Tag Archives: کار آفرین دانشگاه

دانلود پایان نامه شناسایی رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی

چكيده:دگرگوني هاي پرشتاب جهان امروز، شرايط و چالش هاي نويني را فرا روي آموزش عالي قرار داده است. براي رويارويي با اين شرايط و چالش ها، توسعه قابليت هاي کارآفريني دانش آموختگان دانشگاه ها امري ضروري و اجتناب ناپذير است. دانشگاهها مجبورند به سمت کارآفريني حرکت کنند و دانشگاه به عنوان غني ترين مرکز علمي پژوهشي در توليد دانش وفناوري، همواره نقش کليدي وحياتي در تحولات اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي محيط …

ادامه مطلب..