Tag Archives: رضایت

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مجتمع توریستی رفاهی

رضایتمندی مشتریان

چكيده:در اغلب کشورها یکی از منابع درآمد ارزی، صنعت گردشگری می باشد . گردشگری یکی از موضوعاتی است که رشته های مختلفی را در بر می گیرد ،از جمله آن مجتمع های توریستی و تفریحی رفاهی می باشد . عدم توجه به این صنف به طور مستقیم یا غیر مستقیم می تواند موجب ضعف صنعت گردشگری گردد، و منابع درآمد ارزی را کاهش دهد. در مفهوم بازاریابی اعتقاد بر این …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت بخشی مشتریان آب منطقه اي استان هرمز گان به منظور بهبود سازمان

در دنياي پر رقابت امروزي بدون شك مشتريان از مهم ترين سرمايه هاي هر سازمان توليدي و يا خدماتي محسوب مي شوند.اهميت مشتري ورضايت او چيزي است كه به رقابت در سطح جهاني برمي گردد .از آنجائيكه شركت هاي آب منطقه اي در سراسر كشور ، بيشترين ارتباط را در اقصي نقاط كشور با مردم دارند و با توجه به مشتركان ميليوني خود كه درطي تمام ساعات شبانه روز ، …

ادامه مطلب..