Tag Archives: فرآیند مدیریت دانش

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و بهبود فرآيند مديريت دانش

در اين پژوهش براي شناسايي ابعاد رفتار شهروندي سازماني با كاوش در ادبيات موجود از الگوي به نام ارگان پنج بعد را به عنوان ابعاد رفتار شهروندي سازماني بين كاركنان و مديران شناسايي شد كه اين پنج بعد عبارتند از وظيفه شناسي، نوع دوستی،فضیلت شهروندی،جوانمردي و احترام وتکریم، و اين ابعاد را در سازمان اداره کل منابع طبیعی شهرستان بجنورد در سال ۱۳۹۲ به آزمون گذاشته خواهد شد تا وضعيت …

ادامه مطلب..