دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۳۶۷کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۵| قیمت : ۱۳۰۰۰تومان

چکیده:از آنجا که به کارگیری حسابداری تعهدی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد ، لذا در این پژوهش به شناسایی موانع استقرار این سیستم حسابداری و ارائه راه کارهاي لازم جهت رفع موانع پرداخته شده است .این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی است که در سال ۱۳۹۲ انجام گرفته است . جامعة پژوهش، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان می باشد . با توجه به محیط فعالیت پژوهشگر ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است . برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه ساختار یافته با امتیازدهی لیکرت استفاده شده است . در این پژوهش برای تحلیل یافته ها از آزمون پارامتری t تک نمونه و ANOVA استفاده شده است .میانگین امتیازات بدست آمده در ابعاد مدیریتی ۳٫۱ ، فرآیندی ۳٫۳ ، منابع انسانی ۲٫۸ ، فنی ۳٫۲ ، قوانین و مقررات ۳ و حسابداری مدیریت ۲٫۹ می باشد . مطالعه حاضر نشان داد که از مهمترین موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می توان به عوامل مربوط به نیروی انسانی ، قوانین و مقررات و عوامل مربوط به حسابداری مدیریت اشاره کرد . البته در این میان شاخص مدیریتی ، فرآیندی و فنی در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشته اند .

مقدمه :

در این فصل به بیان مساله ، اهمیت و ضرورت پژوهش ، اهداف پژوهش ، سوالات پژوهش ، فرضیات پژوهش ، وجوه تمایز پژوهش ، دامنه پژوهش و تعاریف نظری و عملی و متغیرهای پژوهش پرداخته شده است .

۱- ۱ : بيان مسأله

اساس پیشرفت در دنیای امروز بر دستیابی فزون تر به اطلاعات و فن آوری پایه گذاری شده است . درستی تفکر ، بینش و اطلاعات لازم از وضعیت موجود و توانایی ایجاد ، تحول و تغییرات لازم از فاکتورهایی است که مدیریت را در رسیدن به اهداف عالی سازمان یاری می نماید . (ابوالحلاج،۱۱،۱۳۸۹) در دنیای امروز حتی واحدهای کوچک اقتصادی را هم نمی توان بدون اطلاعات صحیح و بهنگام اداره کرد . (کارگروه اصلاح نظام مالی شهرداری های کشور، ۱۳۸۸، ۱۹) پيش از اين ، به دست آوردن اطلاعات صحيح و بموقع در شركت هاي مختلف امري بسيار پر هزينه و مشكل بود تا اينكه علوم مديريت و حسابداري با در اختيارگرفتن سيستم هاي مكانيزه توانستند به اهداف سازماني خود نزدیک شوند . (خواجوي و اعتمادي، ۱۳۸۹، ۲) از مصادیق این امر می توان به اصلاحات مالی در بخش عمومی اشاره کرد یعنی حرکت به سوي حسابداري تعهدي ؛ حسابداري تعهدي از این منظر که در بهبود پاسخگویی ، شفافیت و مشارکت شهروندان به عنوان نمادهاي حاکمیت نوین و ارتقاي اعتماد شهروندان به دولت می باشد مورد حمایت واقع شده است . (رحماني و رضايي،۱۳۹۰، ۲۶۳)پذیرش سیستم حسابداري تعهدی روند رو به رشدی در سراسر جهان داشته است ، اما نحوه پذیرش آن در کشورهاي مختلف ، متفاوت بوده است . (طالب نیا،۱۳۹۰، ۷۵) کشورها جهت پذیرش این سیستم در شرف اصلاحات ساختاري قرارگرفته اند ، اما چگونگی اصلاحات و تعامل عوامل مؤثر بر این فرآیند ، چالشی جدي است . وجود چارچوب نظري جهت توضیح فرایند اصلاحات و توصیف فضاي پیرامون آن انکار ناپذیر است . (وکیلی فرد و نظری،۱۳۹۱، ۱۱۳)به نظر می رسد که معرفی حسابداری تعهدی به ویژه در کشور های در حال توسعه با مشکلات بیشتری همراه باشد . پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی اصلاح نگرش مدیریت و سیستم ارزیابی عملکرد مدیریت را ضروری ساخته است . مدیریت به عنوان گرداننده اصلی یک واحد کوچک و یا یک واحد بزرگ مثل دولت در اجرای حسابداری تعهدی نقش بسزایی دارد . (ایرانشاهی و کردستانی، ۱۳۸۸، ۱۴)قبل از استفاده از اين سيستم بايد به اين نكته توجه شود كه آيا این سيستم اطلاعاتي به نحو مناسبي قابل استفاده است يا خير ؟ اكثر سازمان ها طراحي و پياده سازي را بر اساس نيازهاي سازماني ، موقعيتي كه سيستم در آن قرار دارد و بازخوردهاي كاربران انجام مي دهند . در واقع ، بايد بررسي شود كه سيستم مرحله پياده سازي را به نحو مطلوب پشت سر گذاشته باشد . (خواجوي و اعتمادي، ۱۳۸۹، ۲)در بخش سلامت نیز از یک طرف بعلت اینکه در شرايط حاضر ، افزايش هزينه هاي مراقبت سلامت و كاهش نرخ رشد اقتصادي بيمارستان ها ، به مثابه يکي از مصرف كنندگان اصلي نظام سلامت ، دغدغه هايي را براي مديران اجرايي و سياست گذاران حوزه سلامت ايجاد كرده است و از طرفی با عنايت به محدوديت منابع ارزشمند بخش سلامت ، (صادقی، ۱۳۸۸، ۱۴۷) نیازمند در اختیار داشتن اطلاعاتی هستیم که می بایست تهیه و در معرض استفاده تصمیم گیرندگان قرار گیرد . (بختیاری، ۱۳۸۷، ۵۶)لذا براساس موارد بالا و نیز بعلت اینکه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكى در راستاى بند الف ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۶ قانون مديريت خدمات كشورى ، جهت تعيين بهاى تمام شده خدمات و فعاليت ها و دريافت بهاى آن ، درصدد تغيير روش حسابدارى خود و دانشگاه هاى علوم پزشكى از حسابدارى نقدى به حسابدارى تعهدى كامل برآمده است . پژوهشگر قصد دارد تا در اين تحقيق ، با توجه به اهميت وجود اطلاعات و سيستم هاي اطلاعاتي ، به بررسي موانع استقرار سيستم هاي اطلاعات حسابداري در دانشگاه علوم پزشکی کاشان بپردازد و راهکارهای لازم را جهت رفع موانع موجود ارائه نماید .

فهرست مطالب دانلود پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه : ۳
۱-۱ : بيان مسأله. ۴
۱-۲ : اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… ۶
۱-۳ : وجوه تمایز پژوهش… ۷
۱-۴ : اهداف پژوهش… ۸
۱-۵ : سوالات پژوهش… ۹
۱-۶ : فرضيه‏هاي پژوهش… ۹
۱-۷ : دامنه پژوهش… ۱۰
۱-۷-۱ : دامنه زمانی.. ۱۰
۱-۷-۲ : دامنه مکانی.. ۱۰
۱-۷-۳ : دامنه موضوعی..۱۰

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه : ۱۳
۲-۱ : پیشینه پژوهش در جهان. ۱۴
۲-۱-۱ : پیشینه موضوعی پژوهش در جهان. ۱۴
۲-۱-۲ : پیشینه مطالعاتی پژوهش در جهان. ۲۲
۲-۲ : پیشینه پژوهش در ایران. ۲۳
۲-۲-۱ : پیشینه موضوعی پژوهش در ایران. ۲۳
۲-۲-۲ : پیشینه مطالعاتی پژوهش در ایران. ۳۰
۲- ۳ : مبانی نظری پژوهش… ۳۱
۲-۳-۱ : دانش و سيستم حسابداري.. ۳۱
۲-۳-۲ : انواع حسابداری.. ۳۳
۲-۳-۳ : مبناهای حسابداری.. ۳۵
الف – مبنا نقدی ۳۵
ب – مبنا نقدی تعدیل شده ۳۷
ج – مبنا تعهدی.. ۳۹
د – مبنا نیمه تعهدی ۴۴
ه – مبنا تعهدی تعدیل شده ۴۶
۲-۴ : مولفه های مستخرجه از پیشینه پژوهش… ۵۲
۲-۵ : حسابداری کمرال.۵۷

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه : ۶۲
۳-۱ : نوع پژوهش… ۶۲
۳-۲ : جامعه پژوهش… ۶۲
۳-۳ : نمونه پژوهش… ۶۳
۳-۴ : متغیرهای پژوهش… ۶۳
۳-۵ : ابزار گردآوری داده ها ۶۳
۳-۶ : روایی و پایایی ابزار. ۶۴
۳-۷ : روش گردآوری داده ها ۶۴
۳-۸ : ابزار و روش تحلیل داده ها۶۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه : ۶۷
۴-۱ : آمار توصيفي.. ۶۷
۴-۱-۱ : آمار توصيفي مقطع تحصیلی.. ۶۷
۴-۱-۲ : آمار توصيفي رشته تحصیلی.. ۶۷
۴-۱-۳ : آمار توصيفي محل خدمت… ۶۸
۴-۱-۴ : آمار توصيفي سابقه کار. ۶۸
۴-۲ : تحليل داده ها ۶۸
۴-۲-۱ : اعتبار داده ها ۶۸
۴-۲-۲ : تجزیه و تحلیل داده ها ۶۹
۴-۲-۲-۱ : موانع مدیریتی.. ۶۹
۴-۲-۲-۲ : موانع فرآیندی.. ۷۰
۴-۲-۲-۳ : موانع مربوط به منابع انسانی.. ۷۱
۴-۲-۲-۴ : موانع مربوط به عوامل فنی سیستم. ۷۳
۴-۲-۲-۵ : موانع مربوط به قوانین و مقررات… ۷۴
۴-۲-۲-۶ : موانع حسابداری مدیریت… ۷۵
۴-۲-۲-۷ : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک عوامل.. ۷۶
۴-۲-۲-۸ : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه ۷۷
۴-۲-۳ : آمار استنباطی.. ۷۸
۴-۲-۳-۱ : فرضیه اول: عوامل مدیریتی به عنوان مانعی.. ۷۸
۴-۲-۳-۲ : فرضیه دوم: عوامل فرآیندی به عنوان مانعی ۷۸
۴-۲-۳-۳ : فرضیه سوم: عوامل مربوط به منابع انساني به عنوان مانعی.. ۷۹
۴-۲-۳-۴ : فرضیه چهارم: عوامل فنی به عنوان مانعی.. ۷۹
۴-۲-۳-۵ : فرضیه پنجم: عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی ۸۰
۴-۲-۳-۶ : فرضیه ششم: عوامل مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان مانعی.. ۸۰
۴-۲-۳-۷ : بین عوامل استقرار سیستم حسابداری تعهدی و واحدهای مختلف… ۸۲
۴-۲-۳-۸ : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب سابقه خدمت… ۸۲
۴-۲-۳-۹ : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب مقطع تحصیلی.. ۸۳
۴-۲-۳-۱۰ : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب رشته تحصیلی ۸۳

فصل پنجم: جمع بندی ، بحث ، تفسیر یافته ها ، نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه : ۸۵
۵-۱ : جمع بندی مطالب… ۸۵
۵-۲ : بحث و تفسیر یافته ها ۸۷
۵-۲-۱ : بحث در مورد فرضيه فرعی اول . ۸۷
۵-۲-۲ : بحث در مورد فرضيه فرعی دوم. ۸۸
۵-۲-۳ : بحث در مورد فرضيه فرعی سوم. ۸۸
۵-۲-۴ : بحث در مورد فرضيه فرعی چهارم. ۸۹
۵-۲-۵ : بحث در مورد فرضيه فرعی پنجم . ۹۰
۵-۲-۶ : بحث در مورد فرضيه فرعی ششم. ۹۱
۵-۳ : نتيجه گيري.. ۹۲
۵-۴ : پيشنهادهای پژوهشگر. ۹۲
۵-۵ : محدودیت های پژوهش… ۹۳
۵-۶ : پيشنهادات براي پژوهش هاي آتي.. ۹۴
فهرست منابع. ۹۵
منابع فارسی.. ۱۰۰
پیوست ها ۹۸

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۰۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۳۰۰۰تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *