دانلود پایان نامه مديريت و پژوهش اعتياد كشور با رويكرد شناخت مصرف مواد

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۲,۹۳۱کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۱| قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

چکيده:هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تبين رابطه مديريت و پژوهش اعتياد كشور با رويكرد شناخت مصرف مواد ( شيوع ، روندو شدت )در شهر هاي استان خراسان شمالي (مطالعه موردی دانشجویان و موسسات آموزش عالی استان خراسان شمالی).روش پژوهش از نوع توصيفي- کاربردی و جامعه آماري آن کليه دانشجویان شهر های استان خراسان شمالی  در سال ۱۳۹۳ که با استفاده از روش نمونه گيري دردسترس،۲۱۹دانشجو به عنوان نمونه آماري انتخاب شده­اند.در اين تحقيق ازیک ابزار اندازه­گيري که شامل پرسشنامه محقق ساخته که روائی آن مورد تایید و پایایی آن  به روش آلفای  کرونباخ ۰/۷۹ است  استفاده شده است. داده های گردآوری شده بوسیله  نرم افزارspssتنظیم شده است  در بخش آمار استنباطی با استفاده از  ضريب همبستگي پيرسون ورکرسیون موردتجزیه و تحلیل  قرار گرفته است. نتايج نشان داد که بین شناخت مواد مخدر  و سوء‌ مصرف آن  در بین دانشجویان ارتباط مستقیمی وجود دارد.

۱-۱- مقدمه :

اعتياد ابتلاي اسارت آميز فرد به ماده يا دارويي مخدر است كه او را از نظر جسمي و رواني به خود وابسته ساخته و كليه رفتار فردي و اجتماعي او را تحت شعاع قرار مي دهد و بعنوان مهمترين آسيب اجتماعي جامعه انساني را مورد هجوم خود قرار داده است .) مهر يار امير هوشنگ، مجتبي جزايري، ۱۳۷۷( ايران بدليل هم مرز بودن با بزرگترين مركز مواد مخدر نه تنها به عنوان يكي از مسيرهاي اصلي ترانزيت مواد بلكه خود نيز بازاري مناسب براي مخدر مطرح است مصرف مواد مخدر توليد شده در افغانستان تبديل شده است) عبدي عباس ، ۱۳۷۱(. كشور ايران به دليل جوان بودن جمعيت مشكلات عمده اي درزمينه اعتياد دارد(اختياري حامد، ۱۳۸۱).اين عارضه امروزه در ميان افراد جوان شايع تر است وسن ابتلاء به آن به نحو قابل توجهي كاهش يافته است.بنظر مي رسد آمار معتادان به مراتب بيشتر از برآورد آماري ستاد مبارزه با مواد مخدر (حدود دو ميليون نفر) باشد. بعضي از منابع غير رسمي جمعيت معتادان كشور را حتي تا شش ميليون نفر تخمين مي زنند. ولي متاسفانه به لحاظ اينكه هيچ يك از اين آمارها به روش علمي برآورد نشده اند قابل استناد نيستند. دليل عدم موفقيت در برآورد تعداد واقعي معتادان شايد به دليل جرم بودن اعتياد و يا وجود پاره اي از عوامل فرهنگي در ايران سوء مصرف مواد مخدر و اعتياد يكي از مشكلات باشد. (جاودان اطهره، جماليان رضا،۱۳۷۷ شماره ۵۴ .)عمده كشورهاي در حال توسعه است. از آنجايي كه اين كشورها داراي جمعيت جوان هستند، بالطبع بيشتر در معرض خطر واقع مي شوند. جوانان بعنوان عمده ترين و مستعد ترين گروه در معرض خطر بيشتري قرار دارند. دامنه تاثيرات اعتياد ازآن رو حائز اهميت است كه عواقب وخيم آن تنها فرد معتاد را در برنمي گيرد، بلكه معمولا خانواده، دوستان و همكاران نيز در معرض آثار ويرانگر آن قرار خواهند گرفت(چيريلو استفانو۱۹۹۲٫ ترجمه سعيد پير مرادي، ۱۳۷۸ ).درمان سوء مصرف مواد پر هزينه، دشوار و طاقت فرسا است. بنابراين پيشگيري از سوء مصرف مواد مي تواند در جلوگيري از تحمل هزينه هاي سنگين به اجتماع جلو گيري كند. يكي از شيوه هاي مهم پيشگيري از اعتياد آگاه كردن اقشار مختلف مردم از خطرات و مضرات سوء مصرف مواد است. اگر هر فرد از تاثير نا مطلوب مصرف مواد بر سلامت جسمي، روحي و رواني و اجتماعي خود و خانواده اش مطللع باشد و آن را باور كند كمتر به اين كار دست مي زند. سوء مصرف مواد مخدر تاثير منفي  برتمامي اركان جامعه مي گذارد ولي بيش از هر چيز آينده جوانان را تهديد مي كند، بنا براين وجود برنامه هاي پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر و آگاه سازي جوانان بيش از پيش ضروري بنظر مي رسد.( طارميان فرهاد ، ۱۳۸۰٫) لازم است در پيشگيري از اين آفت جامعه هر چه سريع تر و حساب شده تر برنامه ريزي و اقدام شود. لذا هدف اصلي از اين پژوهش بررسي اثر شناخت مواد مخدر بر سوء مصرف مواد (شیوه ،روند و شدت ) مي با شد. تا بر اساس يا فته هاي آن بتوان پيشنهادا ت و توصيه هايي در جهت مبارزه با سوء مصرف موادمخدر و پيشگيري از اين عادت مضر و نا پسند در جوانان ارائه نمود.

۱-۲-بیان مسئله

اعتیاد به مواد مخدر به عنوان جدی­ترین مسأله اجتماعی ایران، وجوه مختلف جامعه­شناسی، روان­شناسی، حقوقی، سیاسی و … دارد. به اعتقاد تحلیل­گران اجتماعی، اعتیاد به مواد مخدر، به­عنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعی درعصر حاضر است که زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب­ها و انحرافات اجتماعی می­باشد. به عبارت دیگر رابطه اعتیاد با مسائل اجتماعی ارتباطی دو جانبه است؛ از یک­سو اعتیاد، جامعه را به رکود و انحطاط می­کشاند و از سوی دیگر پدیده­ای است که ریشه در مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد. اعتیاد گرایش فرد را به اصول اخلاقی و معنوی و ارزش­های اجتماعی کاهش می­دهد به­طوری که آسیب شناسان اجتماعی، اعتیاد را به مثابه « جنگ شیمیایی خانگی » و « جنگ بدون مرز » می­دانند. سازمان بهداشت جهانی مسأله مواد مخدر، اعم از تولید، انتقال، توزیع و مصرف را در کنار سه مسأله جهانی دیگر یعنی تولید و انباشت سلاح­های کشتار جمعی، آلودگی محیط زیست، فقر و شکاف طبقاتی، از جمله مسائل اساسی شمرده است که حیات بشری را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در عرصه جهانی مورد تهدید و چالش جدی قرار می­دهد. ضرورت شناخت ابعاد و سطوح این مسأله اجتماعی زمانی عمیق­تر درک می­شود که بدانیم پدیده اعتیاد، متأثر از توسعه فن­آوری­های ارتباطی و رایانه­ای و باند­های مافیایی و دست­های پنهان است و از چنان پیچیدگی­هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جرایم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون­ها و پروتکل­های مختلف برای مقابله با آن ( کنوانسیون­های ۱۹۷۱، ۱۹۶۱، پروتکل اصلاحی ۱۹۷۲ و کنوانسیون ۱۹۸۸) نموده است. حجم گسترده تجارت و چرخش مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان و نقش مافیای منطقه­ای و جهانی این موضوع را بسیار قابل تأمل کرده است(علی هاشمی:۱۳۸۳).کشور ایران به دلیل شرایط خاص و هم­جواری با مراکز عمده تولید کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترین و کوتاه­ترین مسیر ترانزیت، در چند دهه اخیر گذرگاه انتقال مواد مخدر ازافغانستان به اروپا بوده است. وجود زمینه­های رشد و گسترش مواد مخدر در ایران و قاچاق آن که هم­اکنون به یک تجارت زیرزمینی تبدیل شده است، پیچیدگی اوضاع فعلی را فراهم ساخته است و می­رود تا به یک بحران اساسی در جامعه تبدیل شود. در عرصه ملی، کشور ایران به جهت ساختار جمعیتی، موقعیت ژئوپولتیکی و فقدان استراتژی و طرح جامع ملی مبارزه با عرضه، کاهش، تقاضا و درمان معتادان، به­عنوان یکی از آسیب ­پذیرترین کشورهای جهان در مقابل مسأله مواد مخدر است. گزارش­های آماری حاکی از گسترش فزاینده اعتیاد به مواد مخدر در ایران است. به­طوری که اعتیاد بعد از بيکاری و گرانی سومین معضل اجتماعی است. در مورد آمار معتادان در ايران، اعداد و ارقام مختلفي ذكر مي­شود، بر اساس آخرين اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر، يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در ايران معتاد دائمي هستند و حدود ۸۰۰ هزار نفر نيز به صورت تفنني مواد مخدر مصرف مي­كنند كه البته با توجه به اين­كه در همه جاي دنيا تعداد افرادي كه به صورت تفريحي و تفنني مواد مخدر مصرف مي­كنند بيش از معتادان دائمي است، اكثر كارشناسان به اين آمار به ديده ترديد نگاه مي‌كنند.( (خبرگزاری فارس، ۱۳۸۵)برآوردهای صورت گرفته نشان می­دهد که میزان خسارت­های اقتصادی – اجتماعی مستقیم و غیر مستقیم مواد مخدر و قاچاق آن در کشور سالیانه ۷۰۰ میلیارد تومان است. (صادقی ، ۱۵۵:۱۳۸۲) و به طور متوسط بر اساس آمار سالیانه حدود ۲۰۰ نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور را در جریان مبارزات از دست می­دهیم. (رئیس دانا، ۱۰۵:۱۳۸۱)طبق گزارشات در سال ۱۳۸۲، سن آغاز مصرف مواد مخدر در ایران به ۱۴ تا ۱۶ سال رسیده استو سالانه ۱۰٪ به تعداد معتادان افزوده می­شود. رشد اعتیاد تزریقی ۳۰٪ است و این میزان تقریباً ۵ برابر جمعیت کشور است. (عبدی،۱۳۵:۱۳۸۲). با توجه به همه این آمار و ارقام تنها زمانی می توانیم به راه حل هایی درباره شناخت و شیوع  اعتیاد در آموزشگاه های عالی و دانشگاه ها توجه نکنیم که کورکورانه  به این مسئله بنگریم ما در این تحقیق به مسئله بررسی اینکه آیا بین  نگرش دانشجویان نسبت به اثرات و خطرات استفاده از  مواد سوء مصرف در آن رابطه وجود دارد ؟

فهرست مطالب دانلود پایان نامه مديريت و پژوهش اعتياد كشور با رويكرد شناخت مصرف مواد 

چکیده.۱

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه.۳
۱-۲- بیان مسئله.۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش.۶
۱-۴- اهداف تحقیق.۷
۱-۴-۱- هدف اصلی.۷
۱-۴-۲- اهداف فرعی.۷
۱-۵- فرضیه های تحقیق.۷
۱-۵-۱- فرضیه اصلی.۷
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی.۷
۱-۶- متغیرهای پژوهش.۸
۱-۷- تعاریف اصطلاحات.۹
۱-۷-۱- تعاریف نظری.۹
۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی.۱۰

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

۲-۱- مدیرت وشناخت مواد.۱۳
۲-۱-۱- مقدمه.۱۳
۲-۱-۲- مفهوم اعتیاد.۱۴
۲-۱-۳- انواع اعتیاد.۱۴
۲-۱-۴- اعتیاد چیست.۱۶
۲-۱-۵- ماهیت اعتیاد.۱۷
۲-۱-۶- اعتیاد از دیدگاه صاحب نظران.۱۷
۲-۱-۷- مدل سازگاری.۱۹
۲-۱-۷-۱کنش متقابل نمادین یا نظریه برچست زنی.۲۰
۲-۱-۷-۲- رویکرد کنترل اجتماعی و تبیین مصرف مواد مخدر.۲۱
۲-۱-۷-۳- ساترلند و رویکرد پیوند افتراقی.۲۳
۲-۱-۷-۴- رویکرد خرده فرهنگ‌ها و مصرف مواد مخدر.۲۴
۲-۱-۸- ابعاد اعتیاد در کشور.۲۵
۲-۱-۹- بررسی همه گیر شناسی سوء مصرف در جمهوري اسلامی ایران.۲۶
۲-۱-۱۰- شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه هاي دولتی.۲۷
۲-۱-۱۱- رویکرد ها به مسائل و ابعاد همه گیرشناسی مواد مخدر.۲۸
۲-۱-۱۱- ۱- همه گیرشناسی مواد مخدر: یک ارزیابی اجمالی (زد. اسلوبودا) .۲۸
۲-۱-۱۱-۲- بررسی همه گیر شناسی سوء مصرف در جمهوري اسلامی ایران.۲۹
۲-۱۲- ارزیابی سریع اعتیاد در ایران RSA .33
۲-۱۳- تاريخچه اعتیاد در کشور.۳۴
۲-۱۴- تعریف انواع مواد مخدر و عوارض ان۳۵
۲-۱۵- عوامل زمينه ساز و مستعد كننده اعتياد .۴۷
۲-۱۶- علت گرايش دانشجویان به مواد مخدر .۴۸
۲-۱۶-۱- خانواده و اعتياد .۴۸
۲-۱۶-۲- اجتماع و اعتياد .۴۹
۲-۱۷- ديدگاه­هاي موجود در زمينه علل اعتياد .۴۹
۲-۱۷-۱- ديدگاه زسيت شناختي .۴۹
۲-۱۷-۲- ديدگاه كينبرگ .۵۰
۲-۱۸- نظریه های روانشناختی.۵۱
۲-۱۹- رویکردهای جامعه شناختی.۵۳
۲-۲۰- تئوری محرومیت نسبی.۵۳
۲-۲۱- نظریه ­های خرده فرهنگ.۵۴
۲-۲۲- نظریه پیوند افتراقی.۵۵
۲-۲۳- پیشینه و مبانی نظری تحقیق .۵۷
۲-۲۴- مبانی نظری پژوهش .۶۰
۲-۲۵- مدل نظری تحقیق در تبيين علل.۶۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه.۶۶
۳-۲- روش تحقيق.۶۶
۳-۳- جامعه آماري.۶۷
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گيري.۶۷
۳-۵- شيوه جمع آوری داده­ها.۷۰
۳-۶- روش تجزيه و تحليل اطلاعات.۷۱
فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري
۴-۱- تجزیه و تحلیل داده ها .۷۳
۴-۱-۱- يافته هاي توصيفي: سيماي جمعيت شناختي نمونه مورد سنجش.۷۳
۴-۱-۲- جداول فراواني ودرصدي متغير هاي مستقل و وابسته تحقيق .۷۷
۴-۲- آزمون فرضيات.۸۰
۴-۲-۱- فرضيه اصلي.۸۰
۴-۲-۲- فرضيه هاي فرعي.۸۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه.۸۶
۵-۲- نتایج حاصله از یافته ها بر اساس فرضیه اصلی تحقیق.۸۸
۵-۲-۱- فرضيه فرعي اول.۸۸
۵-۲-۲- فرضيه فرعي دوم.۸۹
۵-۲-۳- فرضيه فرعی سوم.۸۹
۵-۳- نتیجه گیری.۹۰
۵-۴- محدوديت ومشکلات اجرا ي پژوهش.۹۱
۵-۶- پيشنهاد به ساير محققين.۹۱
۵-۵- پیشنهادات تحقیق.۹۲
پیوست ها.۹۳
منابع فارسی.۹۷
منابع انگلیسی.۹۹
چکیده انگلیسی.۱۰۰

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۰۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۲۸۰۰۰ تومان

url

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *