دانلود پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””] نوع فایل : ورد (doc) | حجم فایل ۴۱۸کیلوبایت(zip) | تعداد صفحات : ۸۳| قیمت : ۱۰۰۰۰تومان[/box]

چکیده:بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه های گرفته شده به دست می آید که میتوان برای توسعه ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش ها و خدمات رسانی بیشتر استفاده کرد . با وجود پیشرفت همه جانبه ی این بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محصولات بیمه ی عمر که نیاز مبرم زندگی امروز است، در سبد مصرفی خانواده های ایرانی جایگاه مطمئنی به دست نیاورده است.پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بیمه ی عمر را بررسی میکند و مطالعه ای میدانی است که جامعه ی آماری آن شهرستان رشت است. در این راستا، با توجه به جدول مورگان و نمونه گیری داده های پرسشنامه طراحی شده توسط نویسنده جمع آوری و از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید . یافته های پژوهش نشان می دهد که فرضیه ها تایید شد به این معنی که عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر تاثیر گذار می باشد نیز تایید گردید.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران ارائه شده است.

۱-۱) مقدمه

امروزه بیمه به عنوان یکی از مظاهر پیشرفت به شمار می رود و در بسیاری از کشورهای دنیا در زندگی افراد تاثیر گذار است . مردم از بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری ، غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده ، پیری و کهولت سود می برند لذا سهمی قابل توجه از درآمد خود را به آن اختصاص می دهند . حجم گسترده ی سرمانه ی شرکت های بیمه به وی‍‍ژ ه شرکت های بیمه ی عمر در جهان، این شرکت ها را که از اجزای بارازهای مالی جهانی هستند ، به انجام فعالیت های بازرگانی و اقتصادی واداشته است . این شرکت ها بخشی از سود به دست آمده را به بیمه گذاران داده و نیزریال برای افزایش تقاضا و بازاریابی و عرضه ی محصولات بهتر به صورت گسترده ای فعالیت می کنند.از جمله روشهایی که انسان هوشمند برای رویارویی با خطرها و تامین شرایط اقتصادی – اجتماعی و روانی خود فراهم آورده پدیده « بیمه » است ؛ زیرا بیمه ، ابزاری است که علاوه برای جبران زیان های اقتصادی ناشی از حوادث ، تامین آینده ، ارتقای سطح زندگی افراد و ایجاد بستری مطمئن برای رشد و توسعه اقتصادی موجب آرامش خاطر اعضای جامعه می شود که این موضوع به نوبه خود ، موجب پویایی حیات اجتماعی ، رشد و شکوفایی استعدادها و افزایش کارایی و بهره وری در جامعه می شود خانواده ، هنگامی که منبع اصلی در آمدش در اثر خطراتی از قبیل مرگ زودرس ، از کارافتادگی ، بیکاری و یا فرا رسیدن ایام پیری و بازنشستگی از بین می رود ؛ در صورتی که منابع دیگری برای جایگزینی نداشته باشد دروضع بسیار بدی قرار می گیرد در چنین شرایطی با مکانیسم بیمه های زندگی می توان با چنین پیامدهای سوئی مقابله کرد .در دو دهه گذشته ، حدود ۶۰ در صد از حق بیمه های جمع آوری شده در صنعت بیمه جهان به بیمه عمر اختصاص داشته است درحالی که در کشور ایران با گذشت سال ها از آغاز فعالیت ، رشد چندانی در این صنعت مشاهده نشده است و سهم بیمه عمر در اقتصاد ایران حدود ۶ در صد کل  حق بیمه ها در صنعت بیمه است ( سیگما[۱]، ۲۰۰۸ ) .صنعت بیمه با فرض ریسک گریز بودن افراد توسعه پیدا کرد . پس چرا بیشتر مردم خود را در برابر حوادث بیمه نمی کنند ؟ شاید جواب این باشد که این افراد احتمال وقوع حوادث را برای خود کم می دانند و معتقدند که هرگز دچار حادثه نمی شوند ( چاو[۲] ،۲۰۰۰ ) .

۱-۲) بیان مسئله

انسان‌ از آغاز پیدایش‌ جوامع‌ انسانی‌، در جستجوی‌ غریزی‌ به‌ دنبال‌ تأمین های‌ جسمی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ وسیاسی‌ بوده‌ است‌. باتوجه‌ به‌ همین‌ نیاز بوده‌ که‌ شرکتهای‌ بیمه‌ با ارائه‌ طرح های‌ متفاوت‌ و ابتکاری‌ متناسب‌ با نیازهای‌جوامع‌ انسانی‌ درپی‌ تأمین‌ و تسهیل‌ این‌ غریزه‌ ثبات‌ مالی‌ و اقتصادی‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شیرازه‌اقتصاد خانواده‌ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفی‌ و یا حادثه‌ دیده‌ بتوانند از مزایای‌ این‌ تأمین‌ اقتصادی‌بهره‌مند شوند. نیازهای‌ خانواده‌ در اغلب‌ جوامع‌ بشری‌ با هر درجه‌ای‌ از پیشرفت‌ و تکامل‌ را می‌توان‌ به‌ شرح‌ زیرطبقه‌بندی‌ کرد:
تأمین‌ درآمدی‌ معین‌ و مشخص‌ برای ‌افراد یک‌ خانواده‌ پس‌ از فوت‌ نان‌آور خانواده‌                            
تأمین‌ درآمدی‌ معین‌ و مشخص‌ برای‌ ایام‌ از کارافتادگی‌، پیری‌ و بازنشستگی‌.
بیمه‌های‌ اشخاص‌ (عمر، حادثه‌، درمانی‌) یکی‌ از شاخص های‌ شناخته‌ شده‌ برای‌ سنجش‌ میزان‌ تأمین‌ و رفاه‌ مردم‌ کشورهاست‌ و کشورهایی‌ که‌ افراد آن‌ به‌ فراخور نیاز خود از این‌ تأمین‌ برخوردارند، با اطمینان‌ و اعتماد بیشتری‌در برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ و گسترش‌ جامعه‌ خویش‌ مشارکت‌ می‌نمایند.
بیمه‌های‌ عمر در مراحل‌ بدوی‌ خود برپایه‌ اصول‌ علمی‌ و فنی‌ در رابطه‌ با جدول های‌ حق‌ بیمه‌ و نحوه‌ انتخاب ‌مخاطرات‌ پایه‌گذاری‌ نشده‌ بود و در واقع‌ پیدایش‌ جدول‌ مرگ‌ و میر نقطه‌ عطفی‌ در تاریخچه‌ بیمه‌ عمر محسوب‌ می‌شود و به‌ همین‌ دلیل‌ امروزه‌ بیمه‌گران‌ در زمان‌ گزینش‌ بیمه‌گذاران‌ عوامل‌ زیر را برای‌ قبول‌ یا رد یک‌ پیشنهاد وتعیین‌ حق‌ بیمه‌ مناسب‌ وضعیت‌ سنی‌ و سلامت‌ بیمه‌گذار در نظر می‌گیرند.بیمه عمر با توجه به ویژگی های خاص آن می تواند در فعال نمودن بازار سرمایه نقش اساسی ایفاء نماید . ذخایر ریاضی تجمیع شده در شرکتهای بیمه عمر می توانند باعث فعالیتهای اقتصادی سودآور گردند . از آنجا که در بیمه عمر معمولاً فاصله زمانی قابل توجهی بین زمان دریافت حق بیمه توسط شرکتهای بیمه عمر و زمان پرداخت خسارت وجود دارد، ذخایر ریاضی قابل ملاحظه ای در رابطه با هر قرارداد تشکیل می‎شود که شرکت بیمه با استفاده بهینه از آنها می تواند بازار سرمایه را فعال نموده و نقش جدیدتری در فعالیتهای سرمایه گذاری داشته باشد که به نوبه خود باعث افزایش اشتغال و رشد اقتصادی است . تأثیر رشد بیمه‎های عمر در اقتصاد به حدی است که بسیاری از تحقیقات کاربردی به یک رابطه یک به یک بین آن و توسعه و رشد اقتصادی با ضرایب معناداری بالا دست یافته اند.‍(مهدوی، ۱۳۸۸)با وجود کار های بسیار با اهمیت انجام گرفته این صنعت در کشور ما مانند اکثر کشور های در حال توسعه ناشناخته باقی مانده و نقش آن در اقتصاد کشور و زندگی خانواده ها ناچیز می باشد با مقایسه ی آمار مربوط به میزان حق بیمه های عمر در کشور های مختلف جهان با ایران ، به نهایت عقب ماندگی آن در کشور پی خواهیم برد . این امر در مورد اکثر کشور های در حال توسعه صدق می کند . کمیته امور نامرئی و مالی مربوط به تجارت در هشتمین جلسه خود در دسامبر ۱۹۸۲ ، با صدور قطعنامه ای درباره « بیمه عمر در کشور های در حال توسعه » از دفتر « کنفرانس سازمان ملل درباره رشد و تجارت » (UNCTAD) خواسته است تا تحقیقاتی را در رابطه با جنبه های مختلف مالی موضوع انجام دهد و همچنین اقداماتی را که کشورهای در حال توسع عضو یونکتاد باید در قالب رقابت بودن بیمه عمر در مقایسه با سایر سپرده ها انجام دهند توصیه نموده است (کریم آبادی، ۱۳۶۶)یکی از شاخص های توسعه یافتگی صنعت بیمه در دنیا ، سهم فعالیت های بیمه های عمر از بازار بیمه است . سهم بیمه عمر در بازار بیمه در ایران ، به دلیل سطح بالای تورم ، پایین بودن درآمد سرانه و فعالیت کم موسسات ، در سال های گذشته هیچ گاه حدود ۱۰% نبوده است . حرکت صنعت بیمه بر اساس این روند ، سهمی حدود ۱۰ % از کل حق بیمه های بازار را تا سال ۱۳۹۲ رقم خواهد زد و با فرضی خوشبینانه تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۵۵ خواهد رسید .( بیمه مرکزی ج.ا.ا ۱۳۸۸).

 بیمه عمر در ایران

فهرست مطالب دانلود پایان نامه ارزیابی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر میزان تمایل افراد برای تقاضای بیمه عمر در ایران

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه. ۲

۱-۲) بیان مسئله. ۳

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۴) اهداف تحقیق.. ۵

۱-۴-۱) اهداف اصلی تحقیق.. ۵

۱-۴-۲) اهداف فرعی تحقیق.. ۵

۱-۵) چارچوب نظری ۵

۱-۶) پرسش های تحقیق ۶

۱-۶-۱) پرسش های اصلی تحقیق ۶

۱-۶-۲) پرسش های فرعی تحقیق ۷

۱-۷) فرضیه های تحقیق ۷

۱-۷-۱) فرضیه های اصلی تحقیق ۷

۱-۷-۲) فرضیه های فرعی تحقیق ۷

۱-۸) تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های تحقیق ۸

۱-۸-۱) سطح درآمد و بیمه عمر. ۸

۱-۸-۲) مقایسه بیمه عمر و دیگر روش های سرمایه گذاری ۸

۱-۸-۳ ) ترویج  و شناساندن بیمه عمر در کنار حمایت های دولت ۹

۱-۹) قلمرو تحقیق ۱۱

۱-۹-۱) قلمرو موضوعی.. ۱۱

۱-۹-۲) قلمرو مکانی.. ۱۱

۱-۹-۳) قلمرو زمانی..۱۱

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : مبانی نظری

۲) مقدمه. ۱۳

۲-۱-۱) تعریف بیمه. ۱۵

۲-۱-۲) ریشه لغوی بیمه ۱۹

۲-۱-۳) انواع بیمه ۲۰

۲-۱-۴) مفهوم بیمه عمر. ۲۰

۲-۱-۵)  تاریخچه بیمه عمر. ۲۱

۲-۱-۶) تاریخچه ای از صنعت بیمه در ایران و جهان ۲۳

۲-۱-۷) تاریخچه بیمه های بازرگانی در ایران ۲۶

۲-۱-۸) نگاهی به تاریخچه بیمه عمر در ایران. ۲۷

۲-۱-۹) عوامل موثر بر بیمه عمر ۲۷

۲-۱-۱۰) موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر در ایران   ۲۸

۲-۱-۱۰-۱) عوامل اقتصادی : ۲۸

۲-۱-۱۰-۲) عوامل ساختاری   ۲۸

۲-۱-۱۰-۳)  عوامل اجتماعی   ۲۹

۲-۱-۱۰-۴) عوامل فرهنگی    ۲۹

۲-۱-۱۱) جایگاه بیمه عمر در اقتصاد کشور   ۲۹

۲-۱-۱۲) تحلیل تاثیر تورم و تقاضای بیمه عمر   ۳۰

۲-۱-۱۲-۱) راهکارهای متداول خنثی سازی اثر تورم در بیمه نامه های عمر: ۳۰

۲-۱-۱۳)  تحلیل تاثیر بار تکفل و تقاضای بیمه عمر   ۳۳

۲-۱-۱۴)  تحلیل تاثیر سطح درآمد و بیمه عمر   ۳۴

۲-۱-۱۵) تحلیلی بر تاثیر دیگر روش های سرمایه گذاری و تقاضای بیمه عمر ۳۶

۲-۱-۱۶) فعالیت های ترویجی بیمه عمر.۳۸

بخش دوم : پیشینه تحقیق

۲-۲-۱) تحقیقات داخلی ۴۱

۲-۲-۲) تحقیقات خارجی..۴۴

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه. ۴۸

۳-۲) فرآیند اجرای تحقیق.. ۴۸

۳-۳) روش تحقیق.. ۴۹

۳-۴) جامعه ی آماری.. ۴۹

۳-۵) حجم نمونه و برآورد آن. ۵۰

۳-۶) روش گرد آوری اطلاعات… ۵۰

۳-۷) ابزار اندازه گیری.. ۵۱

۳-۷-۱) پرسشنامه جهت اندازه گیری عوامل اقتصادی و اجتماعی (متغیر مستقل) ۵۱

۳-۷-۲) پرسشنامه جهت اندازه گیری تمایل برای تقاضای بیمه عمر (متغیر وابسته) ۵۱

۳-۸ تعیین روایی پرسشنامه. ۵۲

۳-۹) اعتبار و پایایی (اعتبار پذیری) پرسشنامه. ۵۲

۳-۷ ) روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات۵۳

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

۴-۱) مقدمه. ۵۶

۴-۲) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: ۵۶

۴-۳) توصیف متغیرهای تحقیق   ۵۹

۴-۴) آزمون فرضیات تحقیق: ۶۶

۴-۴-۱) فرضیه های اصلی ۶۶

۴-۴-۲) فرضیه های فرعی۶۷

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱ ) مقدمه. ۷۱

۵-۲) نتایج آمار توصیفی.. ۷۱

۵-۳) نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش… ۷۲

۵-۴) پیشنهادات مبتنی بر نتیجه آزمون فرضیات پژوهش ۷۴

۵-۵ ) پیشنهادات برای محققین آتی ۷۵

۵-۶) محدودیتهای تحقیق.. ۷۵

منابع  و ماخذ ۷۷

ضمائم ۸۱

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۸۳

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۰۰۰۰تومان[/box]

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب
بيمه عمر در ایران

جدول محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *