دانلود پایان نامه بررسی نقش تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری (برند)درصفحات اجتماعی رستوران ها

[box type=”note” align=”aligncenter” class=”” width=””]نوع فایل :ورد (ِdoc) | حجم:۴۳۷ کیلوبایت (rar) | تعداد صفحات : ۱۳۷| قیمت : تومان[/box]

چکیده:ایجاد و حفظ وفاداری به برند یکی از زمینه های اصلی تحقیقات بازاریابان است که بازاریابان از ابزارهای متعددی برای حفظ وفاداری به برند مشتریان استفاده می کنند. شبکه های اجتماعی یکی از ابزارهای جدیدی است که برای حفظ وفاداری به برند مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد.هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری (برند) در صفحات اجتماعی رستوران های (لوشاتر، البرز،رستوران گردان برج میلاد) شهر تهران می باشد.پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی می‌باشد.جامعه آماری در این تحقیق کلیه مشتریان رستوران های (لوشاتر، البرز،رستوران گردان برج میلاد)، لذا نمونه آماری این مطالعه شامل ۳۸۴ نفر می‌باشد که به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده است، پایایی پرسشنامه به روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و روایی محتوایی آن با تکنیک تحلیل عاملی تاییدی مورد ارزیابی قرار گرفته است، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای فواید اجتماعی،فواید پولی بر مشارکت فعال مصرف کنندگان در صفحات اجتماعی تاثیر مثبت،مستقیم و معناداری دارد، ولی فواید عملکردی و فواید لذت باورانه بر مشارکت فعال تاثیر غیر معناداری دارد، همچنین نتایج نشان داد که مشارکت فعال و اعتماد به نام تجاری بر تعهد به نام تجاری تاثیر ساختاری مثبت،مستقیم ومعناداری دارد،همچنین مشارکت فعال بر اعتماد به نام تجاری تاثیر مثبت،مستقیم و معناداری دارد.در ادامه مقدمه و بیان مسئله و اهمیت دانلود پایان نامه بررسی نقش تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری (برند)درصفحات اجتماعی رستوران ها ارائه شده است.

۱-۱مقدمه

امروزه شبکه های اجتماعی با نرخ فزاینده ای افزایش یافته اند و بخش جدایی ناپذیر زندگی افراد شده است و فضای مجازی جایگزین فضای فیزیکی شده است و افراد برای انجام کار،برقراری ارتباط، تفریح، سرگرمی و… از فضای مجازی استفاده می کنند. به دلیل استفاده زیاد از فضای مجازی امروزه تبلیغات اینترنتی نیز گسترش یافته است و اکثر شرکت ها از تبلیغات اینترنتی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی استفاده می کنند که به نوعی جایگزین تبلیغات سنتی شده است. بنابراین به دلیل استفاده زیاد افراد از شبکه های اجتماعی، تبلیغات اینترنتی با استقبال زیادی مواجهه شده است. ایجاد و حفظ وفاداری به برند یکی از زمینه های اصلی تحقیقات بازاریابان است که بازاریابان از ابزارهای متعددی برای حفظ وفاداری به برند مشتریان استفاده می کنند. شبکه های اجتماعی یکی از ابزارهای جدیدی است که برای حفظ وفاداری به برند مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد.

۱-۲بیان مسئله پژوهش

مارک داری به عنوان یک اهداف قدرتمندی شناخته شده است که می تواند یک ارتباط بلند مدت بین یک کسب و کار و مشتریان برقرار نماید. مشتریان که در بخش کامنت ( تفسیر) یک برند را پسند می کنند، در واقع باعث گسترش دادن مثبت دهان به دهان برند و حتی مشتری حاضر به پرداخت بیشتر به محصول و خدمات و تفقیب آن می شود. بسیاری از کسب وکار در صنعت خدمات غذایی به اهمیت ارتباط مدیریت مارک مصرف کننده مخصوصاً از طریق استفاده از استراتژیهای ارتباطی- نام تجاری وایرتز و ماتیلا اصلاعاتی که مشتریان تحت تاثیر انواع منابعی که آنها تجزیه مصرف برند را داشتند پیشنهاد دادند. سایتهای شبکه اجتماعی به عنوان نسل دوم طراحی وب سایت و تسهیل در ارتباطات و اشتراک گذاری اطلاعات شبکه گسترده جهانی تعریف شده است، ظهور شبکه های سایت های اجتماعی باعث شد که یک ارتباط معمول جدید مارک بهبود یابد. بسیاری از کسب وکارهای خدماتی غذا برای برقراری ارتباط با مصرف کنندگان که علاقه مند به استفاده از این سایت ها کردند، به عبارت دیگر شرکت ها با ایجاد صفحات رسانه های اجتماعی مخصوص برند خود به نوعی با مصرف کنندگان بالقوه خود برای ایجاد آگاهی و روابط اتصال برقرار می کنند. اگرچه اینها به طور کلی به عنوان مزایای استفاده از شبکه های اجتماعی درک شده است و موثر بودن خود را از ایجاد روابط با مصرف کننده به طور کامل بیان می کند. اعضای فعال یک محیط تعاملی در این شبکه ها ایجاد می کنند که در نتیجه آن صاحبان برندها می تواند یک نگرش تعهدی داشته باشند. هدف این مطالعه توسعه دادن یک مدل تئوری برای فهمیدن اساس و بنیان ارتباط مشتری با مارک در صحفات طرفداران فیس بوک است. اعتقاد براین است که مصرف کنندگان با مشارکت در تفاسیر آنلاین مارک به نوعی باعث ایجاد معتهد و اعتماد نسبت به برند شده است. یک صفحه طرفدار فیس بوک در واقع آمیخته ای از انبار اطلاعات هم کسب و کار و هم مصرف کنندگان است.با توجه به مطالعات قبلی در حوزه منافع مصرف کننده در رستوران ها و جوامع رسانه های اجتماعی آنلاین، از جمله صفحات اجتماعی تحقیقاتی انجام نگرفته است. از آنجا که انواع محصولات و خدمات ارائه شده به طور قابل توجهی بین صنعت گردشگری و بخش های صنعت رستوران متفاوت است، مزایایی را که مصرف کنندگان بر صفحات اجتماعی مربوطه خود را دنبال کنند نیز ممکن است متفاوت باشد . این مطالعه به پل شکاف تحقیقات موجود و بررسی مزایای عضو در رستوران صفحات اجتماعی اشاره دارد. این امکان وجود دارد که مجموعه های مختلف از مزایای نفوذ به تشویق مشارکت فعال اعضا دریافت شود. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که تقویت روابط مصرف کننده بر نام تجاری (برند) در صفحات اجتماعی رستوران های (لوشاتر، البرز،رستوران گردان برج میلاد)چه تاثیری دارد  ؟

۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش

اهمیت نظری: ظهور شبکه های سایت های اجتماعی باعث شد که یک ارتباط معمول جدید مارک بهبود یابد.هنگامی که کاربران به طور مداوم اطلاعات مثبت و بازخورد دریافت میکند از جامعه (آنلاین) ، به آنها  اعتماد به نفس و اعتماد به نام تجاری نشان می دهند ( Deighton ، ۱۹۹۲). علاوه بر این، احساس اعتماد بیشتر می تواند افزایش دلبستگی اعضا روانی به یک نام تجاری ایجاد می کند و بر این اساس ایجاد تعهد نام تجاری . بنابراین، گسترش میزان مشارکت عضو نقش مهمی در ایجاد روابط مصرف کننده با نام تجاری در رستوران صفحات طرفداران فیس بوک بازی می کند.به منظور ساخت و مدیریت جامعه آنلاین فعال، کسب و کار رستوران نیاز به درک انگیزه ها و منافع است که آنها در مقابل خود مشارکت دنبال اعضا ایجاد می شود همچنین مصرف کنندگان تمایل به پیدا کردن هویت فرد را از طریق مشارکت که به نوبه خود ، ایجاد اعتماد و یا اعتماد به نفس از جامعه آنلاین بدست می آورند .با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به بررسی نقش تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری (برند) در صفحات اجتماعی رستوران ها می‌پردازیم.

دانلود پایان نامه بررسی نقش تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری (برند)

فهرست مطالب دانلود پایان نامه بررسی نقش تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری (برند)در صفحات اجتماعی رستوران ها

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه ۲
۱-۲بیان مسئله پژوهش ۲
۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش ۳
۱-۴ اهداف تحقیق ۵
۱-۴-۱ اهداف اصلی ۵
۱-۴-۲ اهداف فرعی ۵
۱-۵ چارچوب نظری تحقیق ۵
۱-۶ مدل تحقیق: ۷
۱-۷ فرضیات پژوهش ۸
۱ – ۸ قلمرو تحقیق ۸
۱-۸-۱) قلمرو موضوعی تحقیق ۸
۱-۸-۲) قلمرو مکانی تحقیق ۸
۱-۸-۳) قلمرو زمانی تحقیق ۸
۱-۹ روش تحقیق: ۹
۱-۹-۱ روش و ابزار جمع آوری اطلاعات: ۹
۱-۱۰ جامعه آماری ۹
۱-۱۱تعاریف اصطلاحات و متغیر های تحقیق ۱۰

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق

مقدمه ۱۳
۲-۱بخش اول: نظریه ها ۱۳
۲-۱- ۱نام و نشان تجاری ۱۳
۲-۱-۲تعریف ارزش نام و نشان تجاری ۱۸
۲-۱-۲-۱ گسترش دامنه محصول ۱۹
۲-۱-۲-۲ گسترش دادن دامنه نام و نشان تجاری: ۲۰
۲-۱-۲-۳ نام و نشان چند گانه تجاری ۲۰
۲-۱-۲-۴ نام‏ها و نشان‏های تجاری جدید ۲۱
۲-۱-۳ سنجش اندازه‏های نام تجاری ۲۱
۲-۱-۳-۱ تمرکز فکری و نام تجاری ۲۲
۲-۱-۳-۲ اندازه‏های متمرکز بر نام تجاری ۲۳
۲-۱-۴ ساختن نام تجاری ۲۴
۲-۱-۵ قدرت نام‏های تجاری تخصصی ۲۵
۲-۱-۶ تبدیل نام‏های تجاری به نمادها ۲۵
۲-۱-۷ فواید ارزش نام ونشان تجاری ۲۷
۲-۱-۸ ابعاد ارزش برند ۲۸
۲-۱-۸-۱ کیفیت ادراک شده ۲۸
۲-۱-۸-۲ وفاداری برند ۲۹
۲-۱-۸-۳ آگاهی برند ۳۱
۲-۱-۸-۴ ارتباطات برند(تداعی برند) ۳۲
۲-۱-۹ روابط میان ابعاد ارزش برند ۳۲
۲-۱-۱۰ روابط میان فعالیت های بازاریابی و ابعاد ارزش برند ۳۳
۲-۱-۱۰-۱ مخارج تبلیغاتی ۳۳
۲-۱-۱۰-۲ نگرش نسبت به تبلیغات ۳۵
۲-۱-۱۰-۳ ترفیعات فروش ۳۶
۲-۱-۱۰-۴ ترفیعات قیمتی ۳۷
۲-۱-۱۱ صفحات اجتماعی به عنوان جوامع نام تجاری آنلاین ۳۷
۲-۱-۱۱-۱ مشارکت فعال ۳۹
۲-۱-۱۱-۲فواید مشارکت ۴۰
۲-۱-۱۱-۳ فواید کاربردی ۴۰
۲-۱-۱۱-۴ فواید اجتماعی ۴۱
۲-۱-۱۱-۵ فواید لذت باورانه ۴۲
۲-۱-۱۱- ۶مزایای پول ۴۳
۲-۱-۱۱-۷ تاثیر منافع در مشارکت فعال ۴۴
۲-۱-۱۱-۸ تعهد به نام تجاری در میان اعضای جامعه آنلاین ۴۵
۲-۱-۱۱-۹ اعتماد به نام تجاری در میان اعضای جامعه آنلاین ۴۵
۲-۱-۱۲ مدل مفهومی تحقیق ۴۶
۲-۲ بخش دوم: پیشینه پژوهش ۴۸
۲-۲-۱ پیشینه داخلی ۴۸
۲-۲-۲پیشینه خارجی: ۵۱
۲-۳بخش سوم: معرفی قلمرو مکانی تحقیق ۵۳
۲-۳-۱ معرفی رستوران لوشاتو ۵۳
۲-۳-۲ معرفی رستوران البرز ۵۶
۲-۳-۳ معرفی رستوران گردان برج میلاد تهران ۵۸

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه ۶۲
۳-۲- جهت گیری پژوهش : ۶۲
۳-۳- متغیرهای پژوهش : ۶۴
۳-۴- جامعه و نمونه آماری ۶۵
۳-۵- روش نمونه گیری ۶۵
۳-۶- حجم نمونه ۶۵
۳-۷- ابزارهای جمع آوری داده‌ها ۶۶
۳-۷-۱- انواع ابزارها ۶۷
۳-۸- مراحل طراحی پرسشنامه ۶۷
۳-۸-۱- محتوای پرسشنامه ۶۸
۳-۸-۲- مقیاس اندازه گیری پرسشنامه ۶۹
۳-۹- روایی و پایایی پرسشنامه ۷۰
۳-۹-۲- تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه ۷۰
۳-۹-۱- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ۷۰
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل دادهها ۷۲
۳-۱۰-۱- آمار توصیفی: ۷۳
۳-۱۰-۲-آمار استنباطی: ۷۳
۳-۱۰-۲-۱- مدل یابی معادلات ساختاری ۷۴

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه ۸۰
۴-۲-آمار توصیفی مربوط به نمونه تحقیق ۸۱
۴-۳-آزمون نرمال بودن متغیرها ۸۵
۴-۳-۱- نتایج آزمون نرمال بودن (کولموگروف – اسمیرنوف) متغییرهای تحقیق ۸۶
۴-۴- مدل اندازه گیری ۸۷
۴-۴-۱- نتایج تحلیل عاملی مربوط به متغییر فواید عملکردی ۸۸
۴-۴-۲- نتایج تحلیل عاملی مربوط به متغییر فواید اجتماعی ۸۹
۴-۴-۳- نتایج تحلیل عاملی مربوط به متغییر فواید لذت باورانه ۹۰
۴-۴-۴- نتایج تحلیل عاملی مربوط به متغییرهای فواید پولی ۹۲
۴-۴-۵- نتایج تحلیل عاملی مربوط به متغییر مشارکت فعال ۹۳
۴-۴-۶- نتایج تحلیل عاملی مربوط به متغییر اعتماد به نام تجاری ۹۵
۴-۴-۷- نتایج تحلیل عاملی مربوط به متغییرتعهد به نام تجاری ۹۷
۴-۵- ارزیابی بخش ساختاری ۹۸
۴-۵-۱ بررسی ضرایب استاندار و ضرایب معنادار متغیرهای تحقیق ۹۸
۴-۵-۲ برازش مدل تحقیق ۱۰۱
۴-۶-آزمون فرضیات ۱۰۲
۴-۶-۱ فرضیه اول : ۱۰۲
۴-۶-۲ فرضیه دوم : ۱۰۲
۴-۶-۳ فرضیه سوم : ۱۰۳
۴-۶-۴فرضیه چهارم : ۱۰۴
۴-۶-۵فرضیه پنجم : ۱۰۴
۴-۶-۶فرضیه ششم: ۱۰۵
۴-۶-۷ فرضیه هفتم : ۱۰۵
۴-۷-خلاصه ۱۰۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۱۰۸
۵-۲- یافتههای پژوهش و تحلیل نتایج ۱۰۹
۵-۲-۱- نتایج آمار توصیفی ۱۰۹
۵-۲-۲- نتایج آمار استنباطی ۱۱۰
۵-۲-۲-۱- یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه اول ۱۱۰
۵-۲-۲-۲- یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه دوم ۱۱۰
۵-۲-۲-۳- یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه سوم ۱۱۰
۵-۲-۲-۴- یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه چهارم ۱۱۰
۵-۲-۲-۵- یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه پنجم ۱۱۰
۵-۲-۲-۶- یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه ششم ۱۱۱
۵-۲-۲-۷- یافته های پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه هفتم ۱۱۱
۵-۳- پیشنهادات کاربردی براساس فرضیه ها ۱۱۱
۵-۳-۱- یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه اول
۵-۳-۲- یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه دوم ۱۱۱
۵-۳-۳- یافتههای پژوهش و تحلیل نتایج فرضیه سوم
۵-۳-۴- یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه چهارم ۱۱۱
۵-۳-۵- یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه پنجم ۱۱۲
۵-۳-۶- یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه ششم ۱۱۲
۵-۴-۷- یپیشنهاد کاربری پژوهش براساس فرضیه هفتم ۱۱۲
۵-۵ تحلیل مقایسه ای ۱۱۳
۵-۶- پیشنهادهای آتی پژوهشی ۱۱۴
۵-۷- مشکلات و محدودیت‌ها حین اجرای تحقیق ۱۱۴
منابع و پیوست ها ۱۱۵

 

 

 

[box type=”info” align=”aligncenter” class=”” width=””]

نوع فایل : ورد(doc)

تعداد صفحات :۱۳۷

مقطع: کارشناسی ارشد

سال تحصیلی:۱۳۹۵

قیمت :  تومان[/box]

 

امتیاز دادن به مطلب
Enhancing consumer–brand relationships on restaurant Facebook

جدول محتوا

2 دیدگاه در “دانلود پایان نامه بررسی نقش تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری (برند)درصفحات اجتماعی رستوران ها

    • Modireweb میگوید:

      با سلام
      متاسفانه اطلاعات کامل از این فایل پایان نامه در دسترس نیست، می توانید در دایرکتوریهای دانشگاه آزاد تهران مرکز عنوان رو سرچ کنید شاید اطلاعات کامل ثبت شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *