دانلود پایان نامه تاثیرآموزش برنامه‌های پرورشی بر مهارت‌های زندگی دانش آموزان

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۴۵۱کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۱۰| قیمت : ۲۶۰۰۰ تومان

چکیده:هدف این پژوهش بررسي تاثیر آموزش برنامه‌های پرورشی بر مهارت‌های زندگی دانش آموزان دوران ابتدایی شهرستان راز وجرگلان در سال تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳ می­باشد. تحقيق حاضر از لحاظ هدف کاربردی واز نوع پیمایشی به روش نیمه تجربی پیش آزمون و پس آزمون می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کليه دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان راز و جرگلان به تعداد ۷۰۰۰ نفر تشکیل داده بود. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران ۳۶۵ نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها برای متغیر مهارت‌های زندگی از پرسشنامه استاندارد مهارت‌های زندگی ساعتچی سال ۱۳۸۹ استفاده گردید و برای سنجش میزان اثربخشی برنامه‌های پرورشی نیز روایی پرسشنامه مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفته بود و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‌های مهارت‌های زندگی ۰/۸۴ بدست آمد که نشان دهنده اعتبار پرسشنامه‌های مذکور بود. جهت سنجش میزان تفاوت احتمالی مولفه‌های مهارت‌های زندگی در بین دانش آموزان از آزمون T استفاده گردید. نتایج نشان داد آموزش برنامه­های پرورشی بر مهارت‌های زندگی دانش آموزان ابتدایی شهرستان راز و جرگلان تاثیر دارد و همچنین معلوم گردید که آموزش برنامه‌های پرورشی بر مهارت‌های تصمیم‌گیری، مهارت‌های همدلی، مهارت‌های حل مساله و مهارت‌های عزت نفس دانش آموزان ابتدایی شهرستان راز و جرگلان تاثیر دارد.

۱-۱- مقدمه

در تعلیم و تربیت انسان به عنوان غایت آموزش و هم وسیله‌ی آموزش معرفی می‌شود. همچنین به آموزش به عنوان عاملی برای آفرینش و باز آفرینی شرایط اساسی کیفیت زندگی جامعه ای بها داده می‌شود که می باید از مرحله ی محرومیت به میعادگاه تکامل فکری و مادی قدم بگذارد (یونسکو، ۱۹:۱۳۵۲). روان شناسان و متخصصان علوم تربیتی در دهه هاي اخير در بررسي اختلالات رفتاري و انحرافات به اين نتيجه رسيده‌اند كه بسياري از اختلالات و آسيب‌ها در ناتواني افراد در تحليل صحيح و مناسب از خود و موقعيت خويش، عدم احساس كنترل و كفايت شخصي جهت رويارويي با موقعيت‌هاي دشوار و عدم آمادگي براي حل مشكلات و مسائل زندگي به شيوه مناسب، ريشه دارد. بنابراين با توجه به تغييرات و پيچيدگي­­هاي روزافزون جامعه و گسترش روابط اجتماعي آماده­سازي افراد به خصوص نسل جوان جهت رويارويي با موقعيت­­هاي دشوار امري ضروري به نظر مي­رسد. روان شناسان و متخصصان علوم تربیتی جهت پيشگيري از بيماري‌هاي رواني و ناهنجاري­هاي اجتماعي، آموزش مهارت‌هاي زندگي را در سراسر جهان ودر سطح مدارس آغاز نموده‌اند (طارميان و همكاران، ۱۳۶۸: ۱۴). در همين راستا، برنامه‌های آموزشی و درسی رسمی و غیررسمی دانش آموزان بویژه برنامه‌های پرورشی مدارس به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد، فرصت مناسبی برای آموزش مهارت‌های مختلف  زندگی به دانش آموزان می‌باشد.در این فصل به بیان مساله پژوهش، اهمیت و ضرورت  بررسی تاثیر برنامه‌های پرورشی بر مهارت‌های زندگی، اهداف و فرضیات و در نهایت متغیرها و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش پرداخته می‌شود.

۱-۲- بيان مسأله

با توجه به اینکه زندگی بشر تحت تاثیر تغییرات وسیع صنعتی، اجتماعی، فرهنگی، دچار تحول شده است، شمار زیادی از افراد قادر نیستند بین محرک‌های متنوع بیرونی و نیروهای متعارض درونی توازن ایجادکنند و در فرایند رشد موزون و همه جانبه که همانا هدف اصلی تعالی انسان است، دچار مشکل می‌شوند. تعالی انسان یعنی رسیدن به معرفت شهروندی. بدیهی است که کودکان و نوجوانان به سبب بی‌تجربگی و ناآگاهی از مهارت‌های بازدارنده، تسهیل کننده و اصلاحی، بیشتر در معرض آسیب‌های جدی درونی و اجتماعی هستند. یادگیرندگانی که مهارت‌های مقابله با موقعیت‌های تنش‌زا را ندارند، به نوعی مقهور آنها خواهند شد و بدین ترتیب مستعد اختلالات روانی، عاطفی، افسردگی، اضطراب و احتمالاً مصرف مواد مخدر و رفتارهای ضد اجتماعی خواهند شد. این یادگیرندگان در فرایند تصمیم­گیری نیز دچار مشکل می‌شوند (کردنوقابی و همکاران، ۱۳:۱۳۸۴). بنابراین با توجه به نقش مهم برنامه‌های پرورشی و درسی و بعد از آن مدارس در تامین مهارت‌های زندگی فراگیران، برنامه آموزش مهارت‌های زندگی، روش موثری در جهت رشد شخصیت سالم یادگیرندگان است که این خود ارتباط تنگاتنگ ارائه برنامه‌های پرورشی در جهت ارتقای مهارت‌های زندگی دانش آموزان است که آموزش و پرورش بایستی به این امر، توجه ویژه نماید. آموزش مهارت‌های زندگی، نوعی کوشش است که در سایه آن افراد تشویق می شوند تا خلاقیت خود را به کار گیرندوبه طور خودجوش راههای موثر را برای حل تعارضات و مشکلات زندگی خودبیابند (کردنوقابی و همکاران، ۱۳۸۴: ۱۳).آموزش مهارت‌هاي زندگي نقش اساسي را در ارتقای کارایی فردی ايفا مي‌كند و البته زماني كه در يك مقطع رشدي مناسب ارائه شود نقش برجسته‌تري خواهد داشت. یقیناً مي‌توان گفت كه بسياري از مشکلات ناشي از نقص در رشد مهارت‌هاي زندگي اساسي است. در واقع آموزش مهارت‌هاي زندگي نقش درماني دارد (گيتز[۱] وگیلدا، ۲۰۰۴: ۱۱۳).با توسعه علوم انسانی و رشد علوم رفتاری، به برنامه‌های پرورشی به عنوان شاخه‌ای از علوم رفتاری در برنامه‌های آموزش و پرورش توجه شد. امروزه برنامه‌های پرورشی در مدارس به عنوان حرفه‌ای یاورانه برای کمک به دانش‌آموزانی که در کنار تعلیم به تعلم نیز باید پرداخته شود، شناخته شده است (فیروزبخت، ۱۳۸۴: ۱۱۳). تجربه چند دهه آموزش و پرورش کشوردر جداسازی بخش پرورش از آموزش نیز نشان داده این سیاست نتوانست علایق و خواسته‌های دانش آموزان و جامعه را برآورده ساخته و نیروهای بالقوه آنان را بالفعل تبدیل سازد. به نظر می‌رسد آموزش مهارت‌های زندگی گام موثری در این جهت باشد که استعدادها و توانمندی های یادگیرندگان بکار گرفته شود تا خود فعالانه سر نوشت خویش را بدست گیرند و انتخاب‌گر باشند (کاویانی،۱۳۸۰: ۹۶).فعالیت‌های پرورشی و تربیتی فراتر از برگزاری یک سری مسابقات و راه اندازی گروه سرود و تأتر و یا حتی برگزاری نماز جماعت و مراسم صبحگاه می‌باشد. این نگاه که پرورشی و تربیتی را در امور فوق خلاصه نمائیم یک نگاه بسیار ناچیز به برنامه‌های پرورشی می‌باشد. فعالیت‌ها و برنامه‌های تربیتی و پرورشی باید در متن همه‌ی برنامه‌های درسی باشد و محدود به یک یا چند عنوان خاص نباشد. هر چند که برنامه‌هایی از قبیل برگزاری نماز جماعت، اجرای مراسم صبحگاه و اجرای مسابقات مذهبی و ورزشی نیز جزء برنامه‌های پرورشی می‌باشد اما باید توجه داشت که تمامی برنامه‌ها، فعالیت، رفتارها، گفتارها، روابط‌های دو طرفه بین معلم و دانش آموز یا بین دانش آموز و مدیر و یا بین معاون و دانش آموز و حتی شیوه‌ی آموزش معلم، عدم توانایی در یادگیری یک یا چند درس توسط دانش آموز، مشکلات روحی و روانی و جسمی دانش آموز، نحوه‌ی برخورد همه‌ی عوامل حتی سرایدار مدرسه با دانش آموزان و نحوه‌ی گفتگوی عوامل مدرسه (مدیر، معاونین، معلمین و مربیان و…)، نحوه پوشش عوامل مدرسه و اعمال و رفتار آنها همه و همه برنامه‌های پرورشی است که باید مورد توجه قرار گیرد. از طرفی متولی این برنامه‌ها فقط نمی‌تواند حوزه‌ی پرورشی باشد بلکه مشارکت همه‌ی عوامل مؤثر بر تربیت دانش­آموز در مدرسه را می‌طلبد، تا آنجا که وظیفه اصلی معلم اول تربیت است بعد آموزش. به هر حال با عنایت به این مساله که وظیفه اول آموزش و پرورش و دغدغه اصلی آن باید تربیت دینی و اخلاقی و دیندار کردن بچه­ها باشد واز آنجایی که، تغييرات سريع اجتماعي فرهنگي، تغيير ساختار خانواده، شبكه گسترده و پيچيده ارتباطات انساني و تنوع، گستردگي و هجوم منابع اطلاعاتي انسان­ها را با چالش­ها، استرس‌ها و فشارهاي متعددي روبرو نموده است كه مقابله مؤثر با آنها نيازمند توانمندي‌ مي­باشد (کردنوقابی وهمکاران، ۱۳۸۴: ۱۴).هر چند که درسه دهه گذشته تلاش‌هایي از طرف مسئولان و دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت براي بهبود و اصلاح نظام آموزشی کشور به عمل آمد ولی هنوز آموزش و پرورش با چالش‌هاي جدي روبرو است و برونداد آن در طراز جمهوري اسلامی ایران و پاسخگوي تحولات محیطی و نیازهاي جامعه نمی‌باشد و با توجه به اینکه امروزه بخش قابل توجهی از برنامه‌های رسمی نظام آموزشی دنیا به آموزش مهارت‌های زندگی اختصاص یافته است (ادیب، ۱۳۸۲) و براساس تحقیقات انجام شده این واقعیت مشهود است که هر ساله میزان افت تحصیلی افزایش یافته و کیفیت آموزش در معرض تهدید قرار گرفته و همچنین بسیاری از دانش آموزان در معرض اضطراب هستند و مواردی نیز دست به گریبان انواع بیماری‌های روانی و به تبع ناتوان در حل مشکلات و گرفتار شدن در دام سوء مصرف مواد مخدر، تمایلات ارتکاب به خودکشی، نبود رابطه عقلانی،سازنده و دو سویه بین خانواده‌ها و مدارس در ارتباط با نیازها و ضرورت‌های آموزشی، نبود ارتباط مشخص بین آموخته‌ها و نیازهای دانش‌آموزان، نبود رابطه سیستمی و نظام یافته بین آموزش‌های خانواده، دبستان در دست‌یابی به آموزش مهارت‌های زندگی، کاستی در سازمان‌ها و موسسات آموزشی برای ارائه برنامه‌های مشخص در جهت آموزش مهارت‌های زندگی، کاستی در شناسایی نیازهای واقعی دانش‌آموزان و برنامه‌ریزی در جهت رفع نیازهای بالفعل و بالقوه آنها، عقب افتادگی کارکردها ساختارها و هدف‌های پرورشی مدارس از کارکردها و ساختارهای متحول آموزش و پرورش در جهان می‌باشند و همچنین آموزش مهارت‌های زندگی در ایران در صحنه عمل چندان مورد تاکید قرار نگرفته و میزان دستیابی دانش آموزان ابتدایی به مهارت‌های زندگی با کمبود ویا فقدان مواجهه گردیده (خانی و همکاران، ۱۳۷۸: ۱۲۷) و با توجه به توصیه متفکرانی مانند کلمن[۲] (۱۹۹۵) که به آموزش مهارت‌های زندگی از دوران ابتدایی تاکید نموده اند در این راستا هدف عمده این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه‌های پرورشی بر مهارت‌های زندگی می‌باشد و محقق به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا آموزش برنامه‌های پرورشی تاثیری بر مهارت‌های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان راز و جرگلان دارد؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه تاثیرآموزش برنامه‌های پرورشی بر مهارت‌های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی 

چکیده۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه۳
۱-۲- بيان مسأله ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش۶
۱-۴- اهداف پژوهش۹
۱-۴-۱- هدف اصلی۹
۱-۴-۲-اهداف فرعی۹
۱-۵- فرضیات پژوهش۱۰
۱-۵-۱-فرضيه اصلی۱۰
۱-۵-۲- فرضیات فرعی۱۰
۱-۶- متغیرهای پژوهش۱۰
۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی اصلاحات پژوهش۱۱
۱-۷-۱-تعریف نظری متغیرها ۱۱
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی متغیرها۱۲
۱-۸- قلمرو پژوهش۱۴
۱-۸-۱- قلمرو موضوعی۱۴
۱-۸-۲- قلمرو مکانی ۱۴
۱-۸-۳- قلمرو زمانی۱۴

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه۱۶

۲-۲- بخش اول: مبانی نظری برنامه‌های پرورشی۱۷

۲-۲-۱- مفهوم شناسی تربیت و پرورش۱۷
۲-۲-۲- تاریخچه امور تربیتی۱۸
۲-۲-۳- فلسفه و ضرورت تشکیل نهاد امور تربیتی ۲۰
۲-۲-۴- اهداف و خط مشی‌های امور تربیتی ۲۲
۲-۲-۵- اهمیت برنامه‌های پرورشی۲۳
۲-۲-۶- سیاست‌های بیست گانه پرورشی ۲۴
۲-۲-۷- ویژگی‌های برنامه‌های پرورشی۲۶
۲-۲-۸- انواع برنامه‌های پرورشی درآموزش و پرورش ایران۲۸

۲-۳- بخش دوم: مبانی نظری مهارت‌های زندگی۳۲

۲-۳-۱- مهارت‌های زندگی۳۲
۲-۳-۲- تعريف مهارت‌هاي زندگي ۳۴
۲-۳-۳- تاریخچه مهارت‌های زندگی۳۵
۲-۳-۴- اهميت آموزش مهارت‌هاي زندگي۳۶
۲-۳-۵- تأثير مثبت مهارت‌هاي زندگي۳۸
۲-۳-۶- اهمیت آموزش مهارت‌های زندگی در مدارس۳۸
۲-۳-۷- انواع مهارت‌هاي زندگي ۴۳
۲-۳-۸- ارتباط بین برنامه‌های پرورشی و مهارت‌های زندگی۴۸

بخش سوم: پیشینه تحقیق۵۰

۲-۴- پيشينه پژوهش‌هاي انجام شده ۵۰
۲-۴-۱- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور۵۰
۲-۴-۲- خلاصه پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور۵۴
۲-۵- مدل مفهومي تحقیق۵۷
۲-۶- مروری بر ادبیات پژوهش۵۷

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه۶۰
۳-۲- روش تحقيق۶۰
۳-۳- جامعه آماري۶۱
۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری ۶۱
۳-۵- ابزار جمع آوري داده‌ها۶۲
۳-۶- روش گردآوری اطلاعات۶۲
۳-۷- ابزار جمع‎آوري داده‎ها و روايي و پايايي آن۶۲
۳-۸- روش نمره گذاری پرسشنامه ۶۴
۳-۹- روايي ابزار۶۴
۳-۱۰- پايایي ابزار۶۵
۳-۱۱- روش اجرا۶۶
۳-۱۲- روش تحلیل داده­ها۶۹
۳-۱۳- اصول اخلاقی پژوهش۶۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه۷۱
۴-۱- بخش اول: آمار توصیفی۷۱
۴-۲- بررسي توصيفي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي۷۱
۴-۳- آمار استنباطی۸۰
۴-۳-۱- آزمون فرضيه اصلی پژوهش۸۰
۴-۳-۲- آزمون فرضيه فرعي اول۸۱
۴-۳-۳- آزمون فرضيه فرعي دوم۸۲
۴-۳-۴- آزمون فرضيه فرعي سوم۸۳
۴-۳-۵- آزمون فرضيه فرعي چهارم۸۴
۴-۳-۶- آزمون فرضيه فرعي پنجم۸۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه۸۷
۵-۲- یافته‌های پژوهش۸۷
۵-۲-۱- فرضيه اصلی۸۸
۵-۲-۲- فرضيه فرعی اول۸۸
۵-۲-۳- فرضيه فرعی دوم ۸۹
۵-۲-۴- فرضيه فرعی سوم ۸۹
۵-۲-۵- فرضيه فرعی چهارم ۹۰
۵-۲-۶- فرضيه فرعی پنجم ۹۰
۵-۳- نتیجه گیری۹۱
۵-۴- بحث و تفسیر۹۵
۵-۵- محدوديت­هاي تحقيق۹۸
۵-۶- پيشنهادات ۹۸
۵-۶-۱- پیشنهادات مبتنی بر فرضیات۹۸
۵-۶-۲- پيشنهادات برای پژوهش‌های آتی۱۰۰
پیوست ها۱۰۲
منابع۱۰۵
منابع فارسی۱۰۵
منابع انگلیسی۱۰۸
چکیده انگلیسی۱۱۰

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۱۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۶۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *