دانلود گزارش کارآموزی مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۴۸کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۸۵| قیمت : ۳۰۰۰

بيمارستان شهيد محمد علي ‌رجايي با اهدا‌‌ي زمين وبنا توسط مرحوم يدالله دهستاني وبا مالكيت دولتي از سال ۱۳۴۵درحصارك كرج به صورت درمانگاه شروع به كارنموده است. از سال ۱۳۶۱ با دايرنمودن بخش داخلي و اورژانس با تعداد ۱۰۰ تخت به فعاليت خود ادامه داده است ، زير بناي بيمارستان در ابتدا ،۱۳۷۴ متر مربع بوده ، كه با گسترش فضاي فيزيكي‌در سالهاي ۶۶ و ۷۷ هم اكنون مساحت كل زمين بيمارستان ۷۷۵۰ متر مربع و زير بناي ۶۰۰۰ متر مربع ميباشد.درحال حاضر با ايجاد تمهيداتي پروژه هاي سي تي اسكن ،گاما اسكن ( پزشكي هسته‌اي ) جراحي قلب بازوآنژيوگرافي وفيزيوتراپي‌درحال راه اندازي مي باشدكه با مساعدت افراد خيردرقالب شركتهاي خاور ميانه و… صورت خواهد گرفت .

بخش ها:بيمارستان شهيد رجايي با ۱۹۲ تخت مصوب و ۱۳۳ تخت فعال داراي بخش هاي داخلي زنان و مردان (داخلي عفوني و داخلي مغز و اعصاب ) ، بخش هاي ويژه ( سي تي يووپست سي سي يو و آي سي يو ) بخش دياليز و بخش فوريت هاي پزشكي بوده و آماده ي ارائه ي خدمات به مراجعين محترم مي باشد .

بخش هاي داخلي :بخش هاي داخلي زنان و مردان با داشتن ۶۲ تخت فعال دردوبخش مجزا با به‌كارگيري متخصصين سرشناس وخوشنام درگرايش هاي داخلي ، عفوني‌، داخلي مغزواعصاب ، راديولوژي ، گوارش ، نفرولوژي، وپرستاران ما‌هرو ورزيده باداشتن امكانات وتجهيزات پزشكي وغيرپزشكي به مراجعين سرويس دهي نموده وبه منظور بهبودكيفي وضعيت ساختماني وتجهيزاتي به صورت‌روزانه ، ماهيانه و ساليانه تحت نظارت وبازرسي سوپروايزران بيمارستان بوده است وطبق برنامه ريزي واجراي مناسب صورت مي گيرد .

بخش هاي سي سي يوو پست سي سي يو :بيمارستان شهيد رجايي با داشتن‌دو بخش سي سي يو و دو بخش پست سي سي يو واتاق پيسينگ به‌عنوان بزرگترين بلوك غرب استان تهران پذيراي بيماران عزيز بوده و با به كارگيري پزشكان وپرستاران دلسوزوآخرين دستاورهاي‌ تجهيزات پزشكي‌درراستاي ارائه ي خدمات مربوط فعاليت مي كند .

بخش آي سي يو:بيمارستان شهيد رجايي در سطح شهرستان كرج به عنوان تنها مركز درماني داراي بخش آي سي يو داخلي مي باشد.

بخش دياليز :اين بخش با به كارگيري پزشك فوق تخصص نفرولوژي و پرستاران آموزش ديده در قالب چهار شيفت كاري درتمام ايام هفته نسبت به ارائه ي سرويس به بيماران دياليزي اقدام مي نمايند.

بخش فوريت هاي پزشكي :بخش فوريتهاي پزشكي با داشتن ۱۸ تخت فعال درقالب اتاق هاي احياء قلبي، ريوي، تحت نظر، نوار قلب ،تزريقات وداروخانه ي اورژانس به صورت شبانه‌روزي فعال بوده و با به‌كارگيري پزشكان عمومي به ارائه‌ي خدمات درماني به بيماران مبادرت مي ورزد .

فهرست مطالب دانلود گزارش کارآموزی مدیریت بیمارستان شهید رجایی کرج

فصل اول

تاريخچه۸
بخش ها۹
كلينيك هاي تخصصي۱۱
شركتها و سازمانهاي طرف قرارداد با بيمارستان۱۲
نيروي انساني۱۳
چارت سازماني۱۴
شرح وظايف امور مالي۱۵
شرح وظايف امور اداري۱۸

فصل دوم

بخش اول : اصول حسابداري۲۱
مراحل به بارآمدن هزينه۲۱
تنظيم اسناد حسابداري۲۳
نمونه سند هزينه فرم ۱
توضيحات سند هزينه فرم۲
نمونه مثال هاي سند هزينه۲۶
توضيحات۳۴
نمونه مثال هاي روكش سند۳۵

ثبت دفتر روزنا مه۴۳
انتقال به دفاتر كل ۴۷
بخش دوم: طرح كارانه ي پزشكان۵۷
طرح كارانه ي پزشكان۵۷
نمونه مثالي از طرح كارانه۵۹
توضيحات طرح۶۳
بخش سوم: حقوق و دستمزد۶۹
توضيحات حكم كارگزيني۶۹
نمونه مثال هايي از حقوق و دستمزد۷۰

فصل سوم

نمونه ي كلي يك سند هزينه ۷۸
سند حسابداري مربوط به سند صفحه ي ۳۱۷۹
سند حسابداري طرح كارانه ي پزشكان در مهر ۸۴ مربوط به مثال صفحه  ۸۰
سند حسابداري پرداخت حقوق پرسنل در آبان ۱۳۸۵
ضمايم

 

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۴۸کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۸۵| قیمت : ۳۰۰۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *