Tag Archives: بهبود سازمان

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت بخشی مشتریان آب منطقه اي استان هرمز گان به منظور بهبود سازمان

در دنياي پر رقابت امروزي بدون شك مشتريان از مهم ترين سرمايه هاي هر سازمان توليدي و يا خدماتي محسوب مي شوند.اهميت مشتري ورضايت او چيزي است كه به رقابت در سطح جهاني برمي گردد .از آنجائيكه شركت هاي آب منطقه اي در سراسر كشور ، بيشترين ارتباط را در اقصي نقاط كشور با مردم دارند و با توجه به مشتركان ميليوني خود كه درطي تمام ساعات شبانه روز ، …

ادامه مطلب..