Tag Archives: Self-image congruence

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی تجانس تصویرفردی در رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

چکیده :تجانس تصویر فردی به توضیح و پیش بینی واقعیت‌های مختلف رفتار های مصرف کننده کمک می‌کند. تا به امروز، کاربرد نظریه های تجانس تصویر فردی محدود به ارزیابی‌های بعد از مسافرت توریست‌ها بوده است. .تحقیق پیش رو مدلی را مورد آزمایش قرار می‌دهد که شامل تجانس تصویر فردی، تجربیات سفر دریایی مسافران، رضایتمندی و تمایلات رفتاری است. مدل سازی این فرضیه را با استفاده از ۱۶۹ نمونه از مسافران دریایی …

ادامه مطلب..