Tag Archives: تصویر فروشگاه

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی تاثیر تصویر فروشگاه و کیفیت خدمات بر روی تصویر نام تجاری و قصد خرید برای مارک های برچسب های خصوصی

چکیده: این مطالعه با هدف بررسی اثرات مستقیم تصویر فروشگاه و کیفیت خدمات بر روی تصویر نام تجاری و قصد خرید یک نام تجاری برچسب خصوصی (PLB) می باشد. این مطالعه همچنین به بررسی اثرات غیرمستقیم به واسطه درک خطر پذیری و آگاهی قیمت در این روابط می پردازد. نمونه ی این مطالعه شامل سیصد و شصت مشتری داروخانه های زنجیره ای کازمد و واتسون می باشد. نتایج قبل از …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تصویر فروشگاه بر روی قصد خرید مصرف کنندگان

مدیران بازاریابی می توانند تصویر فروشگاه را با افزایش تنوع محصول، بهبود کیفیت محصول، ارائه این محصولات به قیمت ارزشی که واقعی باشد، و دکوراسیون داخلی خوشایند بالا ببرند. این بهبود به طور مستقیم قصد خرید PLB را افزایش می دهد. مدیران همچنین می توانند تصویر PLB را بهبود بخشند.پژوهش حاضر از نوع كاربردي است. جامعه ي آماري، شامل افرادی است که در زمان تکمیل پرسشنامه در داروخانه های استان …

ادامه مطلب..