خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه ارائه مدلی برای قیمت گذاری منصفانه در خدمات بانکی

دانلود پایان نامه ارائه مدلی برای قیمت گذاری منصفانه در خدمات بانکی

نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۳۰۴ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۱| قیمت : ۲۵۰۰۰تومان

چکیده:در دنیای امروز ارایه خدمات با كيفيت بالا یك ضرورت براي سازمان هاي خدماتي، به خصوص بانكها مي­باشد. ارایه خدمات با كيفيت بالا براي بقا و سودآوري سازمان ضروري است. نياز به درك و اندازه گيري كيفيت خدمات با توجه به مزایایي كه ارایه خدمات با كيفيت بالا همچون حفظ مشتري، وفاداري مشتري، جذب مشتریان جدید و غيره براي سازمان دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در دنیای امروز ارائه خدمات با كيفيت بالا یك ضرورت براي سازمان هاي خدماتي، به خصوص بانكها مي­باشد. ارایه خدمات با كيفيت بالا براي بقا و سودآوري سازمان ضروري است.هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی برای قیمت گذاری منصفانه در خدمات بانکی می­باشد. نمونه تحقیق شامل ۱۷ بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال­های ۱۳۸۴تا۱۳۹۴ می­باشد. اهرم مالي بانک(تعهداتبان),سودآوری،نقدینگی،درصد مالکیت سهامدارن،پاداش و هزینه های جبران به عنوان متغیر مستقل و ارزش گذاری منصفانه قیمت خدمات بانگی وابسته می­باشند. برای آزمون تمام فرضیه­های این تحقیق از رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که رابطه بین . اهرم مالي بانک , سودآوری،نقدینگی،درصد مالکیت سهامدارن،پاداش و هزینه های جبران معنادار می­باشند.

۱-۱ مقدمه

مسائل قیمت گذاری برای شرکت‌ها به دو دلیل کلیدی اهمیت دارد: اثرات آن را بر روی رضایت مشتری و اثر آن بر سودآوری. در حال حاضر تمایل مشتریان بانک‌ها برای تغییر بانک و ارایه دهندگان خدمات زیاد شده است. در این شرایط بانک‌ها نیاز دارند که به تعیین قیمت محصولات و خدمات بپردازند. تجزیه و تحلیل­ها نشان می‌دهد که قیمت محصولات بانک نقش محوری در تغییر نمودن مشتریان بانک‌ها بازی می‌کند. در بررسی‌های اخیر، تقریبا نیمی از پاسخ دهندگان از هزینه‌ها و تا حدی نیز نرخ بهره اظهار نارضایتی نموده و از آن به عنوان یک عامل در تصمیم خود برای تغییر بانک یاد نموده‌اند. وجود موسسات مالی مختلف و همچنین ظهور موسسات غیر بانکی باعث تشدید رقابت شده است لذا با توجه به این وضعیت، سیاست‌های قیمت گذاری ممکن است مزایای رقابتی کوتاه مدت و بلند مدت با تقویت سودآوری و رضایت مشتری ایجاد کند.همچنین قیمت گذاری خدمات بانکداری خرد برای کل اقتصاد اهمیت دارد قیمت به عنوان یک سیگنال در بازار محسوب شده و حاوی اطلاعات زیادی است و بر عرضه و تقاضای خدمات بانکداری خرد تاثیر می‌گذارد. بنابراین قیمت بر پس انداز، انباشت ثروت و کارآمد بازار مالی تاثیر گذاشته و همچنین اثرات توزیعی هم دارد. در ‌‌نهایت، سیاست‌های قیمت گذاری بانک‌ها برای محصولات مالی به طور فزاینده‌ای توسط قانون گذاران مورد بررسی قرار گرفته و موضوعی برای بررسی و نقد عمومی تبدیل شده است.منصفانه بودن قيمت يكي از مسائل اساسيِ مبحث قيمتگذاري است و محققان بسياري علاقه مندند در اين حوزه از بازاريابي و قيمت گذاري تحقيق كنند. همچنين مديران نيز به اين موضوع تمايل دارند؛ چون در مواقع افزايش قيمت، ادراك منصفانه بودن توسط مشتريان عامل بسيار مهمي در موفقيت افزايش قيمت است. تغيير قيمت و درك منصفانه بودن آن توسط مشتريان به دليل خريدهاي قبلي و ايجاد قيمتي مرجع در ذهن آنها، كار ساده اي نيست.محصولات مالی بانکداری خرد دارای برخی از ویژگی‌های خاص است که تاثیر قوی بر سیاست‌های قیمت گذاری دارند. در مورد خدمات خریداری شده توسط مشتریان، امکان ارزیابی خدمات ارایه شده از دید مشتری مشکل است لذا در مقایسه با کالا‌ها عدم قطعیت در مورد ارزیابی خدمات به عنوان یک مانع و مشکل اساسی مطرح است. به عبارتی دیگر سطح پایین منافع درک شده از خدمات مالی ارایه شده تمایل پرداخت را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، این واقعیت است که خرید بسیاری از محصولات مالی بر اساس اصل هدف هدایت می‌شود.در اين بخش در نظر داريم كه با بررسي اهداف، فروض، ضرورت ها و روش شناسي تحقيق چارچوب و ساختار كلي پژوهش حاضر را تبيين بنمایيم. تا بدين وسيله خوانندگان محترم با مطالعه اين فصل بتوانند با شالوده و اركان اصلي تحقيق آشنايي پيدا كرده و با ايده گرفتن از مطالب اين فصل، از آن ها جهت انجام پژوهش هاي كاربردي بعدي در حوزه هاي مشابه استفاده ببرند. موضوع مورد بررسی در این پایان نامه ارایه مدلی جهت قیمت گذاری منصفانه در خدمات بانکی در کشور می باشد تا بتوان تحلیلی از واقعیت های موجود ارائه کرد و بتوان از نتایج بدست آمده به منظور برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها استفاده کرد.

۱-۲ مساله اصلی تحقیق

قیمت یکی از مهمترین ارکان بازاریابی می­باشد و مشتریان معمولا از قیمت به عنوان ابزاری برای شکل دهی به انتظارتشان در تصمیمات خرید استفاده می­نمایند. قیمت مبلغی است که مشتري حاضر است براي به دست آوردن محصولی داراي ارزش پرداخت کند. تصمیمات مرتبط با قیمت، به عنوان ساز و کاری به شمار می روند که ارزش را برای مشتریان تعیین می­نماید و نقش مهمی در ایجاد تصویر از سازمان دارد. تاكید بر استراتژی­های قیمت گذاری، به دلايل مختلف، اهمیت بسیار زيادی در كسب و كار دارد (پوه و همکاران،[۱] ۲۰۱۱).در عملیات بانکی، قیمت به صورت نرخ­هاي بهره و هزینه اجراي عملیات کارمزد تجلی پیدا می­کند. هنگامی که مشتري خدمات بانکی را خریداري می­کند، از چیزي ارزشمند (پول) میگذرد تا چیزي ارزشمند (مزایاي استفاده از خدمات بانکی) به دست آورد. در قیمت گذاري مؤثر و مشتري گرا، گام اول درك این نکته است که مشتریان چه ارزشی براي مزایای (واقعی و ادراکی) که از خدمات بانکی دریافت میکنند قائل اند. در گام دوم قیمت باید طوري تعیین شود که با این ارزش مطابقت داشته باشد (خیری و احمدی، ۱۳۹۳). به عبارتی دیگر مفهوم قیمت در صنعت بانکداری از نظر عملیاتی شامل بهايی است كه مشتريان بابت دريافت خدمات می­پردازند. اين خدمات در صنعت بانکداری ايران شامل فعالیت هايی از جمله هزينه صدور چک برگشتی، صدور دسته چک، صدور چک بین بانکی، ارسال چک شهرستان، صدور ضمانتنامه، صدور كارت اعتباری و…می باشد. بانک هابه عنوان يک نهاد مالی بیش از پیش به مسائلی چون سودآوری، هزينه ها، سرمايه و قیمت گذاری محصولات و خدمات خود توجه دارند در شرايط فعلی، قیمت گذاری در حال تبديل شدن به يک عامل مهم برای بانک و مشتريان است. بديهی است در اين راستا، سیاست های قیمت گذاری بايد به نحوی باشد كه انتظارات مشتريان را در فضای رقابتی امروز محقق كرده و يا ازآن ها فراتر رودو جذابیتی رقابتی را برای سازمان خلق نمايد، كه منجر به رضايت مشتريان و در نهايت وفاداری آنان گردد (نظری و بحری نژاد، ۱۳۹۱).

قیمت گذاری منصفانه در خدمات بانکی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه ارائه مدلی برای قیمت گذاری منصفانه در خدمات بانکی

فهرست مطالب صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ مساله اصلی تحقیق ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۴ سوالات تحقیق ۷
۱-۵ اهداف تحقيق ۸
۱-۵-۱هدف اصلی: ۸
۱-۵-۲ اهداف فرعی: ۸
۱-۶ روش پژوهش ۸
۱-۶-۱ روش گردآوری اطلاعات ۹
۱-۶-۲ جامعه آماری تحقیق ۱۰
۱-۶-۳ روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها ۱۰
۱-۷ متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق ۱۰
۱-۸ تعاریف واژگان تحقیق ۱۰
۱-۹ خلاصه فصل ۱۲

فصل دوم ادبیات نظری تحقیق و مروری بر مطالعات پیشین

۲-۱ مقدمه ۱۴
۲-۲ نظام بانکداری در ایران ۱۵
۲-۲-۱ تاريخچه بانک ها ۱۵
۲-۲-۱-۱ بانکداری ایران قبل از انقلاب اسلامی ۱۵
۲-۲-۱-۲ بانکداری ایران پس از انقلاب اسلامی ایران ۱۷
۲-۳ روش های جذب سپرده توسط سیستم بانکی ۱۹
۲-۴ نظام بانکی ۲۰
۲-۴-۱ مزایای نظام بانکی در تجهیز و تخصیص منابع ۲۱
۲-۴-۱-۱ افزایش پسانداز ۲۱
۲-۴-۱-۲ کاهش هزینه ۲۱
۲-۴-۱-۳ بلندمدت شدن اعتبار ۲۲
۲-۴-۱-۴ بزرگشدن اعتبارها ۲۲
۲-۴-۲ خدمات بانکی در اقتصاد ۲۲
۲-۴-۲-۱ خلق پول ۲۲
۲-۴-۲-۲ ایجاد بازار فروش برای پساندازهای واحدهای اقتصادی ۲۳
۲-۴-۲-۳ پیشنهاد ابزارهای پرداخت برای خرید کالا و خدمات ۲۳
۲-۴-۲-۴ عرضه خدمات مالی بینالمللی ۲۳
۲-۴-۲-۵ ارائه خدمات مربوط به سرمایهگذاری ۲۴
۲-۵ ابعاد رضایت از قیمت توسط مشتری ۲۴
۲-۵-۱ شفافیت قیمت ۲۷
۲-۵-۲ اطمینان به قیمت ۲۸
۲-۵-۳ کیفیت قیمت ۲۹
۲-۵-۴ اعتماد به قیمت ۳۰
۲-۵-۵ قیمت نسبی ۳۱
۲-۵-۶ منصفانه بودن قیمت ۳۲
۲-۶ قیمتگذاری ۳۳
۲-۶-۱ قیمت گذاری منصفانه ۳۵
۲-۶-۲ اهداف قیمت گذاری ۳۷
۲-۶-۳ ابعاد رضایتمندی مشتریان از قيمت ۳۹
۲-۶-۳ قیمت گذاری در صنعت بانکداری ۴۵
۲-۷ مروری بر تحقیقات پیشین ۴۵
۲-۷-۱ تحقیقات خارجی ۴۵
۲-۷-۲ تحقیقات داخلی ۴۸
۲-۸ خلاصه فصل ۵۳

فصل سوم روش‌ تحقیق

۳-۱ مقدمه ۵۵
۳-۲ روش تحقیق ۵۵
۳-۵- جامعه و نمونه آماری تحقیق ۵۶
۳-۶ معرفی مدل تحقیق ۵۶
۳-۱۰ قلمرو تحقیق ۶۲
۳-۱۰-۱ قلمرو موضوعی ۶۲
۳-۱۰-۲ قلمرو مکانی ۶۲
۳-۱۰-۳ قلمرو زمانی ۶۲
۳-۳ روش و ابزار گردآوری داده‌ها ۶۲
۳-۴ روش تجزیه و تحلیل دادهها ۶۳
۳-۵-۱ آزمون های ریشه واحد پنلی ۶۳
۳-۵-۲ آزمون هاي هم انباشتگي پنلي ۶۴
۳-۵-۳ الگوهای مبتنی بر دادههای پنل ۶۸
۳-۵-۴- آزمون‌های تشخیص مدل‌ داده های پنلی ۷۰
۳-۵-۴-۱ آزمون لیمر یا آزمون F 70
۳-۵-۴-۲ آزمون هاسمن (گزینش میان مدل اثرات ثابت یا مدل اثرات تصادفی) ۷۱
۳-۵-۵ مدل های تلفیقی یا Pooled 73
۳-۵-۶ تخمین مدل به صورت داده های پنلی (اثرات ثابت و تصادفی) ۷۳
۳-۵-۶-۱ مدل اثر ثابت ۷۵
۳-۵-۶-۲ مدل با اثرات تصادفی ۷۷
۳-۵ خلاصه فصل ۷۷

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه ۷۹
۴-۲ آمارهای توصیفی ۷۹
۴-۳ تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات ۸۲
۴-۴- تصریح مدل و بررسی فرضیه ۸۴
۴-۴-۱- نتایج حاصل از آزمونF یا لیمر ۸۵
۴-۴-۲- آزمون انتخاب اثرات ثابت يا اثرات تصادفي ۸۵
۴-۴-۳- تخمین الگو به تفکیک متغیرهای به کار رفته در مدل و تفسیر آن ها ۸۶
۴-۴- خلاصه فصل ۹۰

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه ۹۲
۵-۲- خلاصه تحقیق و نتیجه گیری ۹۲
۵-۳- پیشنهادات تحقیق ۹۵
۵-۴پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ۹۶
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۹۷
۵- ۶خلاصه فصل ۹۸
منابع ۹۹

 

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۰۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۶

قیمت : ۲۵۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

مطالب پیشنهادی

انتخات موضوع تحقیق

انتخات موضوع تحقیق

انتخاب موضوع تحقیق اولین مرحله در تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی است. معمولاً از …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

44 + = 52