Tag Archives: عوامل سیاسی و رضايت شغل

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بين مديريت استعداد و رضايت شغلى مدیران و معاونان

مديريت استعداد

چکیده:هدف تحقيق حاضر بررسى رابطه بين مديريت استعداد و رضايت شغلى مدیران و معاونان مقطع متوسطه اول و دوم اداره آموزش و پرورش شهرستان اسفراین در سال ۱۳۹۳-۹۴ بود. در این تحقیق روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای می باشد. بدین ترتیب نخست با توجه به چارت سازمانی موجود در آموزش و پرورش شهرستان اسفراین فهرست مدیران و معاونان مقطع متوسطه اول و دوم در سال ۱۳۹۳ تهیه …

ادامه مطلب..