خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسي تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني

دانلود پایان نامه بررسي تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۱۵۳کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۰۵| قیمت : ۱۰۰۰۰تومان

مقدمه:در عصري که به انفجار دانش و اطلاعات لقب گرفته و توسعه دانش و تکنولوژي رشد شتاباني دارد، آموزش منابع انساني نمي‌تواند نسبت به اين تحولات بي‌تفاوت بماند. نگاه عميق‌تر به رسالت تعليم و تربيت زماني آشكار مي شود که انسان موجودي است که داراي ابعاد گوناگون و پر از استعدادهاي ارزشمند و زماني استعدادهاي آن محقق و شکوفا مي‌شود که همه ابعاد معنوي، جسمي مورد توجه قرار‌گيرد. واضح است که آموزش و پرورش مي‌خواهد يادگيري و آموزش در زندگي انسان از ارزش معناداري برخوردار شود و فراتر از يادگيري، به بازسازي شخصيت و توانمندي هاي منابع انساني بپردازد تا آموزش به فرهنگ توسعه انساني تبديل شود. برخی از صاحبنظران نقل مي كنند كه دانش بشري هر پنج سال يك بار دو برابر افزايش مي يابد و اين افزايش همه چيز را در حال تغيير و تحول قرار مي دهد . پس چگونه مي توان منابع انساني يك سازمان را با اين تغيير و تحولات آشنا نكرد؟ بديهي است در صورت بي توجهي  به امر آموزش كاركنان، سرنوشت و بقاي سازمان به خطر خواهد افتاد. به همين علت در كشورهاي پيشرفته امروزي معمولا  نيروي انساني حداقل هر سال يكبار به كلاس آموزش مي روند. حيات سازمان تا حدود زيادي بستگي به مهارتها و آگاهيهاي مختلف كاركنان دارد.( دولان، ۱۳۷۵ ) هر چه  اين زمينه ها به موقع و بهتر باشد، قابليت سازگاري سازمان با محيط متغير نيز بيشتر مي شود. لذا آموزش و توسعه منابع انساني نه تنها در جهت ايجاد دانش و مهارت ويژه كاركنان نقش بسزايي دارد، بلكه باعث مي شود كه افراد در ارتقاي سطح بهره وري و بهبود آن درسازمان سهيم،  و قادر شوند تا خود را با فشار هاي متغير محيطي وفق دهند. از اين رو بهبود بهره‌وري منابع انساني سازمان، بستگي زيادي به كيفيت و شايستگي منابع انساني آن سازمان دارد. برخی از سازمانها تشخيص داده اند كه منابع انساني دارايي شماره يك آنان هستند و اين در محيطهاي آموزشي مانند دانشگاه بيشتر نمود واقعي پيدا مي كند.بنابراين، براي اطمينان از افزايش دانش، مهارتها و شايستگي كه استمرار داشته و قابل استفاده باشند،كاركنان بايستي به اندازه كافي آمــوزش ببينند. از طرف ديگر اهداف سازمان ايجاب مي كند مهارتها و قابليتهايي كه براي انجام وظايف محوله و ايفاي نقش ها لازم است به تناسب نياز و ضرورت بايد تقويت گردد. لذا هر قدر نظام آموزشي بهتر و بيشتر بتواند تواناييهاي بالقوه كاركنان را به فعل درآورد نه تنها، انسان در خود اعتبار و ارزش والاتري مي بيند بلكه جامعه نيز بر او ارج بيشتري مي نهد و اين خود از هر جهت تقويت كننده روح و روان انسان است. هر سازماني به افراد آموزش ديده و با تجربه نياز دارد تا ماموريت خود را به انجام برساند. اگر تواناييهاي كاركنان موجود پاسخگوي اين نياز باشد آموزش ضرورت چنداني ندارد. اما اگر چنين نباشد، لازم است سطح مهارت، توانايي و انطباق پذيري آنان افزايش يابد. .( دولان، ۱۳۷۵)در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسي تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني ارائه شده است.

مسئله اصلی تحقيق:

بهره‌وري مفهومي است جامع و كلي كه افزايش آن به عنوان يك ضرورت، جهت ارتقاي سطح زندگي انسانها و ساختن اجتماعي مرفه‌تر كه هدفي ملي براي همه كشورهاي جهان است، همواره مدنظر صاحبنظران مي‌باشد و شايد بتوان گفت كه رسالت اصلي علم مديريت، دستيابي به بهره‌وري بيبشتر است و اين امر همواره مورد توجه مديران براي اداره و مهندسي مجدد سازمانها بوده است. با توجه به ضرورت اين مفهوم (بهره‌وري) و دگرگوني‌هاي شگرفي كه در علوم و فنون و تكنولوژي رخ داده، صاحبنظران مديريت منابع انساني را بر آن داشته تا با استفاده از فنون مختلف آموزش زمينه همسو كردن فعاليتهاي انسان را با اين پيشرفتها به منظور دستيابي به بهبود بهره‌وري فراهم آورند. حال با توجه به اهميتي كه موارد فوق در جوامع امروزي پيدا كردند، بر آن شديم تا در اين رساله به بررسي تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره‌وري بپردازيم. لذا مسئله اصلي تحقيق كه تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره‌وري است مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

تشريح و بيان موضوع

امروزه شايد در حدود دهها ميليون نفر نيروي كار در كشور جمهوري اسلامي ايران وجود داشته باشند كه اين جمعيت عظيم در بخشهاي صنعتي ،دولتي و بازرگاني براي تامين نيازمندي هاي كل كشور به كارهاي متنوع و مختلفي اشتغال داشته و در راه انجام وظايف و مسئوليتهاي محوله مشغول كار و فعاليت هستند . بديهي است كه نمي توان ادعا نمود كه كليه افراد مذكور ذاتا دانش و آگاهي ، مهارتهاي فني و نوع رفتار لازم را براي انجام وظايف و  مسئوليتهاي شغلي خود را دارا می باشند. بنابراین برای حداقل بالا بردن سطح كيفيت و يا كميت كار خود احتياج به آموزش دارند  از طرفي ديگر پيشرفتهاي روز افزون در علوم و فنون ، تغييرات در مسير توليدات و خدمات سازمانها ، گسترش و يا محدود شدن اهداف كلي سازمان ،اهداف خود كفايي و ساير تغييرات و تحولات سياسي ،اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و غيره هم نياز به آموزشهاي جديدي را محرز مي سازد و لزوم توجه نيرو هاي بيشتري را در امر آموزش منابع انساني توجيه مي نمايد.در واقع كوششهاي اقتصادي انسان هميشه و همواره معطوف برآن بوده است كه حداكثر نتيجه را از حداقل تلاشها و امكانات بدست آورد . اين تمايل را مي توان اشتياق وصول به بهره وري افزونتر نام نهاد.جميع اختراعات و ابداعات بشر از ابتدايي ترين ابزار كار در اعصار بدوي گرفته تا پيچيده ترين و بغرنج ترين تجهيزات مكانيكي و الكترونيكي زمان حاضر متاثر از همين تمايل و اشتياق مي باشد . هر انسان عاقل و خرد مندي مي خواهد بهترين كار را انجام دهد و بهترين بهره را حاصل كند در واقع آموزش منابع انساني امروزه تاثير بسيار زيادي بر بهبود بهره وري دارد. از اين رو ما در اين تحقيق سعي بر آن داريم تا تاثير انواع فنون آموزش منابع انساني بر بهبود بهره وري را در جامعه آماري مورد نظر بررسي كنيم.( ابطحی، ۱۳۸۰)

فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسي تاثير انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وري منابع انساني

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه ۷
مسئله اصلي تحقيق ۸
تشريح و بيان موضوع ۸
ضرورت و اهميت تحقيق ۹
پيشينه تحقيق ۱۰
فرضيه هاي تحقيق ۱۳
مدل مفهومي تحقيق ۱۳
اهداف تحقيق ۱۴
روش تحقيق ۱۴
روشهاي گردآوري اطلاعات ۱۴
قلمرو زماني تحقيق ۱۴
مكان تحقيق ۱۵
جامعه آماري ۱۵
نمونه آماري ۱۵
روشهاي نمونه گيري ۱۵
روشهاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات ۱۵
تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح ۱۵

 

فصل دوم: ادبيات تحقيق

 

بخش اول ۱۸
مقدمه ۱۸
بهره وري چيست؟ ۱۹
تعاريف مختلف از بهره وري ۱۹
تاريخچه مفهوم بهره وري ۲۰
بهره وري كاركنان دانشي ۲۱
کاربرد معیارهای سنجش بهره‌وری کارکنان فکری ۲۳
تاثير متقابل بهره وري و كيفيت زندگي كاري ۲۵
بهره وري به عنوان يك موضوع استراتژيك ۲۵
بهره وري: برنامه يا فرايند مديريت ۲۶
ايجاد استراتژي اجرايي براي بهره وري ۲۶
چرخه بهره وري ۳۴
شاخصهاي بهره وري كدامند و چه ويژگيهايي دارند؟ ۳۷
چه مشكلاتي در ارتباط با بهره وري وجود دارد؟ ۳۹
چه عواملي بر بهره وري موثرند؟ ۴۰
فرهنگ و بهره وري ۴۰
پارادوكس فناوري اطلاعات و بهره وري ۴۱
بهره¬وری در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۴۱

بخش دوم ۴۲
مقدمه ۴۳
اهميت، لزوم و خواص آموزش منابع انساني ۴۴
حلقه مفقوده ۴۵
فلسفه آموزش: سنتي ، مدرن ، پست مدرن ۴۷
مسئوليت مدير توانمند در بهبود شرايط آموزشي ۴۸
رابطه «آموزش» و «افزايش بهره وري» در سازمان ها ۴۹
توسعه منابع انساني ۴۹
آموزش؛ اين جا- آن جا- همه جا ۵۰
همگام با توسعه جهاني ۵۰
انواع فنون آموزش: ۵۱
گروه اول: روشهايي كه منظور از آنها دادن اطلاعات است ۵۱
گروه دوم : روشهاي شبيه سازي ۵۲
گروه سوم: روشهاي آموزش ضمن خدمت ۵۴
ارزشيابي آموزشي ۵۶
فرايند ارزشيابي آموزش ۵۶
دلايل ارزشيابي آموزش ۵۷
آيا راه حل مسئله، آموزش است؟ ۵۸
ستاده هاي مورداستفاده در ارزشيابي آموزشي ۵۸
رويكردهاي ارزشيابي آموزش ۵۹
مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی ۶۰
دلایل استفاده از آموزش الکترونیکی ۶۱
دامنه آموزش الکترونیک ۶۱
دسته بندی ا نواع یادگیری ومزیت های آموزش الکترونیکی ۶۳
مزیت های آموزش الکترونیک ۶۴
چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد ۶۴
مدل مفهومي تحقيق۶۵

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه ۶۷
روش تحقيق ۶۷
متغیرهای تحقیق ۶۸
روشهاي جمع‌آوري اطلاعات ۶۹
روايي و پايايي پرسشنامه ۶۹
جامعه و نمونه آماري ۷۱
قلمرو مکانی تحقیق ۷۱
قلمرو زمانی تحقیق ۷۱
نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه ۷۲
روشهاي نمونه‌گيري ۷۲
روش های تجزيه و تحليل اطلاعات۷۳

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات

مقدمه ۷۶
آمار توصيفي: ۷۶
جنسيت ۷۶
سطح تحصيلات ۷۸ سن ۷۹
میزان سابقه کار ۸۰
آمار استنباطي: ۸۱
آزمون همبستگي ۸۲
T آزمون ۸۲
آزمون دو جمله‌اي ۸۴
آزمون تحليل واريانس فريدمن۸۶

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه ۸۹
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمونT 90
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون دو جمله‌ای ۹۰
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن ۹۱
بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به مدل روابط متقابل بین انواع فنون آموزش و بهبود بهره وري ۹۱
ارائه پیشنهادات ۹۳
پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۹۳
منابع و مآخذ ۹۴
ضمائم ۹۸

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۰۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۱

قیمت : ۱۰۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

به این مطلب امتیاز دهید

مطالب پیشنهادی

دانلود پروژه ﺑﺮرﺳﯽ تأثیر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ رسانه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ برندهای لوکس بر ارزش ویژه برند و رفتار مصرف کننده

دانلود پروژه ﺑﺮرﺳﯽ تأثیر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ رسانه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ برندهای لوکس بر ارزش ویژه برند و رفتار مصرف کننده

مقدمه:رسانه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اﯾﺠﺎد، ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 1 = 4