دانلود پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

ورد (doc) | حجم فایل : ۸۹۰کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۴۱| قیمت : ۱۷۰۰۰تومان

چکیده:هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی ۴۳ سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری شد. از اطلاعات ۱۸ شرکت صنعتی در سال ۱۳۹۳ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به ۶ سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های موثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید.در ادامه مقدمه و بیان مسئله دانلود پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ارائه شده است.

۱-۱مقدمه

امروزه بسیاری از صاحب نظران معتقدند که به دلایلی همچون خصوصی سازی و انتقال قدرت اقتصادی از دولت ها به سازمان ها و در نتیجه، کوچک شدن دولت ها، برای حل مشکلات اجتماعی و زیست محیطی، دولت ها دارای منابع و قدرت لازم نیستند و سازمان ها باید دولت ها را در این زمینه یاری نماید. اگر چه در سال های اخیر، در سطح جهان، پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه ی مسئولیت اجتماعی شرکت ها صورت گرفته و مدیران و سازمان ها توجه زیادی به این مفهوم می کنند، اما مدیران و سازمان های ایرانی با این مفهوم تا حدودی بیگانه اند. شاید یکی از دلایل این فقدان پیشرفت در ایران، اقتصاد دولتی باشد، اما می توان گفت که نوع نگرش و بینش مدیران ارشد سازمان ها به این مقوله نیز در آن بی تاثیر نبوده است.در مورد مشروعیت و ارزش اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی[۱] توسط شرکت ها، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که مشکلات اجتماعی باید توسط دولت ها حل شود. این گروه معتقدند که منابع سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی، کافی نیست و نباید منابع سازمانی را به منظور حل مشکلات جامعه هدر داد. گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند که اگر چه دولت ها مسئول اصلی حل مشلات جامعه اند، ولی مشارکت سازمان ها در این زمینه راه گشاست. این دسته از صاحب نظران معتقدند که، از آن جا که امروزه، قدرت اقتصادی، از دولت ها به سازمان ها انتقال یافته، مشارکت سازمان ها در حل مشکلات اجتماعی ضروری و لازم است. (تسوتسورا[۲]، ۲۰۰۴، ۴).از طرف دیگر، اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها امری هزینه بر است. این هزینه ها ممکن است شامل موارد زیر باشد: خرید تجهیزات جدیدی که به محیط زیست آسیب کمتری می رساند؛ تغییر ساختار مدیریتی و یا ایجاد کنترل های کیفیت شدیدتر باشد. منافع اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها عبارت است از: اعتلای برند و افزایش اعتبار[۳]؛ امکان جذب بیشتر منابع سرمایه ای به علت اعتبار تجاری بالا؛ کاهش مخاطرات ناشی از حوادث و اتفاقات تلخ؛ بهبود شرایط محیط کار و در نتیجه، ارتقای بهره وری و افزایش توانایی برای جذب و نگهداری کارکنان که منجر به کاهش جابجایی، غیبت و هزینه های آموزش آنان می شود. (همان، ۷-۵). بیشتر صاحب نظران معتقدند که هزینه هیا مسئولیت اجتماعی، کوتاه مدت و منافع آن اغلب از نوع بلند مدت است. مسئولیت اجتماعی در واقع نوعی سرمایه گذاری برای آینده به امید کسب مزیت رقابتی پایدار و بلند مدت است. مدیران ارشدی که دارای دید کوتاه مدت هستند. هزینه های کوتاه مدت مسئولیت اجتماعی را بر نمی تبند.

۱-۲ بیان مسئله

امروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دست خوش تغییرات بسیار زیادی شده است. به گونه ای که انتظار می رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخگو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند مفید باشند. واحد تجاری نمی تواند از اجتماع فرار کند و جامعه نیز نمی تواند بدون واحد تجاری وجود داشته باشد، بنابراین یک ارتباط دو طرفه بین واحد های تجاری و اجتماع وجود دارد. مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به اجتماع هم برای خود واحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند می باشد و درک بهتر منافع بالقوه آن می تواند منجر به بازده های زیاد سرمایه گذاری برای شرکت ها شود. (ساندهو، کاپور، ۲۰۱۰). از جمله این منافع می توان به افزایش فروش و وفاداری مشتریان اشاره کرد، شماری از مطالعات، به یک بازار در حال رشد و بزرگ برای تولیدات و خدماتی که از طریق شرکت های با مسئولیت اجتماعی بالا ایجاد شده است، اشاره می کند(ساندهو، کاپور، ۲۰۱۰) مسئولیت اجتماعی شرکت ها منافعی دیگری هم دارد از جمله افزایش توانایی در استخدام کارکنان تازه وارد و نگه داشتن کارکنان با تجربه و حمایت دولت اشاره نمود، شرکت ها با پیشرفت در جهت مسئولیت اجتماعی این مسئله را در می یابند که راحت تر می توانند نیروی تازه به کار بگیرند و کارکنان با تجربه را برای یک دوره زمانی کافی که برای موفقیت واحد تجاری واجب هستند حفظ کنند(تربان، گرنینگ، ۱۹۹۷). مسئولیت اجتماعی شرکت ها ذی نفعان متعددی دارد که این ذی نفعان برای بعضی شرکت ها سهامدار حساب می شوند. مفهوم ذینفعان در واقع همان پیکربندی دوباره از دیدگاه سهامداران است که با توجه به مسیر جدید به ارزیابی اقدامات ذینفعان می پردازد. در واقع از مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای ارزیابی عملکرد گروه های ذینفع استفاده می شود این گروه ها شامل(کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط طبیعی و تامین کنندگان ) می باشند (وود داک، ۱۹۹۴). هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد شرکت های صنعتی استان گلستان است. در این تحقیق منظور از عملکرد شرکت همان عملکرد مالی و غیرمالی شرکت است که عملکرد غیر همان افزایش اعتبار و شهرت و افزایش انگیزه کارکنان شرکت است (اسچوایگر[۴]، ۲۰۰۴) بنابراین مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا مسئولیت اجتماعی با نفوذ عملکرد مالی و غیر مالی شرکت رابطه معناداری دارد؟

مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت

 

فصل  اول :کلیات تحقیق

مقدمه. ۲

بیان مسئله. ۳

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. ۵

اهداف تحقیق ۶

سوالات تحقیق.. ۷

فرضیه  های تحقیق: ۸

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ۹

فصل دوم: بررسی ادبیات و پیشینه موضوع

مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی ۱۳

۲-۱- ۱- مقدمه ۱۲

۲-۱-۲ سیر تاریخی مسئولیت اجتماعی سازمان  ۱۳

۲-۱-۳ تعریف مسئولیت اجتماعی   ۱۶

۲-۱-۴- معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی ۲۵

۲-۱-۵ مسئولیت اجتماعی ۲۷

۲-۱-۶ انواع مسئولیت اجتماعی  ۳۰

۲-۱-۷ ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت  ۳۲

۲-۱-۸ دیدگاه های مسئولیت اجتماعی    ۳۴

۲-۱-۹ مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها   ۳۶

۲-۱-۱۰ چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان ۳۸

۲-۱-۱۱مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی گروهی  ۳۹

۲-۱-۱۲ نقش منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی . ۴۱

۲-۱-۱۳ تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان ۴۳

۲-۲-۱ مقدمه  ۴۹

۲-۲-۲ تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد   ۵۰

۲-۲-۳ مدل های ارزیابی عملکرد  ۵۱

۲-۲-۴ مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد  ۵۱

۲-۲-۵ مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد  ۵۳

۲-۲-۶ ضرروت و اهمیت بازاریابی علمکرد  ۵۶

۲-۲-۷ مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی  ۵۸

۲-۲-۸ آثار رفتاری استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد  ۶۰

۲-۲-۹ معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و مطالوبیت فرآیند  ۶۲

۲-۲-۱۰ مسئولیت اجتماعی شرکت و کشورهای آسیایی ۶۲

۲-۲-۱۱ مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه سهامداران  ۶۳

۲-۲-۱۲ اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت ۶۴

۲-۲-۱۳ عملکرد مالی و غیر مالی شرکت ۶۵

۲-۲-۱۴ مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت  ۶۷

۲-۲-۱۵ مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت  ۷۰

۲-۲-۱۶ مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به سرمایه گذاران و عملکرد شرکت ۷۱

۲-۲-۱۷ مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت  ۷۲

۲-۲-۱۸ مسئولیت اجتماعی نسبت به تامین کنندگان و عملکرد شرکت  ۷۳

۲-۳ پیشینه تحقیق ۷۴

۲-۳-۱ سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور  ۷۴

۲-۳-۲ سابقه تحقیقات انجام شده در خارج کشور. ۷۹

۲-۴ چارچوب نظری تحقیق ۸۲

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه ۸۵

۳-۲ متدلوژی پژوهش  ۸۵

۳-۳ جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری ۸۶

۳-۴ ابزار گردآوری ۸۷

۳-۵ روش جمع آوری داده ها ۸۷

۳-۶ روایی و پایایی تحقیق ۸۹

۳-۷ روش تجزیه و تجلیل اطلاعات ۹۳

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه ۹۶

۴-۲ توصیف یافته های تحقیق ۹۶

۴-۳ آزمون نرمال بودن داده های تحقیق  ۹۸

۴-۴ توصیف متغیرهای اصلی پژوهش و آزمون همبستگی ۹۹

۴-۴ آزمون رگرسیون سلسله مراتبی ۱۰۴

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه ۱۱۰

۵-۲ تجزیه و تحلیل و پیشنهادات بر اساس آن  ۱۱۱

۵-۳ محدودیت تحقیق ۱۱۵

۵-۴ توصیه برای آینده  ۱۱۶

منابع ۱۱۷

پیوست ۱۳۵

 

نوع فایل : ورد(docx)

تعداد صفحات :۱۴۱

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۳

قیمت : ۱۷۰۰۰تومان

دانلود پایان نامه با کلیه کارت های عضو شتاب

امتیاز دادن به مطلب

مطالب پیشنهادی

دانلود پایان نامه تاثیر تعامل سرمایه اجتماعی و خلاقیت بر کارآیی سازمانی

دانلود پایان نامه تاثیر تعامل سرمایه اجتماعی و خلاقیت بر کارآیی سازمانی

چکیده:امروزه نیاز بشر به رشد و توسعه در دهه های اخیر موجب حاکم شدن فرهنگ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *