دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری با عملکرد بالا

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۱٫۱مگابایت(rar) | تعداد صفحات : ۱۷۸| سال تحصیلی :۱۳۹۸[/box]

چکیده:امروزه تفکر استراتژیک از نیازهای اساسی ادارات و سازمان­ها برای رشد و ترقی می­باشد که به کمک آن می­توان از منبع ارزشمند و کلیدی تفکر سازمانی برای مدیریت چالش­های محیطی و میل به اهداف سازمانی به خوبی استفاده کرد، فقدان تفکر استراتژیک در مدیران عالی با عنوان یک کمبود اساسی در سازمان­ها به شمار می­رود.هدف اصلی این پژوهش تعیین تاثیر تفکر استراتژیک از طریق متغیر تعدیل گر فعالیت های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد سازمانی کارکنان بانک سپه شهر تهران می باشد است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی پیمایشی می‌باشد، جامعه آماری دراین تحقیق کلیه کارکنان بانک سپه شهر تهران می‌باشند، نمونه آماری این مطالعه شامل ۲۳۷ نفر است. داده‌های این پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری داده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان داد که ابعاد تفکر استراتژیک(تفکر سیستمی،تمرکز بر هدف،فرصت جویی هوشمندانه،تفکر در زمان،پیشروی  براساس رویکرد علمی) بر روی عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

۱-۱مقدمه

تفکر استراتژیک ابزار مهمی است که مدیران ارشد امروزی باید به آن مجهز باشند و برگ برنده ای در عرصه های مختلف اقتصادی واجتماعی شناخته می شود و همچنین به مدیران امکان می دهد که ریسک، سود و هزینه های حاصل از تصمیماتشان را ارزیابی کنند. تفکراستراتژیک بیش از جنبه های فراینددی و روش شناسانه به راهبرد به عنوان یک هنر نگاه می کند و در محیط پرتحول و پیش بینی ناپذیر امروز رویکرد مناسب راهبری سازمان شمرده می شود، رویکردی که شاید برای سازمان مزیتی رقابتی بیافریند.در این فصل به کلیات تحقیق در قالب بیان مسئله و اهمیت موضوع ، اهداف ،فرضیه ها و روش جمع آوری داده ها می پردازیم.

۱-۲بیان مسئله پژوهش

توانایی تفکر استراتژیک مهارتی است که به کمک آن می­توان از منبع ارزشمند و کلیدی تفکر سازمانی برای مدیریت چالش­های محیطی و میل به اهداف سازمانی به خوبی استفاده کرد، فقدان تفکر استراتژیک در مدیران عالی با عنوان یک کمبود اساسی در سازمان­ها به شمار می­رود (آقازاده، ۱۳۸۵: ۱۸).داشتن کارکنانی با قدرت تفکر استراتژیک امروزه از نیازهای اساسی ادارات و سازمان­ها برای رشد و ترقی می­باشد و مهم اینکه دستگاه عظیم آموزش پرورش در هر جامعه­ای نقش موثری را در تعلیم و تربیت نیروی انسانی بر عهده دارد، از این نیاز مستثنی نبوده از سوی دیگر با توجه به نقش و جایگاه ویژه مدیران و کارکنان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است (قورچیان و همکاران،۱۳۹۰).پیدایش این دیدگاه که موفقیت و اثر بخشی سازمان­ها در گرو هدایت صحیح منابع و به ویژه منابع انسانی است موجب شده است که به بررسی و مطالعه­ی سازمان، به ویژه قوای فکری یعنی هوش مدیران و کارکنان توجه زیادی معطوف شود (کاشف،۱۳۸۹).اغلب مدیران براین باورند که سازمان­ها برای بقا در شرایط محیطی متغیر می­بایست به طور مستمر تغییر کنند، بنابراین گرایش مدیران به روش­های اثر بخش و هوشمند در اداره سازمان­ها امری بدیهی است (پهلوانیان، ۵:۱۳۸۵). از طرفی در تحقیقات سازمانی ، عملکرد سازمان یکی از متغیرهای وابسته و گسترده است ،اما همچنان  به خوبی تعریف نشده و نادرست است (Ostroff and Bowen,2016). بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد میکند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. دولتها و سازمانها و مؤسسات همواره در جهت نیل به این هدف می‌کوشند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. دستیابی به این اهداف بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست.همچنین بانک ها به مثابۀ شریان حیاتی اقتصاد کشور، ضمن جمع آوری نقدینگی راکد، آن را به جریان انداخته و چرخۀ اقتصاد کشور در حوزه های گوناگون را رونق می بخشند. درعین حال، بانک ها برای افزایش سهم بازار و سودآوری، دائماً درحال ارتقای وضعیت عملکرد برای جذب مشتریان هستند و به این جهت، تفکر استراتژیک و بهبود عملکرد آنها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به یکی از مهم ترین فعالیت های مدیران بانک ها تبدیل شده است به طور کلی تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا تفکر استراتژیک از طریق متغیر تعدیل گر فعالیت های کاری با عملکرد بالا بر عملکرد سازمانی کارکنان بانک سپه شهر تهران تاثیر دارد؟

۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش

توانایی تفسیر رخدادها و وقایع غیر مرتبط و برنامه­ریزی نشده بزرگترین نشان موفقیت مدیران موفق سازمان­های کنونی است. که این توانایی­ها در واقع همان تفکراستراتژیک در یک سازمان می­باشد که خود مبین یک کمبود اساسی برای رساندن یک سازمان به تعالی و توانمندسازی می­باشد این توانایی استراتژیک می­تواند به مدیران کمک نماید که بتوانند وقایع آینده را درک، تشخیص، پیش­بینی و کنترل نمایند و بجای آنکه تحت تأثیر تغییرات قرار بگیرند، تغییرات آتی را تحت تأثیر خود قرار دهند. از طرفی کاربرد تفکر استراتژیک در یک سازمان بدون توجه به نوع اقدام و سبک مدیریتی مدیران امروز منتج به موفقیت نخواهد شد. چرا که بالندگی یک سازمان صرفاً به خود مدیر، تفکرات و تصمیمات او به تنهایی بستگی ندارد و به مسایلی مانند توجه به شرایط و موقعیت سازمان، ویژگی­ها، شرایط، نیازها و اولویت­های کارکنان سازمان نیز بستگی دارد. مشکلات سازمان­ها روز به روز پیچیده­تر شده و حل آنها نیازمند تفکر بهتر و ارائه راه حل­های نوین است. دنیای پرشتاب امروز، سازمان­­ها را بعنوان شالوده­های اساسی اجتماع با تغییرات گسترده­ای روبرو ساخته است. نرخ و ژرفای تغییراتی که بر سازمان ها اثر می گذارند بسیار زیاد است. در دنیای امروز و در شرایطی که عوامل مزیت­ساز رقابتی در جریان تحولات قرار دارد، تنها یک مزیت رقابتی پایدار می­تواند فهم و بصیرت لازم را نسبت به تشخیص مستمر این عوامل بوجود آورد که این امر وجود تفکر استراتژیک را در سازمان­های امروز حیاتی می­سازد. یکی ازمشکلات سازمان­ها، فقدان تفکر استراتژیک در سطح مدیران عالی می­باشد (ربیعی و همکاران، ۱۳۸۷). فقدان تفکر استراتژیک مدیران ارشد بنگاه­ها و سازمان­ها، آنها را از بهره­گیری از فرصت­های جدید محروم می­سازد (پورصادق و یزدانی، ۱۳۹۰). لذا امروزه، بر این نکته تأکید فراوان می­شود که مدیران ارشد، برای کارآمد شدن، باید به ابزار ساده و مهمی به نام تفکراستراتژیک مجهز شوند. تفکر استراتژیک مدت­هاست به عنوان برگ برنده در عرصه­های مختلف اقتصادی و اجتماعی شناخته می­شود. این مهارت معمولاً در نگاه اول برای بسیاری ازمدیران ابهام­برانگیز است، گرچه می­دانند که راه موفقیت در کسب و کار از شناسایی آن می­گذارد (استیسی ،۱۱:۱۳۸۹). همچنین امروزه در قرن بیست و یکم وجود مدیرانی با قدرت تجزیه وتحلیل بالاتر نقش اساسی را در اثر بخشی سازمان­ها دارد و آنچه که متضمن این موفقیت­ها می­باشد چندان به جایگاه مدیر در سلسه مراتب سازمانی مربوط نمی­شود بلکه به هوش مدیران وکارکنان بستگی دارد . هدایت رکن اساسی مدیریت عملکرد است. در خلال جلسات هدایت، سرپرستان به ارائه راهکارهای لازم و هدایت کارکنان در مسیر توافق شده اقدام می نمایند تا کارکنان به اهداف از پیش تعیین شده دست یابند. فرآیند مذکور باعث می‌شود تا عملکرد مطلوب کارکنان تشویق و در نتیجه تکرا پذیری آن بیشتر گردد و از طرفی عملکرد نامطلوب نیز شناسایی و با ارائه راهکار مناسب توسط سرپرست، کارمندان به اصلاح عملکرد خود اقدام نمایند. همانگونه که ملاحظه می شود نتیجه فرایند فوق بهبودعملکرد کارکنان است که در نهایت باعث افزایش بهره‌وری نیروی انسانی خواهد شد. بهره‌وری نیروی انسانی از دو طریق یکی حذف یا کاهش عملکرد نامطلوب کارکنان و دیگری حفظ یا افزایش عملکرد مطلوب و تشویق درتکرار پذیری آن .باتوجه به مطالب ذکر شده و اهمیت وجود مدیران و کارکنانی شایسته، با مهارت تفکر استراتژیک برای گذر سازمان از چالش­های پیشرو، محقق را برآن داشت که ارتباط مهارت تفکر استراتژیک کارکنان و عملکرد سازمانی کارکنان بانک سپه شهر تهران بررسی کند. لذا پیشنهادها و راهکارهایی که این پژوهش ارائه می­دهد می­تواند به مدیران در راستای ایجاد فضایی بهتر، به منظور افزایش ظرفیت تفکراستراتژیک در سازمان و تعالی آن کمک نماید.

 

تفکر استراتژیک

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری با عملکرد بالا

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه ۲
۱-۲بیان مسئله پژوهش ۲
۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش ۳
۱-۴ اهداف تحقیق ۵
۱-۴-۱ اهداف اصلی ۵
۱-۴-۲ اهداف فرعی ۵
۱-۵ چارچوب نظری تحقیق ۶
۱-۶ مدل تحقیق: ۷
۱-۷ فرضیات پژوهش ۸
۱-۷-۱ فرضیه اصلی: ۸
۱-۷-۲ فرضیه های فرعی ۹
۱ – ۸ قلمرو تحقیق ۹
۱-۸-۱) قلمرو موضوعی تحقیق ۹
۱-۸-۲) قلمرو مکانی تحقیق ۹
۱-۸-۳) قلمرو زمانی تحقیق ۹
۱-۹ روش تحقیق: ۱۰
۱-۹-۱ روش و ابزار جمع آوری اطلاعات: ۱۰
۱-۱۰ جامعه آماری ۱۰
۱-۱۱تعاریف اصطلاحات و متغیر های تحقیق ۱۱
۱-۱۱-۱ تعاریف نظری ۱۱

فصل دوم ادبیات نظری تحقیق

مقدمه ۱۴
۲-۱بخش اول: مبانی علمی و نظری ۱۴
۲-۱-۱ تفکراستراتژیک ۱۴
۲-۱-۱-۱ مفهوم تفکر استراتژیک ۲۰
۲-۱-۱-۲ تفاوت برنامهریزی استراتژیک و تفکر استراتژیک ۲۱
۲-۱-۱-۳ ویژگیها و عناصر تفکر استراتژیک ۲۲
۲-۱-۱- ۴ عوامل کلیدی موفقیت تفکر استراتژیک ۲۵
۲-۱-۱-۵ خصوصیات یک متفکر استراتژیک ۲۷
۲-۱-۱-۶ کارکرد تفکر استراتژیک ۲۹
۲-۱-۱-۷ مفهوم و فرآیند شکلگیری تفکر استراتژیک ۳۰
۲-۱-۱-۸ مدل ساختاری تفسیری عناصر تفکر استراتژیک: ۳۳
۲-۱-۱-۹ مزایای تفکر استراتژیک ۳۴
۲-۱-۱-۱۰ الگوهای تفکر استراتژیک ۳۴
۲-۱-۱۰-۱-۱ الگوی عناصر تفکر استراتژیک (جین لیدکا) ۳۴
۲-۱-۱۰-۱-۲ الگوی نوآوری استراتژی (گری هامل) ۳۹
۲-۱-۱۰-۱-۳ الگوی گزینههای آینده (پیترویلیام سون) ۳۹
۲-۱-۱۰-۱-۴ الگوی رسوخ تفکر استراتژیک در رفتار (کلب): ۴۰
۲-۱-۱۰-۱-۵ الگوی یادگیری تفکر استراتژیک ۴۰
۲-۱-۱-۱۰-۶ الگوی غفاریان و کیانی ۴۳
۲-۱-۱-۱۱ مقایسه الگوها ۴۴
۲-۱-۱- ۱۲سطوح تفکر استراتژیک ۴۴
۲-۱-۱-۱۲-۱ درک جامع سازمان و محیط(تفکر سیستمی) ۴۵
۲-۱-۱-۱۲-۲ خلاقیت ۴۵
۲-۱-۱-۱۲-۳ چشم انداز آینده سازمان ۴۵
۲-۱-۱-۱۲-۴ تفکر استراتژیک در سطح سازمانی ۴۵
۲-۱-۱-۱۳ چالشها و موانع تفکر استراتژیک ۴۶
۲-۱-۱-۱۴ راهکارهای بهبود تفکر استراتژیک در سازمانهای آموزشی ۴۷
۲-۱-۱-۱۵ راهکارهای بهبود تفکر استراتژیک در سطح فردی ۴۷
۲-۱-۱-۱۶ راهکارهای بهبود تفکر استراتژیک در سطح سازمانی ۴۸
۲-۲ بخش دوم: عملکرد سازمانی ۴۹
۲-۲-۱ مفهوم عملکرد ۴۹
۲-۲-۲ تعریف عملکرد سازمانی ۵۰
۲-۲-۳ سنجش عملکرد سازمانی ۵۳
۲-۲-۴ رویکردهای سنجش عملکرد ۵۳
۲-۲-۵ معیارهایی برای سنجش عملکرد ۵۴
۲-۲-۶ عملکرد شرکت ها از دیدگاه های مختلف ۵۵
۲-۲-۶-۱ عملکرد شرکت از دیدگاه بازار مشتری ۵۵
۲-۲-۶-۲ عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل ۵۶
۲-۲-۶-۳ عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای مالی ۵۷
۲-۲-۷ مفهوم ارزیابی عملکرد سازمانی ۵۸
۲-۲-۸ ضرورت ارزیابی عملکرد ۵۹
۲-۲-۹ مزایایی ارزیابی عملکرد ۶۰
۲-۲-۱۰ ویژگی های یک سیستم مطلوب اندازه گیری عملکرد ۶۰
۲-۲-۱۱ اهداف ارزیابی عملکرد سازمانی ۶۱
۲-۲-۱۲ سطوح ارزیابی عملکرد سازمانی ۶۲
۲-۲-۱۳ مدل های ارزیابی عملکرد ۶۳
۲-۲-۱۴ دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد ۷۵
۲-۲-۱۵ مدیریت عملکرد در سطح سازمانی ۷۷
۲-۲-۱۶ فعالیت های کاری با عملکرد بالا ۷۹
۲-۲-۱۶-۱ سیستم های کاری با عملکرد بالا و اثربخشی سازمانی ۸۳
۲-۲-۱۷ چارچوب نظری تحقیق ۸۵
۲-۲-۱۸ توضیح مختصر در مورد بانک سپه ۸۷
۲-۲-۱۸-۱ تاریخچه ۸۷
۲-۳ بخش سوم :پیشینه پژوهش ۹۰
۲-۳-۱ پیشینه داخلی ۹۰
۲-۳-۲پیشینه خارجی: ۹۴

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه ۹۷
۳-۲- روش شناسی پژوهش : ۹۷
۳-۴- جامعه و نمونه آماری ۹۹
۳-۶- حجم نمونه ۱۰۰
۳-۷- ابزارهای جمع آوری داده‌ها ۱۰۱
۳-۷-۱- انواع ابزارها ۱۰۱
۳-۸- مراحل طراحی پرسشنامه ۱۰۲
۳-۸-۱- محتوای پرسشنامه ۱۰۲
۳-۸-۲- مقیاس اندازه گیری پرسشنامه ۱۰۳
۳-۹- روایی و پایایی پرسشنامه ۱۰۴
۳-۹-۲- تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ۱۰۴
۳-۹-۱- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۱۰۵
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل دادهها ۱۰۶
۳-۱۰-۱- آمار توصیفی: ۱۰۷
۳-۱۰-۲-آمار استنباطی: ۱۰۷
۳-۱۰-۲-۱- مدل یابی معادلات ساختاری ۱۰۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-آمار توصیفی مربوط به نمونه تحقیق ۱۱۴
۴-۳ نتایج تحلیل عاملی حوزه‌های تحقیق ۱۲۱
۴-۴ تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پژوهش ۱۲۲
۴-۵- ارزیابی بخش ساختاری ۱۳۴
۴-۵-۱ بررسی ضرایب استاندار و ضرایب معنادار متغیرهای تحقیق ۱۳۴
۴-۵-۲ برازش مدل تحقیق ۱۳۸
۴-۶-آزمون فرضیات ۱۳۸
۴-۶-۱ فرضیه اول : ۱۳۹
۴-۶-۳ فرضیه سوم : ۱۴۰
۴-۶-۴فرضیه چهارم : ۱۴۱
۴-۶-۵فرضیه پنجم : ۱۴۱
۴-۶-۶فرضیه ششم: ۱۴۲
۴-۷-خلاصه ۱۴۲

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه ۱۴۴
۵-۲- یافتههای پژوهش و تحلیل نتایج ۱۴۴
۵-۲-۱- نتایج آمار توصیفی ۱۴۴
۵-۲-۲- نتیجه گیری فرضیات ۱۴۵
۵-۲-۲-۳- نتیجه گیری فرضیه سوم ۱۴۶
۵-۲-۲-۴- نتیجه گیری فرضیه چهارم ۱۴۶
۵-۲-۲-۵- نتیجه گیری فرضیه پنجم ۱۴۶
۵-۲-۲-۶- نتیجه گیری فرضیه ششم ۱۴۷
۵-۳ تحلیل مقایسه‌ای ۱۴۷
۵-۴ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق ۱۴۸
۵-۵- پیشنهادهای آتی پژوهشی ۱۵۰
۵-۶- مشکلات و محدودیت‌ها حین اجرای تحقیق ۱۵۱
منابع ۱۵۲

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۷۸

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۸

قیمت : ۳۱۰۰۰تومان[/box]

۵/۵ - (۴ امتیاز)
Strategic thinking and organizational performance

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *