Tag Archives: تجاری‌سازی دانش

دانلود پایان نامه بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت

تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت

چکیده:امروزه دانشگاه‌ها علاوه بر پژوهش و آموزش به ایفای نقش در جهت مأموریت جدید مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیز می‌پردازند. در پژوهش حاضر تلاش شده است با ارائه چارچوبی، فرآیند تجاری‌سازی و نتایج تحقیقات دانشگاهی را توضیح و عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت را در سطح دانشگاه‌های استان قم بررسی و با توجه به اهمیت آنها اولویت‌بندی مي‌نماییم. جامعه آماری شامل دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه‌های استان قم …

ادامه مطلب..