Tag Archives: مصرف کننده

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تصویر فروشگاه بر روی قصد خرید مصرف کنندگان

مدیران بازاریابی می توانند تصویر فروشگاه را با افزایش تنوع محصول، بهبود کیفیت محصول، ارائه این محصولات به قیمت ارزشی که واقعی باشد، و دکوراسیون داخلی خوشایند بالا ببرند. این بهبود به طور مستقیم قصد خرید PLB را افزایش می دهد. مدیران همچنین می توانند تصویر PLB را بهبود بخشند.پژوهش حاضر از نوع كاربردي است. جامعه ي آماري، شامل افرادی است که در زمان تکمیل پرسشنامه در داروخانه های استان …

ادامه مطلب..