خانه > پایان نامه > دانلود پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سازمانهای یادگیرنده در دانشگاه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سازمانهای یادگیرنده در دانشگاه

نوع فایل :ورد (ِdocx) | حجم:۶۷۷کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۲۵| قیمت : ۱۹۰۰۰تومان

چکیده:هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه بين فرهنگ سازمانی(درگير شدن در كار، سازگاري، انطباق پذيري و رسالت)با سازمان یادگیرنده در دانشگاه های پیام نور خراسان شمالی بود.سئوالات پژوهش با در نظر گرفتن مولفه هاي فرهنگ سازمانی و سازمان یادگیرنده با توجه به متغير هايي چون مدرك تحصيلي، ،سابقه خدمت،سن،جنسیت مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. در این تحقیق روش نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم،انتخاب شده است در اين روش ابتدا نمونه اي از گروه هاي اعضا( خوشه ها ) انتخاب مي شوند .سپس همه اعضاي خوشه فهرست مي شوند ؛ غالباً اين فهرست از طريق مشاهدة مستقيم در ميدان تهيه ميشود.وسرانجام از اعضاي هر خوشة انتخاب شده نمونه گيري مي شود ونمونة نهايي از اعضا به دست مي آيد. جامعه ي آماري شامل ۱۸۰نفر از کارکنان دانشگاه های پیام نور خراسان شمالی در سال ۱۳۹۲ بودكه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه ای تصادفي ، درمجموع ۱۱۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديد.ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون ، شامل ۶۰ سؤال و پرسشنامه سازمانهای یادگیرنده پیتر سنگه  ، مشتمل بر ۳۰ سوال می باشد  كه ضريب پايايي آنها با استفاده ازضريب آلفاي كرانباخ به ترتيب ۹۳٫۱۹و ۹۶٫۱۹ بدست آمد.یافته های پژوهش نشان می دهد که بين فرهنگ سازمانی(درگير شدن در كار، سازگاري، انطباق پذيري و رسالت)با سازمان یادگیرنده در دانشگاه های پیام نور خراسان شمالی رابطه معنا دار وجود دارد.همچنین بین مولفه هاي فرهنگ سازمانی و سازمان یادگیرنده با متغير هايي چون مدرك تحصيلي، ،سابقه خدمت،سن،جنسیت رابطه معنادار وجود ندارد.بنابراین وجود فرهنگ سازمانی باعث ایجاد و افزایش یادگیری سازمانی در کارکنان خواهد شد.در ادامه مقدمه وبیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سازمانهای یادگیرنده در دانشگاه ارائه شده است .

۱۱مقدمه

رابرت كويين[۱] مي گويد : براي شناخت سازمان  و رفتارها و عملكرد كاركنان ،شناخت فرهنگ گامي اساسي  و بنيادي است . زيرا با اهرم فرهنگ به سادگي مي توان انجام تغييرات را تسهيل و جهت گيري هاي جديد را در سازمان پايدار كرد. از اين رو فرهنگ سازماني به سادگي يك عامل  اساسي در موفقيت سازمان و تحقق اهداف بلند مدت سازمان است. متاسفانه در بسياري از سازمان ها ، پرورش فرهنگ سازماني به عنوان مهمترين وظيفه مديران  مورد توجه نيست.درحالي كه فرهنگ سازماني روي تمام جنبه هاي سازمان تاثير مي گذارد و در هر سازماني پديده اي به دور از تاثير فرهنگ نيست (اسدي ،۱۳۸۳)يكي از جديدترين و رايج ترين مدلهاي شناسايي و اندازه گيري فرهنگ سازماني، مدل فرهنگ سازماني دنيسون است كه امروزه بسياري از سازمانها براي شناخت ضعف ها و قوت هاي فرهنگ سازماني خود و توسعه آن به اين مدل روي آورده اند.يكي از مهمترين منابع هر سازماني، نيروي انساني آن است كه عوامل تشكيل دهنده آن، افرادي هستند با نيازهاي متعدد كه در صورت رفع نيازهايشان و داشتن انگيزه كافي، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان بكار خواهند گرفت. موفقيت و پيشرفت دانشگاه در همه زمينه ها نيز به نيروي انساني آن بستگي دارد.با توجه به تغييرات سريع و روزافزون،سازمانهاي امروزي بايد توانايي تطابق با دگرگوني هاي مداوم را براي نيل به موفقيت و بقاء داشته باشند. گسترش روزافزون علوم و فنون، مطرح شدن انديشه هاي نو و گوناگون، عدم اطمينان محيطي، تغييرات و چالش هاي زياد دنيا ايجاب مي كند كه سازمان هايي با قدرت يادگيرندگي و به روز سازي خود ايجاد گرديده و به فنون و استراتژي هاي لازم مجهز گردند تا بتوانند با تحولات سريع پيش رفته و با كسب دانش و آگاهي هاي گسترده به شكل پويا، در حوزه بهسازي و توسعه سازماني به حيات خود ادامه دهند. ازجمله مفاهيم نويني كه در اثر تحولات و دگرگوني هاي فوق مطرح گرديده نظريه سازمان هاي يادگيرنده مي باشد (یعقوبی، ۱۳۸۶)سازمانهای یادگیرنده،سازمانهایی هستند که در آنها افراد،بطور مستمر،توانایی های خود را افزون می سازند تا به نتایجی که مدنظر است دست یابند،جائی که الگوهای جدید تفکر رشد می یاند،اندیشه های جمعی و گروهی ترویج می شوند وافراد چگونه آموختن را به اتفاق هم می آموزند.سازمان های یادگیرنده را به تعبیر دیگر،می توان سارمان های دانش آفرین نامید.سازمان هایی که در آنها خلق و آگاهی های جدید،ابداعات و ابتکارات یک کار تخصصی و اختصاصی نیست،بلکه نوعی رفتارهمگانی است،روشی که همه اعضای سازمان بدان عمل می کنند(سنگه[۲]،۱۹۹۰)به عبارت دیگر سازمان دانش آفرین سازمانی است که هر فردی در آن انسانی خلاق و دانش آفرین است.در این سازمان تفکر،بحث های جمعی،کشف نظرات و افکار نو تشویق می شوند و نوآوران پرورش می یابند.سازمان هایی با چنین ویژگی هایی،سازمان هایی،آرمانی و. خواستنی هستند.اما چگونه می توان به چنین سازمان هایی دست یافت؟و چگونه می توان چنین سازمان هایی را طراحی و ایجاد کرد؟چه برنامه ها و سیاست هایی باید اعمال شوند تا سازمان ها از وضع کنونی به این وضعیت مطلوب انتقال یابند؟با توجه به ابهامات و نارسایی هایی که موضوع سازمان های یادگیرنده را احاطه کرده است در اینجا کوشش شده تا مفاهیم نظری ،تشریح و همچنین موازین عملی و کاربردی آنها نیز در آینده،تبیین و ارائه گردد.پژوهش حاضر رابطه ميان مولفه هاي فرهنگ سازمانی با سازمان يادگيرنده در دانشگاه پیام نورخراسان شمالی را بررسي مي كند.

۱-۲-بیان  مسئله:

هر سازمانی دارای فرهنگ خاصی است که ویژگی ها و مشخصه های آن باعث می شود سازمان را از سایر سازمانها متمایز سازد. موضوع فرهنگ سازمانی به طور مشخصی از دهه ۱۹۸۰ به بعد به عنوان یک حوزه برجسته در مطالعات مربوط به تئوری سازمان و مدیریت مورد توجه قرار گرفته است.هافستد[۳] (۱۹۸۰) فرهنگ را برنامه ریزی جمعی ذهنی آدمی می داند، که اعضا یک گروه را از سایر گروه متمایز کند .دنیسون [۴](۱۹۸۲) معتقد است که ارزش های اساسی ، باورها و مفروضاتی که در سازمان وجود دارند، الگوهای رفتاری که از این ارزشهای مشترک ناشی می شود . و نمادهایی که مبین پیوند بین مفروضات و ارزش ها و رفتار اعضای سازمان اند، فرهنگ سازمانی نامیده می شود.بالندگی سازمان به عنوان یک فرآیند برنامه ریزی شده با دگرگونی فرهنگ سازمانی برابر است . در حقیقت هر گونه تغییر در سازمان بدون توجه کافی به فرهنگ سازمانی موثر واقع نخواهد شد. همچنین اگر مدیران درصدد افزایش بهره وری و عملکرد سازمانی می باشند، بایستی به عوامل تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی توجه داشته باشند.یکی از عوامل موثر در بروز خلاقیت در سازمان، زمینه سازی و بستر سازی در جهت ایجاد فرهنگی است که در آن کارکنان در تلاش برای رشد استعدادها و بروز داشته های ذهنی خود برآیند تا با تاثیر پذیری وتاثیر گذاری بر افکار یکدیگر و تکمیل ایده ها بتوانند پیشرفت سازمان متبوع و در کل به پیشرفت جامعه کمک کنند. از شرایط لازم برای پدیدار شدن افکار نو، وجود آرامش در محیط سازمان برای تفکر عمیق کارکنان می باشد. خلاقیت هم به استعداد فرد و داشته های ذهنی افراد نیاز دارد و هم به محیط مناسب برای بروز این استعدادها وابسته است. مولفه های فرهنگ سازمانی دنیسون عبارتند از: درگيرشدن در كار (مشاركت ) – همانندي (سازگاري يا يكپارچگي ) – انطباق پذيري – رسالت ياماموريت ،با توجه به تغییرات و پویایی هاي محیط که در عصرحاضر وجود دارد، اداره ي سازمان هاي امروزي امري بسیار پیچیده شده است، و راهکارهایی که براي اداره ي سازمان ها در گذشته به کار می رفت، دیگر کارایی خود را از دست داده اند. براي مقابله با این موضوع در حوزه ي مدیریت شاهد اندیشه هاي جدیدي هستیم. لازمه ي اجراي چنین اندیشه هایی آن است که سازمان ها، تحولات اساسی در شیوه هاي مدیریتی و آموزش هاي سنتی خود انجام دهند تا همواره پذیراي تفکرات جدید براي سازگاري با تغییرات باشند. (پرداختچی و همکاران،  ۱۳۸۷)در نظام آموزش عالی که محل تولید، انباشت و ابزار اصلی انتقال میراث فرهنگی  بشر شمرده می شود، چگونگی کنار آمدن با تغییرات محیطی پویا و دایماً درحال تغییر و دگرگونی، به عنوان یکی از مهمترین چالش ها می باشد. و بر این اساس تغییر و بهبود در نظام آموزش عالی به دغدغه ي ذهنی همه ي کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه تبدیل شده است(رجبی واشرفی، ۱۳۸۱ :۳۶)عصر حاضر را عصر دانش، اطلاعات ، پویایی  و تغییرات فزاینده  نامیده اند. تغییرات مداوم، سازمان ها را وادار به استفاده از رویکردها و مدل هایی می کند که بتوانند در مواجهه با تغییرات، آنها را پویا و قدرتمند کند. یکی از این رویکردها، ایجاد سازمان یادگیرنده  است که هدف آن توانمندسازي مدیران و کارکنان سازمان ها براي مقابله با محیط هاي پر تلاطم و برتري رقابتی و پویایی  سازمانی است (یعقوبی، ۱۳۸۶: ۵۴ )ظهور دانشگاه هاي مجازي، کاهش حمایت هاي دولتی، افزایش شهریه ها، افزایش تعداد فراگیران غیر سنتی، افزایش دانشگاه هاي غیرانتفاعی، افزایش هزینه هاي آموزشی، جهانی شدن آموزش، تغییرات تکنولوژیکی از جمله چالش هایی هستند که دانشگاه ها با آن رو به رو هستند. دانشگاه ها بایستی به این چالش ها واکنش نشان دهند و عدم انعطاف و واکنش سریع به این چالش ها و تغییرات محیطی می تواند براي وجودیت دانشگاه خطرناك باشد(فریدمن  و همکاران[۵]،۲۰۰۵  ) از جمله ي این رویکردها که دانشگاه ها) از جمله دانشگاه پیام نور( ،را با این چالش ها سازگار می کند، رویکرد سازمان یادگیرنده است. در این پژوهش به بررسی ابعاد و مولفه های فرهنگ سازمانی و سازمانهای یادگیرنده پرداخته  و آیا بین فرهنگ سازمانی و سازمانهای یادگیرنده در دانشگاه های پیام نور خراسان شمالی  رابطه معنی داری وجود  دارد یا خیر.

 فرهنگ سازمانی و سازمانهای یادگیرنده

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و سازمانهای یادگیرنده در دانشگاه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه۲
۱-۲-بيان مسئله ۴
۱-۳-ضرورت واهميت پژوهش ۶
۱-۴-اهداف پژوهش ۷
۱-۵-فرضيه هاي پژوهش ۸
۱ -۶-معرفی متغیرها ۹
۱-۷-تعارف واژگان (تعریف نظری و عملیاتی ) ۹
۱-۷-۱-تعریف نظری ۹
۱-۷-۲-تعریف عملیاتی۱۰

فصل دوم:پیشینه تحقیق

پيشگفتار ۱۲
۲-۱- مبانی نظری ۱۳
۲-۱-۱- فرهنگ و مفهوم آن ۱۳
۲-۱-۲-تعریف سازمان ۱۳
۲-۱-۳-مفهوم فرهنگ سازمانی ۱۴
۲-۱-۴-فرهنگ سازمانی ۱۵
۲-۱-۵-شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی ۱۶
۲-۱-۶-ضرورت شناخت فرهنگ براي سازمان ها ۱۷
۲-۱-۷-نقش فرهنگ سازمانی ۱۸
۲-۱-۸-ويژگي هاي فرهنگ سازماني ۱۹
۲-۱-۹-اجزاء فرهنگ سازمان ۲۰
۲-۱-۱۰-سطوح فرهنگ سازمانی ۲۱
۲-۱-۱۱-فرآیند مدیریت فرهنگ سازمانی ۲۱
۲-۱-۱۲-مدل های فرهنگ سازمانی ۲۲
۲-۱-۱۲-۱-فرهنگ سازمانی مدل براون ۲۳
۲-۱-۱۲-۲- فرهنگ سازماني مدل دنيسون ۲۴
۲-۱-۱۳-دلايل انتخاب مدل دنيسون به عنوان مدل نظري پژوهش ۲۸
۲-۱-۱۴-یادگیری ۲۹
۲-۱-۱۵- تاریخچه یادگیری سازمانی ۳۰
۲-۱-۱۶-سطوح یادگیری سازمانی ۳۱
۲-۱-۱۶-۱-یادگیری فردی ۳۱
۲-۱-۱۶-۲-یادگیری گروهی ۳۲
۲-۱-۱۷- یادگیری سازمانی ۳۳
۲-۱-۱۸ -سازمان یادگیرنده۳۳
۲-۱-۱۹- نظريه‌ سازمان‌ يادگيرنده ۳۵
۲-۱-۲۰-اهداف سازمان یادگیرنده ۳۶
۲-۱-۲۱- سير تكامل سازمان هاي يادگيرنده۳۶
۲-۱-۲۲- سطوح یادگیری سازمان یادگیرنده ۳۷
۲-۱-۲۳- فرآیند یادگیری سازمانی دارای مراحل زیر است ۳۸
۲-۱-۲۴- رویکردها و ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده ۳۹
۲-۱-۲۵- مديريت در سازمان‌هاي يادگيرنده ۴۱
۲-۱-۲۶- ابعاد سازمان یادگیرنده ۴۶
۲-۱-۲۷- کشش خلاق: اصل تلفیق کننده ۴۸
۲-۱-۲۸- نقش های جدید ۴۹
۲-۱-۲۹-ايجاد يك سازمان يادگيرنده ۵۱
۲-۱-۳۰-راهبردهاي گسترش سازمان يادگيرنده ۵۳
۲-۱-۳۱- تفاوت سازمانهای یادگیرنده و سنتی ۵۴
۲-۱-۳۲-رابطه یادگیری سازمانی با فرهنگ ۵۵
۲-۱-۳۳-فعالیت های سازمان یادگیرنده ۵۶
۲-۲-چارچوب نظری ۵۷
۲-۳-مطالعه پیشینۀ۵۸

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱- مقدمه ۷۰
۳-۲- روش تحقیق ۷۰
۳-۳- جامعه آماری ۷۱
۳-۴- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه ۷۱
۳-۵-روش گردآوری اطلاعات ۷۱
۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات ۷۱
۳-۶-۱- پرسشنامه ۷۲
۳-۶-۱-۱- اجزای پرسشنامه ۷۳
۳-۶-۲- روایی پرسشنامه ۷۴
۳-۶-۳- پایایی پرسشنامه ۷۴
۳-۷ -روش های آماری مورد استفاده ۷۶
۷-۳-۱-روشهای آماری مورد استفاده در سطح توصیفی ۷۶
۷-۳-۲- روش جمع آوری و طبقه بندی یافته ها۷۶

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه ۷۹
۴-۲-آمار توصیفی ۷۹
۴-۲-۱-جنس پاسخگویان ۷۹
۴-۲-۲-سن پاسخگویان ۸۱
۴-۲-۳-مدرک تحصیلی پاسخگویان ۸۲
۴-۲-۴-سابقه خدمت پاسخگویان ۸۳
۴-۲-۵-درگیر شدن در کار ۸۴
۴-۲-۶-همانندی ۸۵
۴-۲-۷-انطباق پذیری ۸۶
۴-۲-۸-رسالت یا مأموریت ۸۷
۴-۲-۹-سازمان یادگیرنده ۸۸
۴-۳-آمار استنباطی ۸۹
۴-۳-۱-فرضیه اصلی ۸۹
۴-۳-۲-فرضیه اول ۹۰
۴-۳-۳-فرضیه دوم ۹۱
۴-۳-۴-فرضیه سوم ۹۲
۴-۳-۵-فرضیه چهارم ۹۳
۴-۳-۶-فرضیه جانبی اول ۹۴
۴-۳-۷-فرضیه جانبی دوم ۹۵
۴-۳-۸-فرضیه جانبی سوم ۹۶
۴-۳-۹-فرضیه جانبی چهارم۹۷

فصل پنجم نتیجه گیری بر اساس یافته ها

پیشگفتار ۹۹
۵-۱- بررسی فرضیه ۹۹
۵-۱-۱ – آزمون فرضيه اصلي ۹۹
۵-۱-۲ آزمون فرضیه فرعی ۱ ۱۰۱
۵-۱-۳آزمون فرضیه فرعی ۲ ۱۰۲
۵-۱-۴آزمون فرضیه فرعی ۳ ۱۰۳
۵-۱-۵آزمون فرضیه فرعی ۴ ۱۰۴
۵-۱-۶ نتیجه گیری متغیرهای مداخله گر ۱۰۵
۵-۲-محدودیتهای پژوهش ۱۰۷
۵-۳-پیشنهادات ۱۰۸
۵-۲-۱- پیشنهادات محقق به دانشگاه پیام نور ۱۰۸
۵-۲-۱-پیشنهادات محقق به محققین بعدی ۱۱۰
پیوست ها ۱۱۲
منابع فارسی ۱۱۹
منابع انگلیسی ۱۲۲

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۲۵

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۲

قیمت : ۱۹۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

به این مطلب امتیاز دهید

مطالب پیشنهادی

دانلود پروژه ﺑﺮرﺳﯽ تأثیر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ رسانه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ برندهای لوکس بر ارزش ویژه برند و رفتار مصرف کننده

دانلود پروژه ﺑﺮرﺳﯽ تأثیر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ رسانه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ برندهای لوکس بر ارزش ویژه برند و رفتار مصرف کننده

مقدمه:رسانه‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اﯾﺠﺎد، ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + = 19