دانلود ادبیات نظری گردشگری در عصر کرونا(کووید-۱۹)

نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل :۱۰۳کیلو بایت(rar) | تعداد صفحات : ۱۵| سال تحصیلی :۱۳۹۹

در دسامبر سال ۲۰۱۹ ،چندین مرکز بهداشتی و درمانی در شهر ووهان در چین (استان هوبئی) گروهی از افراد مبتلا به ذات الریه را گزارش دادند که علائم بالینی آنها شبیه علائم سندرم حاد تنفسی حاد کرونا یا کروناویروس است که در سال ۲۰۰۲ در استان گوانگدونگ ظهور کرد و به شیوع جهانی منجر شد (کوبارت و استبلر ، ۲۰۲۰؛ ۱۳۳). بیماریهای عفونی در حال ظهور رو به افزایش است و باعث زیان در زندگی انسانها و همچنین هزینه های سنگینی برای جامعه می شود. عوامل زیادی در بروز بیماریها نقش دارند؛ ازجمله تغییرات آب وهوا، جهانی شدن و شهرنشینی و بیشتر این عوامل تا حدودی در انسان ایجاد می شود. عوامل بیماریزا ممکن است کم وبیش مستعد ظهور باشند و در بین عوامل بیماری زای در حال ظهور ویروس های جهش یافته شایع تر هستند( لیندال و همکاران ،۲۰۱۵).
اگرچه انجام اقدامات احتیاطی عمومی توسط مسافران به مقصدهای با ریسک بالا می تواند تا حد زیادی خطر قرار گرفتن در معرض عوامل عفونی را کاهش دهد، اما مسافران هنوز هم در انتقال میکروبها در جهان نقش حیاتی ایفا می کنند. در مناطق بسیار پرجمعیت و کم عرض جغرافیایی، خطرات و بیماریهای عفونی جدیدی پدیدار می شود که میکروب ها به سرعت از آنچه انتظار می رود گسترش می یابند و واکنشی هم برای محافظت وجود ندارد، مثل ویروس ابولا. ازآنجاکه توزیع جغرافیایی بیماریها پویا و تحت تأثیر عوامل اکولوژیک، ژنتیکی و انسانی قرار دارد، مسافرت موانع جغرافیایی میکروب ها را کاهش و گسترش بیماریهای عفونی را افزایش داده است. این بیماریها می توانند در هنگام تعامل، میکروب ها و عوامل بیماری زا را در مکان های جدید تولید کنند و بر انسان ها اثر منفی بگذارد (ابوخلیفه ، ۲۰۱۹؛ ۳۴۱ ).

کرونا و یا ویروس کووید ۱۹
لذا کرونا و یا ویروس کووید ۱۹ اولین بیماری همه گیر در قرن بیست و یکم نیست. گسترش این بیماری باعث ایجاد وحشت در میان عموم مردم شده و از طرفی نیز بر تقاضا و عرضه محصولات در سراسر جهان تأثیر گذاشته است. تقاضای مصرف کنندگان داخلی در اکثر کشور به شدت کاهش می یابند. تقاضا برای غذا، کمک پزشکی و سایر موارد ضروری درحال افزایش است و این تقاضا بیشتر از تقاضا برای کالاهای غیرضروری مانند پوشاک و خدمات مختلف است(ابوبکر و رسبی ،۲۰۲۰).پایین بودن تقاضای مصرف کننده داخلی، تأثیر منفی بر تولید واشتغال خواهد گذاشت. تأثیر بر روی بخش خدمات در مقیاس کوچک چشمگیر خواهد بود.شدت و مدت زمان تأثیرگذاری بر عرضه و تقاضا بستگی به اقداماتی دارد که دولت های مختلف برای مهار شیوع ویروس انجام می دهند(خان و یاسمین خان ،۲۰۲۰).

تاثیرکرونا بر مشاغل و کارآفرینی در صنعت گردشگری

در سال ۲۰۲۰ قرار بود رونق مشاغل و کارآفرینی در صنعت گردشگری و هتلداری جهان رخ دهد، که با ظهور و شیوع ویروس کووید ۱۹در دنیا موتور صنعت گردشگری در سرتاسر جهان خاموش شد. بررسی ها نشان می دهد که برخلاف بحران های همه گیر گذشته با شوک های خاص، این بار ویروس کرونا به دلیل تحدید سفر و سوق مرزها به بسته شدن، شوک های بزرگ مشترکی(اثر جهانی شدن) را بر گردشگری داخلی وارد آورده است (کراینر و رام[۱]،۲۰۲۰).

گردشگری در عصر کرونا

فهرست مطالب دانلود ادبیات نظری گردشگری در عصر کرونا(کووید-۱۹)

ادبیات نظری گردشگری در عصر کرونا ۱
گردشگری در عصر کرونا ۳
مقدمه ۳
کرونا و یا ویروس کووید ۱۹
تاثیرکرونا بر مشاغل و کارآفرینی در صنعت گردشگری ۴
کرونا و گردشگری بین المللی ۵
تاثیر کرونا بر صنعت گردشگری ایران ۵
تاثیر کرونا در صنعت هتل داری ۱۲
منابع فارسی ۱۳
منابع لاتین ۱۴

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۵

مقطع: کارشناسی و کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۹

قیمت : ۳۲۰۰۰تومان

 

منابع فارسی

 1. امیری, محمدرضا. (۱۳۹۹). آینده پژوهی با رویکرد سناریونویسی تاثیرات جغرافیای رفتاری بر گردشگری در مواجهه با بیماری‌های واگیردار و COVID-19. مطالعات مدیریت گردشگری, ۰(ویژه نامه همه گیری کووید۱۹), ۱۷۹-۲۱۶. doi: 10.22054/tms.2020.53845.2362
 2. اولادی، رضا (۱۳۹۹).تیشه کرونا به ریشه تاسیسات گردشگری قزوین. خبرگزاری جمهوری اسلامی( ایرنا). دسترسی: ۸۳۸۴۹۴۱۵/news/ir.irna.www://https/تیشه-کرونا-به-ریشه-تاسیسات-گردشگری- قزوین،۱۹ تیر، ۱
 3. ترابی فارسانی, ندا, بهادری, سید رضا. (۱۳۹۹). شناسایی راهکارهایی جهت رونق اقامتگاه ها پس از بحران شیوع کوید ۱۹. مطالعات مدیریت گردشگری, ۱۵(ویژه نامه همه گیری کووید۱۹), ۹۱-۱۱۳. doi: 10.22054/tms.2020.52423.2318
 4. علی اکبری، اسماعیل، مرصوصی، نفیسه، جلال آبادی، لیلا.(۱۳۹۹). تدوین سناریوهای مؤثر بر آینده گردشگری پایدار شهر کرمان با رویکرد آینده پژوهی، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،.۳۲- دوره ۱۲ ، شماره ۲۴ ، صص ۶۴.
 5. فرزین، محمدرضا، حسنپور، محمود، محمودزاده، سید مجتبی، عرب مازار، علی.()۱۳۱۱ .)تحلیلی نهادگرایانه بر فضای کسب وکار و کارآفرینی بخش گردشگری ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، دوره ۱۲ ،شماره ۲۴ ،صص ۳۱-۱.
 6. کلایی، امیر محمد؛ کریمی راد، سیمین (۱۳۹۹).نوسازی استراتژیک کارآفرینانه در دوران پساکرونا؛ شرکت‌های فعال در صنعت گردشگری. فصلنامه مدیریت گردشگری ویژه نامه همه گیری کووید -۱۹ ،پاییز ۱۳۹۹ ،صفحات ۳۴۳-۵۳۲
 7. نیکفال مغانلو، ساسان و منصوری، محدثه، (۱۳۹۹)،تاثیر ویروس کرونا۱۹COVID- بر صنعت گردشگری،هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران،تهران،،،https://civilica.com/doc/1028555

منابع لاتین

 1. Abu Bakar, N., and Rosbi., S. (2020). Effect of Coronavirus disease (COVID-19) to tourism industry. International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS), 7(4), 189-193.
 2. Abukhalifeh, Alaa Nimer,(2019), Current Issue in Tourism: Disease Transmission as a Potential Risk for Travellers, Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 20th-21st April, Seoul,
 3. Baum, T., & Hai, N. T. T. (2020). Hospitality, tourism, human rights and the impact of COVID-19. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 2(1), 1-13.
 4. Bode, S., Hapke, J., Zisler, S., 2003. Need and options for a regenerative energy supply in holiday facilities. Tourism Management 24 (3), 257–
 5. Brooks, John T. Nathan W. Furukawa, and Jeremy Sobel.(2020).Evidence Supporting Transmission of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 While Presymptomatic or Asymptomatic. Emerg Infect Dis. 2020 Jul; 26(7): e201595.
 6. Chang,li.(2020)COVID-19 and employment in the tourism sector: Impact and response in Asia and the Pacific, international labour rganization, 24 april2020.
 7. Dolnicar, S., & Zare, S. (2020). COVID19 and Airbnb: Disrupting the disruptor. Annals of Tourism Research. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102961.
 8. Folinas, S., and Metaxas, T, (2020). Tourism: The Great Patient of Coronavirus COVID-2019, University of Thessaly, 16 March 2020, MPRA Paper No. 99666, posted 17 Apr 2020 10:54 UTC Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/99666/.
 9. Gössling S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism, and global change: A rapid assessment of Covid-19. Journal of Sustainable Tourism.
 10. Kalyankar M.D., Patil P. (2020). “Impact of Covid-19 Pandemic on the Tourism Sector”. UGC Care Journal, 31(8), 611-617.
 11. Khan, D. and Yasmine Khan, L. (2020). “The Economic Impact of COVID-19 on Developing Countries”. UGC Care Journal, 31(8), 611-617.
 12. Kreiner, N.C., and Ram, Y. (2020). National tourism strategies during the Covid-19 pandemic, Annals of Tourism Research, https://doi.org/10.1016/
 13. Kuebrt, Andreas & Stabler, Martin,(2020), Infectious Diseases as Socio‐ Spatial Processes: The COVID‐۱۹ Outbreak In Germany, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 111( 3), pp. 482–۴۹۶.
 14. Melero, M.B. (2020). Restaurante holandês cria mesas isoladas para respeitar distanciamento social. Available at: https://www.vix.com/pt/saude/585540/estudo-preve-data-final-dapandemia-decoronavirus-em-cada-pais.
 15. RitchieW, Yawei.Jiang.(2019) A review of research on tourism risk, crisis and disaster management: Launching the annals of tourism research curated collection on tourism risk, crisis and disaster management. Annals of Tourism Research .Volume 79, November 2019, 102812..
 16. ˇSkare, M., Soriano, D. R., and Porada-Rochon M. l. (2020). Impact of COVID-19 on the Travel and Tourism Industry, Technological Forecasting & Social Change (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120469.
 17. Strielkowski, W. (2020) “International Tourism and COVID-19: Recovery Strategies for Tourism Organisations”. Preprints.
 18. Stylidis D, Terzidou M. 2014. Tourism and the economic crisis in Kavala, Greece. Annals of Tourism Research 44: 210-226.
 19. UNWTO database (2020). accessed February 2020, https://www.unwto.org/data.
 20. (۲۰۱۶). Tourism Highlights. 2015 Edition.
 21. Wen, J., Kozak, M., Yang, S., & Liu, F. (2020). COVID-19: potential effects on Chinese citizens’ lifestyle and travel. Tourism Review.1-26.
 22. World Health Organization (WHO). Reports of Covid-19(2020).
 23. Wu Y, Ching-Sung Chen, Yu-Jiun Chan (2020). “The outbreak of COVID-19: An overview”. Journal of the Chinese Medical Association, 83(3), 217-220.
 24. who.int World Tourism Organization. United nations(UNWTO) Reports(2020). www.unwto.org World Trade Organization(WTO). Reports(2020). www.wto.org.
 25. Zhan, K., Hou, Y. & Li, G. (2020). Threat of infectious disease during an outbreak: Influence on tourists’ emotional responses to disadvantaged price inequality.Annals of Tourism Research, 84.

۵/۵ - (۵ امتیاز)

مطالب پیشنهادی

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری فعالیت های کاری

چکیده:امروزه تفکر استراتژیک از نیازهای اساسی ادارات و سازمان­ها برای رشد و ترقی می­باشد که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *