دانلود ادبیات نظری کارآفرینی سازمانی

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۱۳۸کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۵۲| قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

مقدمه

کارآفرینی به عنوان موتور محرکه اقتصادی شناخته شده است . امروز توجه به کارآفرینی به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی کشور ها محسوب می گردد. کارآفرینی سازمانها می توانند خلاقیت و نوآوری را از طریق تشویق کارکنان برای فکر کردن توسعه بدهند، بنابراین سازمان ها در صورتی می توانند موفق باشند که از نیروی انسانی خلاق و نوآور و مهمتر از آن، از مدیرانی که بتوانند فضای خلاقیت و نوآور را در سازمان ایجاد کنند، برخوردار باشند. در این میان دانشگاه ها همچون گذشته به عنوان پیشقراولان عرصه های تحول، نوآوری و اثر بخشی در جامعه، برنامه ریزی های مرتبط با این موضوع را هدفمندتر پیگیری کرده اند. امروزه با پیشرفت سریع فناوری وتحول در بینش ها و راهبردها، نیاز به نیروی انسانی کارآفرین بیش هر زمان دیگر احساس می شود. در جهانی که دامنه علم به سرعت در حال گسترش است، نیروی انسانی کارآفرین مهمترین سرمایه رشد و توسعه کشور محسوب شده و لازمه ی تحقق این امر توجه جدی به آموزش کارآفرینی و به عبارتی تربیت افراد کارآفرین است. در این میان از کارآفرین به عنوان موتور حرکت توسعه اقتصادی و از دانشگاها در جهان به عنوان موتور رشد وتوسعه یاد می شود . بعلاوه اینکه دانشگاه ها در ایجاد و پایداری جامعه و اقتصاد دانش محور، نقش اساسی دارند بنابراین یکی از  اهداف و وظایف مهم نظام آموزش عالی هر کشور، پرورش نیروی انسانی متخصص وکارآمد مورد نیاز جامعه است. دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور تلاش هایی را در این زمینه آغاز کرده اند.

۲-۲-۲  کارآفرینی و تعاریف

واژه کارآفرینی واژه ای است نو که از کلمه اش نمی توان به مفهوم واقعی آن دست یافت .این واژه بجای کلمه entrepreneurship به کار رفته و در اصل از زبان فرانسه به دیگر زبانها راه یافته است .به طور کلی کارآفرینی از ابتدای خلقت بشر و همراه با او در تمام شئون مختلف زندگی انسان حضور داشته و مبنای تمامی تحولات وپشرفتهای بشری بوده است. با این وجود مفهوم وماهیت اصلی کارآفرینی هنوز شناخته شده نیست ونمی توان تعریف استاندارد وجامع از آن به دست داد.(صمد آقایی، ۱۳۷۸: ۹)برخی از تعاریف صاحب نظران مختلف در زمینه کارآفرینی عبارتند از:

  1. کارلند و دیگران[۱] (۱۹۸۴) معتقدند که کارآفرین فردی است که شرکتی را به منظور سود و رشد، تاسیس و مدیریت می نماید و از آن برای پیشبرد اهداف شخصی استفاده می کند. ویژگی اصلی او رفتار نوآورانه است و از تجربیات مدیرت استراتژیک در فعالیت خود استفاده می کند. ( احمد پورداریانی، ۱۳۷۹: ۱۶ ).
  2. پیتر دراکر(۱۹۸۵) معتقد است که کارآفرین کسی است که فعالیت های اقتصادی کوچک و جدیدی را با سرمایه خود شروع می نماید. ( احمد پورداریانی، ۱۳۷۹: ۲۱). در جای دیگر معتقد است که کارآفرینی بهره برداری از فرصت ها برای ایجاد تغییر است و کارآفرین همواره به دنبال تغییر ، پاسخ دادن به آن و بهره برداری از آن به عنوان یک فرصت است. (مقیمی، ۱۳۸۴: ۲۵)
  3. استیونسون و گامپرت [۲] (۱۹۸۵) معتقدند ، کارآفرینی، فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع، به منظور بهره گیری از فرصت ها می باشد.( احمد پورداریانی، ۱۳۷۹: ۲۱‌)
  4. تراپ میلان و مورنینگ استار[۳] (۱۹۸۹) معتقد ند: کارآفرین فردی است که فرصت ارائه یک محصول، خدمات، روش و سیاست جدید یا راه تفکری جدید برای یک مشکل قدیمی را می یابد. و می خواهد تاثیر اندیشه، محصول یا خدمات خود را بر نظام مشاهده کند. ( احمد پورداریانی، ۱۳۷۹: ۲۳)
  5. کالینز و مور (۱۹۷۰) کارآفرین را شخصی می دانند که نمی تواند اختیار را قبول کند و درصدد فرار از زیر بار آن است. بعلاوه، آنها بین کارآفرین نوآور و کارآفرین اداری، فرق قائل شدند. از نظر آنها کارآفرین نوآور کسی است که کسب و کاری را آغاز می کند و کارآفرین اداری کسی است که از نردبان سلسله مراتب سازمان بالا می رود. ( احمد پورداریانی، ۱۳۷۹: ۱۹).
  6. روبرت هیسریچ[۴] (۲۰۰۲)‌ کارآفرین را به عنوان یک مبتکر مطرح می نماید و معتقد است وظیفه کارآفرین شکل دهی مجدد یا تغییر اساسی در الگوی تولید از طریق دستیابی به یک اختراع جدید، دستیابی به شیوه تکنولوژی ناشناخته، تولید یک محصول جدید، تولید یک محصول قدیمی به شیوه جدید، دستیابی به یک بازار جدید عرضه مواد اولیه یا یک بازار فروش جدید برای محصولات یا راه اندازی یک صنعت جدید می باشد . ( هیسریچ، ۲۰۰۲: ۴۸)پارستون[۵] معتقد است کارآفرینی رفتاری مدیریتی است که فراتر از ظرفیت های افراد به طور دائم از فرصت ها برای دستیابی به نتایج، بهره برداری می کند.

انواع رویکردهای کارآفرینی

   معمولاٌ در زمینه کارآفرینی از دو رویکرد استفاده می شود که عبارتند از:

   الف-   رویکرد شخصیتی یا ویژگی ها[۶]

   ب –   رویکرد رفتاری[۷]

   حال به بررسی هر یک از این رویکردها  می پردازیم:

الف) رویکرد شخصیتی یا ویژگی ها ‌

   هدف از به کار گیری رویکرد شخصیتی، متمایز ساختن کارآفرینان از غیر کارآفرینان و تعیین قلمرو مطالعه ویژگی های شخصیتی و روان شناختی کارآفرینان است. بر اساس این رویکرد، مهمترین ویژگی های شخصیتی که برای کارآفرینی ضرورت دارند عبارتند از: ( رضائیان، ۱۳۹۴: ۲۹)

دانلود ادبیات نظری کارآفرینی سازمانی

فهرست مطالب دانلود ادبیات نظری کارآفرینی سازمانی

مقدمه ۴
۲-۲-۲ کارآفرینی و تعاریف ۴
انواع رویکردهای کارآفرینی ۶
نیاز به توفیق یا توفیق طلبی: ۶
تفاوت کارآفرینان مستقل با کارآفرینان سازمانی ۸
موانع و محدودیت ها برای کارآفرینی سازمانی: ۱۱
استراتژی های کارآفرینی در سازمان : ۱۴
مدلهای ارائه شده برای ایجاد کارآفرینی در سازمان ۱۷
رابطه پیچیدگی، رسمیت و تمرکز با کارآفرینی سازمانی ۲۰
خلاصه ویژگی های سازمان کارآفرین: ۲۳
اهداف دانشکاه برای گسترش کارآفرینی: ۲۵
دانشگاه کارآفرین ۲۸
ویژگی های دانشگاه کارآفرین: ۳۲
راهکارهای ایجاد دانشگاه کارآفرین: ۳۳
اهداف کارآفرینی در دانشگاه: ۳۴
مراحل اجرایی ساختار دانشگاه کار آفرین: ۳۴
الکوی ایجاد دانشگاه کارآفرین ۳۶
ویژگی های کارآفرین دانشگاهی : ۳۷
پیشینه تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور : ۳۹
پیشینه تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور : ۴۰
پرسشنامه ۴۲
منابع ۵۰

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۵۲

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۴

قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

منابع

ابراهیم زاده ، فریمان (۱۳۸۸): ارائه ی الگوی مناسب جهت تبدیل دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه  کارآفرین ، رساله دکتری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

احمد پور داریانی، محمود ، مقیمی، محمد ، (۱۳۸۵) مبانی کارآفرینی،تهران ، فراندیش

 احمد پورداریانی، محمود. مقیمی،محمد. (۱۳۸۶) مبانی کارآفرینی  ، تهران، انتشارت فراندیش.

احمد پورداریانی ، محمود،(۱۳۷۹)  کارآفرینی ،  تهران ، انتشارات پردیس

انتظاری،یعقوب ( ۱۳۸۳ )،بنگاه مشتق از دانشگاه ،نامه آموزش عالی، سال اول، شماره۵

جهانگیری ، علی  ،۱۳۸۲ دولت کارآفرین،  نشریه مدیریت دولتی ،شماره ۵۱

دفت ، ریچارد .ال. (۱۳۸۹) تئوری و طراحی سازمان ، ترجمه دکتر پارساییان و دکتر اعرابی ، تهران ، دفتر پژوهش های فرهنگی

شاه حسینی ، علی، (۱۳۸۳) کارآفرینی، تهران ، آییژ

صمد آقائی، جلیل (۱۳۸۲)، خلاقیت بستر کارآفرینی، انتشارات دانشگاه تهران

صمدآقایی ، جلیل ،(۱۳۷۸) سازمانهای کارآفرین  ، تهران ، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

صمدآقایی ، جلیل( ۱۳۷۷) از کارآفرینی تا جان آفرینی ، نشریه کار و جامعه ، شماره ۲۷

مقیمی ، سید محمد ،(۱۳۸۰)  سازمان و مدیریت رویکرد پژوهشی ، تهران ، انتشارات ترمه

حسن مرادی، نرگس،(۱۳۸۵)، مدیریت کارآفرینی،کرج، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

رضائیان علی. (۱۳۹۴). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.

Brockner.  Joel  E. Higgins, Tory and Murray  B. (2004). “ Low  Regulatory  focus theory and the Entrepreneurial process”. Journal of Business Venturing19

Brinckman,Haus(2005),How to be an Entreprneurial university, the Journal of Entrepreneurship Research , University of Thehran

Clark,B.R(1998). Creating  Enterpreneurial  iversities.oxford:pergamo

Fry . Fred “Inrareneurship  : Developing Corporate entrepreneurship ” chapter 3 , 1993.

Scott Morton , Michael , Emerging Organizational Forms : Work and Organization in 21 st Century , European Management Journal , Vol 13 , No 4 . 1995.

Thompson John (1999)”the worlds of the entrepreneur: a new perspective” Journal of the workplace learning: employee Counselling Tody. Vol.11. no.6.

Vesper,  k  (۱۹۹۳), Research on Education for Entrepreneurship, In  D. Sexton, C. Kent K  Vesper (eds), “ Encyclopedia of Entrepreneurship”, N.J:  Prentice – Hall. INC

Michael . D. Williams and Janet Williams, 2007, a change management approaches to evaluating ICT investment  initiatives. Available  at www. Emeraldinsigh.com/ 1741- 0398.htm

NESCO(2004),”Higher Education in Europe “,Volume XXXITX,NO.2.

Hisrich Robert D., Peters Michaelp, (2002) “ Entrepreneurship”,. Fifth Edition, India: Mcgraw- Hill.

Uotila, J., maula, M., Keil, T ., Zahra, S. exploration, and firm performance: analysis of global 500 corporations, presented at the 24th annual strategic management society conference, sanjuan, puerto rico, october31- novamber2, 2004

۵/۵ - (۲ امتیاز)

مطالب پیشنهادی

مدیریت منابع انسانی سبز

دانلود پایان نامه تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر همکاری های زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان با نقش تعدیلگر مدیریت زنجیره تامین داخلی مورد مطالعه شرکت پسماند شهرداری تهران

چکیده:مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان یکی از مهم ترین پیش نیازهای همکاری های زیست …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *