Tag Archives: شرکت اصلی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام

رفتار مدیریت سود شرکت ها

چکیده:هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت‌های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران و سایر استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت‌های گروه را درک کرده و در تصمیم گیری‌های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به اینکه واکنش …

ادامه مطلب..