خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۷۸۲کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۷۸| قیمت : ۱۹۰۰۰تومان

چکیده:فناوري ارتباطات و اطلاعات ، بيش از هر چيز يك ديدگاه است كه نگرش مديران را به منصه قضاوت بگذارد. بنابراين بايد در جهت تغيير نگاه سنتي به آموزش، قبل از اجراي هر طرحي، اقدام كرد. و اين تغيير نگرش درهمه كشورها ، وجه مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات است . به کار گیری گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند آموزش، همزمان با تحول در رویکرد های آموزشی در جهان، زمینه  شکل گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. برای آن که همه گروه های اجتماعی قادر باشند به طور موثر در چنین جامعه ای مشارکت داشته باشند، باید یادگیری پیوسته، خلاقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده را بیاموزند. اما همیشه محدودیت های موجود باعث می شود که اهداف به درستی اجرا نشوند و منجر به شکست شوند. به دلیل مشکالاتی که در اجرای طرح مدارس هوشمند وجود دارد استفاده از یک روش مناسب آماری که همه جانبه نگر باشد نسبت به سایر عوامل در شناسایی عواملی که بیشترین تاثیر را دارند می تواند مناسب باشد. به دلیل ویژگی خوب روش معادلات ساختاری از این روش در این پژوهش استفاده شده است. همچنین مهمترین بحث دیگر که باید توجه ویژه ای به آن شود عامل انگیزش است که باید شناسایی عوامل آن را به عنوان یکی از اولیت های کاری هر نظام آموزشی در دانش آموزان خود باشد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان ارائه شده است.

۱-۱ مقدمه

امروزه مهمترين دغدغه‌ي نظام آموزشي و پرورشی يك كشور، ايجاد بستري مناسب جهت رشد و تعالي سرمايه‌هاي فكري در جامعه‌ي اطلاعاتي و دانايي ‌محور مي‌باشد. براي آنكه همه‌ي گروه‌هاي اجتماعي قادر باشند بطور مؤثّر در چنين جامعه‌اي مشاركت داشته باشند، بايد يادگيري پيوسته، خلاقيت، نوآوري و نيز مشاركت فعال و سازنده‌‌ي اجتماعي را بياموزند. تحقّق اين امر مستلزم تعريف مجدد و نويني از نقش و كاركرد مدارس به عنوان اصلي‌ترين نهادهاي آموزشي در جامعه مي‌باشد. نظام آموزشي كشور به مدرسه‌ا‌ي نياز دارد كه با بهره‌گيري از فناوري‌ اطلاعات و ارتباطات امکان يادگيري پيوسته را فراهم نموده و فرصت‌هاي نويني را در اختيار افراد براي تجربه‌ي زندگي در جامعه‌ي اطلاعاتي قرار ‌دهد، به گونه‌اي كه اين فناوري‌ نه به عنوان ابزار، بلکه در قالب زیرساختِ توانمند‌ساز براي تعليم و آموزش حرفه‌اي محسوب ‌‌شود. (پیش نویس راهبردی مدارس هوشمند،۱۳۸۴). بكارگيري گسترده‌ي فناوري‌ اطلاعات و ارتباطات در فرايند آموزش و پرورش، همزمان با تحوّل در رويكردهاي آموزشي درجهان، زمينه‌‌ي شكل‌گيري مدارس هوشمند را فراهم آورده است. اين مدارس از جمله نيازمندي‌هاي كليدي جوامع دانش‌بنيان مي‌باشند و رويكردهاي توسعه‌ي مهارت‌هاي دانشي و كارآفريني دانش‌آموزان را دنبال مي‌نمايند. در اين مدارس‌، فرايندهاي یاددهی – يادگيري تقويت شده و محيط تعاملي يكپارچه براي ارتقاي مهارت‌هاي كليدي دانش‌آموزان با تكيه بر فعاليت‌هاي گروهي، در عصر دانايي محور فراهم مي‌شود(حج فروش، اورنکی ،۱۳۸۲).ازآنجاکه درحال حاضرمعلم محوري پایه آموزش و پرورش درکشور می‌باشد، به روزكردن مدارس، استفاده ازفناوری‌های روز، برخورداری ازخلاقيت‌های نوین درآموزش وپرورش ونیز اهميت دادن به توانايي‌هاي دانش‌آموزان، لازمة این تحوّل می‌باشد(عطاران،۱۳۸۲).واژه‌ي مدارس هوشمند چندي است در ادبيات آموزش و پرورش ما وارد شده است و فعاليت‌هاي ارزشمندي نيز وَلو بصورت پراكنده در اين حوزه انجام شده است. وزارت آموزش و پرورش با الهام از آموزه‌هاي ديني و مقتصيات زماني و به منظور تحقّق اهداف سند چشم انداز ايران در سال ۱۴۰۴ و دستيابي به اهداف عاليه نظام تعليم و تربيت و گسترش عدالت آموزشي، اقدام به تعریف ساختار، جایگاه، ساماندهی، شرایط و ضوابط توسعه‌ي مدارس هوشمند بر اساس معیارهای علمی، بین المللی و شرایط بومی در سطح كشور نموده است. از این رو برای نیل به این هدف، نیاز به همّتی مضاعف داشته که ازجمله عوامل اصلی آن می توان به تغییرنگرش درشیوه‌ي آموزش و مدیریت مراکز آموزشی و پرورشی و نیز تأمین زیرساخت مورد نیاز اشاره نمود. (پیش نویس راهبردی مدارس هوشمند،۱۳۸۴).هوشمند‌سازی مدارس يك اقدام مدبّرانه در راستای سند چشم انداز نظام، تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند توسعه فاوای آموزش و پرورش و ضرورتی انکار ناپذیر با هدف اجراي پيشرفته‌ترين روش‌هاي مدیریتی و آموزشي و نگاه علمی و فناورانه به وضعيت كنوني نظام آموزشي و پرورشی كشوراست که اعمال تغييرساختار و معماری اجرایی درآن‌ها باعث افزایش بهره‌وری و مدیریت زمان برای مدیران، کارکنان، معلمان، دانش‌آموزان و همچنین اولیای دانش‌آموزان خواهد بود(زمانی و همکاران،۱۳۸۹).هوشمند سازی مدارس كشور تحول تدريجي معماري مدرسه (شامل ساختار، فرهنگ، نقش‌ها و …) و حركت به سمت تعالي و يادگيري سازماني (ايجاد يك سازمان يادگيرنده) مي‌باشد كه با پرورش نيروي انساني متفكّر، خلّاق، پژوهنده و منتقد در تشکيل جامعه‌ي دانايي‌محور در نظام ملي نوآوري آموزشي به منظور تحوّل در شيوه‌هاي یاددهی – يادگيري مشاركت دارد و با فراهم ‌نمودن تسهيلات مناسب براي ترويج دانش و فناوري در سطح جامعه و رويکرد نظام آموزشي از حافظه‌گرايي به پژوهش‌محوري و از معلم‌محوري به دانش‌آموز محوري، محيطي پويا و جذّاب براي شكوفايي استعدادها و بروز خلاقيت‌هاي فردي و جمعي دانش‌‌آموزان، ايجاد مي نمايد. همچنين امكانات فناوري‌هاي نوين (از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات) براي ارتقای كيفيت آموزشي و دسترسي به فرصت‌هاي آموزش و يادگيري براي همه و ارتقای سطح علمي و مهارت‌هاي معلمين، والدين و افراد جامعه را فراهم  مي‌كند. (محمودی و همکاران،۱۳۸۶).در مدارس هوشمند کامپیوتر در نحوه تدریس و ارزشیابی تأثیر می‌گذارد و برنامه‌های درسی را تا حدودی تغییر می‌دهد. ولی در عین حال کارکردهای اجتماعی مدارس بر جای خود باقی می‌ماند چون در روابط اجتماعی به دانش‌آموزان یاری می‌رساند. در این مدارس دانش‌آموزان می‌توانند با منابع علمی جهان و معلمان و بچه‌های مدارس دیگر ارتباط برقرار کنند(منصوری ،۱۳۸۷).ورود به اين عرصه به نوع جديدي از آموزش نياز دارد كه با آموزش سنتي كنوني بخصوص آنچه هم اكنون در مدارس ايران در جريان است همخواني ندارد. مدتي است برخي كشورهاي جهان به تاسيس مدارس الكترونيكى يا آنچه در کشور ما مصطلح شده مدارس هوشمند دست زده اند. الگوى اوليه اين مدارس از كشور انگليس گرفته شده است و كشور مالزي يكي از پيشتازان ايجاد اين مدارس به شمار مي‌رود. با اين رويكرد کشور ما هم از سال ۱۳۸۳ طرحي را بصورت پایلوت در چهار مدرسه اجرا كرده است. دانشگاهها هم به نوع ديگري از آموزش تحت عنوان آموزش مجازي متمايل شده‌اند. (پیش نویس راهبردی مدارس هوشمند،۱۳۸۴).انگیزش از جمله مباحثی است که قرن ها توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است و دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که ارزیابی انگیزش انسان بسیار پیچیده است را برخی از دانش آموزان علاقه زیادی به درس، مدرسه و تحصیل دارند و برخی علاقمند به این امور نیستند بررسی چگونگی و چرایی این انگیزه مورد سؤال و بحث بسیاری ازاولیاء، معلمان ومربیان است(رضوان و همکاران،۱۳۹۲).از آنجایی که تدارک محیط های مناسب برای دانش آموزان باعث افزایش انگیزش یادگیری آنان می شود از این رو معلمان باید زمان زیادی را جهت آموختن شیوه های آماده سازی محیط مناسب برای دانش آموزان صرف کنند،زیرا این عمل بسیار پیچیده است معلمانی که با تغییر پی در پی روش های تربیتی خود سعی در ایجاد تقویت و پیشبرد انگیزش تحصیلی هستند توصیه می شود که این عمل را بتدریج انجام دهند زیرا ایجاد تغییرات پی درپی حالتی از شوک در افراد ایجاد می کند(منصوری ،۱۳۸۷).در مدارس هوشمند رايانه در نحوه تدريس و ارزشيابي تاثير مي‌گذارد و برنامه‌هاي درسي را تا حدودي تغيير مي‌دهد ولي در عين حال كاركردهاي اجتماعي مدارس بر جاي خود باقي مي‌ماند چون در روابط اجتماعي به دانش‌آموزان ياري مي‌رساند. در اين مدارس دانش‌آموزان مي‌آموزند انبوهي از اطلاعات را پردازش كنند و از اين اطلاعات در جهت يادگيري بيشتر استفاده كنند(ميراسماعيلي،۱۳۸۶). دانش‌آموزان حتي مي‌توانند با منابع علمي جهان و معلمان و بچه‌هاي مدارس ديگر ارتباط برقرار كنند. در مدارس هوشمند معلمان مي‌توانند به جاي اينكه تلاش كنند خودشان پاسخي براى پرسشهاي دانش‌آموزان پيدا كنند، از آنها بخواهند پاسخ پرسش‌هايشان را در رايانه پيدا كنند و براى بقيه بازگو كنند(صالحی، کاشانی،۱۳۸۶). البته مدارس هوشمند اين كارايى را نيز دارند كه به دانش‌آموزان نشان دهند چه اطلاعاتي در وب موثق است تا كودكان و نوجوانان ضمن دريافت اطلاعات درست تحت تاثير تبليغات سوء اينترنت هم قرار نگيرند. در نهايت به كارگيري رايانه به معلمان خوش فكر كمك مي‌كند به دوره آموزش براساس كتاب محوري و سخنراني تك‌‌گويانه معلم در كلاس خاتمه دهند و سيستم آموزشى را به شكل سيستم مشاركتي، مبتني بر آموزش توانايى‌هاى پژوهش، جمع‌بندى، تحليل و نتيجه‌گيري دانش‌آموزان تبديل كنند که این موارد باعث ایجاد انگیزش بیشتر برای پیشرفت دانش آموزان می شود(رستگار خالد،۱۳۸۹).

۱-۲ طرح موضوع

فرآیندهایی که رفتار را نیرومند و هدایت می کند از نیروهای درون فرد و محیط ناشی می شوند. انگیزه نیز فرآیندی درونی است که رفتار را نیرومند و هدایت می کند، بنابراین انگیزه اصطلاحی کلی برای مشخص کردن زمینه مشترک بین نیازها، شناخت ها وهیجان ها است. انگیزش تحت تاثیر ۴عامل موقعیت، مزاج، هدف وابزار است. در مورد دانشجویان، انگیزه پیشرفت تحصیلی از اهمیت خاصی برخوردار است. با این انگیزه افراد تحرک لازم را برای به پایان رساندن موفقت آمیز تحصیل، رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود را دنبال می کنند، تا بالاخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و تحصیل را کسب نمایند. انگیزه نتایج حاصل از فعالیت دانش آموز بر میزان انگیزه وی تاثیر می گذارد و این اثر سبب می شود که یادگیرنده برای رسیدن به هدف بیشتر تلاش کند (چسمن،۲۰۱۰).همچنین پژوهش های انجام شده حاکی از آن است که موفقیت تحصیلی  از تعامل بین متغیرهای موقعیتی مانند برنامه، روش های آموزشی ، شرایط عاطفی و فیزیکی محیط تحصیلی، نگرش نسبت به مسائل آموزشی و انگیزه پیشرفت فراگیران تاثیر می پذیرد. ترکیب دو دسته از انگیزه های پیشرفت  یعنی انگیزه دورنی و انگیزه بیرونی، رفتار و فعالیت های تحصیلی دانش آموزان را جهت می دهد(لی و همکاران،۲۰۱۰).آموزش رایج در مدارس کشور، یک آموزش سنتی و یا به عبارت دیگر آموزش فقط شنیداری می باشد. حداکثر اقدام تصویری در خصوص موضوعات مورد آموزش، نصب بعضی از پوسترهای رنگی بر روی تخته سیاه کلاس می باشد در روش دیداری شنیداری سعی می شود آموزش به کمک فیلم، انیمیشن، نماهنگ و … ارائه گردد در این روش ماندگاری مطالب قریب ۲۰ سال می باشد در حالی که ماندگاری مطلب در روش شنیداری حداکثر ۶ ماه است. در ضمن در روش دیداری – شنیداری مطالب علمی در محیطی جذابتر و در مدت زمان کمتر قابل انتقال است. در مدارس معمولی طرح درس معلم شامل مجموعه ایی از دستورالعمل ها- برنامه های درسی- سوالات تمرینات اضافه- امتحانات کلاس و .. اما در مدارس چند رسانه ایی علاوه بر این موارد معلم از مواد آموزش چند رسانه ای شامل فیلم- عکس- صدا – اسلاید و … استفاده می کند تا کیفیت و ماندگاری آموزش را ارتقا بخشد. این قدم اول در راه حرکت به سمت مدارس هوشمند است (پیش نویس راهبردی مدارس هوشمند،۱۳۸۴).درقرون گذشته از اواخر دهه پنجاه ميلادي تحولي در جهان آغاز شدكه بعداً آن را موج سوم نام نهادند موجي كه در پي آن برخي از كشورها به دنبال ايجاد ساختارهايي در جهت همراهي نظام آموزشي يا جامعه شتابنده و تحولات فزاينده آن بوده اند و به فكر بازكاوي- بازسازي – تغييرات و تحول اساسي در نظام هاي آموزشي خويش افتادند .از آن زمان تا كنون فناوري اطلاعات به عنوان راهبرد هدايت گراين موج پيشگام پيوسته ابداعات نويني را براي بشر به ارمغان آورده است(منصوری ،۱۳۸۷).بالاترين ميزان موفقيت در امر استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در يادگيري زماني حاصل مي شود كه از سردرگمي و بهت زدگي در مورد فناوري اطلاعات و ارتباطات خارج شويم و ذهن و احساس خود را برشگفتي هاي يادگيري متمركز كنيم(ميراسماعيلي،۱۳۸۶).فناوري يا ارائه مجموعه متنوعي شيوه هاي آموزشي و يادگيري دانش آموز را براي كسب آگاهي در زمينه مورد علاقه شان تشويق مي كند و يادگيري معني دار را ميسر مي سازد(صالحی، کاشانی،۱۳۸۶). فناوري ارتباطات و اطلاعات ، بيش از هر چيز يك ديدگاه است كه نگرش مديران را به منصه قضاوت بگذارد. بنابراين بايد در جهت تغيير نگاه سنتي به آموزش، قبل از اجراي هر طرحي، اقدام كرد. و اين تغيير نگرش درهمه كشورها ، وجه مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات است . به کار گیری گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند آموزش، همزمان با تحول در رویکرد های آموزشی در جهان، زمینه  شکل گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. این مدارس از جمله نیازمندی های کلید ی جوامع دانش محور است و رویکردهای توسعه مهارت های دانشی و کارآفرینی دانش آموزان را دنبال  می نماید (زمانی و همکاران،۱۳۸۹).امروزه مهم ترین دغدغه نظام آموزشی و پرورش یک کشور، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه های فکری در جامعه اطلاعاتی و دانایی محور است. برای آن که همه گروه های اجتماعی قادر باشند به طور موثر در چنین جامعه ای مشارکت داشته باشند، باید یادگیری پیوسته، خلاقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده را بیاموزند) شفيع پورمطلق،یارمحمديان،۱۳۹۰). تحقق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش و کارکرد مدرسه به عنوان اصلی ترین نهاد آموزشی در جامعه است. مدارس هوشمند رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فناوری اطلاعات و برنامه های درسی، تغییرات اساسی در فرآیند یاددهی و یادگیری را به دنبال خواهد داشت(شریفی و همکاران،۱۳۹۱).حال باید دید که مدارس هوشمند چه مدارسی هستند و چه تعریفی برای آنها وجود دارد.مدرسه هوشمند مدرسه ای فیزیکی است و کنترل ومدیریت آن، مبتنی بر فناوری رایانه و شبکه انجام می گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزش یابی و نظارت آن هوشمند است که جهت ایجاد محیط یاددهی-یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش آموزان پژوهنده طراحی شده است. در این مدارس، فرآیند یاددهی-یادگیری تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارت های کلیدی دانش آموزان در عصر دانایی محور فراهم می شود(رضوان و همکاران،۱۳۹۲). الگوی اولیه این مدارس از کشور انگلیس در سال۱۹۹۶ گرفته شده است و کشور مالزی یکی از پیش تازان ایجاد این مدارس به شمار می رود. با این رویکرد، کشور ما هم از سال ۱۳۸۳ طرحی را به صورت آزمایشی در چهار مدرسه اجرا کرده است(نوحی و همکاران،۱۳۹۱).

هوشمند سازی مدارس

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوشمند سازی مدارس با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

۱فصل اول : کلیات و طرح تحقیق۸

۱-۱مقدمه ۱۱

۱-۲طرح موضوع. ۱۳

۱-۲-۱مشکلات اجرای طرح.. ۱۶

۱-۲-۲سياست‌ها ۱۷

۱-۳اهمیت و ضرورت   ۱۸

۱-۴روش پژوهش    ۲۳

۱-۵محدودیت های پژوهش    ۲۴

۱-۶مفروضات پژوهش    ۲۴

۱-۷تعریف متغیرها ۲۵

۱-۷-۱مدرسه هوشمند    ۲۵

۱-۷-۲مدل سازی معادلات ساختاری    ۲۵

۱-۷-۳ متغير پنهان و متغير قابل مشاهده ۲۵

۱-۷-۴ طراحي يک مدل معادلات ساختاري.. ۲۶

۱-۸ الگوي مفهومي.. ۲۶

۱-۸-۱ محیط یاد دهی–یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای ۲۷

۱-۸-۲ زیرساخت توسعه یافته ی فناوری اطلاعات… ۲۷

۱-۸-۳ مدیریت مدرسه توسط سیستم های یکپارچه ی رایانه ای.. ۲۸

۱-۸-۴ برخوردای از معالمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات… ۲۸

۱-۸-۵ ارتباط یکپاچه ی رایانه ای با مدارس دیگر. ۲۸

۱-۹ اهداف پژوهش    ۲۸

۲ فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق۳۰

 

۲-۱ مقدمه ۳۱

۲-۲ تعریف مدرسه هوشمند. ۳۳

۲-۳ اسناد پشتيبان. ۳۵

۲-۳-۱ سند چشم انداز۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران. ۳۵

۲-۳-۲ برنامه پنجم توسعه. ۳۵

۲-۳-۳ سند توسعه فاوای وزارت آموزش و پرورش… ۳۵

۲-۳-۴ سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور. ۳۵

۲-۳-۵ نقشه جامع علمی کشور. ۳۶

۲-۴ شکل گیری آموزش الکترونیک   ۳۶

۲-۵ هوشمندسازی مدارس در جهان. ۳۸

۲-۶ هوشمندسازی مدارس در ایران. ۳۹

۲-۷ تأثیر انگیزش بر فرآیند یاگیری و پیشرفت تحصیلی.. ۴۰

۲-۷-۱ اهمیت انگیزش… ۴۱

۲-۷-۲ تاریخچه انگیزش… ۴۲

۲-۷-۳ تأثیرانگیزش در یادگیری و پیشرفت تحصیلی.. ۴۳

۲-۸ تقابل انگیزش پیشرفت و مدارس هوشمند. ۴۴

۲-۹ جمع بندی و نتیجه گیری.. ۴۶

۳ فصل سوم : روش شناسی تحقیق۴۷

 

۳-۱ روش انجام پژوهش    ۴۸

۳-۱-۱ روش تحقیق.. ۴۸

۳-۱-۲ جامعه آماری.. ۴۸

۳-۱-۳ نمونه و روش های نمونه گیری.. ۴۸

۳-۱-۴ شناسایی متغیرها ۵۰

۳-۱-۵ ابزار جمع آوری داده ها ۵۲

۳-۱-۶ روایی و پایایی ابزار سنجش… ۵۵

۳-۱-۷ فرضیه های آماری.. ۵۶

۳-۲ روش های آماری.. ۵۷

۳-۲-۱ متغير پنهان و متغير قابل مشاهده ۵۸

۳-۲-۲ بار عاملي۵۹

۴ فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها۶۰

 

۴-۱ مقدمه ۶۱

۴-۲ سیمای آزمودنی(آمار توصیفی): ۶۱

۴-۳ جنسیت   ۶۱

۴-۴ سابقه کار. ۶۲

۴-۵ سطح تحصیلات… ۶۳

۴-۶ آمار استنباطی.. ۶۵

۴-۶-۱ بررسی فرضیات مدل. ۶۵

۴-۶-۲ اعتبار مدل. ۶۵

۴-۶-۳ فرضیات پژوهش…۶۶

۵ فصل پنجم : نتایج و یافته های پژوهش۶۹

 

۵-۱ مرور کلی تحقیق.. ۷۰

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۷۸

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۹۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین کار تیمی و چابکی سازمانی

چکیده:ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎي …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 2 = 6