Tag Archives: سازمان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی کارکنان

مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی

چکیده: هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین مدیریت ­مشارکتی با تعهدسازمانی­ کارکنان تربیت معلم شهرستان بجنورد می‌باشد. به همین منظور مدیریت مشارکتی به عنوان متغیرمستقل و تعهدسازمانی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظرهدف جزء پژوهش‌های‌کاربردی محسوب می‌شود و روش تحقیق توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل ۱۳۰ نفر از کارکنان تربیت معلم می‌باشد. حجم نمونه براساس جدول کرجسی …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه بررسی و تبیین رابطه نقش برند برای رسیدن به سازمان در کلاس جهانی

تولید در کلاس جهانی

چکیده:امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند جدا از اقتصاد جهانی باشد. اگر کشوری بازار های خود را به روی رقابت خارجی ببندد، اهالی آن خواه ناخواه تاوان آن را با خرید کالاهایی با کیفیت پائین تر و قیمت بالاتر، پرداخت خواهند کرد. از طرف دیگر، در صورتی که بازار ها بازنگهداشته شوند، مسلماً کشور با رقابت سختی مواجه گردیده و عرصه بر بسیاری از واحدهای اقتصادی محلی تنگ خواهد شد. در بازار …

ادامه مطلب..