Tag Archives: فصل دوم گردش شغلی

دانلود رایگان مبانی نظری گردش شغلي ،رضایت شغلی،نوآوری

گردش شغلی

امروزه داشتن كاركنان انعطاف پذير ،ماهر،و چند مهارتي شايد براي هر مدير و به طور كلي براي هر سيستم يك آرزو باشد. وجود اين گونه افراد در جريان فعاليت هاي هر مجموعه مي تواند موجبات تسهيل و تسريع در امور و صرفه جوئي در زمان و حتي منابع را فراهم آورد. اما چگونه مي توانيم صاحب چنين نيروهائي در سازمان شويم ؟ راه كارهاي مختلفي براي تحقق اين هدف وجود …

ادامه مطلب..