Tag Archives: هوشمندسازی سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری با هوشمندسازی سازمانی

هوشمند سازی سازمانی

چکیده : سرمایه فکری و وابستگی آن با هوشمند سازی در محیط آموزشی و اداری یک نیاز جدی سازمان ها به بهره برداری از این سرمایه برای کاربردهای انسانی- ارتباطی (مشتری مداری)- ساختاری – در عصری که دانش مهمترین سرمایه سازمان هاست.بکار گیری آن مهمترین عاملی است که می تواند سازمان های رقیب را از یکدیگر متمایز سازد و موجب رشد یا افول سازمان ها در مقایسه با رقبایشان شود …

ادامه مطلب..