Tag Archives: بانک سبز

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی یک مدل برای بازایابی سبز بانکی

بانکداری سبز

چکیده :شرایط رایج و روشن بازار و سرویس‌دهی در صنعت مالی تغییر می‌کند که نیاز به دانش جدید بازاریابی. به کمک راهنمایی برای موفق شدن در آخرمسئولیت شرکت جامعه ، بازاریابی سبز و تصویر برند سبز (GBI) که مورد جذب و بررسی در بخش بانکداری قرار گرفته است که اگرچه هیچ ساختاری هنوز در بخش‌های مربوط به آن ایجاد نشده ، امّا در این مقاله نویسنده به نتایجی دست یافت …

ادامه مطلب..