Tag Archives: فرایند خلق و تخصیص ارزش

دانلود پایان نامه مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌های استراتژيک

مدل خلق ارزش استراتژیک

چکیده: هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی ژنریک شراکت استراتژیک در صنعت بانک و بیمه مبتنی بر فرایند خلق و تخصیص ارزش بوده است. مساله اصلی در این انجام این تحقیق نیز وجود تشدید روز افزون در فضای رقابتی و اعمال تحریم‌های بین المللی بوده که در نهایت توجه به شراکت‌های استراتژیک بین مؤسسات خدمات مالی بویژه در حوزه صنعت بیمه و بانکداری آنهم با استفاده از روش‌ها، فناوری‌ها …

ادامه مطلب..