ذهن انسان وجود دارد؟ گروهی، هم در گذشته و هم در حال معتقد بوده و هستند که درذهن انسان، هیچ چیزی وجود ندارد و فقط همان چیزهائی هست که از همین دروازه های حواس وارد ذهن شده اند، ذهن انسان از نظر این افراد حکم یک انباری را دارد که ابتداء خالی محض بوده است و از درهای حواس، اشیائی به این انبار ریخته می شود و انبار پر می شود، گروه دیگری از فلاسفه کسانی هستند که می گویند آنچه در ذهن است بر دو بخش است: بخشی از آن ها از روزنه های حواس ظاهری آمده اند و پاره ای از آنها قبل از حس و احساس در ذهن انسانها وجود داشته است.(مطهری ،۱۳۶۲، صص ۳۱ و ۳۵)

از مطالب ارائه شده در بالا از شهید مطهری هم این مسئله به ذهن می آید که آیا این نیروی از قبل موجود در ذهن بشر که افعال اخلاقی به آن بسته است، می تواند عقل یا به تعبیری هوش باشد؟از آنجا که اصطلاح نگرش از نظر روان شناسان معانی مختلفی دارد، جای تعجب نیست اگر در روان شناسی به تعریفهای گوناگونی از این مفهوم بربخوریم… در تعریفی از فریدمن و همکاران (۱۹۷۰) چنین ارائه گردیده است: « نگرش ، نظام بادوامی است که شامل یک عنصر شناختی، یک عنصر احساسی، و یک تمایل به عمل است» روی هم رفته، تعریف سه عنصری نگرش، تعریفی است که بیشتر روان شناسان اجتماعی روی آن اتفاق نظر دارند…. علاوه بر عناصر، نگرش دارای سه ویژگی است. نخست اینکه بر نگرشی شامل یک شیء ، شخص، رویداد یا موقعیت است. دوم آنکه نگرشها معمولاً ارزشیا بانداند. و سوم آنکه نگرشها معمولاً دارای ثبات و دوام قابل توجهی هستند… از میان عناصر تشکیل دهنده نگرشها، عنصر عاطفی و از میان ویژگیها، ویژگی ارزشیابی کردن مهم ترین مؤلفه های نگرشها را تشکیل می دهند.(کریمی، ۱۳۸۴، صص ۲۲۰ و ۲۲۱)مهمترین ویژگی نگرشها ، ویژگی ارزشیابی کردن است با ارزشیابی کردن مبتنی بر ارزشهای اخلاقی مورد پذیرش فرد است، و مهمترین عنصر تشکیل دهنده ی نگرشها، عنصر عاطفی است؛ حال در برخی تعابیر از اخلاق، عامل برانگیزاننده ای افعال اخلاقی را عاطفه می دانند، مانند؛ اخلاق هندی و مسیحی . حال با توجه به این منظر گاه ، می توان بین اخلاق و رشد اخلاقی فرد و نگرشهای وی به نهادهای اجتماعی رابطه برقرار نمود؟

در هر حال در این پژوهش، ما در پی بررسی و مقایسه ی وضعیت نگرشهای اجتماعی ، سطوح اخلاقی و میزان بهره هوشی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب و سرپل  ذهاب هستیم، و به نظر می رسد با توجه به مطالب ارائه شده تاکنون این مسئله دارای اصالت علمی است.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه ی وضعیت نگرشهای اجتماعی، سطوح اخلاقی و میزان بهره ی هوشی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب و سرپل ذهاب سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷

چکیده:

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه ۴
بیان مسئله ۵
ضرورت و اهمیت تحقیق ۸
اهداف تحقیق ۹
سؤالات تحقیق: ۹
فرضیات تحقیق: ۱۰
متغیرهای تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی آنها ۱۱

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه ۱۴
چهارچوب نظری : ۱۴
اخلاق ۱۲(تعریف): ۱۴
– اخلاق از دیدگاه ارسطو: ۱۵
– اخلاق از دید ابن عربی: ۱۵
روان شناسی و اخلاق: ۱۶
– نظریه های و دیدگاه ها درباره ی اخلاق: ۱۶
نگرش و گرایش (تعریف): ۱۸
هوش : ۱۹
– انواع هوش ۲۰
– نظریه های هوش: ۲۱
– ارتباط هوش با سازگاری اجتماعی: ۲۳
– ارتباط هوش با جرم۳۴: ۲۴
– ارتباط سطوح اخلاقی با بزهکاری۳۶: ۲۴
پیشینه ی تحقیق: ۲۴
تحقیقات داخلی: ۲۵
تحقیقات خارجی: ۲۵

فصل سوم:روش تحقیق

روش تحقیق: ۲۸
جامعه ی آماری: ۲۸
نمونه ی آماری و حجم نمونه : ۲۹
روش نمونه گیری: ۳۰
ابزار جمع آوری داده ها: ۳۰
پایائی (اعتبار ) ۴۴: ۳۲
روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۳۳
محدودیت ها ۳۳

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی: ۳۵
نگرش نسبت به خانواده ۳۷
آمار استنباطی (آزمون فرضیات) ۸۴
تأیید یا رد فرضیه ی اول: ۸۶
تأیید یا رد فرضیه ی دوم: ۸۸
تأیید یا رد فرضیه سوم: ۹۰
تأیید یا رد فرضیه ی چهارم: ۹۳
تأیید یا رد فرضیه ی پنجم: ۹۵
تأیید یا رد فرضیه ی ششم: ۹۸
تأیید یا رد فرضیه ی هفتم: ۱۰۰
تأیید یا رد فرضیه ی هشتم: ۱۰۱

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری: ۱۰۴
نتیجه گیری به تفکیک فرضیات: ۱۰۴
نتیجه گیری کلی: ۱۰۵
مقایسه ی نتایج تحقیق با تحقیقات پیشینه: ۱۰۵
پیشنهادات و راهکارها: ۱۰۶
پیشنهادات کاربردی: ۱۰۶
محدودیت ها: ۱۰۶
منابع ومأخذ ۱۱۰
ضمائم ۱۱۲

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۱۶

مقطع: کارشناسی

سال تحصیلی:۱۳۸۹

قیمت : ۹۰۰۰تومان

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *