Tag Archives: عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌های استراتژيک

مدل خلق ارزش استراتژیک

چکیده: هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و بانکداری آنهم با استفاده از روش‌ها، فناوری‌ها …

ادامه مطلب..

دانلود پایان نامه شناسايي مولفه های رهبري تحول آفرين و رابطه آن با عملکرد سازماني

رهبري تحول آفرين

هدف ازاين تحقيق شناسايي مولفه هاي رهبري تحول آفرين ورابطه آن باعملکردسازمانی دراداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالي مي باشد.براي انجام تحقيقات ميداني کار کنان اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالي معرفي گرديدند.ابتداجهت جمع آوري اطلاعات در زمينه مباني نظري ،تدوين ادبيات تحقيق وتعاريف عملياتي از مطالعه کتابخانه اي استفاده شد وبراساس مطالعه پيشينه تحقيقات موضوع ،مدل «باس»دررهبري تحول آفرين به عنوان مدل بنيادي تحقيق انتخاب شد. براساس اين مدل، …

ادامه مطلب..