دانلود پایان نامه مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌های استراتژيک

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۲,۵۱۲کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۳۱۷| قیمت : ۲۵۰۰۰تومان

چکیده: هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و بانکداری آنهم با استفاده از روش‌ها، فناوری‌ها و ابتکارات جدید را لازم و مفید نموده است.روش تحقیق با در نظر گرفتن موارد فوق‌الذکر این تحقیق با بهره‌گیری از رویکرد توسعه‌ای-کاربردی، استراتژی‌های همبستگی و پیمایشی را دنبال نموده و با جهت‌گیری آزمون فرضیه، هم از جنبه توصیفی و هم از دیدگاه استنباطی به تحلیل یافته‌های حاصل از پرسشنامه می‌پردازد. در این مقاله ضمن مرور بسترهای نظری و متدولوژی‌های نوین در عرصه مطالعه شراکت استراتژیک در حوزه بانک و بیمه، زوایای دستیابی به عملکرد سازمانی برتر نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق قرار گرفته و در نهایت الگوی ژنریک شراکت استراتژیک مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش ارائه گردید.نتایج تحقیق با بهره‌گیری از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر و تحلیل فرضیه‌های پژوهش، نتایج بدست آمده حاکی از عدم ارتباط میان متغیرهای مداخله گر بر روی رابطه میان شراکت استراتژیک و تخصیص ارزش است. این در حالی است که مولفه‌های قالب در بحث شراکت استراتژیک اثرات مثبت و معنی‌داری بر عملکرد سازمان‌ها داشته‌اند.

۱-۱مقدمه
در حال حاضر موفقیت در محیط بازرگانی جهانی مستلزم داشتن سازمان‌هایی با ساختارهایی نو همراه با طرز تفکر مدیریتی کاملاً متمایز است زیرا فشارهای جهانی بنگاه‌های بزرگ جهان را وادار به تجدیدنظر در مورد راهبردهای سنتی جهانی خود کرده است و این واقعیت آنها را در معرض دگرگونی دائمی قرار داده است، در این شرایط تعدادی از بنگاه‌ها کامیاب و جمعی دیگر برای بقا در حال تلاش بوده‌اند (رحمان سرشت،۱۳۸۶). طی دهه گذشته، شرکت‌ها از تمام صنایع و تمام دنیا نوعی از شراکت‌های استراتژیک را جهت تکمیل نقاط قوت و افزایش میزان رقابت پذیری خود در بازاهای داخلی و بین المللی برگزیده‌اند (تامپسون و استریکلند ، ۲۰۰۵). امروزه استفاده از این انواع مختلف این مشارکت‌ها رونق زیادی یافته است زیرا شرکت‌ها بدین وسیله می‌توانند بر شبکه‌های فعالیت، ارتباطات و شبکه‌های رایانه‌ای خود را بیفزایند (دیوید،۱۹۹۷). بسیاری از شرکت‌ها دریافته‌اند که این همکاری‌ها به منظور مدیریت ریسک در بازارهای نامطمئن، تسهیم هزینه‌های بسیار زیاد سرمایه گذاری و تزریق نوعی روحیه کارآفرینی برای کسب‌وکارهایی که در دوران بلوغ خود به سر می‌برند بسیار مفید هستند (بمفورد، ارنست و فوبینی ، ۲۰۰۴). شرکت‌ها اغلب با تصمیمات دشوار در مورد تعیین حیطه فعالیت‌هایی رو به رو هستند که باید در داخل خود انجام دهند و این که آیا این فعالیت‌ها را به تنهایی و به عنوان یک کار مخاطره‌آمیز، منفردانه انجام دهند یا به طور مشترک با همکاری یک یا چند شریک به انجام رسانند (شیلینگ،۲۰۰۸). ارزیابی همزمان محیط خارج و سیمای شرکت امکان شناسایی دامنه‌ای از فرصت‌های تعاملی جذاب را برای شرکت فراهم می‌سازد، این فرصت‌ها راههای ممکن برای سرمایه‌گذاری هستند، راه‌هایی که قبل از انتخاب باید بر مبنای هدف بنیادی یا مأموریت شرکت مورد ارزیابی و غربال قرار گیرند که نتیجه این امر انتخاب ترکیبی از هدف‌های بلند مدت و راهبرد اصلی شرکت یا انتخاب استراتژیک است، انتخابی که موقعیت بهینه‌ای را در محیط خارج برای سازمان فراهم می‌سازد و دستیابی به هدف بنیادی را امکان پذیر کند (پیرز و رابینسون،۲۰۰۵). استفاده از شراکت استراتژیک در بسیاری از صنایع جهت افزایش میزان رقابت‌پذیری شرکت‌ها رواج گسترده یافته، به طوری که از آنها به عنوان عنصر اصلی استراتژی‌های کسب و کار امروزی یاد می‌شود. تشریک مساعی با دیگران اغلب به شرکت‌ها امکان می‌دهد که به دستاوردهای بیشتر، با سرعت بیشتر و هزینه یا ریسک کمتری از آنچه به تنهایی می‌توانند بدان دست یابند، نائل شوند. با وجود این، همکاری با دیگران در عین حال اغلب مستلزم دست کشیدن از مقداری کنترل بر توسعه نوآوری و نیز بخشی از پاداش‌های مورد انتظار از آن است، به اضافه این که می‌تواند شرکت را با ریسک تخلفات و تخطی‌هایی دست به گریبان سازد که از شریک (و یا شرکا) سر می‌زند (تامپسون و همکاران ، ۲۰۰۵). با ایجاد روابط همکاری، شرکت‌ها شبکه‌ای از مجاری میان خود ایجاد می‌کنند که می‌توانند به عنوان کانالی برای عبور اطلاعات و دیگر منابع عمل کنند. شبکه‌هایی که بین شرکت‌ها ایجاد می‌شوند، می‌توانند دسترسی شبکه‌های عضو را به طیف گسترده‌ای از اطلاعات (و دیگرمنابع) که بسیار گسترده‌تر از اطلاعاتی است که آنها می‌توانند به طور انفرادی در اختیار داشته باشند، تأمین کنند. از این روست که شبکه‌های بین شرکتی به موتور نوآوری تبدیل شده‌اند که از اهمیت فزاینده برخوردار است (شیلینگ، ۲۰۰۸). مشارکت با شرکت‌های کوچک نیز این امکان را می‌دهد تا به منظور رقابت با یک غول موجود در صنعت با هم متحد شوند. شرکت‌ها با اندازه مختلف نیز ممکن است از مشارکت با یکدیگر سود ببرند. شرکت بزرگ منابع و سرمایه خود را وارد مشارکت می‌کند و در مقابل کارایی و نوآوری از جانب شرکت کوچکتر به شراکت گذاشته می‌شود (هلمز ، ۲۰۰۶). در عصر حاضر که سازمان‌ها در رقابت‌های تجاری و اقتصادی گسترده‌ای حضور دارند و نیازهای مشتریان فزونی یافته و با شتاب فوق العادهٔ تحولات فناوری همراه شده است و نیز اثرات مستقیمی که این عوامل بر افزایش سودآوری و حتی بقای سازمان‌ها در سطح جهانی دارد، سمت و سو گرفتن مطالعات، برنامه‌ریزی‌ها و تمامی تلاش‌های سازمان‌ها برای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های ارائه خدمات به منظور قابلیت صدور خدمات در حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری در سطح جهانی را اجتناب ناپذیر نموده است. استفاده از تمامی سازوکارها، اصول، مفاهیم و تکنیک‌هایی که در جهت این دو امر حیاتی و مهم، پاسخگوی نیاز سازمان‌ها باشد، همواره مورد توجه قرار گرفته است. خلق و تخصیص ارزش و شراکت استراتژیک دو رویکردی هستند که به واسطهٔ موفقیت‌های شایان توجه، همواره در کانون علاقه سازمان‌ها بوده و هستند. اما در این پژوهش با بکارگیری تلفیقی این دو رویکرد، قابلیت مضاعفی را برای ارزش آفرینی هر چه بیشتر در سازمان‌ها بدست خواهد آمد.
۱-۲بیان مساله
در سال‌های اخیر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک استراتژی در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام در نهایت به خصوصی سازی و واگذاری مالکیت شرکت‌های دولتی منجر شده است. موفقیت اعمال سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و ارتقای کارایی شرکت‌های دولتی صورت پذیرفته است. در همین راستا از جمله بخش‌های اقتصادی که مورد توجه جدی قرار گرفته، صنعت بیمه و بانکداری است که مقررات زدایی و تدوین قوانین ساده و کارآمد بمنظور بالندگی و تقویت آنها به عنوان دو ضلع مهم از سه ضلع بازار سرمایه مورد تأکید جدی قرار گرفته است. در این راستا ایجاد مزیت رقابتی، از طریق خلق ارزش جدید و با استفاده از روش‌ها، فناوری‌ها و ابتکارات جدید، توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و بانکداری را با توجه به تشدید فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی لازم و مفید نموده است. از سوی دیگر لحاظ نمودن هزینه بالای معاملات که با ایجاد کسب بازدهی اضافی از طریق کاهش هزینه‌ها همراه خواهد بود از انگیزه‌های اصلی شراکت استراتژیک محسوب می‌شود. این رویکرد که اولین بار توسط کوز مطرح گردید، رفتار شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد سلسله مراتب و بازار را با هدف درونی سازی کامل فعالیت‌ها تشریح می‌سازد. جایگاه ساختار و تعاملات سازمانی و بازار در کشور به نحوی ترتیب یافته‌اند که به عقیده ویلیامسون زمانی که در هیچ یک از دو ساختار بازار و سلسله مراتبی اتفاقی نیفتد، شراکت‌های استراتژیک بهترین و موثرترین روش به حساب می‌آید (ویلیامسون ،۱۹۹۳). با تغییرات رخ داده در ساختارهای سلسله مراتبی حوزه‌های بانک و بیمه در کشور، ساختارهای شراکتی شکل سهامی به خود گرفته‌اند. از سوی دیگر به هر میزان نیز که مؤسسات خدمات مالی به سمت بازار حرکت می‌یابند، حالت غیر سهامی یا قراردادی به خود می‌گیرند و این در حالی است که مؤسسات خدمات مالی با حرکت به سمت سلسله مراتب، به رسمیت و یکپارچگی فعالیت‌های آنها نیز افزوده می‌شود. ویلیامسون شرکت‌های سهامی را (به دلیل مالکیت مشترک) با هدف کاهش رفتارهای فرصت‌طلبانه، مورد تاکید قرار می‌دهد. به عبارتی، وی مالکیت مشترک را، انگیزه‌ای برای کاهش رفتارهای فرصت‌طلبانه قلمداد می‌کند که به تبع کاهش رفتارهای فرصت طلبانه، کنترل و هماهنگی با هزینه کمتری صورت می‌گیرد و در نتیجه هدف این دیدگاه که کاهش هزینه است تأمین می‌شود. اما از سوی دیگر و بر اساس شواهد تجربی همواره دو عامل منجر به افزایش هزینه‌های معاملاتی می‌شود که عبارتند از عدم اطمینان در بازار مربوطه و میزان خاص بودن دارایی یا فعالیتی که باید مبادله شود. این در حالی است که شاخص عمومی عدم اطمینان، نوسان پذیری سود شریک یا شرکت است که ساختار سلسله‌مراتبی را بر ساختار بازار ارجح می‌سازد. خاص بودن بازار به این معنی است که آن دارایی قابلیت ایجاد کسب بازدهی اضافی را دارد. میزان خاص بودن دارایی در یک شرکت ممکن است درصد کارکنان متخصص، به کل کارکنان باشد که در اینجا ممکن است با دیدگاه مبتنی بر منابع ترکیب شود. با در نظر گرفتن چارچوب مذکور، مؤسسات خدمات مالی و علی الخصوص حوزه‌های بانک و بیمه به نوعی با هر دو نوع عدم اطمینان در بازار و خاص بودن آن مواجه بوده‌اند. بدین معنی که در بخش‌هایی نوسان پذیری سود بسیار بالاتر بوده و در بخش‌های دیگر (سهم کمتر)، درصد کارکنان متخصص به کل کارکنان در زمره مهمترین شاخص‌ها مطرح بوده است. از منظر عدم تجانس در منابع نیز با در نظر گرفتن طیف فعالیت‌های نامتقارن بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌های خصوصی و دولتی و برخورداری آنها از منابع پولی و مالی متعدد این نکته را محرز می‌نماید که دسترسی به این منابع نیازمند همکاری‌های بین شرکتی است (اینکپن ، ۲۰۰۵). از سوی دیگر هم افزایی و ارزش افزایی بلندمدت نیز در زمره مهمترین مسائلی به شمار می‌روند که تاکید بر روی بهره گیری از رویکرد مبتنی بر منابع را مهم می‌داند (چن و چن ، ۲۰۰۳). با توجه به پراکندگی فعالیت‌های مؤسسات مالی در داخل کشور و استقلال نسبی منابع بانکی و بیمه‌ای، تخصیص بهینه منابع را با در نظر گرفتن ملاحظات هم‌افزایی منابع مکمل ارائه خواهد داد. این جریان ساختاری، ریسک‌های روابطی و عملکردی شراکت استراتژیک را کنترل نموده و رفتارهای فرصت طلبانه بین شرکت‌های درگیر در یک شراکت را مدیریت خواهد کرد. موفقیت مؤسسات مالی داخلی در گرو توجه به عوامل متعددی همچون حمایت مدیریت ارشد، بررسی نقاط قوت و ضعف و جستجوی منابع مکمل، آگاهی از انتظارات واقعی هر شریک از شراکت، اعتماد سازی از طریق تعهدات یک جانبه و پرهیز از رفتارهای فرصت طلبانه ارتباط می‌یابد (هافمن ،۲۰۰۷) که متأسفانه سهم شرکت‌های بیمه و بانک‌های داخل کشور از هر یک از عوامل مذکور بسیار محدود است. این در حالی است که در صورت وقوع شراکت‌های استراتژیک علاوه بر سرمایه‌گذاری در جنبه سخت آن (سرمایه‌گذاری‌های مالی و عملیاتی)، سرمایه‌گذاری در روابط بین شرکاء نیز رخ خواهد داد که در نهایت امتیازات قابل توجهی را متوجه سازمان‌های فعال در این حوزه خواهد ساخت. از سوی دیگر از دیگر خلاءهای موجود در عرصه مدیریت کلان مؤسسات مالی داخل کشور خلق ارزش و تخصیص آن است که به نوبه خود تسهیم و به اشتراک گذاشتن منابع و توانمندی‌ها را نیز به دنبال خواهد داشت و در نهایت قدرت رابطه بین شرکاء، تعهد نسبی شرکاء در قبال سایر شراکت‌ها و سطح تراکم شبکه کلی شراکت‌ها را نیز در پی خواهد داشت (زهیر و بل ، ۲۰۰۵ و استوارت ، ۲۰۰۰). چالش مهم و اساسی دیگر سازمان‌های مذکور در عرصه داخلی و تقابل با تحریم‌های خارجی طیف‌بندی نادرست از فعالیت‌های مشترک خود نظیر تحقیق و توسعه، بازاریابی و عدم درک قابلیت‌های متمایز هر یک از جمله مهارت‌های کارآفرینی و مهارت‌های تکنولوژیک خود است که دراین پژوهش، سعی خواهد شد تا با بهره مندی از یک رویکرد پژوهشی منسجم و مبتنی بر تحقیقات پیشین، مدلی مبنی بر نحوه اثر فرایندهای شراکت استراتژیک بر خلق و تخصیص ارزش مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌های استراتژيک درموسسات خدمات مالی (در صنعت بيمه و بانک)

۱ فصل اول: کليات تحقيق

۱٫۱ مقدمه ۲
۱٫۲ بیان مساله ۴
۱٫۳ سؤالات اصلي تحقيق ۸
۱٫۴ ضرورت انجام تحقيق ۹
۱٫۵ اهداف تحقيق ۱۱
۱٫۵٫۱ هدف اصلی تحقیق ۱۱
۱٫۵٫۲ اهداف فرعی تحقیق ۱۱
۱٫۶ روش تحقیق ۱۱
۱٫۷ قلمرو تحقيق ۱۲
۱٫۸ جامعه و نمونه آماري ۱۲
۱٫۹ روش نمونه¬گیری ۱۳
۱٫۱۰ ابزارجمع آوري اطلاعات ۱۳
۱٫۱۱ شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۴
۱٫۱۲ مراجع استفاده كننده از نتيجه رساله ۱۴
۱٫۱۳ ساختار محتوايي رساله ۱۴
۱٫۱۴ تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم عملیاتی تحقیق۱۵

۲ فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق۱۸

۲٫۱ مقدمه ۱۸
۲٫۲ ادبیات نظری پژوهش ۱۹
۲٫۲٫۱ شراكتهای استراتژیک ۱۹
۲٫۲٫۱٫۱ تعريف شراكت‌‌های استراتژيك ۱۹
۲٫۲٫۱٫۲ اهمیت شراكت‌های استراتژیک ۲۳
۲٫۲٫۱٫۳ نيرو‌های محيطي اثرگذار بر شراکت استراتژیک ۲۶
۲٫۲٫۱٫۴ انگيزه¬های ورود به مقوله شراکت استراتژیک ۲۸
۲٫۲٫۱٫۵ منشأ شکل¬گیری شراكتهای استراتژیک ۳۰
۲٫۲٫۱٫۶ برخی دیدگاه‌ها پیرامون انگیزه‌های تحقق شراكت‌های استراتژیک ۳۱
۲٫۲٫۱٫۶٫۱ تئوری هزینه معاملات ۳۱
۲٫۲٫۱٫۶٫۲ دیدگاه مبتنی بر منابع ۳۶
۲٫۲٫۱٫۶٫۳ نظريه شايستگي محور ۴۲
۲٫۲٫۱٫۶٫۴ ديدگاه نهادي ۴۳
۲٫۲٫۱٫۶٫۵ دیدگاه دنوو ۴۵
۲٫۲٫۱٫۷ مزایا و معیاب شراكتهای استراتژیک ۴۷
۲٫۲٫۱٫۷٫۱ مزایای شراكتهای استراتژیک ۴۷
۲٫۲٫۱٫۷٫۲ معایب شراکت استراتژیک ۵۰
۲٫۲٫۱٫۸ مراحل ایجاد یک شراکت استراتژیک ۵۱
۲٫۲٫۱٫۹ عوامل موثر بر موفقیت یک سازمان در شراکت استراتژیک ۵۲
۲٫۲٫۱٫۱۰ سرمایه اجتماعی و شراكتهای استراتژیک ۶۵
۲٫۲٫۱٫۱۱ شاخصهای ارزيابي موفقيت شراكت استراتژيك ۶۹
۲٫۲٫۱٫۱۲ انواع شراكت‌های استراتژیک ۷۳
۲٫۲٫۱٫۱۲٫۱ شراکت‌های یادگیری ۷۵
۲٫۲٫۱٫۱۲٫۲ شراکت‌های تجاری ۷۶
۲٫۲٫۱٫۱۲٫۳ شراکت‌های ترکیبی ۷۶
۲٫۲٫۲ ارزیابی عملکرد شراکت استراتژیک ۸۰
۲٫۲٫۲٫۱ فرایند ارزیابی شراکت استراتژیک ۸۳
۲٫۲٫۲٫۱٫۱ دليل ايجاد رابطه ۸۳
۲٫۲٫۲٫۱٫۲ نوع رابطه ۸۸
۲٫۲٫۲٫۱٫۳ اهداف استراتژیک ۸۹
۲٫۲٫۲٫۱٫۴ طراحي سيستم كنترل مديريت ۹۲
۲٫۲٫۲٫۱٫۵ انتخاب معيارهاي ارزيابي ۹۳
۲٫۲٫۲٫۲ پياده‌سازي برنامه ارزيابي ۱۰۰
۲٫۲٫۲٫۲٫۱ تناوب ارزيابي ۱۰۱
۲٫۲٫۲٫۲٫۲ ارتباطات و بازخورد ۱۰۲
۲٫۲٫۲٫۲٫۳ بازنگري ۱۰۲
۲٫۲٫۲٫۲٫۴ ارتباط و پيوند با سيستم ارزشيابي و پاداش ۱۰۳
۲٫۲٫۳ نظریه خلق و تخصیص ارزش ۱۰۳
۲٫۲٫۳٫۱ فرایند خلق و تخصیص ارزش در سازمان ۱۰۴
۲٫۲٫۳٫۲ درگاه ارزش ۱۰۵
۲٫۲٫۳٫۳ منطق خلق ارزش در دیدگاه ریچارد نورمن ۱۰۵
۲٫۲٫۳٫۴ تصمیم‌گیری ونقش آن در خلق ارزش ۱۰۷
۲٫۲٫۳٫۵ خلق ارزش در شراكتهای استراتژیک ۱۰۸
۲٫۲٫۴ تاثیر متغیرهای مداخله¬گر ۱۱۱
۲٫۲٫۴٫۱ شدت رابطه بین شرکاء ۱۱۱
۲٫۲٫۴٫۲ فرهنگ شرکاء ۱۱۱
۲٫۲٫۴٫۳ سن و قدمت شرکاء ۱۱۳
۲٫۲٫۴٫۴ اندازه و ابعاد شرکاء ۱۱۴
۲٫۲٫۴٫۵ پرتفوی شرکاء ۱۱۵
۲٫۲٫۵ عملکرد سازمانی ۱۱۵
۲٫۲٫۶ عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی ۱۱۶
۲٫۲٫۶٫۱ معیارهای عملیاتی و استراتژیک سازمانی ۱۱۹
۲٫۲٫۶٫۲ اهداف و معيارهاي سنجش روش ارزيابي متوازن ۱۲۰
۲٫۲٫۷ مزاياي بكارگيري روش كارت امتيازي متوازن ۱۲۱
۲٫۲٫۸ شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه ۱۲۴
۲٫۳ پیشینه تحقیق ۱۳۷
۲٫۳٫۱ نقد و بررسی ادبیات پژوهش ۱۳۷
۲٫۳٫۲ واکاوی پژوهش¬های صورت گرفته در ایران ۱۴۲
۲٫۳٫۳ واکاوی ادبیات پژوهش در جهان ۱۴۳
۲٫۴ جمع بندی مطالب فصل دوم ۱۴۷
۲٫۵ مدل مفهومي تحقيق۱۴۸

۳ فصل سوم: روش شناسی تحقيق۱۵۳

۳٫۱ مقدمه ۱۵۳
۳٫۲ سازمان فصل ۱۵۳
۳٫۳ نوع و روش تحقيق ۱۵۴
۳٫۴ لایه‌های تحقيق ۱۵۵
۳٫۵ فرآيند تحقيق ۱۵۷
۳٫۶ نتایج حاصل از روش دلفی ۱۵۸
۳٫۶٫۱ نحوه و مراحل تشکیل کارگروه دلفی ۱۵۸
۳٫۶٫۲ نتایج دور اول روش دلفی ۱۶۰
۳٫۶٫۳ معیار انتخاب متغیرها در دور اول روش دلفی ۱۶۳
۳٫۶٫۴ نتایج دور دوم روش دلفی ۱۶۳
۳٫۶٫۵ مقایسه نتایج مربوط به مرحله اول و دوم روش دلفی ۱۶۵
۳٫۷ فرضيه‌های تحقيق ۱۶۶
۳٫۸ قلمرو تحقيق ۱۶۸
۳٫۹ جامعه و نمونه آماري ۱۶۸
۳٫۹٫۱ نحوه محاسبه تعداد نمونه ۱۶۹
۳٫۱۰ ابزار جمع آوري اطلاعات ۱۷۰
۳٫۱۱ پرسشنامه پژوهش ۱۷۱
۳٫۱۱٫۱ بخش‌های مختلف پرسشنامه ۱۷۱
۳٫۱۱٫۲ روايي پرسشنامه تحقيق ۱۷۹
۳٫۱۱٫۳ پايايي پرسشنامه تحقيق ۱۸۰
۳٫۱۲ روش‌های جمع آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات ۱۸۳
۳٫۱۲٫۱ ضريب همبستگي اسپيرمن ۱۸۳
۳٫۱۲٫۲ آزمون معني‌داري بتا در رگرسيون خطي ۱۸۴
۳٫۱۲٫۳ تحليل واريانس يك عامله ۱۸۴
۳٫۱۲٫۳٫۱ مدل معادلات ساختاري ۱۸۵
۳٫۱۲٫۳٫۲ تعريف مدل معادلات ساختاري ۱۸۵
۳٫۱۲٫۳٫۳ تجزيه و تحليل چند متغيره ۱۸۶
۳٫۱۲٫۳٫۴ مراحل مدل معادلات ساختاري ۱۸۶
۳٫۱۲٫۴ تحليل عاملي تائيدي ۱۹۰
۳٫۱۲٫۵ تحليل مسير ۱۹۱
۳٫۱۳ جمع بندی مطالب فصل سوم۱۹۲

۴ فصل چهارم: تحليل يافته¬ها۱۹۴

۴٫۱ مقدمه ۱۹۴
۴٫۲ سازمان فصل ۱۹۵
۴٫۳ تحليل و توصيف داده‌های جمعيت شناختي ۱۹۶
۴٫۳٫۱ بررسي جنسيت و وضعيت پاسخ دهندگان ۱۹۶
۴٫۳٫۲ بررسي تحصيلي پاسخ دهندگان ۱۹۶
۴٫۳٫۳ بررسي رده سني پاسخ دهندگان ۱۹۷
۴٫۴ تحليل و توصيف متغير‌های مدل پژوهش ۱۹۸
۴٫۵ تحلیل عاملی اکتشافی ۲۰۰
۴٫۶ آزمون تابع توزیع فراوانی داده¬ها ۲۰۳
۴٫۷ نتايج تحليل عاملي تاييدي ۲۰۵
۴٫۷٫۱ تحليل عاملي تاييدي سازه شراکت استراتژیک ۲۰۵
۴٫۷٫۱٫۱ مدل تخمين سازه شراکت استراتژیک ۲۰۵
۴٫۷٫۱٫۲ مدل تخمين استاندارد سازه شراکت استراتژیک ۲۰۷
۴٫۷٫۱٫۳ مدل اعداد معنی‌‌داري سازه شراکت استراتژیک ۲۰۸
۴٫۷٫۱٫۴ ميانگين شاخص‌ها و عامل¬ها در سازه شراکت استراتژیک ۲۱۲
۴٫۷٫۲ تحليل عاملي تاييدي سازه¬های درونزا ۲۱۲
۴٫۷٫۲٫۱ مدل تخمين سازه¬های درونزا ۲۱۲
۴٫۷٫۲٫۲ مدل تخمين استاندارد سازه¬های درونزا ۲۱۴
۴٫۷٫۲٫۳ مدل اعداد معنی‌‌داري سازه¬های درونزا ۲۱۵
۴٫۷٫۲٫۴ ميانگين شاخص‌ها و عامل¬ها در سازه¬های درونزا ۲۱۶
۴٫۸ آنالیز تحلیل مسیر مدل تحقيق ۲۱۸
۴٫۸٫۱٫۱ مدل تخمين تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله¬گر ۲۱۹
۴٫۸٫۱٫۲ مدل تخمين استاندارد تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیرهای مداخله¬گر ۲۲۰
۴٫۹ تاثير متغير‌های مداخله¬گر ۲۲۰
۴٫۱۰ ارزیابی تاثير متغير‌های مداخله¬گر ۲۲۵
۴٫۱۱ تفسير و تعبير مدل نهایی ۲۲۷
۴٫۱۲ نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره ۲۲۹
۴٫۱۳ جمع بندی مطالب فصل چهارم۲۳۳

۵ فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۲۳۷

۵٫۱ مقدمه ۲۳۷
۵٫۲ سازمان فصل ۲۳۷
۵٫۳ خلاصه پژوهش ۲۳۸
۵٫۴ نتایج مربوط به فرضیات تحقیق ۲۳۹
۵٫۴٫۱ بررسی نتایج حاصل از فرضیات تحقیق ۲۳۹
۵٫۴٫۲ فرضیات مربوط به الگوی شراکت استراتژیک ۲۴۲
۵٫۴٫۳ فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله¬گر ۲۴۲
۵٫۴٫۴ فرضیات مربوط به عملکرد سازمانی ۲۴۳
۵٫۵ مقایسه نتایج فرضیات با پیشینه پژوهش ۲۴۳
۵٫۵٫۱ مقایسه نتایج فرضیات مربوط به شراکت استراتژیک با پیشینه پژوهش ۲۴۳
۵٫۵٫۲ مقایسه نتایج فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله¬گر با پیشینه پژوهش ۲۴۵
۵٫۵٫۳ مقایسه نتایج فرضیات مربوط به عملکرد سازمان با پیشینه پژوهش ۲۴۷
۵٫۶ پیشنهادات تحقیق ۲۴۹
۵٫۶٫۱ پیشنهادات مرتبط با فرضیات تحقیق ۲۴۹
۵٫۶٫۱٫۱ پیشنهادات مرتبط با فرضیات مربوط به شراکت استراتژیک ۲۴۹
۵٫۶٫۱٫۲ پیشنهادات مرتبط با فرضیات مربوط به متغیرهای مداخله¬گر ۲۵۳
۵٫۷ پیشنهادات کاربردی ۲۵۴
۵٫۸ پيشنهادهايي براي پژوهش‌‌های آينده ۲۵۹
۵٫۹ محدوديت‌‌های پژوهش ۲۵۹
۶ منابع و ماخذ ۲۶۰
۶٫۱ منابع فارسی ۲۶۰
۶٫۲ منابع خارجی ۲۶۲
۷ پیوست¬ها ۲۷۳
۷٫۱ پیوست(۱): پرسشنامه دلفی ۲۷۳
۷٫۲ پیوست(۲): پرسشنامه نهایی ۲۷۳
۷٫۳ پیوست (۲): تحلیل آماری ۲۷۳

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۳۱۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۵۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *