Tag Archives: ناهنجاری های مربوط به سهام

دانلود پایان نامه بررسي انواع ناهنجاري هاي مربوط به عرضه عمومي اوليه سهام

هنجار های عرضه عمومی سهام بورس

چكيده:اصطلاح عرضه عمومی اولیه عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید .در بورس های صاحب نام ، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند که در برخی موارد به ۳۰۰ – ۴۰۰ مورد در سال نیز می رسد ؛ لیکن یکی از مسائلی که در این …

ادامه مطلب..