Tag Archives: فرایند انتخاب

دانلود پایان نامه بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو

آمیخته بازاریابی

چکیده:همراه با رقابتی شدن دانشگاه­ها در امر جذب دانشجو در سطح ملی و بین­ المللی بسیاری از دانشگاه ­های جهان درصدد برآمده ­اند تا سلائق داوطلبان خود را شناسایی و بر اساس آن­ها برای دانشگاه برنامه ­ریزی کنند که برای این منظور از روش­ها و ابزارهای بازاریابی استفاده می­کنند. در ایران هنوز دانشگاه ­ها به طور جدی به این امر نپرداخته ­اند؛ در نتیجه هدف این مطالعه بررسی  و رتبه­ …

ادامه مطلب..