دانلود فصل سوم رساله دکتری مدیریت(روش تحقیق آمیخته)

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۹۴کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۲۵| قیمت : ۳۹۰۰۰ تومان

بعد از جمع آوری ادبیات و مبانی نظری و الگو های موضوع در حوزه مدیریت و ارائه مدل مورد نظر،فصل سوم رساله دکتری تدوین می شود.پژوهشگران برای بالا بردن کیفت رساله یا پایان نامه در فصل سوم رساله دکتری از روش تحقیق آمیخته یعنی همزمان هم از روش کیفی و هم از روش کمی استفاده می کنند.در ادامه نمونه  فصل سوم رساله دکتری مدیریت ارائه شده است که می توانید الگوی مناسب برای تدوین فصل سوم قرار دهید.

پایه هر عملی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می‌رود. از جمله ویژگی‌های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است، استفاده از یک روش تحیقی مناسب است اکنون تحقیق در علوم انسانی روش علمی است که به بسیاری از مسائل و رویدادها به دیده تردید می‌نگرد و آن‌ها را با روش‌های مخصوص و از ابعاد و جنبه‌های گوناگون بررسی می‌کند تا به علت آن‌ها پی‌ببرد و راهکار یا الگوی جدید جهت بهبود شرایط ارائه نماید. انتخاب روش تحقیق مناسب به اهداف، ماهیت و موضوع موید تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد. روش تحقیق بعنوان یک فرایند نظامند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا حل یک مسئله می‌باشد در این‌باره آمده است: روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.فصل سوم را در دو بخش عمده مورد بررسی قرار می‌دهیم. در بخش اول به مباحث مربوط به روش‌شناسی تحقیق می‌پردازیم. این مباحث استدلال پژوهشگر را در زمینه انتخاب روش تحقیق و تناسب آن با موضوع تحقیق بیان می‌کند. واقعیت این است که انتخاب روش مستقل از موضوع و نظریه فرجامی جز ناکارآمدی پژوهش و دستاوردهای نازل آن به همراه ندارد.ذکایی (۱۳۸۷) در مطالعه خود نشان داد که در کمتر از پنج درصد پایان‌نامه‌های مورد بررسی تحقیق او منطق روشی مورد توجه در انتخاب تکنیک‌ها (روش‌ها) و نیز طراحی تحقیق مورد بحث و دفاع قرار گرفته است و این بیانگر انفصال نظریه از روش و انتخاب عادتی و هنجاری روش‌ها در مورد بسیاری از این مطالعات است. از این رو پیش از بیان روشی که برای انجام پژوهش در نظر گرفته شده است، به بیان مباحث روش‌شناسی پرداخته می‌شود و فلسفه و ماهیت تحقیق در آن شرح داده می‌شود. در بخش دوم این فصل به روش انجام تحقیق پرداخته می‌شود. چگونگی انجام تحقیق و ابزارهای به کار گرفته شده برای دستیابی به اهداف تحقیق به تشریح بیان می‌گردند و مواردی همچون جامعه و نمونه آماری، ابزارهای انجام تحقیق و مراحل انجام پژوهش به تفصیل در آن مورد بررسی قرار می‌گیرند.

الف) روش شناسی تحقیق
پیوند تحقیق کیفی و کمّی در یک طرح تحقیق
پژوهش حاضر از تلفیق دو روش کیفی و کمّی استفاده می‌نماید که البته بار بخش کیفی در دستیابی به اهداف و پرسش‌های تحقیق بیشتر است. چگونگی ترکیب این دو روش با یکدیگر به نحوی که در توازنی مناسب برای دستیابی به اهداف تحقیق قرار گیرند مهارت کلیدی است که کیفیت تحقیق از آن حاصل می‌شود.

 

دانلود فصل سوم رساله دکتری مدیریت(روش تحقیق آمیخته)

فهرست مطالب دانلود فصل سوم رساله دکتری مدیریت(روش تحقیق آمیخته)

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه ۴
الف) روش شناسی تحقیق ۵
پیوند تحقیق کیفی و کمّی در یک طرح تحقیق ۵
فرایند تحقیق نظریه پردازی داده بنیاد ۶
دورانی بودن فرایند تحقیق در نظریه داده بنیاد ۷
نظریه در فرایند تحقیق ۹
بررسی کیفیت تحقیق ۹
پایایی تحقیق ۱۰
ب) روش انجام پژوهش ۱۱
رویکرد تحقیق آمیخته ۱۱
۳-۱- شرح تفصیلی مراحل تحقیق ۱۳
مرحله اول: انجام مطالعات اسنادی ۱۳
مرحله دوم: مشاهده و تحلیل نظری موضوع در صنعت بیمه های زندگی ۱۳
مرحله سوم: شناسایی راهبردهای بازاریابی بیمه های زندگی در استان از طریق پرسشنامه ۱۴
مرحله چهارم: انجام مصاحبه‌های عمیق با نمایندگان،کارگزاران و کارشناسان بیمه ۱۴
مرحله پنجم: کدگذاری و تحلیل مصاحبه‌ها ۱۵
مرحله ششم: آزمون یافته‌ها ۱۸
۳-۲- جامعه و نمونه آماری ۱۸
۳-۲-۱- جامعه آماری ۱۸
۳-۲-۲- نمونه آماری و روش نمونه‌گیری ۱۸
۳-۳-روش‌های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۲۰
۳-۳-۱- روش گردآوری داده‌ها ۲۰
۳-۳-۱-۱- مطالعه اسنادی ۲۰
۳-۳-۱-۲- پرسشنامه ۲۰
۳-۳-۱-۳- مصاحبه ۲۱
۳-۴: پایایی (قابلیت اعتماد) مصاحبه ۲۲
۳-۵- سنجش روایی پژوهش ۲۳
۵-۴-روش تجزیه و تحلیل نهایی ۲۴
منابع ۲۵

 

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۲۵

مقطع: کارشناسی ارشد – دکتری

سال تحصیلی:۱۳۹۸

قیمت : ۳۹۰۰۰ تومان

 

دانلود فصل چهارم پایان نامه

 

منابع

 1. بازرگان، عباس (۱۳۹۸)، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهای متداول در علوم رفتاری، چاپ دهم، تهران، نشر دیدار.
 2. خواستار، حمزه. (۱۳۸۸). “ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه‌های پژوهشی“، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، شماره ۵۸، صفحه ۱۶۱-۱۷۴.
 3. دلاور، علی (۱۳۹۶)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ هفدهم، انتشارات رشد.
 4. ذکایی، محمد سعید (۱۳۸۷)، “چالش‌های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران“، فصلنامه رسانه، صفحه ۱۱-۲۲.
 5. فلیک، اووه (۱۳۹۱)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، چاپ پنجم، تهران،نشر نی.
 6. ویمر، راجر و دومینیک، جوزف (۱۳۹۲)، تحقیق در رسانه‌های جمعی، ترجمه دکتر کاووس سید امامی،چاپ چهارم، تهران، انتشارات سروش.
 1. Collis, J., & Hussey, R. (2003), Business Research: A Practical Guide for Undergraduate and Postgraduate Students, Palgrave Macmillan.
 2. Hopf, C. (2004), “Qualitative Interviews: An Overview”. In U. Flick, E. von Kardorff, & I. Steinke, A Companion to QUALITATIVE RESEARCH, Sage Publications.
 3. Kirk, Jerome, and Marc L. Miller. (1986). Reliability and validity in qualitative research. Sage Publications
 4. Miles, MB. & Huberman, AM. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 5. Trochim, W. M. (2001). the research methods knowledge base, Cornell University.

 

برای نگارش فصل سوم پایان نامه گرایش مدیریت با شماره ۰۹۳۵۶۳۹۷۹۴۲ از طریق واتساپ تماس حاصل فرمایید

۵/۵ - (۲۷ امتیاز)

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی نقش توسعه گردشگری شهری در توسعه اجتماعی،اقتصادی

دانلود پایان نامه بررسی نقش توسعه گردشگری شهری در توسعه اجتماعی،اقتصادی

چکیده:امروزه صنعت توسعه گردشگری شهری در جهان توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *