Tag Archives: دانلود پایان نامه حسابرسی

دانلود پایان نامه بررسی اثركيفيت حسابرسي بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

کیفیت و مدیریت سود

چکیده : هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را …

ادامه مطلب..