دانلود پایان نامه تاثیرآموزش برنامه‌های پرورشی بر مهارت‌های زندگی دانش آموزان

مهارت‌های زندگی دانش آموزان

چکیده:هدف این پژوهش بررسي تاثیر آموزش برنامه‌های پرورشی بر مهارت‌های زندگی دانش آموزان دوران ابتدایی شهرستان راز وجرگلان در سال تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳ می­باشد. تحقيق حاضر از لحاظ هدف کاربردی واز نوع پیمایشی به روش نیمه تجربی پیش آزمون و پس آزمون می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کليه دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان راز و جرگلان به تعداد ۷۰۰۰ نفر تشکیل داده بود. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران ۳۶۵ نفر …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها

چکیده:مسأله اصلی تحقیق: ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به آن می‌پردازد.هدف اصلی تحقیق: هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها  با استفاده از روش‌های غیرپارامتری(تحلیل پوششی داده‌ها) در بانک کشاورزی استان اردبیل می‌باشد.سؤال اصلی تحقیق: تا چه اندازه عملکرد نسبی بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل را می‌توان با استفاده از تکنیک غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه وجدان کاری با سهل انگاری شغلی کارکنان

وجدان کاری با سهل انگاری شغلی

چکیده : پژوهش حاضر، “رابطه وجدان کاری با سهل انگاری شغلی” را بررسی می کند، جامعه هدف،” کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان شمالی، در سال ۱۳۹۳″ است، که از میان ۱۵۰نفر پرسنل، اعم از (رسمی،پیمانی،قرارداد مدت موقت،قرارداد مدت معین)، (زن ومرد) ۱۲۰نفر به عنوان نمونه آماری، به شیوه طبقه ای تصادفی ساده انتخاب شدند. وجدان کاری و ابعاد آن (بعدرفتاری، بعدعاطفی، بعد هنجاری، بعدمستمر) و سهل …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين هوش سازماني و تفکر استراتژيک کارکنان

هوش سازماني و تفکر استراتژيک

چکيده:این تحقیق با هدف شناسایی رابطه بين هوش سازماني و تفکر استراتژيک کارکنان دوره­ي متوسطه (اول و دوم) شهرستان مانه و سملقان در سال تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳ انجام شده است. اين پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش­هاي کاربردي محسوب مي شود.روش تحقيق ذکر شده از نوع پيمايشي مي­باشد.جامعه آماري آن شامل کليه کارکنان دوره ي متوسطه(اول و دوم) شهرستان مانه و سملقان که تعداد۵۵۰  نفر مي­باشند. حجم نمونه براساس جدول مورگان، …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک ها

انعطاف پذیری مالی

چکيده:دنیای کنونی، عصردانایی است. مواهب، دارایی های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان ها نیستند، بلکه برخورداری و مدیریت سرمایه های نامشهود موجود در عرصه محیط پرتلاطم و چالش برانگیز سازمان ها، رمز موفقیت آنها محسوب می شوند. سازمان هایی که بتوانند این دارایی های نامشهود را به خوبی تشخیص دهند و آنها را مدیریت کنند، نسبت به رقبایشان از عملکرد بهتری برخوردار خواهند بود. جهت مدیریت این …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسي رابطه تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني مديران

تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني

چکيده: اين پژوهش با هدف “بررسي رابطه بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني مديران و معاونين مقطع متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار” آغاز شده است. از لحاظ ماهيت توصيفي _همبستگي و از نظر هدف کاربردي مي‌باشد. جامعه مورد مطالعه ما شامل کليه مديران و معاونين مقطع متوسطه دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار که ۹۷ نفر را تشکيل مي‌دهد که بر طبق نمونه‌گيري متناظر و …

ادامه مطلب..

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی کاربرد سیستم یادگیری الکترونیک و نتایج آن: نقش تعدیل‌کننده‌ی سازگاری درک شده

یادگیری الکترونیکی

چکیده:این مقاله به بررسی نقش تعدیل‌کننده‌ی سازگاری درک شده بر  رابطه‌ی بین  کاربرد سیستم یادگیری الکترونیکی و نتایج آن می‌پردازد. ما نیز به مفهوم‌سازی نتایج یادگیری الکترونیکی با استفاده از عملکرد آموزشی، کمک به یادگیری درک شده و کمک به ساخت انجمن درک شده می‌پردازیم. سپس این فرضیه را ایجاد می‌کنیم که سازگاری درک شده، روابط بین کاربرد سیستم یادگیری الکترونیکی و متغیرهای خروجی را متعادل می‌سازد. این مدل با …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ

ارزیابی عملکرد پارس خودرو

چکیده:هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مدل اچیو(achieve) مي‌باشد. روش پژوهش به صورت پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای – میدانی و به صورت پرسشنامه استفاده شده است. ابزار گردآوری این مطالعه پرسشنامه پژوهشگر  ساخته و اچیو بود که حاصل مبانی نظری پژوهش است. جامعه آماري اين پژوهش را کلیه …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعارضات سازمانی

هوش هیجانی و میزان تعارض سازمانی

چكيده:هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين هوش هیجانی و میزان تعارض سازمانی مي‌باشد كه به اين منظور از مدل هوش هیجانی بار- ان استفاده شده است. اين پژوهش از حيث هدف يك پژوهش كاربردي است و از جهت روش اجرا توصيفي (همبستگي) است و فرضيه اصلي عبارت است از: بين هوش هیجانی و میزان تعارض سازمانی ارتباط وجود دارد. براي آزمون اين فرضيه،‌ جامعه آماري کارکنان آموزش و پرورش …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی مدیران

هوش معنوی و تعهد سازمانی

چکیده:هدف از این تحقیق شناسایی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی مدیران و معاونین  متوسطه اول و دوم در اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳می­باشد. تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردی، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کليه مدیران و معاونین متوسطه اول و دوم اداره آموزش و پرورش اسفراین به تعداد ۳۲۰ نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه …

ادامه مطلب..