دانلود پایان نامه بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۱۵۳کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۵| قیمت : ۱۶۰۰۰تومان

مقدمه:در عصری که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژی رشد شتابانی دارد، آموزش منابع انسانی نمی‌تواند نسبت به این تحولات بی‌تفاوت بماند. نگاه عمیق‌تر به رسالت تعلیم و تربیت زمانی آشکار می شود که انسان موجودی است که دارای ابعاد گوناگون و پر از استعدادهای ارزشمند و زمانی استعدادهای آن محقق و شکوفا می‌شود که همه ابعاد معنوی، جسمی مورد توجه قرار‌گیرد. واضح است که آموزش و پرورش می‌خواهد یادگیری و آموزش در زندگی انسان از ارزش معناداری برخوردار شود و فراتر از یادگیری، به بازسازی شخصیت و توانمندی های منابع انسانی بپردازد تا آموزش به فرهنگ توسعه انسانی تبدیل شود. برخی از صاحبنظران نقل می کنند که دانش بشری هر پنج سال یک بار دو برابر افزایش می یابد و این افزایش همه چیز را در حال تغییر و تحول قرار می دهد . پس چگونه می توان منابع انسانی یک سازمان را با این تغییر و تحولات آشنا نکرد؟ بدیهی است در صورت بی توجهی  به امر آموزش کارکنان، سرنوشت و بقای سازمان به خطر خواهد افتاد. به همین علت در کشورهای پیشرفته امروزی معمولا  نیروی انسانی حداقل هر سال یکبار به کلاس آموزش می روند. حیات سازمان تا حدود زیادی بستگی به مهارتها و آگاهیهای مختلف کارکنان دارد.( دولان، ۱۳۷۵ ) هر چه  این زمینه ها به موقع و بهتر باشد، قابلیت سازگاری سازمان با محیط متغیر نیز بیشتر می شود. لذا آموزش و توسعه منابع انسانی نه تنها در جهت ایجاد دانش و مهارت ویژه کارکنان نقش بسزایی دارد، بلکه باعث می شود که افراد در ارتقای سطح بهره وری و بهبود آن درسازمان سهیم،  و قادر شوند تا خود را با فشار های متغیر محیطی وفق دهند. از این رو بهبود بهره‌وری منابع انسانی سازمان، بستگی زیادی به کیفیت و شایستگی منابع انسانی آن سازمان دارد. برخی از سازمانها تشخیص داده اند که منابع انسانی دارایی شماره یک آنان هستند و این در محیطهای آموزشی مانند دانشگاه بیشتر نمود واقعی پیدا می کند.بنابراین، برای اطمینان از افزایش دانش، مهارتها و شایستگی که استمرار داشته و قابل استفاده باشند،کارکنان بایستی به اندازه کافی آمــوزش ببینند. از طرف دیگر اهداف سازمان ایجاب می کند مهارتها و قابلیتهایی که برای انجام وظایف محوله و ایفای نقش ها لازم است به تناسب نیاز و ضرورت باید تقویت گردد. لذا هر قدر نظام آموزشی بهتر و بیشتر بتواند تواناییهای بالقوه کارکنان را به فعل درآورد نه تنها، انسان در خود اعتبار و ارزش والاتری می بیند بلکه جامعه نیز بر او ارج بیشتری می نهد و این خود از هر جهت تقویت کننده روح و روان انسان است. هر سازمانی به افراد آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا ماموریت خود را به انجام برساند. اگر تواناییهای کارکنان موجود پاسخگوی این نیاز باشد آموزش ضرورت چندانی ندارد. اما اگر چنین نباشد، لازم است سطح مهارت، توانایی و انطباق پذیری آنان افزایش یابد. .( دولان، ۱۳۷۵)در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی ارائه شده است.

مسئله اصلی تحقیق:

بهره‌وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی انسانها و ساختن اجتماعی مرفه‌تر که هدفی ملی برای همه کشورهای جهان است، همواره مدنظر صاحبنظران می‌باشد و شاید بتوان گفت که رسالت اصلی علم مدیریت، دستیابی به بهره‌وری بیبشتر است و این امر همواره مورد توجه مدیران برای اداره و مهندسی مجدد سازمانها بوده است. با توجه به ضرورت این مفهوم (بهره‌وری) و دگرگونی‌های شگرفی که در علوم و فنون و تکنولوژی رخ داده، صاحبنظران مدیریت منابع انسانی را بر آن داشته تا با استفاده از فنون مختلف آموزش زمینه همسو کردن فعالیتهای انسان را با این پیشرفتها به منظور دستیابی به بهبود بهره‌وری فراهم آورند. حال با توجه به اهمیتی که موارد فوق در جوامع امروزی پیدا کردند، بر آن شدیم تا در این رساله به بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره‌وری بپردازیم. لذا مسئله اصلی تحقیق که تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره‌وری است مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تشریح و بیان موضوع

امروزه شاید در حدود دهها میلیون نفر نیروی کار در کشور جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشند که این جمعیت عظیم در بخشهای صنعتی ،دولتی و بازرگانی برای تامین نیازمندی های کل کشور به کارهای متنوع و مختلفی اشتغال داشته و در راه انجام وظایف و مسئولیتهای محوله مشغول کار و فعالیت هستند . بدیهی است که نمی توان ادعا نمود که کلیه افراد مذکور ذاتا دانش و آگاهی ، مهارتهای فنی و نوع رفتار لازم را برای انجام وظایف و  مسئولیتهای شغلی خود را دارا می باشند. بنابراین برای حداقل بالا بردن سطح کیفیت و یا کمیت کار خود احتیاج به آموزش دارند  از طرفی دیگر پیشرفتهای روز افزون در علوم و فنون ، تغییرات در مسیر تولیدات و خدمات سازمانها ، گسترش و یا محدود شدن اهداف کلی سازمان ،اهداف خود کفایی و سایر تغییرات و تحولات سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و غیره هم نیاز به آموزشهای جدیدی را محرز می سازد و لزوم توجه نیرو های بیشتری را در امر آموزش منابع انسانی توجیه می نماید.در واقع کوششهای اقتصادی انسان همیشه و همواره معطوف برآن بوده است که حداکثر نتیجه را از حداقل تلاشها و امکانات بدست آورد . این تمایل را می توان اشتیاق وصول به بهره وری افزونتر نام نهاد.جمیع اختراعات و ابداعات بشر از ابتدایی ترین ابزار کار در اعصار بدوی گرفته تا پیچیده ترین و بغرنج ترین تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی زمان حاضر متاثر از همین تمایل و اشتیاق می باشد . هر انسان عاقل و خرد مندی می خواهد بهترین کار را انجام دهد و بهترین بهره را حاصل کند در واقع آموزش منابع انسانی امروزه تاثیر بسیار زیادی بر بهبود بهره وری دارد. از این رو ما در این تحقیق سعی بر آن داریم تا تاثیر انواع فنون آموزش منابع انسانی بر بهبود بهره وری را در جامعه آماری مورد نظر بررسی کنیم.( ابطحی، ۱۳۸۰)

فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ۷
مسئله اصلی تحقیق ۸
تشریح و بیان موضوع ۸
ضرورت و اهمیت تحقیق ۹
پیشینه تحقیق ۱۰
فرضیه های تحقیق ۱۳
مدل مفهومی تحقیق ۱۳
اهداف تحقیق ۱۴
روش تحقیق ۱۴
روشهای گردآوری اطلاعات ۱۴
قلمرو زمانی تحقیق ۱۴
مکان تحقیق ۱۵
جامعه آماری ۱۵
نمونه آماری ۱۵
روشهای نمونه گیری ۱۵
روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۵
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح ۱۵

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

 

بخش اول ۱۸
مقدمه ۱۸
بهره وری چیست؟ ۱۹
تعاریف مختلف از بهره وری ۱۹
تاریخچه مفهوم بهره وری ۲۰
بهره وری کارکنان دانشی ۲۱
کاربرد معیارهای سنجش بهره‌وری کارکنان فکری ۲۳
تاثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری ۲۵
بهره وری به عنوان یک موضوع استراتژیک ۲۵
بهره وری: برنامه یا فرایند مدیریت ۲۶
ایجاد استراتژی اجرایی برای بهره وری ۲۶
چرخه بهره وری ۳۴
شاخصهای بهره وری کدامند و چه ویژگیهایی دارند؟ ۳۷
چه مشکلاتی در ارتباط با بهره وری وجود دارد؟ ۳۹
چه عواملی بر بهره وری موثرند؟ ۴۰
فرهنگ و بهره وری ۴۰
پارادوکس فناوری اطلاعات و بهره وری ۴۱
بهره¬وری در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۴۱

بخش دوم ۴۲
مقدمه ۴۳
اهمیت، لزوم و خواص آموزش منابع انسانی ۴۴
حلقه مفقوده ۴۵
فلسفه آموزش: سنتی ، مدرن ، پست مدرن ۴۷
مسئولیت مدیر توانمند در بهبود شرایط آموزشی ۴۸
رابطه «آموزش» و «افزایش بهره وری» در سازمان ها ۴۹
توسعه منابع انسانی ۴۹
آموزش؛ این جا- آن جا- همه جا ۵۰
همگام با توسعه جهانی ۵۰
انواع فنون آموزش: ۵۱
گروه اول: روشهایی که منظور از آنها دادن اطلاعات است ۵۱
گروه دوم : روشهای شبیه سازی ۵۲
گروه سوم: روشهای آموزش ضمن خدمت ۵۴
ارزشیابی آموزشی ۵۶
فرایند ارزشیابی آموزش ۵۶
دلایل ارزشیابی آموزش ۵۷
آیا راه حل مسئله، آموزش است؟ ۵۸
ستاده های مورداستفاده در ارزشیابی آموزشی ۵۸
رویکردهای ارزشیابی آموزش ۵۹
مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی ۶۰
دلایل استفاده از آموزش الکترونیکی ۶۱
دامنه آموزش الکترونیک ۶۱
دسته بندی ا نواع یادگیری ومزیت های آموزش الکترونیکی ۶۳
مزیت های آموزش الکترونیک ۶۴
چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد ۶۴
مدل مفهومی تحقیق۶۵

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه ۶۷
روش تحقیق ۶۷
متغیرهای تحقیق ۶۸
روشهای جمع‌آوری اطلاعات ۶۹
روایی و پایایی پرسشنامه ۶۹
جامعه و نمونه آماری ۷۱
قلمرو مکانی تحقیق ۷۱
قلمرو زمانی تحقیق ۷۱
نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه ۷۲
روشهای نمونه‌گیری ۷۲
روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات۷۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه ۷۶
آمار توصیفی: ۷۶
جنسیت ۷۶
سطح تحصیلات ۷۸ سن ۷۹
میزان سابقه کار ۸۰
آمار استنباطی: ۸۱
آزمون همبستگی ۸۲
T آزمون ۸۲
آزمون دو جمله‌ای ۸۴
آزمون تحلیل واریانس فریدمن۸۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ۸۹
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمونT 90
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون دو جمله‌ای ۹۰
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن ۹۱
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به مدل روابط متقابل بین انواع فنون آموزش و بهبود بهره وری ۹۱
ارائه پیشنهادات ۹۳
پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۹۳
منابع و مآخذ ۹۴
ضمائم ۹۸

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۰۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۱

قیمت : ۱۶۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

دانلود فصل چهارم پایان نامه(تحلیل رگرسیون) با spss ،(مدل معادلات ساختاری)با lisrel

داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *