Tag Archives: مدیریت زنان

دانلود پایان نامه بررسی موانع پیشرفت زنان به پست های مدیریتی در جمعیت هلال احمر

موانع پیشرفت زنان، اهلال احمر

چکیده :امروزه مدیریت زنان نه تنها در کشورهای در حال توسعه ، که در کشورهای توسعه یافته نیز از مقوله های مهمی است که مورد توجه صاحبنظران علوم مختلف قرار گرفته است ، و در سطح جهانی نیز سازمانهای بین المللی توجهی ویژه به جایگاه زنان در کشورهای مختلف دارند، از این رو همواره مقوله ی زنان و به ویژه مشارکت آنان در تصمیم گیریها و مشاغل سطوح عالی مورد …

ادامه مطلب..