دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی در درس علوم تجربی بر باورهای هوشی و خود- راهبری یادگیری دانش آموزان

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۲۹۸ کیلوبایت(rar) | تعداد صفحات : ۱۰۰| سال تحصیلی :۱۳۹۳

مقدمه :با ورود به هزاره سوم میلادی، دانش تجربی نو و پیشرفت های فن آوری این امکان را فراهم ساخته است که بازنمایی ذهنی انسان از کره زمین به « دهکده جهانی » و بزرگراه های اطلاعاتی بهبود یافته و ضرورت چاره جویی در مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در مجموع بهره مندی از کیفیت بهزیستی و با هم زیستی بیش از پیش احساس می گردد(احقر۱۳۹۳). از آنجایی که آموزش و پرورش در شکل دهی سرمایه انسانی و اجتماعی نقش تعیین کننده ای داشته است بنابراین؛ انتظار می رود نسل امروز را برای زندگی در جامعه فردا آماده سـازد و با توجه به اهمیت علوم تجربی، آگـاه بودن از وضعیت و ماهیت دانش علمی، چگونگی خلق آن و وابستگی به آن، نه تنها برای دانشمندان بلکه برای همه ما بخش عمده ای ازآموزش راتشکیل می دهد ( به نقل ازبی.آر.هرگهنام۲۰۱۱ترجمه سیف،علی اکبر).اگر بپذیریم که علوم در تعیین جایگاه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه نقش مؤثری دارد آن گاه به اهمیت آموزش علوم و نیز لزوم همگانی کردن آن بیشتر پی می‌بریم .هدف اصلی در این پژوهش بررسی اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی در درس علوم تجربی بر باورهای هوشی و خود- راهبری یادگیری دانش آموزان است.

آموزش علوم و فناوری یکی از پایه‌های اساسی آموزش و پرورش است که تأثیر مستقیم آن در توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و افزایش سرمایه های مادی و معنوی یک جامعه به خوبی مشخص شده‌است. یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاٌ در کشور ما، به کار نگرفتن روش های تدریس نوین در آموزش است به همین سبب کیفیت آموزشی از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش آموزان علاقه زیادی به تحصیل نشان نمی دهند . یکی از دلائل آن عدم آشنایی معلمان با روش های نوین تدریس است. پیشرفت روز افزون علوم و تحقیقات گوناگون در حیطه های مختلف حاکی از آن است که اطلاعات بشر روز به روز افزایش می یابد و مطالب جدیدی به دست می آید . امروزه هر فردی ناچار به  استفاده یافته های جدید است روش تدریس فعال ونوین که در آن مشارکت دانش آموز و معلم را می طلبد و به جای انتقال مطالب به دانش آموز، به افزایش توانایی یادگیرنده در فرایند یادگیری عنایت دارد. به دلایل متعدد از جمله تاکید براصولی از کلیات نظام آموزش و پرورش کشور و اهداف دوره های تحصیلی، نگرش های جهانی، رشد روز افزون تحقیقات، سرعت فن آوری و تکنولوژی، ضرورت کار بست تدریس فعال را می طلبد(احمدی۱۳۸۹) . ادیان و رهبران مصلح اجتماعی نیز تأکید بر نوعی فعال سازی ذهن و جلوگیری از تقلید کورکورانه در اصول و روش های زندگی دارند،لذا آموزش و تدریس های متکی بر روش های فعال گامی است در اشاعه و ترویج علم و پرورش انسان های آزاد و آگاه که می توانند در توسعه و فناوری مثمر ثمر باشند  در روش تدریس فعال، سعی بر این است که فراگیران خود در کسب مفهوم سهیم باشند و از طرق مختلف به فعالیت های ذهنی، علمی، فردی و گروهی برخوردار گردند (مشایخ۱۳۸۹).از مهمترین دستاوردهای آموزش علوم در مدارس، تربیت افرادی است که دارای معلومات و آگاهی‌های لازم هستند تا بتوانند منطقی فکر کرده و آگاهانه تصمیم بگیرند (پرویزیان۱۳۹۴).در چند دهه اخیر، نگرش جهانیان در مورد فرایندهای یاددهی- یادگیری به طور کامل تغییر کرده‌است. در سالهای نه چندان دور، بسیاری اعتقاد داشتند که ذهن دانش‌آموزان همانند ظرف های خالی است که در انتظار پر شدن با دانش و معلومات است در دنیای کنونی پیشرفت وتوسعه هر جامعه رابیش ازهرچیز درگرو تربیت نیروهای انسانی کارآمدی می دانندکه بتوانند با اندیشه پویا وخلاق خودامکانات بالقوه موجود درآن جامعه رابه امکانات بالفعل وقابل استفاده تبدیل نمایند(میرشمشیری۱۳۹۰).درپژوهش های متعددی نشان داده شده است که آموزش درس علوم تجربی، درسی عملی وآزمایشگاهی است اما در ایران بیشتر از روش های سنتی استفاده می شود ورویکرد معلم محوری خاصی بر آن حاکم است . فعالیت های تجربی در آموزش این درس در نظام آموزشی کشور جز در موارد اندک ،در بیشتر موارد به شیوه سنتی است؛ لذا دانش آموزان ممکن است به هدف های مورد نظر این درس نائل نشوند.درچنین وضعیتی آموزش درس علوم تجربی به شیوه سنتی وحافظه مدار وسخنرانی هرگز دانش آموزان را برای مواجه با مسائل در هم تنیده دنیای امروز وفردا آماده نخواهد کرد. (یوسفی، قاسمی،۱۳۸۸).

دورین وکرب (۲۰۰۹)  درتحقیق خود به این نتیجه رسیدکه درآموزش به شیوه سنتی دانش آموزان نتوانسنه اند ازعلومی که یادگرفته اند درزندگی روزمره خود استفاده کنند . شمار کج فهمی های دانش آموزان بسیار زیاد بوده است وبالغ بر۹۰/. ازفارغ التحصیلان سوادعلمی را به دست نمی آورند وحتی ازمهم ترین هدف های مفروض درآموزش نیز مهجور مانده اند . وی معتقداست که برای داشتن نظام آموزشی سازنده، نظام سنتی باید متحول شودوبه سوی آموزش خلاق هدایت گردد .موالم(۲۰۱۰)  درتحقیق خود بیان داشته است که دانش آموزن اغلب نمی توانند از دانش خود برای توضیح وپیش بینی پدیده ها استفاده کنندودر حل مسائل جدید ناتوان هستند، این مشکل ناشی از این واقعیت است که آموزش های داده شده  فاقد راهبردهای کیفی مورد نیاز یرای استدلال آنها می باشد(امام قلی وند،۱۳۹۱).شیوه های نوین تدربس در آموزش و پرورش کمک می کند که دانش آموزان به کارهای نو دست بزنند و با هر موضوعی خلاقانه برخورد کنند .در نظام های آموزشی نیز تاکید عمده بر پرورش خلاقیّت دانش آموزان است . خلاقیّت برای بقای هر جامعه ای لازم است و برای ایجاد و تداوم آن در افراد، بایستی عادت به تفکر را در آنها ایجاد کرد چرا که خلاقیّت با تفکر به وجود می آید .یکی از هدف های مهم در محیط پرتلاطم و متغیر کنونی، آموختن شیوه های خلاقیّت و نوآوری است ویکی از الگوهای تدریس که باعث پرورش ظرفیت مشکل گشایی دانش آموزان و هدایت آنها به بیان خلاق می شود الگوی بدیعه پردازی است .روش تدریس بدیعه پردازی  ازجمله روش های پرورش خلاقیت محسوب می شود که به وسیله ویلیام جی .جی .گوردون  وهمکارانش(۱۹۶۱).ابداع گردید.گوردون مطالعه موردی بر روی افرادی را آغاز کرد که به طور همزمان درپروژه مربوط به خلاقیت وروانکاوی درگیربودند .نتایج مصاحبه ها، گویای علاقه فزاینده به تشابهات خلاق درعلوم بود واین تشابهات رویکرد خلاقیت را برای هر دوی دانشمندان وهنرمندان آسان می کرد..پرداختن به فعالیت های استعاری در روش بدیعه پردازی ساختی را به وجود می آورد تا اشخاص به وسیله آن بتوانند خود را برای تخیل وایجاد بصیرت درفعالیت های روزانه رها سازند . گوردون به این شیوه “آشنایی سازی”می گوید، یعنی فرد تلاش می کند تا با دیدی تازه به چیزهای آشنا بنگرد. اساس تفکر بدیعه پردازی  فعالیت  استعاری و تمثیلی است که براساس شباهت امور ومقایسه آن بایک چیز یایک فکربه جای یک چیز یافکر دیگرساخته می شود(حسینی وهمکاران،۱۳۹۰).آلان و ریچارد(۲۰۱۴). بیان داشته اند، هنگامی که دانش آموزان برخی چیزها رادر مورد توضیحات متوجه نمی شوند با این که بعضی از اطلاعات در توضیحات آن ها و بعضی ازمعلومات فرضی وجود ندارد و همچنین درمواردی که مفهوم خارج از تجربه دانش آموزان باشد راه مناسب استفاده ازیک قیاس بامدل است (شریفی، داوری۱۳۸۹). تأثیر الگوی بدیعه پردازی را بر پیشرفت تحصیلی در درس انشا وعلوم تجربی مورد تأیید قرار داده اند. روش بدیعه پردازی درپژوهش نوبی(۲۰۰۹).افزایش خلاقیت وحل مشکلات را به دنبال می آورد.اکنون پرسش اصلی این پژوهش آن است که تاچه حد تدریس به شیوه بدیعه پردازی که امروزه به عنوان یکی از روش های فعال معرفی شده است باعث افزایش باورهای هوشی وخودراهبری در دانش آموزان پایه ششم مدارس شهرستان قصرشیرین می شود؟

۱-۲- بیان مسأله :

در سال های اخیر، خلاقیت یکی از محورهای مورد بحث در آموزش وپرورش بوده است وهمچنین به این نکته توجه شده است که روند آموزش، باید برای دانش آموزان پویا باشدودانش آموزان ،خود در امر آموزش شرکت کنند،تفکر کنند،وایده های بکر ارایه نمایند.هدایت دانش آموزان دراین مسیر پرتلاطم مسئولیتی خطیر است .بی تردید فردی که توان همگام شدن با تحولات زمان ومکان وسازگاری با آنها راندارد محکوم  به فناست. آموزش صحیح  که درقلب آن یادگیری مطلوب ودرپی آن یادداری باثبات قرار دارد ازمباحث مهم وحساس می باشد که دراین تحقیق به طورمبسوط به آن تأکید شده است .شایان ذکر است معلم شکل دهنده جو کلاس است و مهمترین نقش را در پرورش خلاقیت دانش آموزان برعهده دارد و می‌تواند این نقش را از طریق روشهای تدریس در کلاس به انجام رساند.تدریس،تنها فعالیت معلم در کلاس درس نیست بلـــکه فعالیتی دو جانبه از طرف معلم و دانش آموزان می باشد که در جریان آن،بین دانش آموزان با یکدیگر و معلم تعامل وجود دارد.(اکبرزاده۱۳۸۳).روش تدریس را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: روش های تدریس فعال و روشهای تدریس غیر فعال در روش تدریس غیر فعــــال، فقط معلم نقش فعالی را در جریان تدریس به عهده دارد و مطالبی را که از قبل تعیین شده است به طور شفاهی در کلاس بیان می کند و دانـــــش آموزان در این میان واکنش چندانی از خود نشان نمی دهند.بنابراین خلاقیت فقط جاى اندکى درآموزش سنتى دارد، زیرا در آموزش سنتی کسب مهارت خواندن و نوشتن مهم است و ارائه مفاهیم به صورت شفاهی ازطرف معلم و تکرار و حفظ کردن و پس دادن مطالب توسط شاگردان انجام می شود..بدین ترتیب ذهن شاگردان با جزئیات شتاب زده و نامربوط انباشته می شود و آنها از یادگیری مطالب مهم درسی و قابل فهم محروم می گردند، و تلاشی برای پاسخ های چالش انگیز وجود ندارد.شیوه های آموزش سنتی دانش آموزان رابا روش های شناختی که مرتبط با دنیای فردا است همراه نمی کند و چنین تدریس نامناسبـــی همراه با عدم طرح موضوعات بحث برانگیز، محیط آموزشی ملالت‌آوری را ایجاد می‌کند.درنتیجه باعث عدم کنجکاوی وسئوال و مشارکت از جانب کودک می شود(بنی عقیل۱۳۸۷).

تاکنون متخصصان روش های مختلفی را برای پرورش تفکر خلاق پیشنهاد کرده اند که روش آموزش بدیعه پردازی یکی از آنهاست وهدف اصلی ما در این تحقیق قرار گرفته است . بدیعه پردازی یکی از روش های فعال یادگیری است که خلاقیت دانش آموزان را افزایش می دهد .درس علوم تجربی باتمرکز برپرورش وتوسعه مهارت های یادگیری مادام العمر برآن است تاشاگردان خلاق تری تحویل جامعه دهدوآنان رابرای جهان همواره درحال تغییر آماده کند وبا مهیا شدن زمینه های بروز ایده های نو وبدیع ،توانایی خلاقیت وآفرینندگی را در خویش بارور کنند.ودر دوران تحصیل وزندگی به کارگیرند (احقر۱۳۸۳).با توجه به روند کنونی آموزش وپرورش که با بهره گیری از روش تعلیم وتربیت سنتی تأکید فراوان بر فراگیرندگان مطالب درسی، کسب نمرات عالی بدون هر گونه دخل وتصرف وعدل از مواد ومحدوده تعیین شده دارد به همین دلیل پژوهشگران سعی می نمایند با انجام تحقیقات به بررسی تاثیر به کارگیری الگوی تدریس بدیعه پردازی به عنوان یکی از روش های فعال تدریس بر پرورش خلاقیت دانش آموزان بپردازند.(سلسبیلی۱۳۸۶).

در دهه های اخیر کارشناسان تعلیم وتربیت به مقوله های شناخت وفراشناخت توجه بیشتری نشان داده اند که یکی از این نظریه هایی که پژوهشگران در قالب آن به مطالعه می پردازند نظریه باورهای هوشی است. به اعتقاد دوئک[۱] دانش آموزان دو نوع باور ضمنی در مورد هوش دارند که شامل باورهوش افزایشی وذاتی است. باورهوشی افزایشی به این مطلب اشاره دارد که هوش کیفیتی انعطاف پذیر و قابل افزایش است.  در مقابل باورهوشی ذاتی در مورد هوش بیان می کند که هوش کیفیتی ثابت وغیرقابل افزایش است . دانش آموزانی که دارای باور افزایشی در مورد هوش هستند بر بهبود شایستگی هایشان  واکتساب دانش جدید تأکید دارند و برای غلبه بر ناکامی ها وشکست های گذشته تلاش می کنند.ولی دانش آموزان با باورهای هوشی ذاتی بر دستیابی به عملکرد خوب تمرکز کرده و برمشکلات حدائقل تنش را به خرج می دهند(رستگار وهمکاران،۱۳۹۰).  باورهای هوشی نظام هایی معنایی هستند که به رفتارهای فرد جهت می دهند و پیش بینی رفتار او را برای دیگران ممکن می سازند (دوئک[۲]، ۲۰۰۰)؛ به عبارت دیگر، باورهای هوشی زیربنای قضاوت فرد درباره خود است (دوئک، ۲۰۰۰). باورهای هوشی به عنوان یک مقوله انگیزشی که زیر ساخت انگیزه های فرد برای رسیدن به موفقیت در سطحی بالاتر است، دارای اهمیت اساسی است (دای[۳] و همکاران، ۱۹۹۸). باورهای هوشی افراد را به عنوان سبک های عالی آنان در نظر گرفته اند. از نظر آنها باورهای هوشی به عنوان واسطه ای درونی است که ساختارهای برجسته ی ذهنی را برای شناخت، عاطفه و رفتار فراهم می آورد. از این رو  می توان باورهای هوشی را درون بُعد ثبات اسنادها قرار داد. زیرا آنها عمدتاً به تغییرپذیری توانایی هوشی و نیز موثر بودن یا نبودن  تلاش و تمرین توانایی هوشی اشاره دارند (دوئک و لگت[۴]، ۱۹۹۸). با ارائه مدلی مبتنی بر پژوهش، دو نوع باور هوشی جوهری یا ذاتی، و باور عرضی یا افزایشی مطرح کرده اند. افرادی که باور هوشی جوهری دارند معتقدند که صفات شخصی آنها از قبیل هوش، ثابت و تغییرناپذیر است. این افراد معتقدند که توانایی آنها ذاتی، فطری و خدادادی است. در مقابل افرادی که باورهای هوشی افزایشی دارند، عقیده دارند که هوش یک جوهر ثابت و غیرقابل تغییر نیست، بلکه از طریق تلاش و تجربه می توان آن را افزایش داد. این افراد معتقدند که توانایی های شخصی آنها انعطاف پذیر و افزاینده است (دوئک و لگت، ۱۹۹۸؛ هیمن[۵] و دوئک، ۱۹۹۳).باورهای هوشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان (ارونسون، فرید و گود[۶]، ۲۰۰۲ ) و دانش آموزان (استیپک و گرالینسکی[۷]، ۱۹۹۶؛ بلک ول، ترزسنوسکی[۸] و دوئک، ۲۰۰۷ ؛ و کری،  الیوت، دافنسکا و مولر[۹]، ۲۰۰۶) ارتباط دارد.

بلک ول و همکارانش (۲۰۰۷) در بررسی ارتباط، باورهای هوشی و نمرات ریاضی دانش آموزان در طول دوره ی دبیرستان دریافتند دانش آموزان دارای باور هوشی افزایشی نمراتشان در هر نیمسال افزایش پیدا کرد. ولی دانش آموزان دارای باورهای هوشی ذاتی در دو سال متوالی کاهش در عملکرد را به نمایش گذاشتند.واز دیگر نظریه هایی که که پژوهشگران به مطالعه وبررسی آن پرداخته اند نظریه یادگیری خود- راهبر می باشد..درخصوص تأثیر آموزش بدیعه پردازی  برباورهای هوشی تاکنون تحقیقی صورت نگرفته است است اما در برخی از مطالعات رویکرد مبتنی بر تدریس بدیعه پردازی بر یادگیری خود- راهبر  به همراه  متغیرهای دیگرتحقیقات محدودی انجام شده است . کسب مهارت‌های خلاقیت ، فرصت‌های دانش آموزان در امر یادگیری خود- راهبر را چند برابر می‌کند، چرا که آنان به استفاده از طیف متنوعی از منابع اطلاعاتی به‌منظور گسترش دانش خود می‌پردازند، پرسش‌های آگاهانه می‌پرسند، و توان تفکر انتقادی خود را به‌منظور اقدام باز هم بیش‌تر به یادگیری خود‌- راهبر، تقویت می‌کنند برای مثال در تحقیق آگوست- به رادی[۱۰](۲۰۰۵) که بر روی دانشجویان پرستاری انجام گرفت نشان داد که یکی از خرده مقیاس های یادگیری خود- راهبر پس از استفاده از آموزش بدیعه پردازی  افزایش می یابد(رضایی وهمکاران،۱۳۹۰). همچنین در تحقیقات شولرت ودیباکر[۱۱] (۲۰۰۴) که بر روی دانشجویان در درس زبان انگلیسی انجام دادند مشخص گردید که استفاده از بدیعه پردازی باعث افزایش یادگیری خودراهبر وخودکارآمدی می شود . خود یادگیری در یادگیری، توانایی دانش آموزان برای درک وکنترل یادگیری است که برای موفقیت در مواد درسی بسیارمهم است وآنها را به یادگیرندگانی اثربخش وکارآمد تبدیل می کند ودراین راهبرد دانش آموزان به جای آن که برای کسب دانش ومهارت بر معلمان، والدین و یادگیری آموزشی تکیه کنند شخصأ کوشش های خود را شروع و هدایت می کنند به عبارت دیگر، خود یادگیری  به مشارکت فعال یادگیرنده از نظر رفتاری، انگیزشی، شناختی وفرا شناختی در فرایند یادگیری جهت بیشینه نمودن یادگیری اطلاق می شود(غریبی،بهاری زر،۱۳۹۴). با وجود مبانی نظری قوی، همچون نظریه یادگیری کلامی آزوبل واطلاعات وشواهد پژوهشی حامی روش های خلاقیتی همچون بدیعه پردازی به عنوان یک راهبرد یاددهی- یادگیری که از برتری استفاده از شیوه بدیعه پردازی نسبت به شیوه های متداول آموزشی حکایت دارند، هنوز در نظام آموزشی ما برای کاربرد این راهبرد هیچ گونه گام مؤثری برداشته نشده است وباتوجه به وجود چنین کمبودی در حوزه تعلیم وتربیت به نظر رسید که در قالب این پژوهش ارتقاء باورهای هوشی  و یادگیری خودراهبر دانش آموزان در درس علوم تجربی از طریق رویکرد تدریس مبتنی بر بدیعه پردازی را مورد بررسی قرارگیرد. به این امید که یافته های این پژوهش  بتواند در برنامه ریزی های آینده  بر  بهبود کیفیت آموزشی ، افزایش آگاهی معلمان ازمؤثر بودن استفاده از روش تدریس مبتنی بربدیعه پردازی مؤثر واقع شود.بنابراین توجه به این نکات ذهن محققین را به سوی انجام این پژوهش سوق داده است. لذا این مطالعه با هدف تعیین بررسی اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی در درس علوم تجربی بر باورهای هوشی وخود- راهبری یادگیری دانش آموزان دختر پایه ششم مقطع ابتدایی  شهرستان قصرشیرین تنظیم گردیده است.

۱-۳- ضرورت  و اهمیت تحقیق:

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تغییرات مداومی که به وجود می آید باید شرایط تغییر درهر جامعه ای ایجاد شود. شرط اولیه هر تغییری شناخت و آگاهی است که به دنبال آن باید کار با برنامه ریزی برای دست یابی به اهداف مطلوب صورت گیرد..اهمیت و ثمر بخشی روش های تدریس و یادگیری بهتر، همواره مورد نظر دانشمندان و محققین علوم تربیتی بوده است . از آغاز قرن بیستم توسط مومان و لای و سپس کلاپارد، ماریا منتسوری ، جان دیویی ، هربارت ثورندایک و همکارانش وهیلدا تاباو راجرز و ….در بسیاری از کشورها مطالعات زیادی به مدت چهل سال در مورد ثمر بخشی میزان روش های آموزش در کلیه دروس انجام گرفت تاریخچه مطالعات نشان می دهد روش های تدریس چه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و چه در ایجاد انگیزه و رضایت خاطر ، پرورش شخصیت ، رشد خلاقیت آنان موثر است (سلسبیلی۱۳۸۹).وظیفه معلمان در فرآیند تدریس تنها انتقال واقعیت های علمی به دانش آموزان نیست بلکه باید موقعیت و شرایط مطلوب یادگیری را فراهم نمایند و چگونه اندیشیدن و چگونه آموختن را به شاگردان بیاموزند. یعنی کار معلم نه تنها انتقال دانش ، بلکه پرورش توان تفکر منطقی و پرورش شخصیت سالم است(احقر۱۳۹۳).معلم در ایجاد موقعیت مناسب یادگیری، قادر به تغییر و کنترل بسیاری از عوامل نیست اما تا حدی می‌تواند با تعیین هدف های صریح اجرایی و اتخاذ الگو و روش های مناسب تدریس و تهیه و به کارگیری تجهیزات لازم و ایجاد نوعی ارتباط سالم با شاگردانش، کیفیت تدریس خود را دست خوش تغییر و تحول و پیشرفت کند(سیف۱۳۹۰) .با توجه به دیدگاه های مختلفی که در ارتباط با ضرورت تدریس  علوم تجربی به ویژه در دوره ابتدایی وجود دارد، اهمیت پرداختن به بحث  و پژوهش درباره روش های تدریس  علوم تجربی در دوره ابتدایی و نقش آن در پرورش شناخت  علمی کودکان  آشکار می شود(تجری۱۳۹۲). اهمیت ثمربخشی روش های تدریس ویادگیری بهتر همواره مورد نظر دانشمندان ومحققین علوم تربیتی بوده است. تاریخچه مطالعات نشان می دهدروش های تدریس چه درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان و چه درایجاد انگیزه ورضایت خاطر، پرورش شخصیت و رشد خلاقیت آنان موثراست. روش های تدریس به منزله روشنایی های متفاوتی هستندکه هرکدام بردشان تا شعاع خاص رادربرمی گیرند. البته باید اذعان نمود که هر یک از روش ها درارتباط با موقعیت های مختلف ازکارایی ویژه ای برخوردار هستند،  به عبارت دیگرهر یک درجای خویش مثمر ثمر هستند.(قورچیان،۱۳۸۹). امروزه شیوه های نوین و فعال تدریس توجه مسئولان ودبیران رابه خودجلب کرده است .در این شیوه ها فراگیر وعلایق وتوانمندی های او در مرکز توجه قرار دارد ومعلم تلاش می کند تا توانایی های فراگیران رادرمهارت های گوش دادن گفتن ،خواندن ،نوشتن ،استدلال،مقایسه،تطبیق،تجزیه وتحلیل ،سازندگی وخلاقیت تقویت کندو باتوجه به این موضوع  محتوای درسی را درکلاس های درسی ارائه می دهد(شریفی وهمکاران۱۳۹۱).

خود-راهبری یادگیری دانش آموزان

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی در درس علوم تجربی بر باورهای هوشی و خود- راهبری یادگیری دانش آموزان

چکیده

فصل اول:کلیات

۱-۱-مقدمه:
۱-۲-بیان مسئله
۱-۳-ضرورت واهمیت تحقیق
۱-۴-اهداف تحقیق
۱-۵-فرضیات تحقیق
۱-۶-تعاریف نظری واژگان بکار رفته درتحقیق
۱-۷- تعاریف عملیاتی واژگان بکار رفته درتحقیق

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

۲-۱-مبانی نظری تحقیق
۲-۱-۱-مقدمه
۲-۱-۲-.تعریف روش تدریس
۲-۱-۳-اهمیت شناخت روش های تدریس
۲-۱-۴-تناسب سنجی روش های تدریس
۲-۱-۵-تناسب روش های تدریس با اهداف آموزشی
۲-۱-۶-تعریف بدیعه پردازی
۲-۱-۷-هدف الگوی بدیعه پردازی
۲-۱-۸-اثرات آموزشی .پرورشی الگوی تدریس بدیعه پردازی
۲-۱-۹-مزایای روش بدیعه پردازی
۲-۱-۱۰-مراحل اجرای الگوی بدیعه پردازی
۲-۱-۱۱-شرح وبسط قیاس
۲-۱-۱۲-کاربردقیاس در علوم تجربی
۲-۱-۱۳-نقش الگوی بدیعه پردازی درعلوم تجربی
۲-۱-۱۴-چارچوب اجرای روش تدریس بدیعه پردازی
۲-۱-۱۵-مهم ترین ویژگی روش تدریس بدیعه پردازی
-۱-۱۶-روش های تدریس سنتی ومتداول
-ماهیت یادگیری
-تعاریف یادگیری
انواع یادگیری
-عوامل موثر بر یادگیری
-بنیاد فلسفی نظریه های یادگیری
-پیشینه نظریه های یادگیری
-خود- راهبری یادگیری
تعریف خود- راهبری یادگیری
-تاریخچه خود- راهبری یادگیری
-ابعاد خود- راهبری یادگیری
الگوی چهاربعدی کندی
-الگوی مسئولیت شخصی محور
-الگوی سه بعدی گاریسون
موقعیت هایی که یادگیری خود- راهبر را گسترش می بخشد
اهمیت خود-راهبری یادگیری در آموزش
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
۳-۱مقدمه
۳-۲-روش تحقیق
۳-۳-جامعه آماری-حجم نمونه وروش نمونه گیری
۴-۳-متغیرهای تحقیق
۳-۵-ابزار سنجش وشیوه اندازه گیری متغیرها
۳-۶-روایی وپایایی ابزار مورد استفاده
۳-۷-روش اجرا
۳-۸-روش ها وابزار تجزیه وتحلیل داده ها

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق

۴-۱-مقدمه
۴-۲-مقایسه وتحلیل پیش آزمون ها

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری

۵-۱-مقدمه:
۵-۲-خلاصه پژوهش
۵-۳-بحث وتفسیر یافته ها
۵-۵-محدودیت ها
۵-۴-پیشنهادات
۵-۱-۴-پیشنهادات کاربردی
۵-۲-۴-پیشنهادات پژوهشی
فهرست منابع:
الف-منابع فارسی
ب-منابع لاتین

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۰۰

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۲۶۰۰۰تومان

۵/۵ - (۲ امتیاز)
خود-راهبری یادگیری دانش آموزان

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *